Thuốc Hương Phụ: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcHương Phụ
Số Đăng KýVD-24880-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngThân rễ Hương Phụ-
Dạng Bào Chế
Quy cách đóng góiTúi 0,5 kg; Túi 1 kg; Túi 2 kg; Túi 5 kg; Túi 10 kg; Túi 20 kg
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Lô M1, đường N3, KCN Hòa Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ 93 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội
243 Is
MAU NHAN XIN DANG KY
HUONG PHU
Hương phụ chưa tứ chế
C (Rhizoma Cyperi)
oì (Nguyên liệu làm thuốc)
H Ầ DƯỢC PHẨM a) ` : BỘ Y TẾ
SAM oe oan age CỤC QUÁN LÝ Dược DA NOLKHO mat, nhiét d6khong quá ‘ DA PHE DUYE
ET

KHOI LUONG TINE: 0,5 kg/tui.
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS.
SDK: NSX:
Lan đâu:.ÁŠ…..).3……( 046

Số lô SX: HSD:
Nhà sản xuất: CÔNG TY CP DƯỢC PHÁM TRƯỜNG THỌ Trụ sở: 93 Linh Lang —Ba Đình —Hà Nội
Điện thoại: 043.7666912 Fax: 043.7666914
Nhàmáy sản xuất: Lô M1, đường N3, KCN.Hòa Xá, TP. Nam Định Điện thoại: 0350.3670733 Fax: 03503671098
ty

MAU NHAN XIN DANG KY

HUONG PHU
Hương phụ chưa tứ chế
(Rhizoma Cyperi)
(Nguyên liệu làm thuốc)

SDK: NSX:
Số lô SX: HSD:
Nhà sản xuất: CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ
Try sé: 93 Linh Lang —Ba Dinh —Hà Nội
Dién thoai: 043.7666912 Fax: 043.7666914
Nhàmáy sản xuất: Lô MI, đường N3, KCN.Hòa Xá, TP. Nam Định
Điện thoại: 0350.3670733 Fax: 03503671098

MAU NHAN XIN DANG KY

HUONG PHU
Hương phụ chưa tứ chế
(Rhizoma Cyperi)
(Nguyên liệu làm thuốc)

TIÊU Wein AP DUNG: TCCS.
SDK: NSX:
Số lô SX: HSD:
Nhà sản xuất: CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ Trụ sở: 93 Linh Lang – Ba Đình —Hà Nội
Điện thoại: 043.7666912 Fax: 043.7666914
Nhà máy sản xuất: Lô MI, đường N3, KCN.Hòa Xá,TP. Nam Định Điện thoại: 0350.3670733 Fax: 03503671098

MAU NHAN XIN DANG KY

HUONG PHU
Hương phụ chưa tứ chế
(Rhizoma Cyperi)
(Nguyên liệu làm thuốc)

TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS.
SDK: NSX:
Số lô SX: HSD:
Nhà sản xuất: CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ
Trụ sở: 93 Linh Lang —Ba Đình —Ha Noi
Điện thoại: 043.7666912 Fax: 043.7666914
Nha máy sản xuất: Lô M1, đường N3, KCN.Hòa Xá, TP. Nam Định
Điện thoại: 0350.3670733 Fax: 03503671098

MAU NHAN XIN DANG KY

HUONG PHU
Hương phụ chưa tứ chế
(Rhizoma Cyperi)
(Nguyên liệu làm thuốc)

Nhà sản xuất: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ
Trụ sở: 93 Linh Lang —Ba Dinh —Hà Nội
Điện thoại: 043.7666912 Fax: 043.7666914
Nhà máy sản xuất: Lô MI, đường N3, KCN.Hòa Xá, TP. Nam Định
Điện thoại: 0350.3670733 Fax: 03503671098

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

HƯƠNG PHỤ
Hương phụ chưa tứ chế
aia, Kẻ (Rhizoma Cyperi) .
pees ‘OÀ Nguyên liệu làm thuốc, GỠ PHAN oN (Nguyên li )

KHO : INH: 20 kg/tii
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS.
SDK: NSX:
Số lô SX: HSD:
Nhà sản xuất: CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ
Trụ sở: 93 Linh Lang —Ba Dinh —Hà Nội
Điện thoại: 043.7666912 Fax: 043.7666914
Nhà máy sản xuất: Lô M], đường N3, KCN.Hòa Xá,TP. Nam Định
Điện thoại: 0350.3670733 Fax: 03503671098

TU@.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Gé Minh Hing

Ẩn