Thuốc Dopagan-Codein effervescent: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcDopagan-Codein effervescent
Số Đăng KýVD-16679-12
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngParacetamol, Codein phosphat – 500mg; 30mg
Dạng Bào Chếviên nén sủi
Quy cách đóng góihộp 1 tuýp 10 viên, hộp 4 vỉ x 4 viên
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco 66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-Thị xã Cao Lãnh-Tỉnh Đồng Tháp
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco 66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-Thị xã Cao Lãnh-Tỉnh Đồng Tháp

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
04/04/2014Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domescohộp 1 tuýp 10 viên, hộp 4 vỉ x 4 viên nén sủi1960Viên
MẪU NHÃN
1. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:
a). Nhãn tube 10 viên nén sủi.
_—__ MWự
CONG TyCOPHAN XUAT NHẬP KHẨU YTẾDOMESCO 66Quốc lộ30-TP.Cao Lãnh -Đồng Tháp 8o SrO (Đạt chứng nhận ISO9001 :2008 &IS0/IEC 17025)
GMP-WHO10viên nén súi
tr Ainee& a

DOPAGANCODEIN
EFFERVESCENT
Paracetamol 500 mg -Codein phosphat 30mg
_ĐỂXATẨM TAY CỦA TRẺ EM ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG

a? a . COPHAN |
XUẤT NHẬP KHẨU

b). Nhãn vỉ 4viên nén sủi.

D0PAGAN°C0DEIN -D0PAGAN°C0DEIN
EFFERVESCENT . EFFERVESCENT Paracetamol 500mg-Codein phosphat 30mg i Paracetamol 500mg-Codein phosphat 30mg ‘ CTCP XNK YTẾDOMESCO
__ DOPAGANSCODEIN DOPAGAN®CODEIN
| EFFERVESCENT : EFFERVESCENT Paracetamol 500mg-Codein phosphat 30mg ; Paracetamol 500mg-Codein phosphat 30mg CTCP XNK YTẾDOMEðCO :

D0PAGANZC0DEIN -D0PAGAN°C0DEIN
EFFERVESCENT . EFFERVESCENT Paracetamol 500mg-Codein phosphat 30mg i Paracetamol 500mg-Codein phosphat 30mg ‘ CTCP XNK YTẾDOMF&CO
DOMESCO
ˆ_ D0PAGAN°C0DEIN_ˆ D0PAGANZC0DEIN
| EFFERVESCENT |. EFFERVESCENT | Paracetamol 500mg -Codein phosphat 30 mg : Paracetamol 500mg-Codein phosphat 30mg
ES ựy
_ D0PAGANEC0DEIN -D0PAGAN”C0DEIN
| EFFERVESCENT . EFFERVESCENT Paracetamol 500mg-Codein phosphat 30mg ; Paracetamol 500mg-Codein phosphat 30mg
DOMESCO
CTCP XNK Y TẾ DOMESCO
DOPAGAN=CODEIN .DOPAGAN-CODEIN
¬ ĐI TH Sree CTCP XNK YTẾDOMESCO .
D0PAGAN°C0DEIN -D0PAGAN°C0DEIN
EFFERVESCENT . EFFERVESCENT Paracetamol 500mg-Codein phosphat 30mg : Paracetamol 500mg-Codein phosphat 30mg CTCD XNKYTEDOMESCO
ˆ_ D0PAGAN°C0DEIN”. D0PAGAN°C0DEIN

2. Nhãn trung gian :
a). Nhãn hộp tube l0 viên nén sui.

r
-4%’óG-0NI0]-
8R0NV
0H-XS010S-XSAVON
GMP-WHO10viên nénsủi
Paracetamol 500 mụ
Codein phosphat 30 mg
THÀNH PHẨN: Mỗi viên nénsủichứa: -Paracetamol … a -Codein phosphat . ….VỮAđủ CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG &LIỂU DUNG, CHONG CHỈĐỊNH, TƯƠNG TÁC THUỐC, TÁC DỤNG PHỤ ‘VA NHONG DIEU CAN LUU Ý: Xin đọc trong tờ hướng dẫnsửdụng. BẢO QUẢN: Nơi khô, dưới 30*C, tránh ánhsáng.
§ÐK:………………………TIEU CHUAN APDUNG: TCCS DEXATAM TAY CUA TRE EM DOC KỸHƯỚNG DAN SỬDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG
CONG TYCOPHAN XUAT NHAP KHAU YTEDOMESCO 66Quốc lộ30-TP.0aoLãnh -Đồng Tháp (Đạtchứng nhận IS09001 :2008 &IS0/IEG 17025)
ñui ƒg 8‡euds0ud au1ap03
S18|0E} 1U22S8A1JJ2 ()L OHM-dW9
BuI (06 J0UIE192E184|
NI3đO2~NV2Vdoq

COMPOSITION: Each effervescent tablet contains: -Paracetamol ° -Codeine phosphate .. -Excipients . INDICATIONS, ; CONTRAINDICATIONS, INTERACTIONS, SIDE EFFECTS AND OTHER PRECAUTIONS: Read the package insert. STORAGE: Indryplace, bellow 30°C, protect from light.

REGISTRATION NUMBER. …………….. MANUFACTURER’S SPECIFICATION
KEEP OUT OFREACH OFCHILDREN READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS BEFORE USE
DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT-STOCK CORP. 66National road30-CaoLanh City-Dong Thap Province (Achieved ISO9001 :2008 &ISO/IEC 17025 certification)
CODEIN
|
EFFERVESCENT
®
DOMESCO
DOPAGAN

b). Nhãn hộp 4vỉ x4viên nén sủi.

DOPAGAN”CODEIN
EFFERVESCENT

4 vỉ x 4 viên nén sủi
Paracetamol ……. BUT) GMP-WHO
Codein phosphat … 30 mg
EFFERVESCENT
DOPAGAN”CODEIN ¢ CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU YTE DOMESCO
66 Quốc lộ30 -TP. Cao Lãnh -Đồng Tháp
(Đạt chứng nhận IS0 9001 :2008 &IS0/IEG 17025)
THÀNH PHẨN: Mỗi viên nén sủichứa: CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG &LIỀU DÙNG, CHỐNG ~Paracetamol……………………….. ——7+5+

Ẩn