Thuốc Lopegoric: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcLopegoric
Số Đăng KýVD-17265-12
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngLoperamid HCl – 2mg
Dạng Bào ChếViên nang cứng
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC (NIC Pharma) Lô 11D đường C, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCông ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC (NIC Pharma) Lô 11D đường C, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh
MẪU
NHAN vA TO HUONG DAN SU DUNG THUOC
(BO SUNG LAN 1)
Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký thuốc:
CÔNG TY TNHH SX-TM DƯỢC PHẨM NIC (NIC-PHARMA)
Lô 11D đường C —- KCN Tân Tạo – Q.Bình Tân – TP.Hồ Chí Minh
Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất thuốc:
CÔNG TY TNHH SX-TM DƯỢC PHẨM NIC (NIC-PHARMA)
Lô 11D đường C — KCN Tân Tạo — Q.Bình Tân – TP.Hồ Chí Minh
Tên thuốc:
LOPEGORIC
Dạng bào chế thuốc: `VIÊN NANG CỨNG
Mã hô sơ gôc:
TN – 13027

Năm 2011

MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ
1 -NHAN Vi LOPEGORIC (J vi x 10 viên nang) we

Tp.HCM, ngay 2?! thang ¢)nam 2011
KT.Tổng Giám Đốc

JOO;/xŸ⁄ CONG T
[3 [TRACH NHIỆM H
DS. NGUYEN TRING KiEN

MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ
2- MẪU HỘP LOPEGORIC (70 vỉ x 10 viên nang) 4s
de” |
Hộp 10vỉ x10 viên nang _

‘CHỈĐỊNH, LIỀU DÙNG -CACH DONG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG VÀ CACTHONG TINKHÁC: Xânđọctrong tờhướng dễnsửdụng

SAN XUAT THEO TCCS SDK:
enaTYTHHM$ĩ-TR ØỢCPIẤN K.L.C 1ð1ÙĐiểng -KTTânTạ-08mTân-TPMUM

Tp.HCM, ngày.?Ítháng ( năm 2011
KT.Tổng Giám Đốc

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC r
Viên nang cứng LOPEGORIC #

LOPEGORIC Viên nang cứng:
$.Công thức (cho một viên nang cứng):

-Loperamid hydroclorid………………………………—- 2c5zccczxerzxecrey 2mg -Tá dược…………………….vừa đủ…………….l viên nang cứng (Tinh bột sắn, Bột Talc, Magnesi stearat). @ =Chi dinh: -Diéu trihang đầu trong iachảy cấp làdự phòng hoặc điều trịtình trạng mắt nước vàđiện giải, điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ nhỏ và người cao tudi Suy nhược. Loperamid được chỉ định đứng hàng thứ 2để điều trịtriệu chứng iachảy cấp không cóbiến chứng ởngười lớn hoặc làm giảm thể tích chất thải sau thủthuật mở thông hôi tràng hoặc đại tràng. -_Loperamid không cóvai trò nào trong điều trịthường quy iachảy cấp ởtrẻ em vàkhông được coi là1thuốc déthay thế liệu pháp
bù nước và điện giải bằng đường uống. ® Liều ding: -Người lớn
+lachay cap: Ban đầu 4mg, sau đó mỗi lần đilỏng, uống 2mg, tối đa5ngày +Liều thông thường: 6-8mg/ ngày. Liêu tôi đa 16mg/ ngay. +ia chay mạn: Uống 4mg, sau đó mỗi lan dilỏng, uỗng 2mg cho tới khi cam ia.Liễu duy trì: Uống 4-8mg/ ngày, chia thành liều nhỏ (2 lần). Tối đa 16mg/ ngày. -Trẻ em: +Loperamid không được khuyến cáo dùng cho trẻ em một cách thường quy trong iachảy cấp. +Trẻ em 6-8tuổi: Uống 2mg, 2lần mỗi ngày +Từ 8-12 tuổi: Uống 2mg/lần mỗi ngày +Liễu duy trì: Uống Img/ 10kg thể trọng, chỉ uống sau 1lần đingoài lachay man: Liều chưa được xácđịnh. + Chống chỉ định: -Man cam véi loperamid -_Khi cần tránh sự
ức chế nhu động ruột. -_Viêm đại tràng nặng, viêm đại tràng giả mạc. -_Hội chứng ly -_Tỗn thương gan -Bung trudng -Tré dudi 6tudi ® Tac dung khong mong muén: -_Táo bón, đau bụng, buôn nôn, nôn. -Mét mdi, nhức đầu, chong mat Dị ứng da THÔNG BAO CHO BAC SINHUNG TAC DUNG KHONG MONG MUON GAP PHAI KHI SU DUNG THU + Thận trọng trong lúc dùng thuốc: -Thận trọng, cho những bệnh nhân giảm chức năng gan hoặc viêm loét đại tràng -_Ngừng thuốc nếu không thay cokết quả trong vòng 48 giờ -_Theo dõi nhu động ruột vàlượng phân, nhiệt độcơthể, trướng bụng ® Sử dụng cho phụ nữ cóthai vàcho con bú: -_Phụ nữcóthai không nên dùng vìchưa cónghiên cứu -Phụ nữcho con bú: Chỉ dùng với liều nhỏ viloperamid tiết qua sữa rất ít ® Tương tác thuốc: -_Tăng tính độc: Những thuốc ứcchế thần
kinh trung ương, các phenothiazin, các thuốc chồng trầm cảm loại 3vòng cóthé gây tăng tác dụng phụ của loperamid.
+

® Trình bày: -_Hộp I0vỉx10viên nang cứng. @ Han dung: -36thang kểtừngày sản xuất ® Bao quan: -Noi khé mat (nhiét độ<30°C), tránh ánh sáng. ® Tiêu chuẩn: TCCS DE XA TAM TAY CUA TRE EM DOC KY HUONG DAN SU DUNG TRUGC KHI DUNG NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI YKIEN CUA THAY THUOC KHONG DUNG THUOC QUA HAN SU DUNG GHI TREN HOP CONG TY TNHH SX-TM DUGC PHAM NIC (NIC-PHARMA) Lô 11D đường C-KCN Tân Tạo -Q.Bình Tân -TP.HCM ĐT :7.541.999 —Fax: 7.543.999 TP.HCM, ngày 2l tháng 07 năm 2011 KT. TONG GIAM DOC =

Ẩn