Thuốc Emas: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcEmas
Số Đăng KýVD-20198-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngGlycerin – 120mg/12ml
Dạng Bào ChếDung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng góiHộp 1 lọ 12 ml, hộp 1 lọ 16ml
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Hà Nội Lô 15, KCN. Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Hà Nội 170 đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
29/12/2015Công ty cổ phần Dược phẩm Hà nộiHộp 1 lọ 12 ml32200Lọ
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lan dius, AD ddd oledag

/ 16ml N “THUỐC NHOMAT \\ /emasị
GIỮ ẨMLÀM TRƠN DỊU MAT

| ; | = —— / |THUOC NHO MAT GLYCERIN 196 / |
emas | | | / |GIO AM LAM TRON DIU MAT | sửdụng hàng ngày | GIUPGIAM KHO THÁI: 1.CHAI/ 1HOP|16mL |DUNG DICH CTTOT MỊÃ1. TH TRUONG &VÔKHUAN
THUỐC NHỎ MẮT
GLYCERIN 1% BEXATAM
TAY TRE
EM
ĐỌC
KỸHƯỚNG
DẪN
SỬ
DỤNG
TRƯỚC
KHIDÙNG
Tiêu
chuẩn:
TCCS
CÁCTHÔNG TÌNKHÁC XEM TRONG TỜHƯỚNG DẪNSỬDỤNGKÈMTHE0
GIUAM LAM TRON DIOUMAT Thông tinchỉtiếttai: www.ssphar.comEmail: otzo@ssphar.com Tel: +84xxx-xr-xwx _—_ Dung dịchthuốc đẳng trương &vôkhuẩn
| $616 SX:
Ngày SX: HD:

⁄ `/—Chỉiđinh chống /-chiinhcáhdùngXinđọctrongtờhướng dẫnsửdụng. 1son 1
1
Losx: ! ¬ ¡__Bảoquản:Đểnơikhô,nhiệt độdưới3ỨC,tranhánhsáng 1
Ì _Tiêuchuẩnáp dụng: TCCS 1 Sanu angiCPDaePm1 À1ôsố15-KƠNQuangMintyMéLinh:HANG 1z⁄
CompositionEach 16mLbottle ofsolution contains: Giyeerin…………….-…— TðÔ Exdpients:Sodium chloride, Potassium chloride, Natural borneol, Boric acid, Pharmacoat 606, Edetate disodium, Tween80,Ethanol 96%, Benzalkonium chloride,
Thành phân Mãichai16mldungdịchcóchứa: Glycerin
‘cdboric,Natiborat,Pharmacoat 606, Di-natri-edetat, Tween80,Cén96, Benzalkonium dorid,

irritation duetodryness of theeye w= for liefofdis Minorinritations oftheeyeortoexposure to wind, smoke, dust from theenvironment or sun wforagainst toprevent furtherirritation s inrelief
. 9 mắtdokhômắtgâyra làm giảmcáctiệuchứngkhócịudomắtbị kíchứngkhitiếp xúc vớigió,khói,bụitừ môi trườnghoặcánhsángmặt al junút bảo vềmắtkhổ, ứngthêm :
Dosage andadministrations Usein adultsandchildren 3yearsandolder 1Instl2-3dropsintheeye,4-6timesaday 1Fordaily use 30d ry
‘Sửdụng cho ngườilớn,trẻemtừ3tuổitrởlên øNhỏ2-3giọtvàomắt,4-4lần/ngày tghingasiy q 30ngày
1Dryplace, lowerthan30°C,protected from light
BảoĐểnơkhô,nhiệtđộdưới3(,tránh ánhsáng (ontrainđications Chống điđịnh ofthedrug
‘BOTTLE/1BOX|SOTONICSOLUTION STERILE,0.54FL02(16ml)
ph
HOP1CHA6mlDUNGDICHTHUSCBANGTRUONG&YOKHUAN nna, SảnXuất: Công TyCổPhân Dược Phẩm HàNội iam: Lôsố15-KCNQuang Minh- MêLinh: HàNội-ViệtNam.

! Losx: |BảoquảnĐểnơikhô,nhiệt .độdưới3ÉCtránhánhsáng ! Ì_Tiêuchuẩnápdung: TCCS 1 {Sanz ongiyC6PhdDaPmàMộ (ôsð15NƠIQuangMih- MẻLich-HàNG —Í `
GIỮ ẨMLÀM TRƠN DỊU MẤT

fo CN f || [I ‘ —— / |THUOC NHO MAT GLYCERIN 196 / |
emas / ||
/ GI AMLAM TRON DIU MAT | / | sitdung hangngay |
| |1CHAI/1HOP|12mL|DUNGDICH THUỐC Đ/ JONG&VOKHUAN

oy THUOC NHOMATGLYCERIN 196 Composition Thanh sẽ THUỐC NHỎ MẮT ‘lee lãi emas eam =‘S = Excipients: Tádược se |GIOAMLAM TRONDIUMAT Sodium chloride, Potassium chloride, Natural JNatridori,Kalcord,Borneo thiénnhign, EFSs | borneol, Borcacd,Pharmacoat 606, Acid boric,Natiborat,Pharmacoat 606, Feecrs S5 tletate đ5odium, Tween80,Ethanol96%, |Dinatr-edetat, Ween80,(6n96, : a — | Benzalkonium dorid >< zg sửdụng hàng ngày lstilled water................ qs.to12 mb Nướccất... ....kểT2mb ‘3 33 GLYCERIN 1% l PCIAM KHỔMIẤT Indications Chidinh=Lamgiamtamắtdokhômắt gâyra sidsoa ódịudomắtbị minorirritations ofthe eye ortoexposure to kíchứngkhitiếpxúcvớigió,khói,bụitừmôi ‘wind,smoke, dustfromtheenvironment orsun trườnghoặcánhsángmặttrời i 7 k út,bảovệmắt irritation duetodryness oftheeye . . -XX ứngthếm - them Tiêu chuẩn: TCCS SDK: VD- Liều đùng vàcách đùng Useinadults andchildren 3yearsandolder—|5ửdungchongườilớn,trẻemtừ3tuổitởlen 1mInsti-3dropsintheeye,4-6timesaday JmNhd2-3giotvaomit,4-6én/ngay 1mFordailyuse Sửdụnghàngngày . ae per 30ngày 9 Storage Bao CÁCTHÔNG TÌNKHÁC XEM TRONG =Dryplace, lowerthan30°C, protected from] BEnotkn,niet46dud30°C,tranh TỜHƯỚNG DÂNSỬDỤNGKÉMTHE0 light ánhsáng Contraindications Chống chỉđịnh GIUAMLAM TRON DIUMAT, Thông tinchỉtiếttại: , ofthedrug Mã lỳ www.ssphar.com =_— Email: otzo@ssphar.com ‘BOTTLE/1BOX}ISOTONICSOLUTIONSTERILE,0.41FLOZ(12mL)HỘP1041112mlDŨNGDICHTHUGCBANGTRUONG &VOKHUAN Dung dịchthuốc đẳng trương &vôkhuẩn Tel:+84-KKAAX-XXK SảnXuất: Công TyCổPhần Dược Phẩm HàNội Lôsố15-KCNQuang Minh- MêLinh-HàNội-ViệtNam CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC os. Pham Chi Cuin THUOC NHO MAT GLYCERIN 1% GIO AM LAM TRON DIU MAT Thanh phan Mỗi chai 12mL dung dịch thuốc cóchứa: GNCOT ee eee linh ii 120 mg Taduge: Natri clorid, Kali clorid, Borneol thién nhién, Acid boric, Natri borat, Pharmacoat 606, Di-natri-edetat, Tween 80, Cdn 96°, Benzalkonium clorid, Nừớê cất........................... vd 12mL Dang bao ché Thuốc nhỏ mắt. Tính chất Thuốc nhỏ mắt EMAS làmột dung dịch đẳng. VỚI a &v6khuan. Ta dược thích hợp đảm bảo họat định. Làm trơn, chống kích ứng thêm và gần mắt. Các đặc tính dược lực học Glycerin có khả năng dưỡng ẩm nhờ hẩ Glycerin cóthuộc tính sẵn sàng hấp thụ độẩñ trơn vàlàm chậm bay hơi nước, do vậy đã ứng dụng trong nhiều thuốc nhỏ mắt. Các đặc tính dược động học Glycerin dédang hap thu qua đường tiêu hóa vàtrải qua chuyển hoá chủ yếu ởgan. Một phần nhỏ không chuyển hoá được thải trừ qua nước tiểu. Chỉ định "Làm giảm tạm thời các chứng nóng mắt, rát mắt do khô mắt gây ra. "Làm giảm các triệu chứng khó chịu do mắt bịkích ứng khi tiếp xúc với gió, khói, bụi từmôi trường hoặc ánh sáng mặt trời. =Lam trơn dịu mắt, bảo vệ mắt không bịkích ứng thêm. "Làm giảm chứng mỏi mắt khi sử dụng máy vitính. Liều dùng vàcách dùng Sử dụng cho người lớn vàtrẻ em từ03tuổi trở lên "Nhỏ 2-3 giọt vào mắt, 4-6 lần /ngày. =Sử dụng hàng ngày. Chống chỉ định Mẫn cảm với bất kỳthành phần nào của thuốc. Để xa tầm tay trẻ em -Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng. Nếu cần 3... thêm thông tin, xin hỏi ýkiến bác sĩ. Tác dụng không mong muốn của thuốc Chưa cóbáo cáo vềtác dụng không mong muốn của thuốc. Thông báo ngay cho bác sĩnhững tác dụng không mongmuốn gặp phải khi sử dụng thuốc Tương tác với các thuốc khác "Chưa cóbáo cáo vềtương tác của thuốc với các thuốc khác. Những lưu ývàcảnh báo đặc biệt =Tránh làm nhiễm bần đầu chai. =Van chặt nắp sau mỗi lần sử dụng. tường hợp mang kính sát tròng: Jung thuốc trong các trường hợp: àiớibất kỳthành phần nào của thuốc. Antoàn để sử dụng trong thời kỳmang thai vàcho con bú. Quá liều =Chưa cóbáo cáo vềtrường hợp quá liều xảy ra. Tác động của thuốc khi láixevàvận hành máy móc »Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng láixevàvận hành máy móc. Tuy nhiên cần lưu ýđến khả năng đôi khi cóthể gây nhoà mắt ngay sau khi nhỏ thuốc vào mắt. Bảo quản =Để nơi khô, nhiệt độ thấp hơn 30*C, tránh ánh sáng. "Đề xatầm tay trẻ em. Hạn dùng: 24 tháng kểtừngày sản xuất. "Chai đã mở rồichỉ được sử dụng trong 30 ngày. Tiêu chuẩn kỹ thuật: TCCS SDK: VD-xxxx-xx AIRARg,Pat ŠTP? Sản xuất: Công TyCP Dược Phẩm HàNội Lôsố 15, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Thông tin sản phẩm :Tel :+84-xxx-xxx-xxx Wy 4 PHO CUC TRUONG . Nguyin Vien Ghanh COOLING, LUBRICATING &MOISTENING 1% GLYCERIN EYE DROPS Composition Each 12 mL bottle ofthe solution contains: GiVpollii.....................Pin. 7 Benzalkonium chlorite, Distilled water.......... , Dosage form :eye drops Nature ofdrug EMAS eye drops isan isotonic and sterile solution . whose osmotic pressure approximate tothat ofbody fluids. Excipients are composed ofEMAS appropriate toensure the stability. For use asalubricant to prevent further irritation ortorelieve dryness ofthe eye Pharmacodynamic properties Glycerin acts asamoisturizer byabsorbing water. - Glycerin, byitshygroscopic property, isable tobind water and tolower water evaporation. So, glycerin has been used ineye drops. Pharmacokinetic properties Glycerin isreadily absorbed from the gastrointestinal tract and undergoes extensive metabolism, mainly in the liver. Itmay also beexcreted inthe urine unchanged. Indications =For the temporary relief ofburning and irritation due todryness ofthe eye. =For the temporary relief ofdiscomfort due tominor irritations ofthe eye ortoexposure towind, smoke, dust from the environment orsun. =For use asalubricant and a protectant against to prevent further irritation. =For computer eyestrain relief. Dosage and administrations Use inadults and children 3years and older =Instil 2-3 drops inthe eye, 4-6 times aday =For daily use. Contraindications Hypersensitivities with any ingredient ofthe drug. Keep out of reach of children -Read the directions carefully before use Ifyou need more information, please consult your doctor Undesirable effects =There are noreports ofunwanted effects ofdrug. Ask your doctor, ifyou experience unwanted effects when using this medicine Interaction with other medicinal products =There are noreports ofdrug interactions with other ~ JJdrugs. Special warning &notes =Do not touch tipofcontainer toany surface toavoid contamination. =Close cap after each use. Ifwear contact lenses : .‘Remove contact lenses before use =Wait for atleast 15minutes before re-inserting contact lenses Do not use the drug for these cases below: =Sensitivities toany ingredient inthis medicine =The solution changes color orbecomes cloudy. Pregnancy and lactation =Safe touse during pregnancy and breastfeeding. Overdose No case ofoverdose has been reported. Effects on ability todrive and use machines =EMAS eye drops does not affect the ability to drive and use machines. However, need note if blurred vision occurs atinstillation Storage =Dry place, lower than 30*C, protected from light. =Keep out ofreach ofchildren. =Do not use more than 30 days after opening. Shelf life: 2years. Specification: Manufacturer's standard. Reg.No: VD-xxxx-xx oewe šTP 1 wanutacturer: HANOI PHARMA., JSC Lot 15, Quang Minh Industrial Park-Me Linh Dist Ha Noi City, Vietnam FAQ about the product: Email :emas@ssphar.com www.ssphar.com Tel +84-xxx-///-///

Ẩn