Thuốc Hà thủ ô: thành phần, liều dùng

Tên Thuốc Hà thủ ô
Số Đăng KýVD-24071-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượng Cao đặc rễ hà thủ ô đỏ- 300mg
Dạng Bào ChếViên nén bao đường
Quy cách đóng góiHộp 5 vỉ x 20 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần công nghệ cao Traphaco Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần công nghệ cao Traphaco Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
19/12/2017Sở Y tế Hưng YênHộp 10 túi x 3 gam cốm trà2700Túi
19/04/2016Công ty cổ phần công nghệ cao TraphacoHộp 10 túi x 3 gam2500Túi
NỘI DUNG MẪU HỘP VIÊN NÉN BAO DUONG HA THU Ô – HỘP 5 VỈ

3HON
ĐNQ9
d2
A1
9NQ@2
OSVHdvadl
OV‹›

|/.

UOC
DA
PHE
DUYET
aa
BỘ
Y
TẾ+

CUC
QUAN
LY
D
^
~
Lân
đâu:.23…..2…..2⁄2

VD -24 066- Aohe

n1
ĐH

Kích
thước
hộp:
125mm
x73mm
x42mm
(tỷlệ90%)
SaPer
Traphaco”
Thanh phản: Cac đầcrẻHàthủð đ
N9
Túc dụng:
Bao quan: ơikhô ra
Tiêu chuấn: TC
a thu 6
“WHO. ng
Traphaco”
ù thủ Ô
VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG
Hộp 5vỉx20viên

Ngày SX: HD:

Box of5blisters of20tablets ^
Sugar UO tablet

Dosag
Storage: In..
z CONGTY CPCONGNGHECAOTRAPHACO £0…300 Mg rpapHaco HIGHTECH JOINT STOCK COMPANY
CONGTYCPCONGNGHE CAOTRAPHACO .300 mg TRAPHACO HIGH TECHJOINT STOCK COMPANY
Traphaco” ONG CONGTYCPCONGNGHE CADTRAPHACO +300 mg TRAPHACO HIGH TECHJOINT STOCK COMPANY
2 A rs Ne Is ge ages
XS
21.98
te
SS
oe
‘dH œ›

———>

Cao đặc rễHàthủ ô…300 mg gu me
Hà thủ ê | a thu 6 Trơi
VIEN NEN BAO DUONG
Cao đặc rễHàthủ ô..300mg zumxcomezmd
Ha thi é | a thu 6 Tro|
VIEN NEN BAO DUONG | Cao đặc rễHàthủ ô…300 mg „u,¿2 s2 |
HA th A we

7 4 1
ĐỌCKỸHƯỚNG
DẪN SỬ
DỤNG
TRƯỚC
KHIDŨNG. 0 68

ĐỀNGOÀI
TẮMTAYTRẺ
EM 936039 |

KT:
106
mm
x61
mm
NEU CAN
THEM
THONG
TINXINHỒIYKIẾN
THẦY
THUỐC.

Toa hướng dẫn sử dụng thuốc

Hà thủ ô
cổ PHAN
côn elfi8h bày: Hộp 5vỉ x20 viên nen bao đường.
TRAPHAGY gle: Cho |vién:
2 Cy tẬM-tŠ ao đặc rễ Hà thủ ô đỏ (Exactum Radix Fallopiae

300 mg (tương
đương I,5 grễ hà
multiflorae if ) thu 6do)
Ta duoc (Glucose, Tinh bét, Magnesi stearat, Chocolate,
Duong trang, Calci carbonat, bét Talc, Titan dioxyd, PVP) `.
viên
vd
Tác dụng: Dưỡng huyết, bố can thận, làmđen râu tóc.
Chỉ định: Dùng trong những trường hợp:
– Thiếu máu, chóng mặt, ùtai, đau lưng, mỏi gối. di mộng tỉnh.
– Râu tóc bạc sớm
Liều dùng: 2-3 viên /lần x2-3 lần/ngày.
Chống chỉ định:
-_ Không dùng trong trường hợp táo bón.
-_ Không dùng cho người tiêu đường.
Thận trọng: Thận trọng khi dùng cho phụ nữ mang thai. |
Tác dụng không mong muốn:

-_ Chưa phát hiện thấy tác dụng không mong muốn Ề €4 huôi
-_ Thông báo cho bác sỹ các tác dụng không mong muốn. |
TUQ.CUC TRUONG
Tiéu chuan: TCCS. P.TRUONG PHONG
Bao quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng Minh Ha Ung Z
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuat. nh
TRÁNH XA TÂM TAY TRẺ EM =
DOC KY HUONG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG
NEU CAN BIET THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN THAY THUỐC, :
Cơ sở sản xuất: sang
CÔNG TY CỎ PHẢN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO
Tân Quang- Văn Lâm- Hưng Yên
Tel: 0321.3791016 -FAX: 0321.3991790

Ẩn