Thuốc Gliovan-H 160: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcGliovan-H 160
Số Đăng KýVD-21271-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngValsartan – 160 mg
Dạng Bào ChếViên nén bao phim
Quy cách đóng góiHộp 2 vỉ x 14 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Glomed 35 Đại lộ Tự do, KCN Việt Nam – Singapore, tỉnh Bình Dương
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Glomed 35 Đại lộ Tự do, KCN Việt Nam – Singapore, tỉnh Bình Dương

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
09/09/2015Công ty TNHH dược phẩm GlomedHộp 2 vỉ x 14 viên. Hộp 3 vỉ x 10 viên7500Viên
TT ¬Ê BO Y TE
CUC QUAN LY DUGC
ĐÃ PHÊ DUYET
Lân đâu:44……Q.1.A1A14..
NHAN Vi GLIOVAN-H 160
(2 Vi NHOM/NHOM x 14 VIEN)
ích thước:
ai : 75mm
ao : 180mm

`
GlioVan-} 160 GlioVan-} 160 Valsartan 160mg Valsartan 150mg
CONG TYCPDUOC PHAM GLOMED CONG TYCPDUOC PHAM GLOMED GLOMED, GLOMED PHARMACEUTICAL Co.,Inc Sct” ~—GLOMED PHARMACEUTICAL Co,Inc.
Gliovan-} 160 Gliovan-} 160 Valsartan 160mg Valsartan 160mg
GLOMED, CONG TYCPDUOC PHAM GLOMED CÔNG TYCPDƯỢC PHẨM GLOMED. GLOMED PHARMACEUTICAL Co.,lnc. “sẽ GLOMEDPHARMACEUTICAL Co,Inc
Gliovan-} 160 Gliovan- 160 Valsartan 160mg Valsartan 150mg
CONG TYCPDƯỢC PHẨM GLOMED 7B, CONGTY CPDUOC PHAM GLOMED GLOMED PHARMACEUTICAL Co„Inc. -K22 GLOMED PHARMACEUTICAL Co.,Inc
Gliovan-}1150 Gliovan-} 150 Valsartan 160me Valsartan 150mg
CONG TYCPDUOC PHAM GLOMED TÊN CÔNG TYCPDƯỢC PHẨM GLOMED GLOMED, GLOMED PHARMACEUTICAL Co.,Inc. tA GLOMED PHARMACEUTICAL Co,Inc.
Gliovan-}1 160 Gliovan-} 160 Valsartan 760me Valsartan 160mg
CONG TYCPDUOC PHAM GLOMED cA» CÔNG TYCPDƯỢC PHẨM GLOMED GLOMED PHARMACEUTICAL Co,,Inc. =o GLOMED PHARMACEUTICAL Ca,,Inc.
Gliovan-} 150 Gliovan-} 160 Valsartan 160my Valsartan 160mg
CONG
TYCPDUOC PHAM GLOMED he CONGTY CPDUGC PHAM GLOMED SLowEo, GLOMED PHARMACEUTICAL Co,, Inc. 5 GLOMED PHARMACEUTICAL Co.,Inc.
Gliovan-}1150 Gliovan-} 150 Valsartan 150mg Valsartan 160mg
CÔNG TYCPDƯỢC PHẨM GLOMED (a) CÔNG TYCPDƯỢC PHẨM GLOMED GLOMED, GLOMED PHARMACEUTICAL Co,,Inc. StH” GLOMED PHARMACEUTICAL Co.,Inc.
Ồ SốlôSX: HD; a
Ngày32 tháng 0năm 20 13
P. Tổng 6iám Đốc

Ÿ4/21
.

ON
an

NHAN Vi GLIOVAN-H 160
(3 VỈ NHÔM/NHÔM x 10 VIÊN)
Kích thước:
Dài
Cao
75mm
130 mm

`
Gliovan-} 160 Valsartan 150mg
CÔNG TYCPDƯỢC PHẨM GLOMED. GLOMED PHARMACEUTICAL Co,Inc
Gliovan-} 160 Valsartan 160mg
CONG TYCPDUOC PHAM GLOMED GLOMED PHARMACEUTICAL Co,,Inc.
Gliovan-‘ ¡60 Valsartan 160 me
CONGTY CPDUOC PHAM GLOMED GLOMED PHARMACEUTICAL Co., Inc.
Gliovan-!4160 Valsartan 160my
CONG TYCPDUOC PHAM GLOMED GLOMED PHARMACEUTICAL Co,,Inc.
Gliovan-}4 160 Valsartan 160mg
CONG TYCPDUOC PHAM GLOMED GLOMED PHARMACEUTICAL Co,,Inc.
SốlõSX.
eo)

Vài
Gliovan-} 160 Valsartan 150mg
CONG TYCPDUOC PHAM GLOMED GLOMED PHARMACEUTICAL Co.,Inc
ace! Valsartan 160mg
CÔNG TYCPDƯỢC PHẨM GLOMED. GLOMED PHARMACEUTICAL Co,,Inc.
Gliovan-H 160 Valsartan 160mg
CONG
TYCPDUOC PHAM GLOMED GLOMED PHARMACEUTICAL Co,,Inc.
Gliovan-} 150 Valsartan 150mg
CÔNG TYCPDƯỢC PHẨM GLOMED. GLOMED PHARMACEUTICAL Co,,Inc.
Gliovan-} 160 Valsartan 1650ma
CÔNG TYCPDƯỢC PHẨM GLOMED GLOMED PHARMACEUTICAL Co,,Inc.
HD:
Ngày 4 tháng 0šnăm 20 13

(9.25830)

NHAN HOP GLIOVAN-H 160
(2 Vi NHOM/NHOM x 14 VIÊN)
Kích thước:
Dài : 185 mm
Rộng: 20 mm
Cao : 80mm

Ry Thuốc bán theo đơn
GLOMEDA
Gliovan-H
Valsartan 160 mg
Hộp 2 vỉ x14 viên bao phim SốlôSX/Batch
No.
NSX/Mfg.
Date:
HD/Exp.Date:
THANH PHAN:
DEXATAM TAY CUA TRE EM.
Mỗiviên baophim chứa Valsartan 160mg. CHỈĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈĐỊNH VÀCÁC THÔNG TINKHÁC VỀSẢN PHẨM: Xinđọctờhướng dẫnsửdụng.
ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG.
BẢO QUẢN: Đềnơikhôráo,tránh ánhsáng, nhiệt độkhông quá30°C TIÊU CHUẨN: TCCS SDK:
Sảnxuất bởi:CÔNG TYCỔPHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED. 35ĐạiLộTựDo,KCN ViệtNam -Singapore, Thuận An,Bình Dương.

RX Prescription only
5Q
UEHESIEA
05:H-UEAOIĐ
GLOMEDQA
Gliovan-H (5°
Valsartan 160 mg
Box of 2 blisters of 14 film coated tablets
COMPOSITION:
KEEP OUT OFREACH OFCHILDREN. [|
Each filmcoated tablet contains Valsartan 160mg. INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND OTHER INFORMATION: Please refer tothepackage insert
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE.
STORAGE: Store atthetemperature notmore than 30°C, inadryplace, protect from light SPECIFICATION: Manufacturer’s REG. No:
Manufactured by:GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY, Inc.
Ngày45 tháng năm 2042

35TuDoBoulevard, VSIP,Thuan An,Binh Duong.

wah
-$
iH

NHÂN HỘP GLIOVAN-H 160
(3 VỈNHÔM/NHÔM x 10 VIÊN)
Kích thước:
Dài : 135 mm
Rộng: 20 mm
Cao : 80mm

l$ Thuốc bán theo đơn
Gliovan- Valsartan 160 mg

SốlôSX/Batch
No.:
NSX
/Mfg.
Date:
HD/Exp.
Date
ñ Hộp 3vỉ xTŨ viên bao phim
THÀNH PHẦN: Mỗiviênbaophim chứa Valsartan 160mg. CHỈĐỊNH, LIẾU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈĐỊNH VÀ CÁC THÓNG TINKHÁC VỀSẲN PHẨM: Xindọctờhướng dẫnsửdụng. DEXATAM TAYCUA TREEM.DOC KYHUONG DAN SUDUNG TRUGC KHIDUNG. BAO QUAN: Dénaikhôráo,tránh ánhsáng, nhiệt độkhông quá30°C. TIÊU CHUẨN: TCCS SĐK: Sảnxuấtbởi:CÔNG TYCỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED. 35 Đại LộTựDo,KCNViệtNam -Singapore, Thuận An,Bình Dương.

l‡ Prescription only

ooY
# ni 4
s Valsartan 160 mg “hy #
2 =
| ”
J0/H-UEAOIĐ
~
Tê) Box of3blisters of10 film coated tablets “72

INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND OTHER INFORMATION: Piease refertothepackage insert. KEEP OUT OFREACH OFCHILDREN. READ CAREFULLY THELEAFLET BEFORE USE. STORAGE: Store atthetemperature notmorethan 30°C, inadryplace, protect from light. SPECIFICATION: Manufacturers REG. No: Manufactured by:GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY, Inc. = | 35TuDoBoulevard, VSIP, Thuan An,Binh Duong. :
COMPOSITION: Eachfilm coated tablet contains Valsartan 160mg. |

Ngày3⁄ tháng0šnăm 2012
P. Tổng Giám Đốc

HUONG DAN SU DỤNG THUOC
GLIOVAN-H 160
ValsartanVién bao phim

1-Thanh phan
Mỗi viên bao phim chứa
Hoat chat: Valsartan 160 mg.
Tádược: Cellulose vitinh thé, crospovidon, silic dioxyd thé keo, magnesi stearat, hypromellose, macrogol 6000, talc, titan dioxyd, oxyd satvang.
2-Mô tảsản phẩm
GLIOVAN-H 160 códạng viên bao phim dùng đểuống chứa valsartan, một chất đối kháng thụ thể angiotensin II(loại AT)) đặc hiệu. Vềhóa học, đây làN-(1- oxopentyl)-N-[[2′-(1 H-tetrazol-5-yl) [1,1’-biphenyl]-4-yl]methy!]-L-valin. Céng thire phan tirca n61aC24H29NsOs, phan tirlugng 1a435,5, vacong thire cdu tao như sau:
H3C CHạoO
HạC3ae ‘COOH N=N
oy” ZN
Mỗi viên bao phim GLIOVAN-H 160 chứa 160 mg valsartan.
3-Dược lực học vàdược động học
Dược lực học
Valsartan làmột thuốc chống tăng huyết ápthế hệmới vàlàmột chất đối kháng thụ thể angiotensin II(loại AT) đặc hiệu. Angiotensin IIlàmột chất comạch mạnh và làhormon cóhoạt tính chủ yêu của hệthông renin-angiotensin-aldosteron, đóng vai trò quan trọng trong sinh lýbệnh học của tăng huyết áp. Valsartan vàchất chuyển hóa cóhoạt tính ứcchế chọn lọc trên sựco mạch vàtác dụng tiết aldosteron của angiotensin IIbằng cách ngăn cản cóchọn lọc quá trình gắn angiotensin IIvào các thụ thêAT).
Dược động học
Valsartan được hấp thu nhanh chóng sau khi uống, với sinh khả dụng khoảng 23%. Nồng độđỉnh trong huyết tương của valsartan đạt được từ2-4 giờ sau 1liều uống. Thuốc gắn kết khoảng 94-97% với protein huyết tương. Valsartan bịchuyển hóa đáng kế và bài tiết chủ yếu qua mật dưới dạng không đổi. Nửa đời thải trừ cuối cùng khoảng 5-9 giờ. Sau khi uống 1liều, khoảng 83% thuốc được bài tiết trong phân và13% bài tiết trong nước tiểu.
4-Chỉ định
Tăng huyết áp.
GLIOVAN-H 160 được sửdụng riêng lẻhay phối hợp với các thuốc chống tăng huyết ápkhác trong điều trịtăng huyết áp.
Suy tim
Thuốc được chỉ định trong điều trịsuy tim (độ II-IV theo phân loại của Hiệp hội Tim New York -NYHA) ởbệnh nhân đang được điều trịtheo liệu pháp thông thường như thuốc lợitiêu, digitalis kèm với hoặc thuốc chẹn beta hoặc thuốc ức chế men chuyển angiotensin (ACE).
Sau nhổi mau cotim
GLIOVAN-H 160 còn làm giảm tửvong dotỉm mạch ởnhững bệnh nhân rốiloạn chức năng tâm thất trái sau nhdi máu cơtim.
5-Liều dùng vàcách dùng
Liều dùng
Tăng huyết áp
Liều khuyến cáo: 80mg hoặc 160 mg, ngày 1lần, không phân biệt chủng tộc, tuổi hoặc giới tính. Tác dụng chống tăng huyết ápthể hiện rõtrong vòng 2 tuần vàtác dụng tốiđaghi nhận được sau 4tuần. Ởnhững bệnh nhân mà huyết ápkhông được kiểm soát một cách đây đủ, cóthé tang liều hàng ngày đến 320 mg hoặc cóthể thêm thuốc lợitiểu.
Suy tim
Liều khởi đầu khuyến cáo: 40mg, ngày 2lần. Nân tăng liều lên đến 160 mg, ngày 2lần nêu dung nạp thuốc. Cần xem xét giảm liều thuốc lợitiểu dùng phối hợp. Liều tốiđa/ngày được dùng trong các thử nghiệm lâm sàng là320 mg chia làm nhiều lần.
Sau nhồi máu cơtim
Điều trịcóthể bắt đầu sớm 12giờ sau khi bịnhdi mau cotim. Sau liều khởi đầu 20mg, ngày 2lân, liệu pháp valsartan nên được điều chỉnh thành 40mg, 80mg và 160 mg, ngày 2lần trong vài tuần kếtiếp.
Cách dùng
Uống nguyên viên thuốc với llynước đầy, cùng hoặc không cùng với bữa ăn.
6-Chống chỉ định
Mẫn cảm với bất cứthành phần nào của thuốc.
T-Lưu ývà thận trọng
Sửdụng thuốc thận trọng trên những bệnh nhân bịhẹp động mạch thận, bệnh nhân suy thận hay suy gan. . . và Ởnhững bệnh nhân bịgiảm thể tích nội mạch cóthể xảy ratụthuyết áp,nên điều chỉnh tình trạng này trước khi dùng thuốc hoặc dùng liêu khởi đầuthập hơn. š Người bệnh nên được quan sát những dâu hiệu lâm sàng vềmất cân bằng dịch hoặc điện giải như giảm thể tích, giảm natri huyết, giảm clo huyết nhiễm kiểm, giảm magnesi huyết hoặc giảm kali huyết cóthể xảy ratrong khi bịtiêu chảy hoặc nôn xảy đixảy lại.
Sửdụng cho trẻ em: Tính an toàn vàhiệu quả của GLIOVAN-H 160 chưa được xác định trên trẻem.
Sửdụng trên phụ nữcóthai: Không nên dùng GLIOVAN-H 160 cho phụ nữđang cóthai hoặc đang dựđịnh cóthai. Bác sĩkhi kêđơn bắt cứthuốc nào cótác động trực tiếp trên hệrenin-angiotensin-aldosteron (RAAS) nên khuyên những phụ nữcókhả năng sinh đẻ về nguy cơcóthể cócủa những thuốc này trong thai kỳ. Nếu phát hiện cóthai trong thời gian điều trị, nên ngừng điều trịvới GLIOVAN-H 160 ngay khi cóthê.
Sửdụng trên phụ nữđang cho con bú: Chưa được biết valsartan cóbài tiết trong sữa mẹ hay không. Valsartan được bải tiết qua sữa chuột mẹ. Do đókhông nên dùng GLIOVAN-H 160 cho phụ nữcho con bú.
Ab

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng điều khiển tàu xevàvận hành máy móc: Giống như các thuốc chống tăng huyết ápkhác, phải cẩn thận khi láixehay vận hành máy móc.
8-Tương tác của thuốc với các thuốc khác vàcác dạng tương tác khác
Tác dụng chống tăng huyết ápcủa valsartan được tăng cường khi dùng đông thời với các thuốc làm hạhuyết ápkhác. Sửdụng valsartan đồng thời với các thuốc làm tăng kali huyệt như thuốc lợitiểu giữ kali, các chế pham b6sung kali hoặc muối chứa kali cóthê gây tăng kali huyết. Valsartan bịchuyển hóa bởi hệenzym cytochrom P450 và có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa của một vài thuốc bịchuyển hóa bởi các enzym này. Cimetidin làm tăng diện tích dưới đường cong (AUC) của valsartan khoảng 18%. Phenobarbital làm giảm nồng độvalsartan vàchất chuyên hóa cóhoạt tính của nó. Ketoconazol ứcchế quá trình chuyển valsartan thành chất chuyên hóa cóhoạt tính. Dùng đồng thời valsartan vàNSAID cóthể làm giảm hiệu quả hạhuyết áp của valsartan. Ởnhững bệnh nhân cao tuôi, suy giảm thê tích tuần hoàn (bao gồm cảbệnh nhân điều trịlợitiểu), hoặc cótổn thương chức năng thận, dùng đồng thời valsartan vàNSAID cóthê dẫn đến suy giảm chức năng thận, kểcảsuy thận.
9-Tác dụng không mong muốn
Tác dụng ngoại ýdovalsartan thường nhẹ vàthoáng qua bao gồm chóng mặt, nhức đầu, và hạ huyết ápthế đứng liên quan đến liều dùng. Tình trạng hạhuyết ápđặc biệt xảy raởnhững người bịgiảm thể tích nội mạch (như những người được điều trịvới thuốc lợitiêu liều cao). Các tácdụng khác hiếm khi xảy ranhư suy chức năng thận, nôi mân, mày đay, ngứa, phù mạch, vàtăng men gan. Tình trạng tăng kali huyết, đau cơ và đau khớp cũng đãđược báo cáo. Tác dụng gây hodovalsartan ítxảy rahơn sovới các thuốc ứcchế men chuyên đổi angiotensin. Các tácdụng ngoại ýkhác dothuốc đối kháng thụ thể angiotensin IIgồm rồiloạn hôhấp, đau lưng, rồiloạn tiêu hóa, mệt mỏi, vàgiảm bạch cầu trung tính.
Ngưng sửdụng vàhỏi ýkiến bác sĩnếu: sưng mặt, môi hay họng, khó nuốt hoặc khó thở.
Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khi sửdụng thuốc.
10- Quá liều vàxửtrí
Triệu chứng: Quá liều GLIOVAN-H 160 cóthê gây hạhuyết áprõrệt, điều này cóthê dẫn đến làm giảm mức độnhận thức, trụy và/hoặc sốc tuần hoàn. Xứ tri, Néu mới dùng thuốc, nên cho uống than hoạt với lượng vừa đủ. Ngoài ra,biện pháp xửlýthường dùng làtruyền tĩnh mạch nước muối sinh ly.Valsartan không thể bịloại bỏbằng thâm phân máu vìnógắn kết mạnh với protein huyết tương.
11- Dạng bào chế vàđóng gói
Hộp 2vix14viên bao phim. Hộp 3vìx10 viên bao phim.
12- Bảo quản:
Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C.
13- Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.
14- Hạn dùng: 36tháng kểtừngày sản xuất.
THUÓC BÁN THEO ĐƠN ĐẺ XA TẢM TAY CỦA TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DÄN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI YKIEN BÁC SĨ
San xudt bai: CONG TY CO PHAN DUQC PHAM GLOMED Địa chỉ: Số35Đại LộTựDo, KCN Việt Nam -Singapore, thịxãThuận An, tinh Binh Duong. ĐT: 0650.3768823 Fax: 0650.3769094

PHO ŒỤC TRƯỜNG £
Nouyon Viet Hing

Ẩn