Thuốc Long Nhãn: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcLong Nhãn
Số Đăng KýVD-27129-17
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngLong nhãn-
Dạng Bào Chế
Quy cách đóng góiTúi 0,2 kg; túi 0,5 kg; túi 1 kg; túi 2 kg; túi 5 kg; túi 10 kg; túi 20 kg
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Lô M1, đường N3, KCN Hòa Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ 93 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội
TN 424

os
LONG NHAN Opt

Ol NHAN (4rillus Longan).
ẤT XỨ: Việt Nam
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 300C .
KHOI LUONG TINH: 0,2 kg
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS

BO Y TE
SDK CỤC QUẢN LÝ DƯỢC s x——ÊỂÊS$ồẳẲ>ẳ—ễẳẳ .
La ĐÃ PHÊ Ê Số lô SX: DUYỆT
NSX: Lân đâu:.#22,/….Ê,… 20 Iv
HSD:
Nhà sản xuấ: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ Trụ sở: 93Linh Lang -Ba Đình -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914 Nhà máy sản xuất: Chỉ nhánh CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ i Lô MI -đường N3 -KCN Hòa Xá -TP. Nam Định J 3 ne Dién thoai: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098 ệ{Y2

Ỷ LONG NHAN 1
(Arillus Longan -Nguyên liệu làm thuốc)
THANH PHAN: LONG NHAN (4rillus Longan).
NGUON GOC XUAT XU: Viét Nam
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không qua 30°C .
KHÓI LƯỢNG TINH: 0,5 kg
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS
SDK:
Số lô SX:
NSX:
HSD:
Nhà sản xuấ: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ Trụ sở: 93Linh Lang -Ba Đình -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914 Nhà máy sản xuất: Chi nhánh CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ „ Lô MI -đường N3 -KCN Hòa Xá -TP. Nam Định «
ox $ Điện thoại: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C.
KHÓI LƯỢNG TINH: |kg
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS
XuSo 16 SX:
HSD:
Nha san xuét! CONG TY CP DƯỢC PHÁM TRƯỜNG THỌ Trụ sở: 93Linh Lang -Ba Đình -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914 Nhà máy sản xuất: Chỉ nhánh CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ Py Lô MI -đường N3 -KCN Hòa Xá -TP. Nam Định x t Điện thoại: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098 `;o

LONG NHAN
(Arillus Longan -Nguyên liệu làm thuốc)
THANH PHAN: LONG NHAN (4rillus Longan).
NGUON GOC XUAT XU: Viét Nam
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C .
KHÓI LƯỢNG TINH: 2 kg
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS
SDK:
S6 16 SX:
NSX:
Nha san xuấ: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ Trụ sở: 93Linh Lang -Ba Đình -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914 Nhà máy sản xuất: Chỉ nhánh CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ “ Lô MI -đường N3 -KCN Hòa Xá -TP. Nam Định
te
™ Dién thoai: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098 mace:

aN
[ve

THANH PHA Nef Bere LEXN (Arillus Longan).
NGUON GOC XURTE XU? Viet Nam
BAO QUAN: Noi khé mat, nhiét d6 khéng qua 30°C .
KHOI LUONG TINH: 5kg
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS
SDK:
Số lô SX:
NSX:
Trụ sở: 93Linh Lang -Ba Dinh -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914 Nhà máy sản xuất: Chỉ nhánh CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ Lô MI -đường N3 -KCN Hòa Xá -TP. Nam Định Điện thoại: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098
ff) Nhà sản xuấc CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ

: LONG NHÂN
(Arillus Longan -Nguyên liệu làm thuốc)
;
THANH PHAN: LONG NHAN (4rillus Longan).
NGUON GOC XUAT XU: Viét Nam
BAO QUAN: Noi khé mat, nhiét d6 khéng qua 30°C .
KHOI LUONG TINH: 10 kg
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS
SDK:
Số lô SX:
NSX:
HSD:
Nhà sản xuấ: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ Trụ sở: 93Linh Lang -Ba Đình -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914 Nhà máy sản xuất: Chỉ nhánh CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ Lô MI -đường N3 -KCN Hòa Xá -TP. Nam Định ball Dién thoai: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098

NGUON GOC XUAT XU: Viét Nam
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C.
KHÓI LƯỢNG TINH: 20 kg
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS
SDK:
S6 16 SX:
NSX:
HSD:
Nha san xuit! CONG TY CP DUOC PHAM TRUONG THO Trụ sở: 93Linh Lang -Ba Dinh -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914 Nhà máy sản xuất: Chí nhánh CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ Pi Lô MI -đường N3 -KCN Hoa Xa -TP. Nam Dinh x
về sơ Điện thoại: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098

Kích thước 1/2 tờ A4 (210 x 148,5 mm)

TU®,CỤC TRƯỜNG
P.TRUONG PHONG
Gé Minh

Ẩn