Thuốc Neo- corclion: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcNeo- corclion
Số Đăng KýVD-22543-15
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượng Terpin hydrat ; Dextromethorphan HBr – 100mg; 10mg
Dạng Bào ChếViên bao đường
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 20 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm TV. Pharm 27 Điện Biên Phủ, F. 9, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm TV. Pharm 27 Điện Biên Phủ, F. 9, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Lân đâu:..3É./..K……4AE,
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
BỘ YTẾ Z
^ wet
~Ẩ

2
I.MAU NHAN VI:

A
~^
te MAU NHAN THUOC
w
VIEN BAO DUONG NEO-CORCLION
NG TY CP DUG
TV.PHARM
Ag: Tàn
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VET NAM

CÔ nv C PHAM A ` ^ 2 A

II. MẪU NHÃN HỘP 10 Vi:
(No a eR ea RS CR
WaVHd’AL WVHd 20nd NYyHd 09 À19NQĐ Drei)

_ ,UOII38O3-O3U
USP O84} UDG SONU xà
FU Lc a …
eet 02A19N09 v

i=)Cc—Co}
=œ>ac=Jabềech
Le)=@o
UOI]2003-03U

USP O8Uj UDG SONY! xy .
Rx Prescription drug ® vw
MEO-CORCLION –

Á. TVPHARMPHARMACEUTICAL JOINI-$T0CK COMPANY cae TV II HÀ) ras 2]-Jin ien Phu -rd †- Re -Ïiqvinh ptovince GMP wy
CONG THUC: CHỈ ĐỊNH: TeFBNTI HO [One ~Điều trịcóc triệu chứng ho,long đờm, homãn Dextromethorphan.HBr.. tinh; hayho dohọng vờphế quỏn bịkích thích Tádược vừa đủ……………. khicảm lạnh thông thường hoớc khihítphổi

. _ é : chốt kích thích. Thùng ni CHỐNGCHỈ ĐỊNH: -Dùng theo chỉ dỗn của thảy thuốc hoặc —— Carn VOnit trong eae thanh Eran củo theo liéu sau: : ees 4 *Người lớn: uống2viên/lỏn,ngỏy2-3län. — -ŠuY hôhếp ởbốt cứmức độ nào, hocủo *Trẻ em >30thóng tuổi: 1-2viên/ngày, người hen suyển, cao huyết Gp,bénh tim, tiểu | chiara2-31an. dường, Đen tuyến gióp. / | ~Không dùng cho bệnh nhan dang dùngthuốc | ứcchế monodmin oxydœse (IMAO). -Trề em dưới 30thóng tuổi, trềem cótiên sử động kinh hoặc cogiột dosốtcao. | BAO QUAN NOIKHO, KHONG QUA 0’C, TRANH ANH SANG SĐK:
gC KYUne DAN si oyne TRÍ Kitbong 85 10&X: KHONG DUNG CHO TRE EMDUGI 90THANG Tudl — HEMATAM TAYGi TRE EM eye
TIEU CHUAN APDUNG: TeCs HD:

‘GH 09KSui aYMYND NLL :X§ AQÔN edaLVO AVL VLWY38 M3!IWẬ 09d}333 30M1 | œ :XS OI©S IJIII #WM 0IJJNW331i938 SHOR A s SIM Hl3JIMI Sa psWY 3Ä J1 3t “~ n 4 OF l 3WV$ HWIWV41 2,I9VI310 ‘OHM LOMNYO OVA rat as
Sts ‘009 498OP1916 09Shou UUIy BuOp 42400019 LOGE6 .@>) NS UPL 9SWE84419M, BUDU OFIONP Weei!- S ‘(OVWI) ®§ODÁXO UIUUDOUOUU @U29n2onU si Bunp Buop upyu uuệa ouo Bunp Buouy – œ : : 5 7 a — Đuonp “¬ ‘ƯỢI€-£9 M2
= uuQUộG “2ÐJ@ÁnU ©02 “U@Áne Uêu |@NÔU .cau/uọy z-|:IpNy BUDUI OF30tháng tuổi: 1-2viên/ngày, chia ra2-3lần. *Biểu hiện quá liều liên quan đến dextromethorphan: buổn nôn, nôn, buồn ngủ, nhìn mờ, rung giật nhãn cầu, bítiểutiện, ảogiác, mất điều hòa, suyhôhấp, co giật. *Xửtrí:Điều trịhỗtrợ,dùng naloxon 2mg tiêm tĩnh mạch, chodùng liềunhắc lạinếu cần tớitổng liều10mg.HẠN DÙNG: 36tháng kểtừngày sản xuất. ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG. NẾU CAN THEM THÔNG TIN, XIN HỦIÝKIẾN BÁC SY BAO QUAN: NOIKHO, KHONG QUA 30’0, TRÁNH ÁNH SANG THUỐC BÁN THEO DON DEXATAM TAY CUA TRE EM TIEU CHUAN ÁPDUNG: TCCS

A conG TY CO PHAN DUGC PHAM TV.PHARM
Gey 27 -Điện Biên Phủ -F9 -Tp Trà Vinh -Tỉnh Trà Vinh
TV.PHARM ĐT: (074) 3753121, Fax: (074) 3740239

TUQ CUC TRUONG
P.TRUONG PHONG
|Nouyén Chi Chu XlM

Ẩn