Thuốc Daiticol: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcDaiticol
Số Đăng KýVD-16491-12
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngDiphenhydramin hydroclorid, Kẽm sulfat – 10mg; 10mg
Dạng Bào Chếdung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng góihộp 1 chai dẹp 10 ml, hộp 1 chai tròn 10 ml
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần Dược phẩm 3/2.. Số 930 C2, Đường C, KCN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần Dược phẩm 3/2.. Số 930 C2, Đường C, KCN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí Minh

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
12/04/2016Công ty cổ phần dược phẩm 3/2hộp 1 chai dẹp 10 ml, hộp 1 chai tròn 10 ml dung dịch nhỏ mắt3600Lọ
MẪU HỘP DUNG DỊCH NHỎ MẮT DAITICOL
CHAI TRÒN XIN LƯU HÀNH
Kích thước thực :2,8 cm x 7,0 cm x2,8 cm
i Ì

IW OL
|@ yew oyu ydip Bung
re“
DAITICOL DAITICO
CONG THUC 72 BAO QUAN Diphenhydramine HCI 10mg Đểnơikhômát, nhiệt độdưới Kém sulfat……………… 10mg 30°C, tránh ánhsáng. Tádược vừa đủ ………. 10ml
CHỈ ĐỊNH: Dùng trong các trường Dung dich nt At hợp:Đỏ mắt, ngứa mắt, xốn R mắt dotiếp xúc với môi DAITICOL | trường bịônhiễm (nước hổ | bơi, khói, bụi khiđitàu xe | …).Mỗi mắt, cay mắt dođọc nhiều, làm việc nhiều trên 10 ml may vitinh. Lamdiu mat. 10 mi FAYCUA
TRE
EM
SỬDỤNG
TRƯỚC
KHI
DUNG
lyGMP
-WHO
số930
C2,
CátLái,
Q.2,
TP.HCM
HD:

MẪU NHÃN THUỐC NHỎ MẮT DAITICOL
CHAI TRÒN XIN LƯU HÀNH
Kích thước thực :7,4 cm x2,0 cm

MẪU HỘP THUỐC CHAI DẸP XIN LƯU HÀNH
Kích thước thực :3,7 cm x7,7 em x2,0 em
2M OT
„JOSIIIv(
pu oe etl

DAITICOL ERPs DAITICOL
4 CÁCH DÙNG CÔNG THỨC Nhỏvàomắt2-3giọtmỗi Diphenhydramin HCI10mg lần,mỗingàynhỏvàilần Kẽmsulfat 10mg ^ Tádược vừađủ 10mi a4ere BAO QUAN Đểnơikhôráo,nhiệt độ CÔNG DỤNG dưới30°C,tránh ánhsáng. Dùng trong cáctrường ung đe aida hợpĐỏmắt, ngửa mắt, xốn mắtdoếpxúcvớinội DAII “OL trường bịônhiễm (nước hồbơi,khói, bụikhiđitàu xe…). 10 ml ổ ee 10 ml GMP -WHO ae GMP -WHO

CONG TYCOPHAN DUQC PHAM 3/2 JTr :] cTế.Q lu
Ngày 22 tháng 12 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC

MẪU NHÂN THUỐC CHAI DEP XIN LUU HANH
Kích thước thực :2,18 cm x4,0 cm
10ml
DAITICOL
_ @

Ngày 22 tháng 12 năm 2011
TÔNG GIÁM ĐỐC

MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
DUNG DỊCH NHỎ MẮT DAITICOL
Kích thước thực :9,2 cm x 16,0 cm
DAITICOL –
Dung dịch nhỏ mắt |
CÔNG THỨC :Cho 1chai 10ml -Diphenhydramin hydroclorid… «10mg -Kẽm sulfat …10mg -Tá dược: Natri tetraborat, Acid boric, Glycerin, Natri clorid, Nipagin, Nipasol, L- Menthol, Nước cấtvừa đủ. CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC Lý: DƯỢC LỤC HỌC: -Kẽm sulfat cótácdụng sátkhuẩn, dùng đểsáttrùng mắt. -Diphenhydramin HCI làthuốc kháng histamin dùng đểtrịngứa mắt, đỏmắt. | DƯỢC ĐỘNG HỌC: Chưa có thông tin. CHỈ ĐỊNH: Dùng trong các trường hợp : -Đồmắt, ngứa mắt, xốn mắt dotiếp xúc vớimôi trường bịônhiễm (nước hồbơi, khói, bụi khi đitàu xe…). ~Mỏi mắt, cay mắt do đọc nhiều, làm việc nhiều trên máy vitính. -Làm dịumắt. CHỐNG CHỈ ĐỊNH : -Mẫn cảm vớicác thành phần của thuốc. È ÿ

-Không dùng cho trẻsơsinh. -Bệnh nhân tăng nhãn áp. TAC DUNG KHONG MONG MUON: ~-Có thể cócảm giác nóng tạichỗ nhưng sau đóhếtngay. Thuốc cóthể gây giãn đồng tửdẫn đến nhìn lóa, nhìn mờ. | -Théng bdo cho bac sitac dung khéng mong muốn gặp phải khisửdụng thuốc THẬN TRONG: -.Đậy kínsau khidùng. ~_Tránh làm nhiễm bẩn đầu chai thuốc. PHỤ NỮCÓ THAI VÀCHO CON Bú: Không ảnh hưởng. | LÁI XEVàVẬN HÀNH MÁY MÓC: Thận trọng vìthuốc cóthể gây dãn đồng tửdẫn đến nhìn lóa, nhìn mờ. QUÁ LIỀU VÀCÁCH XỬTRÍ:Chưa cóthông tin. LIEU DUNG: Nhỏ vào mắt 2-3 giọt mỗi lần, mỗi ngày nhỏ vàilần. Chú ý:Không sửdụng thuốc sau khi mở nắp15 ngày. | TRINH BAY :Hộp 01chai dẹp 10ml;Hộp 1chai tròn 10ml. | BẢO QUẢN :Đểnơikhô ráo, nhiệt độdưới 30°C, tránh ánh sáng. HAN DUNG: 24 thangké từ ngày sản xuất.
-Thuốc nhỏ mắt DAITICOL đạt theo TCCS. -Đểxatầm tay trẻem. Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng. -Nếu cần thêm thông tinxinhỏi ýkiến bác sĩ. -Sản xuất tại: Nhà máy GMP -WHO số930 C2, đường C,KCN Cát Lái, Quận 2, TP. HCM
Gay CONG TY CO PHAN DUGC PHAM 3/2 Số 10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. HCM F.T.PHARMA Điện thoại: 38230512 -39770965 -39770966- 39770967 Fax: 39770968 | Email: duocpham32 @ft-pharma.com Website: www.ft-pharma.com

Ngay 22 thang 12 nam 2011
TONG GIAM BOC

Ẩn