Thuốc Hòe hoa: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcHòe hoa
Số Đăng KýVD-21387-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngNụ hoa hòe sấy khô-
Dạng Bào ChếNguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng góiTúi 0,1kg; Túi 0,5kg; Túi 1kg; Túi 5kg
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Lô M1, đường N3, KCN Hòa Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ 93 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội
{ft

| DUGC PHAM |x
45) tư
MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

HÒE HOA

Đ` TRƯỜNG THỌ /©. 3 i
SN So : :Môi túi chứa 0,1kg Hòe hoa
NGUON GOC XUAT xU CUA THUOC:
BAO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
KHÓI LƯỢNG TỊNH: 0,1 kg/túi
TIÊU CHUẢN ÁP DỤNG: DĐVN IV
SDK: NSX:
Số lô SX: HSD:
Nhà sản xuất : CÔNG TY CP DUQC PHAM TRUONG THQ
Trụ sở: 93 Linh Lang — Ba Đình —Hà Nội
Điện thoại: 043.7666912 Fax: 043.7666914
Nhà máy sản xuất: Lô M1, đường N3, KCN.Hòa Xá, TP. Nam Định
Điện thoại: 0350.3670733 Fax: 03503671098

(Flos Styphnolobii japonici imaturi -Nguyên liệu làm thuốc)

BỘ Y TẾ
CUC QUAN LY DUOC
DA PHE DUYET
Lân đàu:.l2……,……..1⁄4…

a,

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ
HÒE HOA
G/W (Flos Styphnolobii japonici imaturi -Nguyên liệu làm thuốc)

NGUÒN GÓC XUẤT XỨ CỦA THUỐC:
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
KHÓI LƯỢNG TỊNH: 0,5 kg/túi
TIÊU CHUẢN ÁP DỤNG: DĐVNIV
SDK: NSX:
Số lô SX: HSD:
Nhà sản xuất : CONG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ
Trụ sở: 93 Linh Lang — Ba Dinh —Hà Nội
Điện thoại: 043.7666912 Fax: 043.7666914
Nhà máy sản xuất: Lô MI, đường N3, KCN.Hòa Xá, TP. Nam Định
Điện thoại: 0350.3670733 Fax: 03503671098

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

CÔNG TY
CO
PHAN

vàn
©~v
DƯỢC PHẨM_]+ x
TRƯỜNG THỌ /© HOE HOA . og ⁄ _ (Flos Styphnolobii japonici imaturi -Nguyên liệu làm thuôc)
:Mỗi túi chứa Ikg Hòe hoa
NGUON GOC XUAT XU CUA THUOC:
BAO QUAN: Noi khé mat, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
KHÓI LƯỢNG TỊNH: Ikg/túi
TIEU CHUAN AP DUNG: DĐVNIV

SDK: NSX:
Số lô SX: HSD:
Nhà sản xuất : CÔNG TY CP DƯỢC PHÁM TRƯỜNG THỌ
Trụ sở: 93 Linh Lang —Ba Đình -Hà Nội
Điện thoại: 043.7666912 Fax: 043.7666914
Nhà máy sản xuất: Lô MI, đường N3, KCN.Hòa Xá, TP. Nam Định
Điện thoại: 0350.3670733 Fax: 03503671098

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

HÒE HOA

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
KHOI LUQNG TINH: Skg/tii
TIEU CHUAN AP DUNG: DDVNIV
SDK: NSX:
Số lô SX: HSD:
Nhà sản xuất : CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ
Trụ sở: 93 Linh Lang —Ba Đình -Hà Nội
Điện thoại: 043.7666912 Fax: 043.7666914
Nhà máy sản xuất: Lô MI, đường N3, KCN.Hòa Xá, TP. Nam Định
Điện thoại: 0350.3670733 Fax: 03503671098

NES
i

G
4ø V6
HUONG DAN SU DUNG HOE HOA
ONG TY < KẾ cà Ki 23 . cổ PHẦN & Đọc kỹ hướng dán sử dụng trước khi dùng, Đề xa tâm tay trẻ em DUG PHAM | Nêu cần thêm thông tin xin hỏi ýkiên bác sĩ Hoe hoa (Flos Styphnolobii japonici imaturi). ‘ HÉ: Nụ hoa đã sấy nhẹ đến khô của cây Hòe. ‘ea ĐÓNG GÓI: Mỗi túi chứa 0,1 kg; 0,5kg; 1kg; 5kg CHỈ ĐỊNH: Công năng: Lương huyết, chỉ huyết, thanh can, tả hỏa, hạ huyết áp. Chủ trị: máu cam, trĩ xuất huyết, đại tiêu tiện ra máu, người tăng huyết áp. LIEU DUNG, CACH DUNG: Ngày dùng 4-12g, phối ngũ trong các bài thuốc. KIÊNG KỊ: Không dùng hòe hoa cho phụ nữ có thai. THẬN TRỌNG: Không có. SỬ DỤNG CHO NGƯỜI MANG THAI VÀ CHO CON BÚ: Phụ nữ mang thai: không dùng. Phụ nữ đang cho con bú: dùng được. TÁC ĐỘNG CỦA THUÓC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Thuốc dùng được cho người đang lái xe và vận hành máy móc. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN: Chưa tìm được tài liệu ghi nhận Ghỉ chú: “Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong mưt Bap Ilồi. / thuốc ”. BS TUONG TAC THUOC: Chua tim thay tai liéu ghi nhận. HẠN DÙNG: 24 tháng kê từ ngày sản xuất QUÁ LIÊU VÀ XỬ TRÍ: Hiện tại chưa có thông tin BAO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 300C, tránh ánh sáng. TIÊU CHUẢN ÁP DỤNG: Dược Điền Việt Nam IV. NGUÒN GÓC XUẤT XỨ CỦA THUỐC: PHO CUC TRUONG - _— Nhà sản xuất: O1/yãu 2⁄2, Hing CONG TYCO PHAN DUGC PHAM TRUONG THC ’ 93 Linh Lang —Ba Dinh —Hà Nội Điện thoại: 0437666912 Fax:0437669l4 = . Nhà máy sản xuât: Lô M1, đường N3, Khu công nghiệp Hòa Xá, Thành phô Nam Định _

Ẩn