Thuốc Hapacol Blue: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcHapacol Blue
Số Đăng KýVD-20563-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngParacetamol – 500 mg
Dạng Bào ChếViên nén bao phim
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH MTV Dược phẩm DHG KCN Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Công ty Đăng kýCông ty TNHH MTV Dược phẩm DHG KCN Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
12/05/2014CT TNHH MTV Dược phẩm DHGHộp 10 vỉ x 10 viên394Viên
N66 | 144

CÔNG TY TNHH MTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DƯỢC PHẢM DHG Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
MAU NHAN DANG KY
Tên thuốc: HAPACOL BLUE
Dang thuốc: VIEN NEN BAO PHIM
Hàm lượng cho 1vién:
Paracetamol 500 mg
Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký: CÔNG TY TNHH MTV DUGC PHAM DHG.
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH MTV DUGC PHAM DHG.
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
*Nhãn trên vỉ 10 viên:

BỘ Y TẾ
CỤC A yOTTOC : Xi OUAN by ANKE HAPACOL HAPACOL HAPACOL HAPACOL B A PH M DUYỆT BlueBlue Blue Blue Paracetamol 500 mg Paracetamol 500 mg Paracetamol 500 mg Paracetamol 500 mg

4 A | OHG PHARMA JAPA L
Lần đầu:..ớỆ…………a 8l. f | AO ___Sản xuất tại: tông tyTNHH MTV Dược phẩm DHG a Coe
Ww Paracetamol 500 mg Sse nD Paracetamol 500 mg
HAPACOL HAPACOL HAPACOL__ HAPACOL
Blue Blue Paracetamol 500 mg Paracetamol 500 mg Parace! (mol 500mg ;
RO
[212 a ic

*Nhãn trên hộ

SS3NISAONđ
35fV2
LON
⁄2I5Adl.LNY-2I539
TYNY
p 10 vỉ x 10 viên (bỗ

sung lân 1)

Seer
THANH
PHAN:
of
me
TAY
TRE
EM.
sae
DOC
KYHUONG
DAN
$ỬDỤNG
TRƯỚC
KHIDŨNG.
en
here
4
BAO
QUAN:
NOIKHÔ.
|
“Ta
dượcVựa
đu
NHIỆT
ĐỘKHÔNG
QUA
30°C,
TRANH
ANH
SANG.
eeCHL
BINA:
Bigu
trịcác
triệu
chứng
đau
trong
các
z7;
trữðñg
hợp:
day
d4u,
đaunửa
đấu,
đau
răng,
đau
‘nhức
do)
rdÌm,
đau
họng,
đau
nhức
cơxương,
daud
menue,
đau
sau
khi
tiêm
ngừa
hay
nhổ
răng.
CN
k
Ha$b
Ú/óệnh
Nhân
bịcảm
hay
những
bệnh
cóliên
COMPOSITION:
`
tấn66ns6Y
INDICATIONS:
=
CHONGIOAT
ĐỊNH
-LIEU
DUNG
VACACH
DUNG:
:
;0HỐN
!
I
:
CONTRAINDICATIONS:
j
==yiffỐỐc
trong
tờhướng
dần
sửdụng.
DOSAGE
&ADMINISTRATION:

7
Please
see
the
enclosed
leaflet.


Vấn
Khách
Hàng
(€)
0710.3899000
SĐK
(Reg.
No.):

2

Aco [P44
mg
GIẢM
DAU-HA
SOm
KHONG
GAY
BUON
NGU

TOIVdVH
8u! 00S 1OWV132VWVd
MOI
VIEN
CHUA
500
mg
PARACETAMOL

CAC
THONG
TIN
KHAC:
Xem
tờhướng
dẫn
sửdụng
kèm
theo.
Nod
SX(Hig.
date):
$618SX(Batch
No.):
HO
(Exp.
date):

KEEP
OUTOFTHEREACH
OFCHILDREN.
AEAD
THEDIRECTIONS
CAREFULLY
BEFORE
USE,
STORAGE
CONDITIONS:
STORE
INORYPLACES,
MOTEXCEEDING
30°C,
PROTECT
FROM
LIGHT

Sản
xuất
tại:
CÔNG
TY
TNHH
MTV
DƯỢC
PHẨM
DHG
|
Khucông
nghiệp
TânPhúThạnh.
Chậu
Thành
A,HậuGiang
|
ĐT:
(0711)
3953555
®
fấx:*711)
951855.
sa
|
www.dhgphardla.cqm.vi-//
SS.
È
3
j‹/
z

*Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc (bỗ sung lần 2):

20^1 900009.

CONG TY a IñALHNHIEM HƯUHẠN 2 MỘT THẲNH VIÊN | DƯỢC PHẨM

ứ A0500 mg CÔNG THỨC: Paracetamol………………………………. 800mg ue Tádược vừa đủ… cove Vin (Tinh botmi,avicel, aerosil, magnesi stearat, sodium starch glycolat, PVP K30, natri benzoat, HPMC, PEG 6000, titan dioxyd, talc). DANG BAO CHE: Viên nén dàibaophim. (QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10vÌx10viên TÍNH CHẤT: Paracetamol làthuốc giảm đau-hạsốthữuhiệu. Thuốc tácđộng lêntrung tâm điểu nhiệt ởvùng dưới đổigayhạnhiệt, tăng tỏanhiệt dogiấn mạch vàtăng lưulượng máu ngoại biên làm giảm thần nhiệt ởngười bịsốt, nhưng hiếm khilàm giảm thân nhiệt bình thường. Ởliềuđiểu trị,hiệu quảgiảm đau, hạsốt tương đương Aspirin nhưng Paracetarnoi íttácđộng đến hệtimmạch vàhệhồhấp, không làm thay đổicần bằng acid -base, không gây kích ứng, xước hoặc chảy máu dạdày. Paracetamol hấpthunhanh chóng vàhầunhưhoàn toàn quađường tiềuhóa. Thời gian bánthải là1,25 -3giờ.Thuốc chuyển
hóaở ganvàthải trừquathận. CHỈĐỊNH: -Điểu trịcáctriệu chứng đautrong cáctrường hợp: đauđầu, đaunửađầu, đaurăng, đaunhức docảm cúm, đauhong, đaunhức cơxương, đaudoviềm khớp, đausaukhitiêm ngừa haynhổ răng. ~Hạsốtởbệnh nhãn bịcảm haynhững bệnh cóliềnquan đến sốt CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn vớimột trong cácthành phần củathuốc. Người bệnh thiếu hụtglucose -6-phosphat dehydrogenase. THẬN TRỌNG VÀCẢNH BÁO ĐẶC BIỆT KHI SỬDỤNG THUỐC: Đốivớingười bịphenylceton -niệu vàngười phải hạn chế lượng phenylalanin đưavào cơthểnên tránh dùng Paracetamol vớithuốc hoặc thực phẩm cóchứ;

Phải dùng thận trọng ởngười bệnh cóthiếu máu từtrước, suygiảm chức năng ganvàthận. Uống nhiều rượu cóthểgâytăng độctính vớigan củaParacetamol, nên tránh hoặc hạnchếuống rượu. Bác sĩcẩn cảnh báo bệnh
nhân vềcác dấu hiêu của phản ứng trên danghiêm trọng như hộichứng Steven-Jonhson (SJS), hộichứng hoại tửdanhiễm độc (TEN) hay hộichứng Lyell, hộtchứng ngoại banmụn mủtoàn thân cấptính (AGEP), PHỤ NỮCÓTHAI VÀCH0 CON BÚ: Chưa xác định được tính antoàn của Paracetamol đốivớithai nhỉ
khi dùng thuốc cho
phụ nữcóthai. Dođó,chỉnên dùng thuốc ởngười mang thaikhithật cẩnthiết. Nghiên cứuởngười mẹchocon bi,dung Paracetamol không thấy cótác dụng không mong muốn ởtrẻ búmẹ. LÁIXEVÀVẬN HÀNH MÁY MÓC: Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng láixevàvận hành máy móc. TƯƠNG TÁC THUỐC: Uống dàingày liềucaoParacetamol làm tăng nhẹ tácdụng chống đồng củaCoumarin vàdẫn chất Indandion. Cần chúýđến khả năng gáy hạsốtnghiềm trọng ởngười bệnh
dùng đồng thời Phenothiazin vàliệupháp hạnhiệt. Các thuốc chống cogiật (Phenytoin, Barbiturat, Carbamazepin), Isoniazid vàcácthuốc chống laocóthểlàm tăng độctính đốivớigancủaParacetamol. Uống rượu quánhiểu vadàingày cóthểlàm tăng nguy cơParacetamol gâyđộcchogan. TÁC DỤNG KHONG MONG MUON: Ítgặp: ban da;buồn nồn, nôn; bệnh thận, độctính thận khilạm dụng dàingày; giảm bạch cầutrung tính, giảm toàn thểhuyết cầu, thiếu máu Hiếm gặp: phản ứng quá mẫn. Thông báo cho bác sĩnhững tácdụng không mong muốn gặp phải khisửdụng thuốc QUÁ LIỂU VÀCÁCH XỬTRÍ: i Qué liéuParacetamol doding mot liềuđộc duynhất hoặc douống lặplạiliềulớnParacetamol (7,5 -10gmỗi ngày, trong 1-2ngày) hoặc douống thuốc dài ngày. Hoạitửgan phụthuộc liểulàtácdụng độccấptính nghiềm trọng nhất doquáliều vàcóthểgâytửvong. Biểu hiện của
quá liều Paracetamol: buồn nôn, nôn, đaubụng, triệu chứng xanh tímda,niễm mạc vàmóng tay. 8iểu hiện củangộ độc nặng Paracetamol: ban
d4u kich thich nhẹ, kích động vàmêsảng. Tiếp theo làứcchế hệtt mệtlả,thởnhanh vànông; mạch nhanh, yếu, không đều, huyết ápthấp vàsuytuần hoàn. Cách xửtrí: Chẩn đoán sớm rấtquan trọng trong điều trịquáliềuParacetamol. eee Khinhiễm độc Paracetamol nặng, cầnđiểu trihỗtrợtíchcực. Cần rửadạdày trong mọitrường hợp, tốtfttất trong vong’4 Liệu pháp giải độcchính làdùng những hợp chất Sulfhydryl. N-acetylcystein cótácdụng khiuống húắctiềm Sigh eich z Ngoài ra,cóthéding Methionin, than hoạt và/hoặc thuốc tẩymuối. CONG 4 LIEU DUNG VACÁCH DÙNG: Người lớnvàtrẻem>12tuổi: uống 1viên/lần. Đau nhiều: người lớn HộNuống iu lần Khoảng cách giữa 2lầnuống phải hơn4givàkhông uống quá8 viễn/ ngày. vei Hoặc theo chỉdẫn củaThầy thuốc. Lưu ý:*Liểu tốiđa/24giờ: không quá4g,khoảng cách giữa 2lầnuống thuốc phải hơn 4 giờ. *Không nền kéodàiviệc tựsửdụng thuốc màcẩncó ý kiến bácsĩkhi: ~€ótriệu chứng mớixuất hiện. ~Sốtcao(39,5’C) vàkéodàihơn3ngày hoặc táiphát. ~Đau nhiều vàkéodàihơn5ngày. Đọckỹhướng dẫn sửdụng trước khídùng. Hạn dùng: 36tháng kểtừngày sảnxuất PHÓ CỤC TRƯỞNG Nếu cẩn thêm thông tin,xinhdýkiến bác sĩ. Điểu kiện bảo quản: Nơikhô, nhiệt độ, uá30°C, ánh ng. Oo Tiêu chuẩn: TCCS. Wa 7w Vin Y
⁄ Lh
Sản xuất tại: z ở TưVấn Khách Hàng CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG (©o710.3839000 ) Khucông nghiệp Tân PhúThạnh, Châu Thành A,HậuGiang E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn. OT: (0711) 3953555 se Fax: (0711) 3953555 www.dhgpharma.com.vn
Aspartam. L Đốivớimộtsốngười quámắn (bệnh hen) nền tránh dùng Paracetamoi vớithuốc hoặc thực phẩm cóchứa sulfit.

Ẩn