Thuốc Dasamex: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcDasamex
Số Đăng KýVD-17791-12
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngParacetamol- 500 mg
Dạng Bào ChếViên nang
Quy cách đóng góiChai 200 viên; chai 500 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC (NIC Pharma) Lô 11D đường C, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCông ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC (NIC Pharma) Lô 11D đường C, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh
=
Sot
nit
er
xxx

_+

ˆ ke FS ~ ^Z « 2
BQ Y TE MAU NHAN THUOC DANG KY
HCG UAN LÝ DỊDƯỢC
a v Ề aa &
A °IDNNBN z – CHAI DASAMEX (200 vién nang)
Li JN {- 5Bb SÁT k4 LO,
(c6ne THUG: L, LIỂU DÙNG: N — Paracetamol……………………. 500 mg 00 Vién nang -Người lớn: Uống mỗi lần1-2viên, Tádược vừa đủ…………. 1viên nang ngày 3-4lần. CHỈ ĐỊNH: -Trẻemtrên 12tuổi: Uống mỗi lằn1viên, -Được dùng trong điều trịcác chứng đau „ngày 3-4lần. / – và sốttừnhẹ đến vừa. Không dùng quá 8viên ngày, khoảng cách dùng -Đau: Giảm đau nhẹ, làm giảm đau cường độ vy tốithiểu giữa 2lầndùng thuốc là4-6giờ. thắp cónguồn gốc không phải nội tạng. i. # CHONG CHI ĐỊNH, THAN TRONG VA Không sung ore Sea tha CAG THONG TIN KHAC: – Sốt:Para lược dùng m thân x nhiệtkhi hạsốt, Tuy vậy cân thận torg ví Xin đọc trong tờhướng dẫnsửdụng.
có thểlàmche lắp dấuhiệu của bệnh khi = dùng thuốc. Mã Vạch SẲN XUẤT THEO DĐVN IV SDK: SốlôSX:
bio cube rnb mLHỆ HỘvì cm k Hạn dùng: TRÁNH ÁNHSÁNG. của tỦNG TYTHHH $Ý-TM DƯỢC PHẨM N.I.t NLC PHARMA Co.,Ltd 1611D,Bung C,KCNTanTao,@Bih Tan,TpHOM Bock11D,Fined©,Tan Ta0 IP,BinnTanDist,HOMC at!
5010 v¿ LIÊU DÙNG: » K2 -Người on:Uống mối bn1- 2viên, ngày 3-4lần.

-Trẻemtrên 12tuổi: Uống mỗi lần 1viên, ngày 3-4lần -Được dùng trong điều trịcác chứng đau -Khôn. dùng quá 8iên/ ngày, khoảng các!
TT N n dùng tổtiểu giữa 2lândùng thuốc là46 gi. -Đau: Giảm đau nhẹ, làm giảm đau cường Y Ậ HÓ i À độthấp cónguồn góc không i CHÓNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG V. CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xin đọc trong tờhướng dẫn sửdụng.
icon nội tạng. Không cótác dụng điều trị -Sốt: Paracetamol được dùng “a cingiảm thân nhiệt khihạsốt. Tuy vậy, cần thận trọng vì

cóthể làm chelắp dấu hiệu củabệnh khi a dùng thuốc. Mã Vạch SẲN XUẤT THEO DĐVN IV
§ÐK_— Số lôSX: DEXATAMTAYCUATRE EM Ngay SX: BAO QUAN NOIKHOMAT( NHIETDO <30°), See TRANH ANHSANG. CONG TYTHHH SX-TH OUdC PHAM M.I.C Lê110, Đường C,KCNTanTạo,0.Bình Tân,Tp.HCM WLC PHARMA Co„ Ltd Block11D,FredCTanTao,BetTanDet,HOC Tp.HCM, ngày///tháng ¿7 năm 2011 _. KT.Tổng Giám Đốc Hebe /p TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỰNG THUỐC Viên nang DASAMEX DASAMEX Viên nang: ®$Công thức (cho một viên nang): SParaCtaMOl. ccccicsecccsisercavsrsnensesrencrsnssneersnsnaenenensess 500 mg 8T dƯỢC sazyeeozsesiøe vừa đủ...................... lviên nang (Tinh bột sin, Bột Talc, Magnesi sterat). $Chỉ định: --Được dùng trong điều trị các chứng đau và sốt từnhẹ đến vừa. --Đau: Giảm đau nhẹ, làm giảm đau cường độ thấp có nguồn gốc không phải nội tạng. Không có tác dụng điều trị thấp khớp. -Sét: Paracetamol duoc ding dé giảm thân nhiệt khi hạ sốt. Tuy vậy. cần thận trọng vìcó thể làm che lấp dấu hiệu của bệnh khi dùng thuốc. ®Liều dùng: *Người lớn: Uống mỗi lần 1-2viên, ngày 3—4lần. *Trẻ em trên 12 tuổi: Uống mỗi lần 1viên, ngày 3—4lần. Không dùng quá 8viên /ngày. Chú ý:Khoảng cách dùng tối thiếu giữa 2lần dùng thuốc là4-6 giờ +Chống chỉ định: -_Người có tiền sử nhạy cảm với Paracetamol. -_Người bệnh thiếu hụt Glucose —6—phosphat dehydrogenase. -_Trẻ em dưới 12 tuôi ¢Thận trọng -_Thận trọng với người có bệnh thiếu máu từtrước. -_Tránh hoặc hạn chế uống rượu khi dùng thuốc vìrượu có thể làm tăng độc tính của thuốc. -Chi nén ding Paracetamol 6ngudi mang thai khi thật cần thiết dưới sự chỉ dẫn của thầy thuốc. -C6 thể giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu và giảm toàn thể huyết cầu khi sử dụng những chất p-acetaminophen. Đặc biệt khi dùng kéo dài ởngười lớn. ®Tác dụng phụ: -_Thỉnh thoảng có phản ứng dịứng hay ban da, thường làban đỏ hay mề đay, nhưng đôi khi nặng hơn và có thể kèm theo sôt do thuốc và tồn thương niêm mạc -Một sốtrường hợp riêng lẻ, paracetamol có thể gây giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu và giảm toàn thé huy ếtcầu -Ígặp: ban da, buôn nôn, nôn, loạn tạo máu, thiếu máu, bệnh thận, độc tính thận khi lạm dụng dài ngày -_Hiễm gặp: Phản ứng quá mẫn Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc ©Tương tác thuốc -_Uống rượu quá nhiều và dài ngày có thể làm tăng nguy co Paracetamol gay độc cho gan. -Nguy cơ Paracetamol gây độc tính gan gia tăng đáng kể ởngười bệnh uống liều Paracetamol lớn hơn liều khuyên dùng trong khi dùng thuốc chống co giật hoặc isoniazid. -Cần phải chú ýđến khả năng gây hạ sốt nghiêm trọng ởngười bệnh dùng đồng thời phenothiazin và liệu pháp hạ nhiệt $Quá liều và xử trí: Triệu chứng -Nhiém déc paracetamol do uống một liều độc duy nhất hoặc uống lặp lại liều lần paracetamol hoặc do uống dài ngày. Hoại tứgan phụ thuộc liều làtác dụng độc cấp tính nghiêm trọng nhất do quá liều vàcó thể gây tửvong. Triệu chứng làbuồn nôn, nôn và đau bụng thường xẩy ra trong vòng 2-3 giờ sau khi uống liều độc thuốc. Methemoglobin máu, dẫn đến chứng xanh tím da, niêm mạc và móng tay. Khi bịngộ độc nang, ban đầu có thé bịkích thích thần kinh trung ương, hạ thân nhiệt, mệt lả, thở nhanh, nông, mạch nhanh yếu, huyết áp thấp, suy tuần hoàn và có thể tửvong. -_Dấu hiệu lâm sàng tồn thương gan trở nên rõrệt trong vòng 2-4 ngày sau khi uống liều độc. Aminotransferase huyết tương tăng và nồng độ bilirubin trong huyết tương tăng. Hơn nữa khi tổn thương gan lan rộng, thời gian prothrombin kéo dài. Bệnh nhân có thẻ tửvong do suy gan. Điều tri -_Cần rửa dạ dầy trong mọi trường hợp. tốt nhất trong vòng 4giờ sau khi uống. Liệu pháp giải độc chính làdùng hợp chất sulfhydryl, do tác động một phần do bồ sung dự trữglutathion ởgan. Nacetylcystein có tác dụng uông hoặc tiêm tĩnh mạch, phải dùng thuốc ngay lập tức nêu chưa đến 36 giờ khi chưa uống paracetamol. ®Trình bày: -Chai 200 vién nang -Chai 500 vién nang @Han dung: _ -36 thang ké tirngay: san xuat Bao quan: -Noi khé mat (nhiét d6 <30°C), tranh anh sang. ® Tiêu chuan: DDVN IV DE XA TAM TAY CUA TRE EM DOC KY HUONG DAN SU DUNG TRUGC KHI DUNG NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI YKIEN CUA THAY THUOC KHONG DUNG THUOC QUA HAN SU DUNG GHI TREN HOP THONG BAO CHO BAC SI NHUNG TAC DUNG KHONG MONG MUON GAP PHAI KHI SU’ DUNG THUOC CONG TY TNHH SX-TM DP NIC Lô 11D đường C—KCN Tân Tạo —Q.Bình Tân -TP.HCM ĐT :7.541.999 —Fax: 7.543.999 TP.HCM, ngay 15 thang 09 nam 2011 KT. TONG GIAM DOC : ae 3 “=O CUC TRUONG Nouyén Vin Ghanh / | | rd SG a

Ẩn