Thuốc Dexa-Nic: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcDexa-Nic
Số Đăng KýVD-28524-17
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngDexamethason (dưới dạng Dexamethason acetat) – 0,5 mg
Dạng Bào ChếViên nén
Quy cách đóng góiHộp 02 vỉ x 30 viên; Chai 500 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Lô 11D đường C – KCN Tân Tạo – Phường Tân Tạo A – Quận Bình Tân – TP. Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCông ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Lô 11D đường C – KCN Tân Tạo – Phường Tân Tạo A – Quận Bình Tân – TP. Hồ Chí Minh
MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ
1- MAU NHAN CHAI DEXA -NIC (Chai 500 vién nén)
Sd 459

CÔNG THỨC: A eed Rx Thuốc bán theo đơn MÃ VẠCH
DGXamelhssa)………………. 0,5 mg
` ` DEXA – NIC ce ng BIH ,CHỐNG CHỈ BỊNH. ethason 10QUAN NOI 1 sc THẬN TRỌNG, VÀCÁC THÔNG TIM KHÁC- Dexam 0.5 mg Xin đọc trong tờtướng dẫnsử dựng. $66 SX (Lot. No) :
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS Ngòy SX(Mfg. Date):
Sản xuất tại: Han dung (Exp. Date) :
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHAM USA -NIC Mandactired by:USA -NIC PHARMA Co., Ltd Lô11D, Đường C,KCN Tân Tạo, QBình Tân TPHCM //7//;ƒc dùng cho bệnh viện l.11/107770/71707_Bock11D, RoaiC,TanTaolP,BidTanDEt, HGMC
2 -MẪU NHÃN VỈ DEXA -NIC (1 vỉ x 30 viên nén )

——— Dexa-nic
^ A Dexamethason acetat tương đương – BO Y TH Dexamethason…………….. 0,5 mg
CUC QUAN LY DUOE
pA PHE DUYET
Lan dâu: /đ.M4…
SA -NC PHAHA Co.. Lĩd

Wo e
Dexa-nic
Dexamethason acetat tương đương
DĐexamethason…………….. 0,5 mg
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USA -NIC
as =
—— Dexa-nic
Dexamethason acetat tương đương Dexamethason…………….. 0,5 mg

anna

Tp.HCM, ngay 3) thang of nim 2015

KT Tổng Giám Độc
Ze

MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ
3- MẪU HỘP DEXA -NIC (Hộp 2 Vỉ x 30 viên nén)

Rx Thuốc bán theo đơn Hộp 2vỉ x30viên nén |

|| |
||

Sản xuất tại:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHAM USA – NIC
Lô11D, Đường C,KCN Tân Tạo, QBình Tân, TP.HCM

CÔNG THỨC:
Dexamethason acetat tương đương
Dexamethason……………………………– << se 0,5 mg Tả dHẾ -..VŨ cóc? ŸŸcŸỷỶ-reee 1viên nén 4 oO == g “oS ; = oO -_=x i * oO š .: | jee Sz | o=a = =< Sto | | } 7:O =5 sus, [al :8 ee Eero | |x= =fe Sec s<#<| |©| :© = a 2525 | | :Z 8 _- So22)) XS| :5 a i ^a»+e= | :a as =e = Ì zs< | | es Đs Ỉ aaa) |Sẽ | ~< ez sẽ | |#šš| | S| OZ eho of j |eosor | | =5 z= c8 W .- | |§š5 || 22 - $s |Sez bel XO S227 38 = 5 3 2 = Ss oa 55g B= s3 - 286 32 = 2 = BSBZ2z=z sr 23 — ccCJ=n CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG, VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. Tp.HCM, ngày 21 tháng năm 2012 KT. Tổng Giám Đốc g-Giám Đốc Chất Lượng ổn 96£` ` `= ==D>.œ4
Go
=< “%4 = — he. £ TO HUONG DAN SU DUNG THUOC Vién nén DEXA -NIC (Thuốc bán theo đơn) DEXA -NIC -Viên nén $ Công thức: (cho 1viên) Dexamethason .............. (không phẩy năm miligam)............... 0,5 mg (tương đương với dexamethason acetat............................-- s«s2 0,55 mg) Tá được..........................- .----«+

Ẩn