Thuốc Motarute Eye Drops: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcMotarute Eye Drops
Số Đăng KýVN-17705-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngMoxifloxacin (dưới dạng Moxifloxacin hydrochloride) – 5 mg
Dạng Bào ChếDung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng góiHộp 1 lọ 5 ml
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtDaewoo Pharm. Ind. Co., Ltd. 579, Shin Pyung-Dong, Saha-gu, Pusan city
Công ty Đăng kýDaewoo Pharm. Co., Ltd. 579, Shin Pyung-Dong, Saha-gu, Pusan city

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
06/06/2016Cty CP DP Sohaco miền NamHộp 1 lọ 5ml60000Lọ
18/07/2017Cty CP DP TW CPC1Hộp 1 lọ 5ml54000Hộp
(2H UI2gxojJIxoI)
sd01p 8Á
ILNYVLOW
[Compositlon/ Thanh phan} Each micontains’ MaimLchứa545mg Moxifioxacin HƠI (5mg asMoxilloxacin) {Indlestlons &DIrectlons] Plaase refer lothaInserl laaffet

CD OAEWOO PHARM, Co.,LTD. KOREA
x1
[Contralrdicatlon &Side-sttecta} Please safer totheinser leaflet [Storage] Store betow 30¢ protecting from light Gorarute Eye drops

5mL [Package] 5ml/lbettle +Shake theboitle wel before use (Moxifloxacin HC!) 5610SX: HD:
BỘ Y TẾ
CUC QUAN LY DUOC
DA PHE DUYET |
Lần dias.) ety 8 [9 Fiasee

Rx Prescription Drug
MOTARUTE
Eye drops
(Moxifloxacin HCl)
5ml @
DAEWOO PHARM. CO.,LTD. |

Thuốc nhỏ mắt
[Thành phần] Mỗi lọ5ml chứa: Moxifloxacin HCI……….. 27,25mq (tương đương 25mg Moxifloxacin)
[Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định vàcác thông tin khác] Xin đọc trong tờhướng dẫn sửdụng
[Bảo quản] Dưới 301, tránh ánh sáng,
[Đóng gói] 5ml/o, 1lọ/hộp.
ĐỀ XA TẤM TAY TRẺ EM _ ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG
SDK:Số lỗSX: NSX:HD:DNNK:
Sản xuất bởi ñAEWOD PHARKM. ÿũ., LTD. 579,Shngyutg-Dong, Saha-Gu, Pusan-CWy, HànQuốc.
Rx Thuốc Kê Đơn
MOTARUTE
Eye drops
(Moxifloxacin HCl)

” Visa No. :VN
{Composition}Each SmL bottle contains: Moxifloxacin HCL…….27.25mg (25mg asMoxifloxacin)
(Indication, administration, contraindication and other information)Please refer tathe insert jeaflet
[Storage]Store belaw 30T protecting from light.
[Package]SmL/bottle, 1hottle/box
5ml a
»Shake the bottle well before use
Keep out ofreach ofchildren Read insert paper carefully before using
Manufactured by BAEWDO PHARN. CC., LTO. 579,Shinpyung-Dong, Saha-Gu, Pưsan-Ciy, Korea DAEWOO PHARM. CO., LTD.

Phe

Rx THUOC BAN THEO DON
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ýkiến thầy thuốc.
MOTARUTE Eye Drops
MTHÀNH PHÀN: Mỗi ml chứa:
Moxifloxacin Hydroclorid .45 mg
(tương đương Moxifloxacin. 5mg)
Tá được: Natri clorid, acid boric, acid hydroelorie, natri hydroxyd, Nước cắt pha tiêm.

DẠNG BÀO CHÉ
Dung dịch nhỏ mắt. Ul té
MDƯỢC LÝ ia
DUOC LUC Hoc: „„ –
Moxifloxacin, làkháng sinh luoroquinolon thé hệ thứ 4, ức chế: enzym ADN gyrase và ay
topoisomerase IV cdn thiết cho sự nhân đôi, sửa chữa và tái tổhợp ADN. oe
CAC CHUNG VI KHUAN NHAY CAM
Vi khuẩn Gram dương hiếu khí:
Corynebacterium sp. bao gsm
Corynebacterium diphtheriae
‘Staphylococcus aureus (nhay cam véi methicillin)
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Nhóm Streptococcus viridans
Vi khuẩn Gram âm hiếu khí:
Enterobacter cloacae
Haemophilus influenzae
Klebsiella oxytoca t
Moraxella catarrhalis
Serratia marcescens “ý
Vi khuẩn ky khí:
Proprionibacterium acnes
Các vikhuẩn khác:
Chlamydia trachomatis
DUOC BONG -HOC:
Sau khi nhỏ mắt, moxifloxacin được hấp thu vào hệ tuần hoàn. Nồng độ huyết tương của
moxifloxacin
duge do 621 nam va nit ding thuốc nhỏ mắt cho cả hai mắt 3lần/ngày trong,
4ngày. Nồng độ trung bình ởtrạng thái ổn định C„„ và AUC là 2,7 ngíml and 41,9
ng-giờ/ml tương ứng. Các giá trị này thấp hơn khoảng 1600 lần và 1200 lần so với Cm„ và
AUC khi uống moxifloxacin 400 mg/ngày. Thời gian bán hủy của moxifloxin trong huyết
tương được ước tính là13 giờ.

§CHỈ ĐỊNH
Điều trị viêm kết mạc do các chủng vikhuẩn nhạy cảm với moxifloxacin.
@LIEU DUNG VA CACH DUNG
Chỉ dùng nhỏ mắt. –
Nhỏ một giọt vào mắt bệnh 3lần/ngày.

Tình ønhiễm khuẩn thường cải thiện trong vòng 5ngày và nên tiếp tục dùng thuốc
thêm 2-3 ngày nữa. Nếu không thdy tinh trạng cài thiện trong vòng 5ngày, nên đánh giá lại
chân đoán và/hoặc diều trị. Thời gian điều trị tùy thuộc vào độ nặng của bệnh và tình hình
lâm sàng.

™CHONG CHỈ ĐỊNH .
Quá mẫn với hoạt chất, với bắt cứ tádược nào, hoặc với các kháng sinh quinolon khác.
ẤMTHẠN TRONG CHUNG
Ởcác bệnh nhân dùng quinolon toàn thân, đã có báo cáo về các phản ứng quá mẫn (phản
vệ) nghiêm trọng đôi khi gây tử vong, vải trường hợp sau khi dùng liều dâu tiên. Vải phản
ứng theo sau bởi trụy tỉm mạch, mat ýthức, phù mạch (gồm hầu, họng hoặc phù mặt),
nghẽn khí quản, khó thở, nỗi mày đay, và ngứa.
Nếu phản ứng diứng với moxifloxacin xây ra, ngưng dùng thuốc. Khi có phản ứng quá
mẫn )cập tính nghiêm trọng do moxifloxacin hoac bat cứ thành phần nào của thuốc, cần điều

trịcấp cứu. Nên dùng oxy và thông khí khi có chỉ định lâm sàng. /
Cũng như các kháng sinh khác, sử dụng lâu đài có thể gây bội nhiễm các vi khuẩn không
nhạy cảm kể cả nắm. Nếu xảy rabội nhiễm, ngưng dùng thuốc và áp dụng biện pháp điều
trị thay thế
Có rất ítdữ liệu vềhiệu quả và tính an toàn của moxifloxacin trong điều trị viêm kết mạc ở
trẻ sơ sinh. Vì thế khuyến cáo không dùng thuốc này dễ điều trị viêm kết mạc ởtrẻ sơ sinh.
Không nên dùng moxifloxacin điều trị hoặc dự phòng viêm kết mạc do lậu cầu, bao gồm
bệnh mắt ở trẻ sơ sinh do lậu cầu, do vi khudn Neisseria gonorrhoeae dé kháng với kháng
sinh [luoroquinolon. Các bệnh nhân nhiễm khuân mắt bời vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae
nên dùng thuốc điều trị toàn thân thích hợp.
Không khuyến cáo dùng thuốc này đẻ điều trị nhiễm Chlamydia trachomatis cho bénh nhan
dưới 2tuổi vìchưa có đánh giá ởcác bệnh nhân này. Bệnh nhân trên 2tuổi bịnhiễm khuẩn
mat
do Chlamydia trachomitis nên dùng thuốc điều trị toàn thân thích hợp.
‘Trẻ sơ sinh có bệnh mắt nên được điều trị thích hợp, vídụ dùng thuốc điều trị toàn thân ở
các trường hợp bệnh do Chlamydia trachomitis hoac Neisseria gonorrhoeae.
Nên khuyến cáo bệnh nhân không nên dùng kính tiếp xúc nếu có dấu hiệu và triệu chứng
nhiễm khuẩn mị

8TƯƠNG TÁC THUỐC
Chưa có thông tin.
™PHY NU CÓ THAI VA CHO CON BU
Phu nữ có thai
Không có dầy đủ số liệu về việc sử dụng moxifloxacin ởphụ nữ có thai. Tuy nhiên, có thể
dự đoán là thuốc không có ảnh hưởng đến thai vì lượng moxifloxacin vào cơ thể không
đáng kể. Có thê dùng thuốc này khi có thai.
Phu nữcho con bú
Không biết rõlà moxifioxacin có được bài tiết vào sữa mẹ hay không. Các nghiên cứu trên
động vật cho. thấy sự bài tiết vào sữa ởmức thấp khi uống moxifloxacin. Tuy nhiên có thể
dự đoán, ởliều điều trị, moxifloxacin không có ảnh hưởng đến trẻ bú mẹ. Có thể dùng
thuốc này ởphụ nữ cho con bú.

ÉTÁC DUNG KHONG MONG MUON
Các tác dụng không mong muốn sau được đánh giá làcó liên quan dén điều trị và được
phân loại như sau: Rất thường gặp 1/10), thường gặp 1/100 đến <1/10), không thường gặp (1/1,000 đến <1/100), hiếm (>I/10,000 đến <1/1000), rất hiếm (<1/10,000), không biết rõ tỷ lệ(không thể đánh giá tý lệtheo số liệu hiện có). Trong từng nhóm tần suất, các tác dụng phụ được sắp theo mức độ nặng giảm dần. Rồi loan máu và hệ bạch huyết Không thường gặp: giảm hemoglobin. Rối loạn hệ thần kinh Thường gặp: loạn vịgiác. Không thường gặp: nhức đầu, dịcảm. Rối loan mắt Thường gặp: đau mắt, kích ứng mắt, khô mắt, ngứa mắt, sung huyết kết mạc, sung huyết mắt, Không thường gặp: khuyết tật biểu mô trước giác mạc, viêm giác mạc có đốm, nhuộm màu giác mạc, xuất huyết kết mạc, viêm kết mac, sung mat, kho chịu ởmắt, nhìn mờ, giảm thị lực, rối loan mi mắt, đỏ mí mắt, cảm giác bat thường ởmat. R6i loan hé hap. ngực và trung thất Không thường gặp: khó chịu ởmũi, đau họng thanh quản, cảm giác có vat laởcổ họng. Rối loan đường tiêu hóa Không thường gặp: dimira. fe Rối loan gan mật Không thường gặp: tăng enzym alanin aminotransferase, gamma-glutamyltransferase. *Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn có liền quan đến sự sử dụng thuốc . Ñ TÁC DONG LEN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC Cũng như tất cả các thuốc nhỏ mắt khác, mắt mờ tạm thời hoặc rồi loạn thị giác có thé anh hưởng đến khả năng lái xe hay vận hành máy móc. Nếu bị mờ mắt khi nhỏ thuốc, bệnh nhân nên chờ cho đến khi mắt nhìn thấy rõ ràng trước khi lái xe hay vận hành máy móc. B QUA LIEU VA DIEU TRI Không có. BẢO QUẢN Bảo quản dưới 30°C, tránh ánh sáng. Đề thuốc xa tầm tay trẻ em. ĐÓNG GÓI: l1lọ5mÌ /hộp. =HAN DUNG 24 tháng kê từ ngày sản xuât. 30 ngày sau khi mở nắp. Nhà sản xuất: DAEWOO PHARM. CO., LTD. , 579, Shinpyung-Dong, Saha-Gu, Pusan-City, Han Quoc A Ck Al ve PHO CUC TRUONG

Ẩn