Thuốc Hapacol 650: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcHapacol 650
Số Đăng KýVD-21138-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngParacetamol – 650 mg
Dạng Bào ChếViên nén
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ x 5 viên; hộp 25 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên; Chai 200 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH MTV Dược phẩm DHG KCN Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Công ty Đăng kýCông ty TNHH MTV Dược phẩm DHG KCN Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
07/10/2014CT TNHH MTV Dược phẩm DHGHộp 10 vỉ x 5 viên,600Viên
07/10/2014CT TNHH MTV Dược phẩm DHGhộp 25 vỉ x 10 viên;600Viên
07/10/2014CT TNHH MTV Dược phẩm DHGHộp 10 vỉ x 5 viên,600Viên
07/10/2014CT TNHH MTV Dược phẩm DHGhộp 25 vỉ x 10 viên;600Viên
14/06/2016CT TNHH MTV Dược phẩm DHGChai 200 viên590Viên
14/06/2016CT TNHH MTV Dược phẩm DHGChai 100 viên590Viên
16/08/2019Công ty cổ phần Dược Hậu GiangChai 100 viên708Viên
16/08/2019Công ty cổ phần dược Hậu GiangHộp 10 vỉ x 5 viên720Viên
7 Mpa

: CÔNG TY TNHH MTV CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BO Y TDUQC P AM DHG Độc lập — Ty do — Hạnh phúc
CUC QUAN LY DUOC
DA PHE DUYET x ~ x r
MAU NHAN DANG KY
Lan a
5 HAPACOL 650
5 (kh wang thuốc: VIÊN NÉN
Hàm
lượng cho Ìviên:
Paracetamol 650 mg
Tén va dia chi co sé dang ky: CONG TY TNHH MTV DUGC PHAM DHG
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
*Nhãn trên vỉ 5viên:
HAPACOL HAPAC 1
650 650 3
|
HAPACOL |
650
5 HAPACOL HAPACOL
650 650

*Nhãn trên vỉ 10 viên:
HAPACOL
650
HAFPACOL
650
HAFPACOL
650
HAPACOL
650
HAFACOI
650
HAPACOL
650
HAFACOI
650
HAPACOL
650
HAPACOL

ff
202

ia a Vs HN38
De

L“|4
OH2 ĐNNG 20nHL YW3YHd 1
ne Wu ‘f]HfŒ /H lIỮ JlÍ IJ ý i}

UA Woo” eWJeYydbyp MMM
SSSeS6E (LL/0):XE4 e@ sssesee (1120) :14 0ưzI9 nỆN ‘yYURLL MEY ‘YUE NYdUBLddiyou Buga Nyy SHG WYHd OONG ALW HHNL AL SNQO ‘†Èjynx uạs
“Oay) Wey Bunp nsUBD Onn uey “OYHM NILANGHL oye 9pnu 4guL eỊoup 93V) 9tqf} Tep wei ppyebu dyPht Roy pswerd ppARGU Eenb2pmuy 0uypb /§-9òQux .‹ “UBLAURIA |GugN :1pm) 24. = Ỉ0,
Z [1/21 Ñalg (LA GEL Dấu, HA Dp

@

|

Hộp 10 vix5Vien nấy ; 4 Â

ĐỂ XA TẮMTAY TRẺÊ ĐỌCKỸHƯỚNG DẪNSỬDỤNG TRƯỜO KHỤ BẢO QUẲN: NƠIKHÔ, NHIỆT ĐỘKHÔNG QUA30°C, TRANH ÁNHŠ
CETAMOL 650 nil.
READ THEDIRECTI STORAGE CONDITU NI NOTEXCEEDING 30°C, PRUT
gyST(hy.dat: + o ọ `
yyy eee On > ea $618S1ach No: Sanxuất tại: CÔNG TYTNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG Khutôngnghập TìnPhíThạnh, CNuThảnh A,KisGiang DT:
(0711) 395359595 ©Fax:(0711) 3953555

7 ` 4 > eae

*Nhãn trên chai 100 viên (bỗ sung lần 1):

GMP -WHO
HAPACOLPARACETAMOL 650 mg
THANH PHAN: Paracetamol ….. Tảđượcvừađủ CHỈDỊNH-CHỐNG CHỈDỊNH: Xinđọctrong tờhướng đẫnsửđựng. LIỂU DÙNG VÀCÁCH DUNG: Khoảng cách gữa 2tín uống phảihơn4giờvàkhông uống quá6viêt/ ngày Người lớnvàtrẻem>12tuổi: uống 1viêtư lần. Không tựýdùngthuốc quá 3ngày đểgiảm sốthoặcquá 10ngày đểgiảm đau. Hoặc theochỉdẫncủaThấy thuốc. CACTHONG TINKHAC: Xemtờhướng dẫnsửdụng kèmtheo.
ĐỂ XA TẮM TAY TRE EM ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHIDÙNG BẢO QUẢN: NƠIKHÔ, NHIỆT 00KHONG QUA 30°C, TRÁNH ÁNH SANG.

Sản xuất tại: CÔNG TYTNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG Khucông nghiệp Tân Phú Thạnh, Chảu Thành A,HậuGiang ĐT: (0711) 3953555 ®©Fax (0711) 3953555 www.dhgpharma.com.vn

dtsandchidren aged> 12)years: {tablet each time, (Donotusethedrugonone’s ownchoice over 3days toreduce fever orover 10days torelieve pains. Orasprescribed bythephysician, OTHER ea ee
cess UNNI TưVấn Khách (@ Srtesessooo) ((© orto.aessooo } 0710.3899000.
Nghy SX(Mfg. date): SốlôSX(Batch No):
HD (Exp. date):

<.-. ose ar ff *Tò hướng dẫn sử dụng thuốc (bỗ sung lần 2): CÔNG THỨC: ParacetamolTádược vừa đủ... nh i (Tinh bộtmì,tỉnh bộtbiến tinh, magnesi stearat, sodium starch glycolat, talc, aerosil, bothung dau, PVP K30, natribenz0at). DANG BAO CHE: Vién nén. Quy CÁCH ĐÓNG GỐI: Hộp10vix5viên. Hộp 25vÏx10viên. Chai 100viên. Chai 200viên. TINH CHẤT: Paracetamol làthuốc giảm đau-hạsốthữuhiệu. Thuốc tácđộng lêntrung tâm điểu nhiệt ởvùng dưới đổigâyhạnhiệt, tăng tỏanhiệt dogiãn mạch vàtăng lưulượng máu ngoại biển làm giảm thản nhiệt ởngười bịsốt, nhưng hiếm khilảm giảm thần nhiệt bình thường. Paracetamol làm giảm đaubằng cách näng ngưỡng chịu đaulên. Öliểuđiểu trị, hiệu quảgiảm đau, hạsốttương đương Aspirin nhưng Paracetamol íttácđộng đến hệtimmạch vàhệ hồ hấp, không làmthay đổicần bằng acid - base, không gầykích ứng, xước hoặc chảy máu dạdày. Paracetamol hấp thunhanh chóng vàhầunhư hoàn toàn quađường tiêuhóa.Thời gian bảnthải là1,25-3giờ.Thuốc chuyển hóaởganvàthải trừquathận. CHỈĐỊNH: -Diéu trịcáctriệu chứng đautrong cáctrường hợp: đauđầu. đaunửađầu, đaurăng, đaunhức do cảm cúm. đauhọng, đaunhức cơxương, đaudoviềm khóp, đausaukhitiêm ngừa haynhổ răng. ~Hạsốtởbệnh nhần bịcảm haynhững bênh cóliềnquan đấn sốt. CHỐNG CHỈĐỊNH: Quá mẫn vớimộttrong các thành phần củathuốc. Người bệnh thiếu hụtglucose -6-phosphat dehydrogenase. THAN TRONG VACẢNH BÁO ĐẶC BIỆT KHI SỬDỤNG THUỐC: Đổivớingười biphenyiceton -niệu vàngười phải hạn chế luợng phenylalanin đưavàocơthểnên tránh dùng Paracetamol vớithuốc hoặc thực phẩm có chứa Aspartam.Đốivớimộtsốngười quảmẫn (bệnh hen) nềntránh dùng Paracetamol vớithuốc hoặc thực phẩm cóchứa suliit. Phải dùng thận trong ởngười bệnh cóthiếu máutừtrước, suygiảm chức năng ganvàthận. Uống nhiều rượu cóthểgâytăng độctính vớigancủaParacetamol, nêntránh hoặc hanchếuổng rượu Bác sĩcẩn cảnh bảo bệnh nhân vềcácdấu hiệu của phản ứng trên danghiềm trọng như hộichứng Steven-Jonhson (SJS), hộichứng hoại tửdanhiễm độc (TEN) hayhộichúng Lyell, hộichứng ngoại banmụn mủtoản thản cấptính (AGEP). PHY NUCOTHAI VACHO CON BÚ: Chưa xácđịnh được tính antoàn củaParacetamol đối với thai nhikhidùng thuốc cho phụ nữcóthai. Dođó, chỉ nn dùng thuốc ởngười mang thai khithât cầnthiết. Nghiên cứuởngười mẹchoconbú,dùng Paracetarmol không thấy cótác dụng không mong muốn ởtrẻbúmẹ LẮIXE VÀ VẬN HÀNH t8ÄY MÓC: Thuốc không ảnh hường đến khảnăng láixevàvậnhành máy móc. TƯƠNG TÁC THUỐC: Uống dàingày liềucaoParacatamol làm tăng nhe tácdụng chống đông củaCoumarin vàdẫnchat Indandion. Cần chú ÿ đến khảnăng gáyhạsốtnghiềm trọng ởngười bệnh dùng đống thờiPhenothiazin vàliệupháp hạnhiệt. Các thuốc chống cogiát (Phenytoin. Barbiturat. Carbamazepin), Isoniazid vàcácthuốc chống laocóthểlàmtăng độctính đốivớigancủaParacetamol. Uống rượu quánhiều vảdàingày cóthểlàm tăng nguy cơParacetamol gây độc cho gan TAC DỤNG KHONG MONG MUON: Ítgặp: banda:buốn nôn, nôn; bệnh thận, độctính thận khilạm dụng dàingày; giảm bạch cẩutrung tính, giảm toàn thểhuyết cầu, thiếu máu. Hiếm gap: phản ứng quámẫn Thông báocho bácsĩnhững tácdụng không mong muốn gäp phải khisửdụng thuốc. QUÁ LIỂU VÀCÁCH XỬTRÍ: Quá liềuParacetamol dodùng một liềuđộc duynhất hoặc do uống lặplạiliềuénParacetamol (7,5 -10gmỗi ngày, trong 1 -2ngày) hoặc douống thuốc dài ngày. Hoạitửgan phụ thuộc liểu làtácdụng độc cấp tính nghiềm trọng nhất doquáliều vàcóthểgáytửvong. Biểu hiện của quáliều Paracetamol: buồn nỏn, nôn, đaubụng. triệu chứng xanh timda,niêm mạc vàmóng tay. Biểu hiện củangô độc nặng Paracetamol: ban đầu kích thích nhẹ, kich động vàmẽsảng. Tiếp theo làứcchếhệthần kinh trung ương: sững sờ,hạthân nhiệt, mệt lả,thởnhanh vànông; mạch nhanh, yếu, không đếu, huyết ápthấp và sưytuần hoàn Cách xửtrí:Chẩn đoán sớm rấtquan trọng trong điều trịquáliềuParacetamol Khinhiễm độcParacetamol nặng. cầnđiểu trịhỗtrợ tích cực. Cẩn rửadạdảytrong mọitrường hợp, tốtnhất trong vòng 4giờsaukhiuống. Liệu pháp giảiđộcchính làdùng những hợpchất Sulfhydryl. N-acetylcystein cótícdụng khíuống hoặc tiềm tĩnh mạch. Ngài ra.cóthểdùng Methionin, than hoạt và/hoặc thuốc tẩymuối LIEU DUNG VÀCÁCH DÙNG: Khoảng cách giữa 2lầnuổng phải hơn4giờvàkhông uống quá6viên/ ngày Người lớnvàtrẻem>12tuổi: uống 1viên/ lần. Không tựýdùng thuốc quá3ngày đểgiảm sốthoác quá10 ngày để giảm đau. Hoặc theo chỉdẫn củaThầy thuốc. Lưu ý:*Liểu tốiđa/24giờ: không quá4g,khoảng cách giữa 2 lầnuống thuốc phải hơn 4 giờ. *Không nên kéodàiviệctựsửdụng thuốc màcầncóýkiến bácsĩkhi: ~Cótriệu chứng mớixuất hiện. ~Sốtcao (39,50) vàkéodàihơn3ngày hoặc táiphát. ~Đau nhiểu vàkéodàihơn5ngày.

Đọckỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng. Hạn dùng: 36tháng kểtừngày sảnxuất. 2 Nếu cẩn thêm thông tin,xinhỏiýkiến bác sĩ. Điều kiện hảo quản: Nơi khô, nhiệt độkhóng quá3C, tránh ánh sáng. Tiêu chuẩn: TCGS.
Sản xuất tại: = ;TưVấn Khách Hang CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG (@or10.3899000) Khucông nghiệp Tân Phú Thanh, Châu Thanh A,HauGiang E-mail; dhgpharma@dhgpharma.com.vn OT: (0711) 3953555 e Fax: (0711) 3953555 www.dhgpharma.com.vn
22

3. CỦNGTy < TRACH NHIEM HOU Han MỘT THÀNH Vu `

Ẩn