Thuốc Hasanbin 100: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcHasanbin 100
Số Đăng KýVD-27548-17
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngTrimebutin maleat – 100mg
Dạng Bào ChếViên nén bao phim
Quy cách đóng góiHộp 03 vỉ x 10 viên; Hộp 05 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Lô B – Đường số 2 – Khu Công nghiệp Đồng An – Thị xã Thuận An – Tỉnh Bình Dương
Công ty Đăng kýCông ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Lô B – Đường số 2 – Khu Công nghiệp Đồng An – Thị xã Thuận An – Tỉnh Bình Dương

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
31/07/2017Công ty TNHH Hasan DermapharmHộp 03 vỉ x 10 viên; Hộp 05 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên966Viên
Q Ao 1
HASANBIN 100
Hộp 03 vi x 10 vién nén bao phim
_Kích thước: 97 x 44 x 25 mm
BO Y TE
CUC QUAN LY DUOC
DA a DUYET
Lan dau:.2Z., “IR / doe
f
97.00 mm – ” 2500mm ~=

=
Rx Thuốc bán theo đơn |
HASANBIN 100 –
a
= 44.00
mm

=>
2500mm
< Rx Prescription only HASANBIN 100 J Se THKinyrnenrinntrer TONG GIAM ĐỐC DS Cain Dinh Hating SN — HASANBIN 100 Hộp 05 vỉ x 10 viên nén bao phim Kích thước: 97 x 44 x 35 mm F#—— —————— 87.00 mm ———— a 35.00 mm _>
¬. /Ề
¿ Rx Thuốc bán theo đơn | > 5
||
: _HRSRNBINI00 – |
S |
a
E
E S
S &
5 ‘
—— Rx Prescription only wf
== HASANBIN 100 +

TONG GIÁM ĐốC
hài đáy

HASANBIN
100
fe
Hộp
10
vi
x
10viên
nén
bao
phim
⁄ự
>
Kích
thước:
97
x
44
x
60
mm

lai 97.00
mm
>~< 60.00 mm —— >
001
NIGNUSUBH

HASANBIN
100
Rx
Thuốc
bán
theo
đơn
Thành
phần
HASANBIN
100
——
:
HASANBIN
100

HASANBIN
100
Composition‘Trimebatine
ialbàŠ:osoiggeng066i0ggd,gxGafteau
Exeipients……………….

Rx
Prescription
only

HASANBIN
100
LMI
37276
a
TONG GIA
,

M BOC
08 Guin Dinh Hating

< 44.00mm >

40.00
mm
>
~a
HASANBIN 100
Vi 10 vién nén bao phim
Kích thước: 92 x 40 mm
~ 92.00 mm : >
Ị cøS _ TU w
yy ee Ex eo Số ows onl en A 49: P 5:&.. ves os sN CEP |
Mã CEO ^® NA ene’
<> 7 AD

TONG GIÁM ĐỐC
08 ane Dinh Heding
+
Z⁄/xg
_
+

^s
+

140 x200 mm

Thông tin thuốc dành cho cán bộ ytế
Rx Thuốc bán theo đơn
HASANBIN
Vién nén bao phim Thanh phan -Dược chất Hasanbin 100: Trimebutin maleat 100 mg. Hasanbin 200: Trimebutin maleat 200 mg. : -Ta duge: Lactose monohydrat, cellulose vitinh thé 101, acid citric khan, natri starch glycolat, povidon K30, silic dioxyd keo khan, magnesi stearat, HPMC 615, HPMC 606, PEG 6000, talc, titan dioxyd.
DƯỢC LỰC HỌC Phân loại dược lý Thuốc điều trịrồi loạn chức năng đường tiêu hóa; nhóm kháng cholinergic tổng hợp, ester với amin bậc 3. MãATC: A03AA0S Cơ chếtác dụng / Trimebutin maleat làmột tác nhân chông cothắt không cạnh tranh, cóáilực trung bình với thụ thê opiat vàthê hiện tác dụng kháng serotonin, đặc biệt làtrên các thụ thê “M”. Trimebutin kích thích nhu động ruột (gây nên sóng pha II được lan truyền bởi phức hợp vận động dichuyển) và ức chế nhu động trong trường hợp đãbịkích thích từtrước.
DƯỢC DONG HOC -Hap thu: Trimebutin maleat được hấp thu nhanh ee uông. Nông độđỉnh trong huyết tương đạt được sau 1— gid.Phân bó, chuyển hóa: Chưa cónghiên cứu đầy đủ và rõ ràng trên người. -Thai trừ: Trimebutin maleat chủ yếu được thải trừ qua nước tiêu, trung bình khoảng 70% trong 24giờ, một phân nhỏ (5—12%) được tìm thấy trong phân.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI Hasanbin 100 &Hasanbin 200: -Hộp 03vixI0viên nén bao phim. Vỉbám Al/PVC trong. –Hộp05 vix10viên nén bao phim. Vibám Al/PVC trong. –Hộp 10vix10 viên nén bao phim. Vĩbấm AI/PVC trong.
CHỈ ĐỊNH -Diéu trịtriệu chứng đau có liên quan đến rồi loạn chức năng đường tiêu hóa vàông mật. -_Điều trịđau, rối loạn nhu động ruột, khó chịu đường ruột cóliên quan đên rôi loạn chức năng đường ruột.
LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG Liều lượng -_Người lớn: Liều thông thường là100 mg/lần x3lần/ngày. Trường hợp ngoại lệ,liều cóthể tăng lên 200 mg/lần x3 lần/ngày (600 mg/ngay). -_Không khuyên cáo sửdung Hasanbin ởtrẻ em dưới 12 tuôi.Cách dùngDùng đường uồng, trước bữa ăn.
CHÓNG CHÍ ĐỊNH Quá mẫn với trimebutin maleat hay với bát kỳthành phần nào của thuốc.
THẬN TRONG VA CANH BAO -Mặc dù chưa có nghiên cứu nao cho thấy thuốc cóảnh
hưởng lên phụ nữmang thai nhưng việc sửdụng Hasanbin trên phụ nữmang thai làkhông được khuyến cáo. -Không khuyến cáo dùng Hasanbin cho trẻem dưới 12tuổi. -_Chế phẩm Hasanbin có chứa tádược lactose, không sử dụng ởbệnh nhân cócác rối loạn ditruyền hiếm gặp về không dung nạp galactose, thiếu hụt Lapp lactase hoặc rồi loan hap thu glucose —galactose.
SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI VÀ CHO CON BUPhụ nữ mang thai Nghiên cứu trên động vật chưa phát hiện trimebutin maleat
có tác dụng gây quái thai. Hiện tạichưa códữ liệu đầy đủ décóthê đánh giá khả năng gây nhiễm độc hoặc dịdang thai nhì khi dùng trimebutin maleat cho người mẹ. Do đó, không dùng trimebutin maleat trong 3tháng đầu của thai kỳ. Chỉ dùng trong 3tháng giữa vàcuối thai kỳkhi thật cần thiết.Phụ nữcho con bú Có thê cho con bú khi dùng trimebutin maleat.
ANH HUONG CUA THUOC DOI VOI CONG VIEC Chưa cóđánh giá đây đủ vềảnh hưởng của trimebutin maleat lên khả năng láixe, vận hành máy móc, làm việc trên cao hoặc các trường hợp khác.
TƯƠNG TÁC CỦA THUÓC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC LOẠI TƯƠNG TÁC KHÁC Chưa có thông tin đây đủ vê tương tác của trimebutin maleat.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN Hiém thây các trường hợp gây phản ứng dađược báo cáo trong các thử nghiệm lâm sàng.
QUA LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ Triệu chứng Cho đến nay chưa cóbằng chứng vềcác trường hợp quá liều được báo cáo. Cách xử trí Điêu trịtriệu chứng, rửa dadày.
LƯUÝKhông dùng thuốc quá liều chỉ định. Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên bao bì. Dé xatam tay trẻ em. Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng.
BAO QUANNơi khô, dưới 30°C. Tránh ánh sáng.
HẠN DÙNG 36tháng (kế từngày sản xuất).
TIÊU CHUẢN Tiêu chuân cơsở.
NGÀY XEM XÉT SỬA ĐÓI, CẬP NHẬT LAI NOI DUNG HUONG DAN SU DUNG THUOC
HASAN
CÔNG TY T HASAN ~ AAPHARM L6B, Duong sé2, elt ìnhDtương _CONG TW 2
^

TONG GIAM DOC
0S Gin Dinh Hating

140 x200 mm

Thông tin thuốc dành cho bệnh nhân
HRSRNBIN
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ. ĐểxatẦm tay trẻ em. Đọc kĩhướng dẫn sửdụng trước khi dùng. Thông báo ngay cho bác sĩhoặc được sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phái khi sứdụng thuốc.
THÀNH PHÀN, HÀM LƯỢNG CỦA THUÓC -_Dược chất Hasanbin 100: Trimebutin maleat 100 mg Hasanbin 200: Trimebutin maleat 200 mg. – -Ta duge: Lactose monohydrat, cellulose vitinh thé 101, acid citric khan, natri starch glycolat, povidon K30, silic dioxyd keo khan, magnesi stearat, HPMC 615, HPMC 606, PEG 6000, talc, titan dioxyd.
MO TASAN PHAM -Hasanbin 100: Vién nén tron, bao phim mau trang, hai mat 16i, canh vathanh vién lanh lan. -Hasanbin 200: Vién nén tron, bao phim mau trang, hai mat lôi, một mặt cókhắc vạch ngang, cạnh vàthành viên lành lặn.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI Hasanbin 100 &Hasanbin 200 -H6p 03 vix 10 viên nén bao phim. Vibám Al/PVC trong. -Hộp05 vix10 viên nén bao phim. Vibâm Al/PVC trong. -Hộp 10vix10viên nén bao phim. Vibám Al/PVC trong.
THUOC DUNG CHO BENH Gi -Hasanbin chtra duge chat trimebutin maleat, lathuốc dùng đểđiều trịcác triệu chứng đau docác bệnh ở đường tiêu hóa hoặc ôông mật vàcác rôiloạn nhu động ruột ởngười lớn. -Bác sĩsẽthăm khám vàquyết định trường hợp nào bạn có thể dùng Hasanbin.
NÊN DÙNG THUÓC NÀY NHƯ THÉ NÀO Dùng thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩhoặc dược sĩ. Kiểm tralạivới bác sĩhoặc được sĩnêu bạn không chắc chắn vềcách dùng thuốc. Liều dùng -Liéuthéng thường là100 mg/lần x3lần/ngày. –Trong một sôtrường hợp, bác sĩcóthể tăng liều lên 200 mg/lân x3lần/ngày. Cách dùngSửdụng đường uống, trước bữa ăn.
KHINÀO KHÔNG NÊN ĐÙNGTHUÓCNÀY. Dịứng với trimebutin maleat hoặc bât kỳthành phân nào của thuôc.
TÁC DỤNG: KHÔNG MONG MUÓN Mặc dùhiếm gặp nhưng đãcóbáo cáovề các phản ứng trên da. Thông báo cho bác sĩhoặc dược sĩnếu bạn gặp phải bắt kỳtác dụng không mong muốn nào khi sửdụng thuốc.
NÊN TRÁNH DUNG NHUNG THUOC HOẶC THỰC PHAM Gi KHI DANG SU DUNG THUOC NAY -Th6ng bao cho bac sĩhoặc dugc sinéu bạn đang hoặc vừa sử dụng bất kỳthuốc nào, kécảcác thuốc không kêđơn. Vì Hasanbin cóthé anh huong đến tac dụng của thuốc khác và ngược lạinêu sửdụng đồng thời. -Hiện nay, chưa cóthông tinđầy đủvàrõràng vềtương tác thuôc của Hasanbin.
CÀN LÀM GÌ KHI MỘT LÀN QUEN DUNG THUỐC -Néu ban quén dung thuốc, uống ngay sau khi nhớ ra.Nếu thời điểm nhớ ragân với thời điểm uống liều tiếp theo, hãy
bỏ qua liều đãquên và tiếp tục uống liều tiếp theo như thường lệ. a – – -.Không uông liêu gâp đôi đêbùcho liêu đã quên.
CAN BAO QUAN THUOC NAY NHU THE NAO -Bao quan thuéc 6noi khô, dưới 30°C, tranh anh sang. -Khéng sirdung thuốc sau khi hết hạn sửdụng được ghi trên hộp thuốc hay vithuốc. -_Không nên vứt bỏthuốc vào nước thải hay rác sinh hoạt. Hỏi ý kiến được sĩcách bỏthuốc không sửdụng nữa. Những biện pháp này sẽgiúp bảo vệmôi trường.
NHUNG DAU HIEU VA TRIEU CHUNG KHI DUNG THUOC QUA LIEU ; Chưa cóthông tinđầy đủvàrõràng vềtrường hợp quá liều thuốc Hasanbin.
CAN PHAI LAM Gi KHI DUNG THUOC QUA LIEU KHUYEN CAO Thông báo ngay cho bác sĩhoặc liên hệvới bệnh viện gần nhất trong trường hợp quá liều Hasanbin. Mang theo bao bì ngoài của thuốc débác sĩxác định chắc chắn bạn đã quá liều thuốc nào.
NHỮNG ĐIÊU CÀN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUÓC NÀY -Không khuyến cáo dùng Hasanbin ởphụ nữmang thai vàtrẻ em dưới 12tudi. -Ché pham Hasanbin cóchứa lactose, tham khảo ýkiến bác sĩ trước khi sửdụng thuốc nều bạn từng được chân đoán không dung nap m6t s6loai duong (galactose, glucose, …). -Phy ni mang thai: Chua cóthông tin vềtính antoàn của thuốc khi sửdụng ởphụ nữmang thai. Tham khảo ýkiến bác sĩtrong trường hợp mang thai, cókếhoạch mang thai hoặc nghĩ rằng mình đang mang thai. -Phụ nữ cho con bú: Tham khảo ý kiến bác sĩtrong trường hợp bạn đang cho con bú. -Anh hưởng của thuốc đối với công việc: Chưa có thông tin vềảnh hưởng của thuốc đối với công việc. Tuy nhiên, nếu bạn gặp phải bất kỳtác dụng không mong muốn nào ảnh hưởng đên khả năng láixe, vận hành máy móc, làm việc trên cao hoặc các trường hợp khác, cần tham khảo ý kiên bác sĩ hoặc dược sĩ.
KHI NÀO CÀN THAM VÁN BÁC SĨ, DƯỢC SĨ -_Phụ nữmang thai, cókếhoạch mang thai hoặc phụ nữcho
con bú. -Ban gap bat kitacdung bat thuong nao khi dung Hasanbin. Nếu cần thêm thông tinxin hỏiýkiến bác sĩhoặc được sĩ.
HẠN DÙNG _ 36tháng (kê từngày sản xuât).
NGÀY XEM XÉT SỬA ĐÓI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DAN SU DUNG THUOC
HASAN
CONG TY TNHH LIEN DOANH HASAN -DERMAPHARM Lô B,Đường sô2,KCN Đồng An, Bình Dương, Việt Nam

TUQ.CUC TRUONG
P. TRUONG PHONG
Hang

Ẩn