Thuốc D-Contresine 250: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcD-Contresine 250
Số Đăng KýVD-25337-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngMephenesin – 250mg
Dạng Bào ChếViên nén bao phim
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ, 4 vỉ, 8 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 40 vỉ, 100 vỉ x 25 viên; chai 100 viên, 200 viên, 300 viên, 500 viên, 1000 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược Vacopharm Km 1954, quốc lộ 1A, P. Tân Khánh, TP. Tân An, Long An
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược Vacopharm 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Long An

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
10/10/2016Công ty cổ phần Dược VacopharmHộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ, 4 vỉ, 8 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 40 vỉ, 100 vỉ x 25 viên; chai 100 viên300Viên
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
2t0
455
BỘ Y TẾ
CỤC QUAN LY DUOC

99
NVID
SONHL
8ui0sz
uisauaudaw
0S£
2u1S211u02-Q

THÀNH PHẦN MephenesinTagU90Vđ……‹e›CHỈ ĐỊNH Mephenesin được sửdụng điều trịhỗtrợcác ơnđau cocứng cơtrong các bệnh thoái hóa lđốt sống và các rốiloạn tưthế cột sống, vẹo cổ,đau lưng, đau thắt lưng. LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG Người lớnvàtrẻem trên 15tuổi: 2-4 viên/lần, ngày 3lần. Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc.CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh quá mãn với Mephenesin vàcác thành phần củathuốc. Người bệnh bịrốiloạn chuyển hóa porphyrin. Phụ nữcóthai vàcho con bú, trẻem dưới 15 tuổi.
…280mg viên nén bao phim
GMP

D-contresine 250
Mephenesin 250mg
THUOC GIAN CO

DA PHE DUYET
Lân đâu:QŠ…@đ..!/œ©

Đểxatầm tay của trẻem Tuân theo sựchỉdẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng. nhiệt độkhông quá 30C MỌI THÔNG TIN CHITIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 58Nguyễn Huệ. Phường 1,Thành phốTânAn.Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.828.311 ° Fax:(072) 3.822.244 Địachỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDKS616SX Ngay SX HD

ae
D-contresine 250
Mephenesin 250mg
MUSCLE RELAXANT

Mephenesin
250mg
MUSCLE
RELAXANT

D-contresine
250

Hộp 20 vỉ x 10 viên nén bao phim

D-contresine 250
Mephenesin 250mg
THUỐC GIÃN CƠ
99
NVIS
SONHL
8uigsz
utsauaudaw@
0S
2uIS211u02-Q

THÀNH PHẦN Mephenesin…………:……..:.-:…. 250mg Tádược v.đ………… 1viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH Mephenesin được sửdụng điều trịhỗtrợcác cơn đau cocứng cơtrong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rốiloạn tưthế cột sống, vẹo cổ,đau lưng, đau thắt lưng. LIEU DUNG VACACH DUNG Người lớnvàtrẻem trên 15tuổi: 2-4 viên/lần, ˆ Be dk ngày 3lần. Tuan theo sychi dan cua Thay Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 58Nguyễn Huệ. Phường 1,Thành phốTânAn.Tỉnh Long An
Đểxatầm tay của trẻem Tuân theo sựchỉdẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
tin ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244 CHỐNG CHỈ ĐỊNH _ Địachỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường Người bệnh qua man với Mephenesin vàcác_Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An thành phần của thuốc. www.vacopharm.com Người bệnh bịrốiloạn chuyển hóa porphyrin. Phụ nữcóthai vàcho con bú, trẻem dưới 15 THUỐC DÙNG CHO BÊNH VIÊN tuổi. nets ” l

D-contresine 250
Mephenesin 250mg
MUSCLE RELAXANT
Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SĐK : SốlôSX Ngày SX HD

D-contresine
250
Mephenesin
250mg
MUSCLE
RELAXANT
ff.

Hộp 50 vỉ x 10 viên nén bao phim

D-contresine 250
Mephenesin 250mg
THUỐC GIÃN CƠ
99
NVIS
SQONHL
8ui0sz
uIsauaudaw
0SZ
2u1S211U02-(1
THÀNH PHẦN Mephenesin .. Tádược v.đ…. CHÍ ĐỊNH Mephenesin được sử dụng điều trịhỗtrợcác cơn đau cocứng cơtrong các bệnh thoái hóa đốt sống vàcác rốiloạn tưthế cột sống, vẹo cổ,đau lưng, đau thắt lưng. LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG Người lớnvàtrẻem trên 15tuổi: 2-4 viên/lần, . W- ngày 3lần. Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy Công tyCố Phân Dược VACOPHARM 58Nguyễn Huệ. Phường 1,Thành phốTânAn.Tỉnh Long An
Đểxatầm tay của trẻem Tuân theo sựchỉdẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng Bảo quán nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C
250mg .1viên nén bao phim
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
thube. ĐT:(072) 3.829.311 ° Fax:(072) 3.822.244 CHỐNG CHỈ ĐỊNH Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường Người bệnh quá mẫn với Mephenesin vàcác_.Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An thành phần của thuốc. www.vacopharm.com Người bệnh bịrốiloạn chuyển hóa porphyrin. Phu nữcóthai và cho con bú, trẻem dưới 15 THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN C] tuổi. MP :
D-contresine 250
Mephenesin 250mg
MUSCLE RELAXANT

Mephenesin
250mg
MUSCLE
RELAXANT
D-contresine
250
Tiéu chuan apdung: TCCS eg SÐK : / ` SốlôSX eeq Ngay SX |ey HD i4
..

favs
oe

Hộp 100 vỉx 10 viên nén bao phim

D-contresine 250
Mephenesin 250mg
THUỐC GIÃN CƠ
09
NVID
SONHL
8ui0sz
uIsauaqdaw
0SZ
9uIS211u02-Q
THANH PHAN Mephenesin .. Tádược v.đ… CHỈ ĐỊNH Mephenesin được sử dụng điều trịhỗtrợcác cơn đau cocứng cơtrong các bệnh thoái hóa đốt sống vàcác rốiloạn tưthế cột sống, vẹo cổ,đau lưng, đau thắt lưng. LIEU DUNG VACACH DUNG Người lớnvàtrẻem trên 15tuổi: 2-4 viên/lần, ^ Pega ngày 3lần. Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy Công tyCố Phân Dược VACOPHARM 58Nguyễn Huệ. Phưởng 1,Thành phốTânAn.Tỉnh Long An
Đểxatầm tay của trẻem” Tuân theo sựchỉdẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng. nhiệt độkhông quá 30°C
250mg .1viên nén bao phim

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
thuốc. ĐT:(072) 3.829.311 ° Fax:(072) 3.822.244 CHỐNG CHỈ ĐỊNH L Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường Người bệnh quá man với Mephenesin vàcác_.Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An thành phần của thuốc. www.vacopharm.com Người bệnh bịrốiloạn chuyển hóa porphyrin. Phụ nữcóthai vàcho con bú, trẻem dưới 15 THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN 7 tuổi. cas

D-contresine 250
Mephenesin 250mg
MUSCLE RELAXANT
Tiêu chuẩn ápdung: TCCS SDK : SốlôSX Ngày SX HD

D-contresine
250
Mephenesin
250mg
MUSCLE
RELAXANT

Hộp 2vỉ x25 viên nén bao phim

09
NVIS
SONHL
8ui0sz
uIsauaqdaw
0SZ
2uIS211u02-Q

THÀNH PHẦN Mephenesin .. Tádược v.đ… CHỈ ĐỊNH Mephenesin được sửdụng điều trịhỗtrợcác cơn đau cocứng cơtrong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rốiloạn tưthế cột sống, vẹo cổ,đau lưng, đau thắt lưng. LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG Người lớnvàtrẻem trên 15tuổi: 2-4 vién/lan, ngày 3lần. Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc.CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh quá mẫn với Mephenesin vàcác thành phần của thuốc. Người bệnh bịrốiloạn chuyển hóa porphyrin. Phụ nữcóthai vàcho con bú, trẻem dưới 15
250mg .1viên nén bao phim

tuổi. GMP
D-contresine 250
Mephenesin 250mg
THUỐC GIÃN CƠ

Đểxatầm tay của trẻem Tuân theo sựchỉdẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sảng, nhiệt độkhông qua 30°C MỌI THONG TIN CHITIET XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 58Nguyễn Huệ. Phường 1,Thành phốTânAn.Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.828.31 ¡ ° Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SĐK ¢ SốlôSX Ngày SX HD
D-contresine 250
Mephenesin 250mg
MUSCLE RELAXANT

D-contresine
250
Mephenesin
250mg
MUSCLE
RELAXANT

Hộp 4 vỉ x25 viên nén bao phim

D-contresine 250
Mephenesin 250mg
THUỐC GIÃN CƠ
09
NVIS
SONHL
8uI0sz
utsauaudaw
0SZ
2UIS211U02-Q

THANH PHAN Mephenesin .. Tadugcv.d….CHỈ ĐỊNH Mephenesin được sửdụng điều trịhỗtrợcác
cơn đau cocứng cơtrong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rốiloạn tưthế cột sống, vẹo cổ,đau lưng, đau thắt lưng. LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG Người lớnvàtrẻem trên 15tuổi: 2-4 vién/lan, _- tu“ Ê ngày 3lần. Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy Công tyCo Phân Dược VACOPHARM 58Nguyễn Huệ. Phường 1,Thành phố Tân An.Tỉnh Long An
Đểxatầm tay của trẻem Tuân theo sựchỉdẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng. nhiệt độkhông quá 30°C
250mg ….. 1viên nén bao phim

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Tu i ĐT:(072) 3.829.311 ° Fax:(072) 3.822.244 CHONG CHIDINH — Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường Người bệnh quá man với Mephenesin vàcác_Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An thành phần của thuốc. www.vacopharm.com Người bệnh bịrốiloạn chuyển hóa porphyrin. Phụ nữcóthai vàcho con bú, trẻem dưới 15 tuổi. a

D-contresine 250
Mephenesin 250mg
MUSCLE RELAXANT

Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDK : SốlôSX Ngày SX HD

D-contresine
250
Mephenesin
250mg

MUSCLE
RELAXANT

Hộp 8vỉ x25 viên nén bao phim

x
= 1nễ 5 ¿Šš = of =
số ® es
nga2 0
l2GI
oS

THANH PHAN Mephenesin…Tádược v.đ….. CHỈ ĐỊNH Mephenesin được sửdụng điều trịhỗtrợcác cơn đau cocứng cơtrong các bệnh thoái hóa jđốt sống và các rốiloạn tưthế cột sống, vẹo cổ,đau lưng, đau thắt lưng. LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG Người lớn vàtrẻem trên 15tuổi: 2-4 viên/lần, ngày 3lần. Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc.CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh quá mẫn với Mephenesin vàcác thành phần củathuốc. Người bệnh bịrốiloạn chuyển hóa porphyrin. Phụ nữcóthai vàcho con bú, trẻem dưới 15 tuổi. omere)
250mg ….1viên nén bao phim

D-contresine 250
Mephenesin 250mg
THUỐC GIÃN CƠ

Để xatầm taycủa trẻem Tuân theo sựchỉdẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30C

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ. Phường 1,Thành phốTânAn.Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244 Địachỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
THUỐC DÙNG GHO BỆNH VIỆN

Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SĐK : SốlôSX Ngày SX HD

D-contresine 250
Mephenesin 250mg
MUSCLE RELAXANT

D-contresine
250
Mephenesin
250mg

MUSCLE
RELAXANT

Hộp 10 vỉ x25 viên nén bao phim

O2
NVI9
20nHL
8ui0sz
utsauauqdaw
0Sẽ
9uIS911U02-Q

THÀNH PHẦN Mephenesin .. Tádược v.đ…. CHỈ ĐỊNH Mephenesin được sửdụng điều trịhỗtrợcác cơn đau cocứng cơtrong các bệnh thoái hóa đốt sống vàcác rốiloạn tưthế cột sống, vẹo cổ,đau lưng, đau thắt lưng. LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG Người lớn vàtrẻem trên 15tuổi: 2-4 viên/lần, ngày 3lần. Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc.CHỐNG CHÍ ĐỊNH Người bệnh quá mẫn với Mephenesin vàcác thành phần củathuốc. Người bệnh bịrốiloạn chuyển hóa porphyrin. Phụ nữ cóthai vàcho con bú, trẻem dưới 15 tuổi. toan
250mg …. 1 viên nén bao phim
D-contresine 250
Mephenesin 250mg
THUOC GIAN CO

Đểxatầm tay của trẻem Tuân theo sựchỉdẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng. nhiệt độkhông quá 30°C MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 58Nguyễn Huệ. Phưỡng 1,Thành phốTânAnTỉnhLong An ĐT:(072) 3.828.311 Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDK t SốlôSX Ngày SX HD

D-contresine 250
Mephenesin 250mg
MUSCLE RELAXANT

D-contresine
250
Mephenesin
250mg
MUSCLE
RELAXANT

Hộp 20 vỉ x25 viên nén bao phim

Y
S 3% 5
a: m Q2
2:
aoF ©
À2G1
S

THANH PHAN Mephenesin … Tadugcv.d…..CHỈ ĐỊNH Mephenesin được sửdụng điều trịhỗtrợcác cơn đau cocứng cơtrong các bệnh thoái hóa đốt sống vàcác rốiloạn tưthế cột sống, vẹo cổ,đau lưng, đau thắt lưng. LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG Người lớnvàtrẻem trên 15tuổi: 2-4 viên/lần, ngày 3lần. Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc.CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh quá mẫn với Mephenesin vàcác thành phần củathuốc. Người bệnh bịrốiloạn chuyển hóa porphyrin. Phụ nữcóthai vàcho con bú, trẻem dưới 15 tuổi.
..250mg …1viên nén bao phim
GMP
D-contresine 250
Mephenesin 250mg
THUOC GIAN CO

Đểxatầm tay của trẻem Tuân theo sựchỉdẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phốTânAn,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 Fax:(072) 3.822.244 Địachỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN wy

Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDK š SốlôSX Ngày SX HD
9t.
D-contresine 250
Mephenesin 250mg
MUSCLE RELAXANT

„MSp`
D-contresine
250
Mephenesin
250mg

MUSCLE
RELAXANT

Hộp 40 vỉ x25 viên nén bao phim

99
NVIS
SONHL
8ui0sz
uisauaqdaw
0S
2uIS911u02-Q

THÀNH PHẦN Mephenesin……………………….. 250mg Tádược v.đ….. …1viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH Mephenesin được sửdụng điều trịhỗtrợcác cơn đau cocứng cơtrong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rốiloạn tưthế cột sống, vẹo cổ,đau lưng, đau thắt lưng. LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG Người lớn vàtrẻem trên 15tuổi: 2-4 viên/lần, ngày 3lần. Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc.CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh quá mẫn với Mephenesin vàcác thành phần củathuốc. Người bệnh bịrốiloạn chuyển hóa porphyrin. Phụ nữcóthai vàcho con bú, trẻem dưới 15 tuổi. Siỳg,
D-contresine 250
Mephenesin 250mg
THUỐC GIÃN CƠ

Đểxatầm taycủa trẻem Tuân theo sựchỉdẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông qua 30°C MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ. Phưỡng 1,Thành phốTânAnTỉnhLong An ĐT:(072) 3.828.311 Fax:(072) 3.822.244 Địachỉnhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN À)

Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDKSốlôSX Ngày SX HD
=
D-contresine 250
Mephenesin 250mg
MUSCLE RELAXANT

D-contresine
250
Mephenesin
250mg

MUSCLE
RELAXANT

Hộp 100 vỉ x25 viên nén bao phim

99
NVID
SONHL
8ui0sz
utsauauqdaw
0SZ
9uIS911u02-Q
THÀNH PHẦN Mephenesin…Tádược v.đ…. CHỈ ĐỊNH Mephenesin được sửdụng điều trịhỗtrợcác cơn đau cocứng cơtrong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rốiloạn tưthế cột sống, vẹo cổ,đau lưng, đau thắt lưng. LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG Người lớn vàtrẻem trên 15tuổi: 2-4 viên/lần, ngày 3lần. Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc.CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh quá mẫn với Mephenesin vàcác thành phần của thuốc. Người bệnh bịrốiloạn chuyển hóa porphyrin. Phụ nữcóthai vàcho con bú, trẻem dưới 15 đituổi. GMP
250mg …. 1 viên nén bao phim
D-contresine 250
Mephenesin 250mg
THUỐC GIÃN CƠ

Đểxatầm tay của trẻem Tuân theo sựchỉdẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sảng, nhiệt độkhông qua 30°C
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phường
MỌI THÔNG TIN CHITIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 58Nguyễn Huệ. Phường 1,Thành phố Tân An.Tỉnh Long An: ĐT:(072) 3.828.311 . Fax:(072) 3.822.244
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN (

Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDK : SốlôSX Ngày SX HD
=
D-contresine 250
Mephenesin 250mg
MUSCLE RELAXANT

D-contresine
250
Mephenesin
250mg

MUSCLE
RELAXANT

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất
Nhãn vỉ 10 viên oo RRR Z“ ee RS vs
Open
HD+a%,%
“Số
lô§X:
Nhãn vỉ 25 viên
weow oe ^ sơ €› xe 0
i
Te
QX™YO 6! A)
Us oe % & é


HD: +%
SốlôSX:
7
w rd * “ 5S KS kẻ
rey § ` =3 se Cr arg
oo e aS ei

Nhãn chai 100 viéznén bao phim’ STAN AN-

THANH PHAN Mephenesin……………………….. 250mg Tádượev.đ………… 1viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH Mephenesin được sửdụng điều trịhỗtrợcác cơn
đau cocứng cơ trong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rốiloạn tưthế cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đauthắt lưng. LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG Người lớn vàtrẻ em trên 15tuổi: 2-4 viên/lần, ngày 3lần. Tuân theo sựchỉdẫn của Thầy thuốc. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh quá mẫn với Mephenesin vàcác thành phần củathuốc. Người bệnh bịrốiloạn chuyển hóa porphyrin. Phụ nữcóthai vàcho con bú,trẻemdưới 15tuổi. (_MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC “GP (_TRONG TOHUONG DẪN SỬ DỤNG

_—==—~
TT
D-contresine 250
Mephenesin 250mg
THUỐC GIÃN CƠ
Đểxa tấmtay củatrẻem Tuân theo sựchỉdẫncủa Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng Bảo quản nơikhô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C
Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDKSốlôSX Ngày SX HD
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huê, Phưởng 1.Thành phốTânAn.Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 ° Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất
Nhãn chai 200 viênén bao phim

THÀNH PHẦN Mephenesin . 250mg Tádược v.đ.. …†Viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH Mephenesin được sửdụng điều trịhỗtrợcác cơn Giàc : TẠP au co cứng cơ trong các bệnh thoái hóa đốt D-contresine 250 sống và các rốiloạn tưthế cột sống, vẹo cổ, đau
Mephenesin 250mg
lưng, đau thắt lưng.
THUỐC GIÃN CƠ
LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG Người lớn vàtrẻ em trên 15tuổi: 2-4 viên/lần, ngày 3lần. Tuân theo sựchỉdẫn của Thầy thuốc. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh quá mẫn với Mephenesin vàcác thành phần của thuốc. Người bệnh bịrốiloạn chuyển hóa porphyrin. Phụ nữcóthai vàcho con bú,trẻemdưới 15tuổi. MOI THONG TIN CHITIET XINDOC _œmp TRONG TỜHƯỚNG DẪN SỬDỤNG

Nhãn chai 300 viéinén bao phirn CỔ PHAN DUOC |”
Đểxatầm taycủa trẻem Tuân theo sựchỉdẫn của Thấy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng Bảo quản nơikhôráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°G THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDKSốlôSX Ngày SX HD
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huế, Phường 1,Thành phốTânAn,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 * Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

THANH PHAN Mephenesin……………………….. 250mg Tádược v.đ….. …†Viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH Mephenesin được sửdụng điều trịhỗtrợcác cơn đau cocứng cơtrong các bệnh thoái hóa đốt sống vàcác rốiloạn tưthế cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng. LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG Người lớn vàtrẻ em trên 15tuổi: 2-4 viên/lần, ngày 3lần. Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thuốc. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh quá mẫn với Mephenesin vàcác thành phần củathuốc. Người bệnh bịrốiloạn chuyển hóa porphyrin. Phụ nữcóthai vàcho con bú,trẻemdưới 15tuổi. MOI THONG TIN CHI TIET XINDOC gmp | TRONG TOHUONG DAN SUDUNG
* * M/z

D-contresine 250

Mephenesin 250mg
THUOC GIAN CO

Đểxatầm taycủa trèem Tuân theo sựchỉdẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sử dụng trước khidùng Bảo quản nơikhô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDKSốlôSX Ngày SX HD Œ
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phốTânAn,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 ° Fax:(072) 3.822.244 Dia chi nha may: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tan Khanh, Thanh phé Tan An, Tinh Long An www.vacopharm.com

THANH PHAN Mephenesin ……………………-.— 250mg Tádược v.đ………… 1viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH
D-contresine 250
Mephenesin 250mg
THUỐC GIÃN CƠ

Mephenesin được sử dụng điều trịhỗtrợcác cơn
đau cocứng cơtrong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rốiloạn tưthế cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng. LIEU DUNG VACACH DUNG Người lớn vàtrẻ em trên 15tuổi: 2-4 vién/lan, ngày 3lần. Tuân theo sựchỉdẫn của Thầy thuốc. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh quá mẫn với Mephenesin vàcác thành phần của thuốc. Người bệnh bịrốiloạn chuyển hóa porphyrin. Phụ nữcóthai vàcho con bú,trẻemdưới 15tuổi. MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC _œmp TRONG TỜHƯỚNG DẪN SỬDỤNG

Đểxatầm taycủa trẻem Tuân theo sựchỉdẫn của Thầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng Bảo quản nơikhôráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS SDKSốlôSX Ngày SX HD
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huê, Phưởng 1,Thành phốTânAn,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

THANH PHAN Mephenesin… 250mg Tádược v.đ…. .†viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH Mephenesin được sửdụng điều trịhỗtrợcác cơn đau cocứng cơtrong các bệnh thoái hóa đốt sống vàcác rốiloạn tưthế cộtsống, vẹo cổ, đau lưng, đauthắt lưng. LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG Người lớn vàtrẻ em trên 15tuổi: 2-4 vién/lan, ngày 3lần. Tuân theo sựchỉdẫn của Thầy thuốc. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh quá mẫn với Mephenesin vàcác thành phần củathuốc. Người bệnh bịrốiloạn chuyển hóa porphyrin. Phụnữcóthai vàcho con bú,trẻemdưới 15tuổi. MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC _œMp ! TRONG TỜHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
D-contresine 250
Mephenesin 250mg
THUỐC GIÃN CƠ

Đểxatầm taycủatrẻem Tuân theo sựchỉdẫn củaThầy thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng Bảo quản nơikhô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDKSốlôSX Ngày SX HD
Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phốTânAn,Tỉnh Long An ĐT:(072) 3829.311 . Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

Rx Thuốc bán theo đơn D-CONTRESINE 250
Thanh phan
Mephenesin 250mg
Tá dược v.đ 1viên nén bao phim
(Polyvinyl pyrrolidon K30, Canxi carbonat, Aerosil, Magnesi stearat, Croscarmellose natri, Natri
starch glycolat, Talc, Opadry 200 pink, Dé Ponceau 4R)
Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
1| Epvi, vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ 9_ | Ep vi, vỉ 25 viên, hộp 20 vi
2 Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 20 vi 10 Ep vỉ, vi 25 viên, hộp 40 vi
3 | Ép vi, vỉ 10 viên, hộp 50 vi 11 | Ep vi, vi 25 viên, hộp 100 vi
4| Ep vi, vi 10 viên, hộp 100 vi 12 | Dong chai 100 vién
5 | Ep vi, vi 25 vién, hop 02 vi 13 | Đóng chai 200 viên
6_ | Ep vi, vỉ 25 viên, hộp 04 vỉ 14 | Đóng chai 300 viên
7 Ep vi, vi 25 viên, hộp 08 vi 15 | Dong chai 500 viên
8| Ep vi, vi 25 viên, hộp 10 vỉ 16 | Dong chai 1000 vién
Dược lực học
Mephenesin là thuốc thư giãn cơ có tác dụng Trung ương.
Mephenesin gây thư giãn cơ và trấn tĩnh nhẹ theo cơ chế phong bế thần kinh(cơ có tác d
toàn thân và cũng có tác dụng tại nơi thuốc tiếp xúc. Lợi ích của thuốc bị hạn chế dothời gia
dụng ngắn. \z
Dược động học `
Mephenesin được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và phân bố ởhầu hết ởcác mô trong co
thé, dat néng dé cao trong mau chua dén 1gio.
Mephenesin được chuyên. hóa chủ yêu ở gan. Nửa đời thải trừ khoảng 45 phút. Mephenesin
được bài tiết ra nước tiểu chủ yếu ởdạng đã chuyên hóa và một phần ở dạng thuốc chưa biến đổi.
Chỉ định
Mephenesin được sử dụng |điều trị hỗ trợ các cơn đau co cứng cơ trong các bệnh thoái hóa đốt
sống và các rối loạn tư thế cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng.
Liều dùng và cách dùng
Người lớn và trẻ em trên 15 tuôi: 2-4 viên/lần, ngày 3lần.
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.
Chống chỉ định
Người bệnh quá. mẫn với Mephenesin và các thành phần của thuốc.
Người bệnh bị rối loạn chuyên hóa porphyrin.
Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 15 tuôi.
Thận trọng
Người có bệnh ởđường hô hấp, yếu cơ, có tiền sử dị ứng, hen phế quản, tiền sử nghiện thuốc,
suy chức năng gan thận.
Các tác dụng ngoại ý có thể tăng lên khi dùng cùng với rượu và các thuốc ức chế thần kinh
Trung ương.
Người lái xe và vận hành máy móc cần lưu ýkhi dùng vì thuốc có thể gây buôn ngủ.
Phụ nữ có thai và cho con bú: không được dùng.
Người lái xe và vận hành máy móc: thận trọng vì thuốc có thể gây buồn ngủ.

Tác dụng không mong muốn : co giật, run ray, co cứng bụng, toát mồ hôi.
Thường gặp: mệt mỏi, buồn ngủ, uể oải, khó thở, yêu cơ, mat điều hòa vận động.
Ít gặp: đau khớp, đau người, bực tức, buồn nôn, tiêu chảy, táo bón, nỗi mẫn, mất cảm giác ngon
miệng, ảo giác kích động, có thể sốc phản vệ.
Hiếm gặp: dị ứng, ngủ gà, phát ban.
Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Tương tác thuốc
Các tác dụng trên hệ thần kinh trung ương của Mephenesin có thể tăng cường nếu trong thời
gian dùng thuốc có uống rượu hoặc dùng các chất ức chế thần kinh khác.
Quá liều và xử trí
Triệu chứng: Sử dụng thuốc quá liều có các dấu hiệu lâm sàng: giảm trương lực cơ, hạ huyết
áp, rối loạn thị giác, ngủ gà, mắt phối hợp động tác, ảo giác, liệt hô hấp và hôn mê. Quá liều gây co-
giật ởtrẻ em và có thé gây xúc động mạnh và lú lẫn ở người già.
Điều trị: Trong tất cả các trường hợp quá liều, người bệnh cần được theo dõi cân thận về hô
hấp, mạch và huyết áp.
Nếu người bệnh còn tỉnh táo cần xử lý ngay bằng cách gây nôn, rửa dạ dày và điều trị các triệu
chứng hoặc chuyển người bệnh đến cơ sở điều trị có đủ điều kiện về hồi sức cấp cứu.
Tiến hành rửa dạ dày ngay cùng với những chỉ định điều trị hổ trợ chung, đảm bảo thông khí,
truyền dịch. Cũng có thể điều trị ức chế thần kinh trung ương bằng cách lựa chọn cá thuốc điều trị
thích hợp.
Trường hợp người bệnh đã mắt ýthức, làm hô hấp nhân tạo và chuyên ngay( đến cơ sở chuyên
khoa.
Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng
-_ Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
-_ Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 300C.
-_ Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.
Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ýkiến Bác sĩ
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ.

Công ty Cô phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại: (072) 3826111 -3829311
Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Long An, ngày 0 tháng 01 năm 2016
KT.Tổng Giám đốc Công ty
hó Tổng Giám đốc

TUQ.CUC TRUONG
P.TRUONG PHONG CÓ Vf», fh LE Mink, . Hang

Ẩn