Thuốc Dexone 0,5 mg: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcDexone 0,5 mg
Số Đăng KýVD-20162-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngDexamethason acetat- 0,5 mg
Dạng Bào ChếViên nén hình oval
Quy cách đóng góiChai 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1000 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần Dược phẩm 3/2 Số 930 C2, Đường C, KCN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm 3/2 10 Công Trường Quốc Tế, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
13/01/2014Công ty cổ phần dược phẩm 3/2Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1000 viên63Viên
Gigi FT.PHARMA
THUOC DUNG TRONG BENH VIEN
Dexamethason acetat 0,5 mg
1000 VIEN NEN
SOK : Tiêu chuẩn :TCCS
pfxaTAM TAY CUA TRE EM ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG
GMP -WHO)
MAU NHAN 1000 VIEN NEN DEXONE 0,5 mg
Kích thước thưc: 13,0 cm x6.5 cm
CÔNG THỨC :-Dexamethason acetat ~Táđược vừa đủ… CHỈ ĐỊNH : Liệu pháp không đặchiệu bằng steroid, khicầnđiểu trịtíchcực, nhes trạng tháihen, bệnh dịứngnặng, phẩn ứngsautruyền máu, viêm th rt.Dùng dexamethason trước khisinh trong chuyển dạtrước kỳ g va34tuần) đểthúc đẩyquátrình trưởng thành thai. Liệu pháp LAI lệ để HHAN
dexamethason trong điều trịviêm màng nãophốcầu. Ð
DƯỢ PHẨM ‘ CHONG CHỈ ĐỊNH :Xin đọc trong tờhướng dẫn sửdụng
LIỂU DÙNG :Theo hướng dẫn củathầy thuốc. Liều thông thường: uống 1 -2viên/ lần,ngày 3lần.Uống sau
BẢO QUẲN :Đểnơikhô mát, nhiệt độdưới 30°C, tránh ánh sằÌ
SốlôSX: i
Ngay SX: HD: i

CUC QUAN LY DUGC
DA PHE DUYET
Lan đầu:.l221…Á4al.,/2Á52

Ngày 18 tháng 06 năm 2013
TONG GIAM BOC

MẪU NHÃN 500 VIÊN NÉN DEXONE 0,5 mg
Kích thước thực: 12,0 cm x 5,0 cm

THUỐC DÙNG TRONG BỆNH VIỆN
Dexamethason acetat 0,5 mg
500 VIÊN NÉN
SDK: Tiêu chuẩn :TCCS
||
|| ĐỂXATẮM TAY CỦA TRẺ EM | OC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHIDUNG | Gol FT.PHARMA (ou =wito}
Ầ /
ye

ING TYCO PHAN DUOC PHAM 3/2 tưởng Quốc Tế-Q.3, TP. HCM

CÔNG THỨC :-Dexamethason acetat………. ~Táđượcvừađủ………………….

CHỈĐỊNH: Liệupháp không đặchiệubằng steroid, khicầnđiềutrịchcực,nhưđiều trạngthái hen,bệnh địngnặng, phan dngsautruyền máu, viêm thanh qi ít.Dùng đexamethason trước khisinhtrong chuyển datrước kỳhạn(giữa và34tuần) đểthúc đẩyquátrnh trường thành thaL Liệu pháp bổtrợ đexamethason trong điểutrịviêmmàng nãophố cầu. CHỐNG CHỈĐỊNH :Xinđọctrong tờhướng dẫn sử dung. LIỀU DÙNG :Theo hướng dẫn của thầy thuốc. Liểu thông thường: uống 1 -2viêr/ lần,ngày 3tần.Uống saukhiăn. BẢO QUẲN :Đểnơikhômát, nhiệt độdưới 30*C, tránh ánhsáng
SốlôSX:
Ngày SX: HD:

Ngày 18 tháng 06 năm 2013
TONG GIAM ĐỐC

MẪU NHÃN 200 VIÊN NÉN DEXONE 0,5 mg
Kích thước thực: 9,2 cm x3,7 cm

|
Dexamethason acetat 0,5 mg
200 VIEN NEN Tiêu chuẩn :TCCS SOK: 06xathu Tay COA TRE EM ‘ĐỌCKỸHƯỚNG DẪNSỬDỰNG TRƯỚC KHIDŨNG.
GøIF.T.PHARMA
,
rRy
wo

CÔNG TYCỔPHÁN. DƯỢC PHẨM 3/2
(CONG THUC ¡ -Dexernetheson ecetal…….0.§mg. ~TáđượcvùađỒ…………… 1viên culOpsLiệuphápkhông đặchiệubằngsierod, khúcầnđềutrị lich cực,niuGéut trạngtháihen,bệnhđngnặog,phầnứngsautruyền máu,viêmthanhquản| |`1 ítDòngđaranethasoa trướckNsinhtrongchuyển detrướckỹbạn(gữa24 Í và4lo đểócđấyquátínhkưởng hànhĐạiLopủábổtợbÌng VÀ8c .đenarnefbson tongđiềuịviêmmảngnãophếcầu. “CHỐNG CHỈDNH Xinđọctongtờhướng dẫnsờđựng LIỀU DŨNG:Theohướng đẫncủathấythuốc. Liểuthông thường: uống1-2viên/lần, ngây3lấnUốngsaukhiăn. BẢOQUẦN :Dểnơikhômát,nhiệtđộđưới37C,tránh ảnhsáng, SOWSX:Ngày SX: HD:
Ngày 18 tháng 06 năm 2013
TỔNG GIÁM ĐỐC
vs. 46 Chanh Sé

es MAU NHAN 100 VIEN NEN DEXONE 0,5 mg
Kích thước thực: 9,0 cm x 3,5 cm
CONG TYCOPHAN DUOC PHAM 3/2
CONG THUG 1 -Dexememason ecaug……..05mg ~Tảđượcvừađủ ……………. 1viên

CHỈĐỊNH¡ [< | Utephaning dtcntDgsoi, Achađâuvịnhcực|ẦN đáMỊ-| tngtba, D4 Ongdeg,pn gama tuyểnmà, vied 12iremer huto erghrf ede G và34 bn)đỂĐúcđấy quá tíchtưởng thnhĐai.Liệupháo lÀ rợ Dexamethason acetat 05mg xref dir anaamdeee 100 VIÊN NÉN #ớ6eieixasererotebdengdins) dụng LUỂU DŨNG :Theohướng dẫncủathấythuốc. 0 “ | |SĐK ch ng Tiêu chuẩn :TCCS Liềuthôngthường. uống 1 -2viên/lần,ngày3lần.UốngsaukhÌ, 'ĐỂXÃTÂMTayCUATRG OM 'QUẢN;Dể. | Tho rtb heSìHee tin cering Ti nơikhômát,nhưệtđộdưới3ỢC, ánhánhsang, : |€i2F.T.PHARMA curse Ngây SX: H0: Ngày 18 tháng 06 năm 2012 TONG GIAM DOC CO PHAN DƯỢC PHẨ MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC VIÊN NÉN DEXONE 0,5 mg Kích thước thực :9,2 cm x 15,6 cm [hs Ó THUỐC BẢN THEO ĐỚN DEXONE 0,5 mg Viên nén CÔNG THÚC: 1viên chứa Dexamethason acetat Không phẩy năm miligam 0,5mg Tádược :Đường trắng, Tỉnhbộtngô, Povidon K30, Aerosil 200, Magnesi stearat. CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ: DƯỢC LỰC HỌC: Dexamethason cótác dụng chống viêm, chống dịứng vàứcchế miễn dịch. Dùng dexamethason phải kết hợp vớiđiều trịkháng sinh toàn thân vàcác biện pháp hỗtrợ khi cần. Với liều tácdụng dược lý,dexamethason dùng toàn thân gây ứcchế tuyến yên giải phóng corticotropin (ACTH), làm cho vỏ tuyến thượng thận ngừng tiết corticosteroid nội sinh (gây suy vỏ tuyến thượng thận thứ phát). Nếu cần thiết phải điểu trịbằng corticoid lâu dài, chỉ dùng thuốc với liều thấp nhất cóthể va thường chỉdùng nhưmột thuốc hỗtrợcho điều trịkhác. Khi ngừng liệu pháp toàn thân với liều dược lý,phải giảm liều dần, cho đến khichức năng của trục dưới đổi -yên - thượng thận được hồiphục. DƯỢC ĐỘNG HỌC:Dexamethason được hấp thutốtởđường tiêu hóa vàđược phân bố vào tấtcảcác môtrong cơthể. Thuốc qua nhau thai vàmột lượng nhỏ qua sữa. Thuốc được chuyển hóa chậm ởgan vàvàthải trừchủ yếu qua nước tiểu hầu hết ởdạng steroid không liên hợp. CHỈ ĐỊNH: Liệu pháp không đặc hiệu bằng steroid, khicần điều trịtích cực, như điều trịtrạng thái hen, bệnh dịứng nặng, phản ứng sau truyền máu, viêm thanh quản rít. Dùng dexamethason trước khisinh trong chuyển dạtrước kỳhạn (giữa 24 và 34tuần) để thúc đẩy quá trình trưởng thành thai. Liệu pháp bổ trợbằng dexamethason trong điều trịviêm màng nãophế cầu. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm vớimột trong các thành phần củathuốc. Nhiễm nấm toàn thân, nhiễm virus tạichỗ hoặc nhiễm khuẩn lao, lậuchưa kiểm soát được bằng thuốc kháng khuẩn. Khớp bịhủy hoại nặng. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Rối loạn điện giải như hạkali huyết, giữ natri vànước gây tăng huyết áp và phù nề. Hội chứng Cushing, giảm bàitiếtACTH, teo tuyến thượng thận, giảm dung nap glucid, rốiloạn kinh nguyệt. Teo cơhổi phục, loãng xương, gãy xương bệnh lý,nứt đốt sống, hoại tửxương vôkhuẩn. Loét dạdày tátràng, viêm tụycấp. Teo da, ban dd, bam mau, ram long. Hiếm gặp: các phản ứng quá mẫn, đôi khigây choáng phản vệ,tăng bạch cầu, huyết khối tắcmạch, tăng cân, buồn nôn... Thông báo cho bácsïbiết tácdụng không mong muốn gặp phải khisửdụng thuốc. TƯƠNG TÁC THUỐC: Các barbiturat, phenytoin, rifampicin, rifabutin, carbamazepin, ephedrin, aminoglutethimid cóthể làm tăng thanh thai corticosteroid nên làm giảm tácdụng điều trị.Corticoid đối kháng với tác dụng của các thuốc gây hạđường huyết (kể cảinsulin), thuốc hạhuyết áp và thuốc lợitiểu. Corticosteroid làm tăng tácdụng hạkali huyết của acetazolamid, các thiazid lợitiểu quai, carbenoxolon. Khi dùng đồng thời corticoid làm tăng hiệu lựccủa các dẫn chất cumarin chống đông máu nên cần kiểm trachặt chẽ thời gian prothrombin để tránh chảy máu tựphát. Sựthanh thải salicylat tăng khidùng đồng thời vớicorticoid, vìvậy khingừng corticoid dễbịngộ độc salicylat. Các thuốc lợitiểu làm giảm kali huyết (vídụthiazid, furosemid) vàamphotericin Bcó thểlàm tăng tácdụng giảm kali huyết của. THẬN TRỌNG: Ởngười bệnh nhiễm khuẩn hoặc nghỉ ngờ nhiễm khuẩn, phải đặc biệt chú ývàđiểu trị trước tiên bằng các thuốc kháng khuẩn đặc hiệu, dotác dụng ứcchế miễn dịch nên dexamethason có thể gây những cơn kịch phát vàlanrộng nhiễm khuẩn. Ởngười viêm màng não nhiễm khuẩn, cần phải dùng dexamethason trước khidùng thuốc kháng khuẩn đặc hiệu đểđểphòng viêm não dophản ứng vớicác mảnh xác vi khuẩn đãbịthuốc kháng khuẩn hủy diệt. Cần thận trọng khidùng thuốc dexamethason đối với những người loãng xương, mới phẫu thuật ruột, loạn tâm thần, loét dạdày tátràng, đáitháo đường, tăng huyết áp,suy tim, suy thận, lao. PHỤ NỮ CÓTHAI VÀCHO CON BÚ: Không được sửdụng. LÁI XEVÀVẬN HÀNH MÁY MÓC: Không ảnh hưởng. QUÁ LIỀU VÀCÁCH XỬTRÍ: Quá liều glucocorticoid gây ngộ độc cấp hoặc gây chết rấthiếm. Không cóthuốc giải độc đặc hiệu. Không cóchỉ định cho việc điểu trịngộ độc mạn, trừtrường hợp người bệnh quá nhạy cảm vớicorticosteroid, gây bệnh lý;lúcđócần điều trịcác triệu chứng. Choáng phản vệhoặc phản ứng quá mẫn cóthể được điều trịbằng epinephrin, hôhấp nhân tạovàaminophylin. Người bệnh nên được giữấmvà yên tĩnh. CACH DUNG -LIEU DUNG: Theo hướng dẫncủa thầy thuốc. Liều thông thường: Uống 1-2viên/Iần, ngày 3lần. Uống sau khiăn. *Lưu ýkhisửdụng thuốc dài ngày: Sửdụng thuốc liềucao trong thời gian dàisẽ ức chế chiều cao củatrẻ em. Để giảm hậu quảcủa tácdụng này nên hạn chế việc kêđơn chotrẻ em. Nếu phải dùng thì dùng liều thấp cóhiệu quả vàtrong thời gian ngắn nhất. Khi phải dùng kéo dàithìdùng kiểu điều trịliểu cao cách ngày thay cho cách dùng hằng ngày đổgiảm ứcchế tuyến thượng thận, tuyến sinh dục vàtuyến giáp. Đểgiảm thiểu taibiến gãy xương do dùng glucocorticoid nên giảm liều đến mức thấp nhất nếu cóthể vàgiảm thời gian sửdụng thuốc. Sửdụng thuốc cách ngày dường như không làm giảm sự mất xương. Dùng thuốc buổi sáng ítgây suy vỏthượng thận hơn lúcđingủ. Sựdùng thuốc cách ngày làm giảm độc tính docorticoid, làm hổiphục chức năng. Nếu sửdụng thuốc lâuthìngưng thuốc tửtừ làđiều bắt buộc, dùdùng liều thấp nhưng kéo dài nhiều tháng vẫn phải giảm liều trước khi ngưng điều trị.Nếu sửdụng thuốc dưới 2-3 tuần cóthể ngửng thuốc đột ngột. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI :Chai 1000 viên nén; Chai 500 viên nén; Chai 200 viên nén; Chai 100 viên nén. BAO QUAN: Đểnơikhô mát, nhiệt độdưới 30°C, tránh ánh sáng. HAN DÙNG: 36tháng kểtừngày sản xuất. Viên nén DEXONE 0,5mgđạt theo TCCS. Đểxatắm taytrẻem. Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng. Nếu cần thêm thông tỉnxinhỏiýkiến bácsĩ. Thuốc này chỉdùng theo sựkêđơn của thầy thuốc. Sản xuất tại:Nhà máy GMP -WHO số930 C2, đường C,KCN Cát Lái, Quận 2,TP. HCM - - lel CONG TY CO PHAN DUGC PHAM 3/2 Số 10 Công Trường Quốc Tể, Q.3, TP. HCM F.T.PHARMA. Điện thoại: 38230512 -39770965 -39770966 -39770967 Fax: 39770968 Email: duocpham32 @ft-pharma.com Website: TP ae PHÓ CỤC TRƯỜNG v[ uyên Yan Sohanh Ngày 18 tháng 06 năm 2015 TONG GIAMBOC “+ CONG Ty O} CO PHAN DƯỢC PHẨM

Ẩn