Thuốc Hapacol: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcHapacol
Số Đăng KýVD-20556-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngParacetamol – 500 mg
Dạng Bào ChếViên nang cứng
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 200 viên; Chai 500 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH MTV Dược phẩm DHG KCN Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Công ty Đăng kýCông ty TNHH MTV Dược phẩm DHG KCN Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
20/07/2015SYT Hậu GiangChai 200 viên389Viên
20/07/2015SYT Hậu GiangChai 500 viên378Viên
12/05/2014CT TNHH MTV Dược phẩm DHGChai 100 viên355Viên
12/05/2014CT TNHH MTV Dược phẩm DHGChai 200 viên,350Viên
12/05/2014CT TNHH MTV Dược phẩm DHGChai 500 viên345Viên
16/08/2019Công ty cổ phần dược Hậu GiangChai 100 viên428Viên
*Nhãn trên vỉ 10 viên:

BỘ Y TẾ
ÂN LÝ DƯỢC
CỤC QUẢN LÝ P!
ĐÃ PHÊ DUYỆT

| [ø Sảnxuất tại:Công ty TRHH MTV Dược phẩtf GHG
HAPACOL |HAP
see eee ,
HAPACOL HAPACOL ` PARACETAMOL S00 DQ] |’PARACETAMOL 500.DQ]

HAPACOL |HAPACOL
maSQ] mere SOY
HAPACOL HAPACOL
meanaeen SỐ] tmmm=== TẤN

HAPACOL HAPACOL PARACETAMOL 500DQ] |PARACETAMOL 500 DQ]
CHG PHARMA

COMPOSITION:Paracetamol……………–. 500mg Excipients.q.s……………. 1CapSưe INDICATIONS: Treatment ofpainful symptoms incases of headache, migraine, toothache, aches and pains caused byflu, sore
throat, musculoskeletal pains, arthritis-induced pains, pains after
vaccination ortooth extraction. Antipyretic actions onpatients with cold ordiseases associated with fever. CONTRAINDICATIONS: Please seetheenclosed leaflet. | DOSAGE &ADMINISTRATION: | Adults and children aged >12years take 1capsule each time. Adutts may take 2capsules each time insevere cases. Hapacol XNshould begiven every 4hours and notmore than 8 capsules daily. Orasprescribed bythephysician. OTHER INFORMATION: Please seetheenclosed leaflet.
KEEP OUT OFTHE REACH OFCHILDREN. READ THE DIRECTIONS CAREFULLY BEFORE USE. STORAGE CONDITIONS: STORE INDRY PLACES, TEMPERATURE NOT EXCEEDING 30°C, PROTECT FROM LIGHT.
SDK (Reg. No.):
Ngdy SX(Mtg. date):

HAPACOL- – Ê
Paracetamol 500 mg
Analgesic
Antipyretic
“i07 7Ì TTTTTỶ C5

CHỈ ĐỊNH: ~Điểu trịcác triệu chứng đautrong các trường hợp: đau đầu, đau nửa đầu, đau răng, đaunhứcdo cảm cúm, đauhọng, đaunhức cơ
xương, đaudoviêm khớp, đausaukhitiêm ngừa hay nhổ răng. ~Hạsốtởbệnh nhân bịcảm haynhững bệnh cóliênquan đến sốt. CHONG CHỈ ĐỊNH: Xinđọctrong tờhướng dẫnsửdụng. LIỀU DUNG VÀCÁCH DÙNG: Người lớnvàtrẻem>12tuổi: uống † viên lần. Đau nhiều: người lớncóthểuống 2viêtư lần. Khoảng cách giữa 2lầnuống phải hơn4giờvàkhông uống quá8 viêrư ngày. Hoặc theo chỉdẫn củaThầy thuốc. CÁC THÔNG TINKHÁC: Xemtờhướng dẫnsửdụng kèm theo.
ĐỂ XA TẦM TAY TRE EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
BẢO QUẢN: NƠI KHÔ, NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30C,
TRÁNH ÁNH SÁNG. | ||
8llg3
TuVan Khách Hang
Sản xuất tại:
(© 0710.3899000
CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG

$616 SX(Batch No): Ề Wo: Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Châu Thành A,Hậu Giang
NI ng EAGHIŒAPSULLE/G0NTAINS2 DT: (0711) 3953555 © Fer (0711) 3953555
img] PARAGETAMOE www.dhgpharma.com.vn
\

Bưi 00S JOuIEg192E1EaI
TOIVdVH
HAPACOL – –
Paracetamol 500 mg

REA
COMPOSITION
-INDICATIONS
-CONTRAINDICATIONS


DOSAGE
&ADMINISTRATION:
Par
Please
seetheenclosed
leaflet.
Oras
prescribed
bythephysician.
OTHER
INFORMATION:
Please
seetheenclosed
leaflet.
THUOC
DUNG
CHO
BENH
VIEN
{IN
SDK
(Reg.
No.):
51500
mg

CHỈ
ĐỊNH
-CHỐNG
CHỈ
ĐỊNH
-LIEU
DUNG
VACACH
DUNG:
Xinđọctrong
tờhướng
dẫn
sửdụng.
Hoặc
theo
chỉdẫncủaThầy
thuốc.
CAC
THONG
TIN
KHÁC:
Xem
tờhướng
dẫn
sửdụng
kèm
theo.
ĐỂ
XATẨM
TAY
TRE
EM.
ĐỌC
KỸ
HƯỚNG
DẪN
SỬ
DỤNG
TRƯỚC
KHI
DÙNG.
BAO
QUAN:
NOI
KHO,
NHIET
86
KHONG
QUA
30°C,
TRANH
ANH
SANG.

Vấn
Khách
Hang
(
0710.3899000
Sản
xuất
tại:
:
j
CÔNG
TY
TNHH
MTV
DƯỢC
PHẨM
DHG
CHAI
200:
VIEN
NANG
CUNG
Khu
công
nghiệp
Tân
Phú
Thạnh,
Châu
Thành
A,Hậu
Giang
:
ĐT:
(0711)3953555
®
Fax:
(0711)
3953555
MOIMIENTGHUA’

Se
www.
dhgpharma.com.vn

*Nhan trên chai 200 viên (b
3 x Ä0sung lan 1)

ae
PHAN:
ParacetamolTadượcvừa
CHIDINH:=Diéu
trịcáctriệu
chúng
đautrong
cáctrường
hợp:
đauđầu,
đau
nửađầu,
đaurảng,
đaunhức
docảm
cúm,
đauhọng,
đaunhức

xương,
đaudoviêm
khổp,
đausaukhitiêm
ngửa
haynhổrăng.
~Hạsốtởbệnh
nhân
bịcảm
haynhững
bệnh
cóliênquan
đếnsốt.
CHONG
CHIDINH:
Xinđọctrong
tờhướng
dẫnsửdụng
LIỀU
DÙNG
VÀCÁCH
DÙNG:
Người
lớnvàtrẻem>12tuổi:
uống
1viên/
lần.Đaunhiều:
người
lớn
cóthểuống
2viên
lần.
Khoảng
cách
giữa2lầnuống
phải
hơn4
giờvàkhông
uống
quá8
ViÊn/
ngày.
Hoặc
theo
chỉđẫncủaThầy
thuốc..
€ÁC
THÔNG
TINKHÁC:
Xem
lờhướng
dẫnsửdụng
kèm
theo.

ĐỂ XA
TẮM
TAY TRẺ
EM.
ĐỌC
KỸHƯỚNG
DẪN
SỬ
DỤNG
TRƯỚC
KHI
DÙNG.
BẢO
QUẢN:
NƠI
KHÔ,
NHIET
ĐỘ
KHÔNG
QUÁ
30°C,
TRÁNH
ÁNH
SÁNG.
THUỐC
DÙNG
CHO
BỆNH
VIỆN

Vấn
Khách
Hàng

0710.3899000 Sản
xuất
tại:
z
CÔNG
TY
TNHH
MTV
DƯỢC
PHẨM
DHG
Khu
công
nghiệp
Tân
Phú
Thạnh,
Châu
Thành
A,Hậu
Giang
BT:
(0711)
3953555
©
Fax:
(0711)
3953555
www.
dhgpharma.com.vn

HAPACOL~

Paracetamol
500
mg
CTIA
TENE
AUR
TE
MOIMIENIGHUA
=
OO)
Gay
PAGEANT

COMPOSITION:
aX
Paracetamol
500
mg
Excipients.q.s.
„1capsule
INDICATIONS:
Treatment
ofpainful
symptoms
incases
of
headache,
migraine,
toothache,
aches
and
pains
caused
byflu,
sore
throat,
musculoskeletal
pains,
arthritls-Induced
pains,
pains
after
vaccination
ortooth
extraction.
Antipyretic
actions
onpatients
with
cold
ordiseases
associatedwith
fever.
CONTRAINDICATIONS:
Please
seetheenclosed
leaflet.
DOSAGE
&ADMINISTRATION:
Adults
and
children
aged>12
years
take
1capsule
each
time.
Adults
may
take
2capsules
each
time
insevere
cases,
Hapacol
XNshould
begiven
every
4hours
and
notmore
than
8
capsules
daily.
Orasprescribed
bythephysician.
OTHER
INFORMATION:
Please
seetheenclosed
leaflet.

81935
SDK
(Reg.
No.):
Ngày
SX(Mfg.
date):
$616
SX(Batch
No):
HO—
(Exp.
date):

*’Nhãn trên chai 500 viên (bô 3 ` sung lan 1)

*Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc (bố sung lần 2): TRÁCH N;IIÊU HỈIUHANÀ “

MỘT THÀNH VIÊN
DUOC PHAM
CONG THUC: Paracetamol……… .500 mg Tádược vừađ Re …1viên Paracet: I (Sodium starch glycolat, PVP K30, talc, magnesi stearat). a etamoll500 mg DANG BAOCHE: Vién nang cứng. QUY CÁCH ĐỒNG GÓI: Hộp 10vỉx10viên. Chai 200 viên. Chai 500 viên. TÍNH CHAT: Paracetamol làthuốc giảm đau -hạsốthữu hiệu. Thuốc tácđộng lêntrung tâm điểu nhiệt ởvùng dưới đốigây hạnhiệt, tăng tỏanhiệt dogiãn mạch vàtăng lưulượng máu ngoại biên làm giảm thân nhiệt ởngười bịsốt, nhưng hiếm khilàm giảm thân nhiệt bình thường. Ởliềuđiểu trị,hiệu quảgiảm đau, hạsốttương đương Aspirin nhưng Paracetamol íttácđộng đến hệtimmạch vàhệhôhấp, không làm thay đổicân bằng acid -base, không gây kích ứng, xước hoặcchảy máu dạdày. Paracetamol hấp thunhanh chóng vàhầu như hoàn toàn quađường tiêu hóa. Thời gian bán thải là1,25-3giờ. Thuốc. chuyển hóaởgan vàthải trừquathận. CHỈ ĐỊNH: -Điều trịcáctriệu chứng đautrong các trường hợp: đauđầu, đaunửa đầu, đaurăng, đau nhức docảm cúm, đauhọng, đau nhức cơxương, đaudo
viêm khớp, đausaukhitiêm ngừa hay nhổ răng. ~Hạsốtởbệnh nhân bịcảm hay những bệnh cóliên quan đến sốt. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn vớimột trong cácthành phần củathuốc. Người bệnh thiếu hytglucose -6-phosphat dehydrogenase. THAN TRONG VACẢNH BÁO ĐẶC BIỆT KHI SỬDỤNG THUỐC: Đổivớingười bịphenylceton -niệu vàngười phải hạn chế lượng phenylalanin đưavàocơthểnên tránh dung Paracetamol vớithuốc hoặc thực phẩm có chứa Aspartam.Đổivớimột sốngười quá mẫn (bệnh hen) nên tránh dùng Paracetamol vớithuốc hoặc thực phẩm cóchứa suifit. Phải dùng thận trọng ởngười bệnh cóthiểu máutừtrước, suygiảm chức năng ganvàthận. Uống nhiều rượu cóthểgây tăng độc tính vớigan củaParacetamol, nên tránh hoặc hạnchếuống rượu. Bácsĩcần
cảnh báo bệnh nhân vềcácdấu hiệu củaphản ứng trên danghiêm trọng như hộichứng Steven- Jonhson (S.JS), hộichứng hoại tửdanhiễm độc. (TEN) hayhOiching Lyell, hộichứng ngoại ban mụn mủtoàn thản cấptính (AGEP). PHY NUCOTHAI VACHO CON BU: Chưa xác định được tính antoàn của Paracetamol đốivớithai nhỉ
khi dùng thuốc cho phụ nữ
có thai. Dođó,chỉnên dùng thuốc ởngười mang thai khithật cần thiết. Nghiên cứuởngười mẹcho con bú,dùng Paracetamol không thấy cótácdung không mong muốn ởtrẻ búmẹ. LAIXEVAVAN HANH MAY MOC: Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng láixevàvận hành máy móc TƯƠNG TÁC THUỐC: Uống dàingày liềucaoParacetamoi làm tăng nhẹ tácdụng chống đông củaCoumarin vàdẫn chất Indandion. Cần chúýđến khả năng gây hạsốtnghiêm trọng ởngười bệnh dùng đồng thời Phenothiazin vàliệupháp hạnhiệt. Các thuốc chống cogiật (Phenytoin, Barbiturat, Carbamazepin), lsoniazid vàcác thuốc chống laocóthể làm tăng độc tính đốivớigan của Paracetamol. Uống rượu quá nhiều vàdàingày cóthểlàm tăng nguy cơ Paracetamol gây độc chogan. ; TÁC DỤNG KHONG MONG MUON: Ítgặp: ban da;buồn nôn, nôn; bệnh thận, độc tính thận khilạm dụng đàingày; giảm bạch cầutrung tính, giảm toàn thểhuyết cấu, thiếu máu. Hiếm gdp: phản ứng quá mẫn. Thông báocho bác sĩnhững tácdụng không mong muốn gặp phải khisửdụng thuốc QUÁ LIỂU VÀCÁCH XỬTRÍ: Quá liềuParacetamol dodùng một liềuđộc duy nhất hoặc douống lặplạiliều lớnParacetamol (7,5-10gmỗi ngày, trong 1-2ngảy) hoặc
do uống thuốc dài ngày. Hoại tửgan phụ thuộc liềulàtácdụng độc
cấp tính nghiêm trọng nhất doquáliều vàcóthểgây tửvong. Biểu hiện của quá liều Paracetamol: buồn nôn, nôn, đau bụng, triệu chứng xanh tímda,niềm mạc vàmóng tay. Biểu hiện của ngộ độc năng Paracetamol: ban đầu kích thích nhẹ, kích động vàmêsảng. Tiếp theo làứcchế hệthần kinh trung ương: sững sở,hạ
thân nhiệt, mệt lả,thởnhanh vànông; mạch nhanh, yếu, không đều, huyết ápthấp vàsuytuần hoàn. Cách xửtrí:Chẩn đoán sớm rấtquan trọng trong điều trịquáliềuParacetamol. Khinhiễm độc Paracetamol nặng, cần điều trịhỗtrợtích cực. Cần rửadadàytrong mọitrường hợp, tốtnhất trong vòng 4giờsaukhiuống Liệu pháp giải độc chính làdùng những hợp chất Sulfnydryl. N-acetylcystein cótácdụng khiuống hoặc tiêm tĩnh mạch. Ngoài ra,cóthểdùng Methionin, than hoạt và/ hoặc thuốc tẩymuối. LIEU DUNG VACACH DÙNG: Người lớnvảtrẻem>12tuổi: uống 1viên/ lần. Đau nhiều: người lớncóthểuống 2viên/ lần. Khoảng cách giữa 2
lần uống phải hơn4giờvàkhông uống quá 8 viên/ ngày Hoặc theo chỉđẫn củaThấy thuốc. Lưu ý:*Liều tốiđa/24giờ: không quá 4g,khoảng cách giữa 2lầnuống thuốc phải hon
4 gia *Không nên kéodảiviệc tựsửdụng thuốc màcần có
ý kiến bácsĩkhi: ~Gótriệu chứng mới xuất hiện. ~§ốtcao(39,5’C) vàkéodàihơn 3ngày hoặc táiphát ~Đau nhiểu vàkéodàihơn 5ngày. Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidù Nếu cẩn thêm thông tin,xinhỏiýkỉ

:36tháng kểtừngày sảnxuất. ảoquản: Nơkhỏ, nhiệt độkhông quá 30°C, tránh ánh sáng.
Sản xuất tại: : ) ait -TưVấn Khách Hàng CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM QHG` (Ô) 0710.3899000 Khucông nghiệp TânPhúThạnh, Châu Thành A,Hậu E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn
Nouyén Vin Shanh
ĐT: (0711)3953555 Fax: (0711) 39535! www.dhgpharma.com.vn
z £ GIAM ĐỌC

>2

Ẩn