Thuốc Curobix: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCurobix
Số Đăng KýVN-20740-17
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngClopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulfat) – 75mg
Dạng Bào ChếViên nén bao phim
Quy cách đóng góiHộp 1 lọ x 30 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtMedica Korea Co., Ltd. 96, Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-Do
Công ty Đăng kýCông ty TNHH TM DP Đông Phương 119, Đường số 41, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
HUỐC BẢN THEO ĐƠN
CUROBIX”
Clopidogrel 7
Sanwuld(plHanOudeoe: — MEDICA KOREA CO,LTD HOALTHLee iheMALTA Ure MEDICA KOREA tecensttavernian teen

[THÀNH PHÁN] HUOC BAN THEO BON Mỗiviên nẻn bao phim chứa Clopidogrel hisulfat tương đương Clopidogrel…………………… ..–.– +75mg Cc q OB IX
[LIÊU DÙNG, CÁCH DÙNG, CHỈ ĐỊNH, R CHÓNG CHỈ ĐỊNH,TƯƠNG TÁC THUỐC, ‘ THÂN TRỌNG,TÁC DYNG KHONG MONG Clopidogrel MUON VACAc THONG TIN KHAC] Xinxem hướng dẫn sửdụng bén trong hộp
[BẢO QUÂN] Đảnơi khô ráo, tranh ảnh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
SdnruddlạiHánQuấcbởi: -TƯỜNG MEDICA KORBA CO.LTD samne saeGiant len MEDICA KOREA men hnnggEoo vung

ma ÌMỖIvk,.. anephimchứa Clopidogrel kicufmi tường đương Clapldogrel…………………….. êmg [LỂU EÚNH, CÁCH DỪNG, €HÍĐỊNH, CHÓNG CHÍĐỊHH,TƯƠNG TÁCTHUỐC, THAN TRONG,TAC OUNG KHONG MONG MUON VACACTHONG TINKHAC] Xinxem hưởng dầnsítdụnghảntienghập,

[RÀO GUÁN] ĐỂnơikhảráo,tránh đưửi sáng. nhiệtđộ dưới 28°C.

Lọ30viên ánbaophim
CGROBIX
ed ánxuâilạiHânQuác bởi: “An MEDICA KOREA MEDICA KOREA CƠ,LTD 46Juyakgongden 4-98,Hyangnam-aup, Hwatannp-sl, Gyeonggi-dn, Kcren SốlôSạc
NSX:HD:SDK:

[NEU CHUAN CHAT LUONG] USP 38
{QUI CACH ĐÓNG GÓI] Hộp 1lọx30viên
DEXATAM TAY TRE EM,
DNNK:
SốlôSX. NSxX:HD:SOK:
ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG
HUỐC BẢN THEO ĐƠN
CäROB xe
Clopidogrel zsmg SỐ

SảnxuilạiHanQuắcbir: eanevin @Tenn MBDICA KORSA CO,LTD MEDICA KOREA Hung nh tung

VG ONO
£-ÀJ Od ý qd
JjHd
JOAG
ATNVRO ALA~ AW
LAAN
v
OP
er
|77:np
uÿ]
X
“soy €//90/9V
VSP

[TIÊU CHUAN CHAT LUONG] SBK/Visa No.: USP 38 Sốlósx/Batch No.: NSX/Mig.date: DD/MM/YYYY HD/Exp.date: DD/MM/YYYY
BEXATAM TAY TRE EM. ĐỌC KỸHƯỚNG DAN SiDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG
[QUI CÁCH ĐÓNG GÓI] Hộp 3vÏx10viên

THUỐC BẢN THEO ĐƠN
cuRonix
Clopidogrel 75mg Buic¿
@aBoptdo|3
Sản xuất tạiHàn Quốc bởi: pn MEDICA KOREA CO., LTD MEDICA KOREA 96Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Han Qudc

an TH, phim chứa fLiêU DUNG, CACH DUNG, CHỈ ĐỊNH, CHÓNG CHÍ ĐỊNH,TƯƠNG TÁC THUGC, Clopidogrel bisulfat tương đương THẬN TRỌNG,TÁC DỤNG KHÔNG MONG Clopidogrel……………………..–.–. 75mg MUON VACAG THONG TIN KHAC] Xinxem hướng dẫn sửdụng bản trong hộp
DNNK:
|
e_Xiaouns

PRESGRIPTION DRUG
cuRonix
Clopidogrel 75mg
Manufactured by:
HEALTHUL Lire>BEAUTIFULLIFE MEDICAIKOREA CO.,LTD ME DICA KOREA 96Jeyakgangdan 4-gil, Hyangnam-eup, Hwaseang-si,
Gyeonggi-do, Korea

S’}
cuRonx€lopidograf
75esg

[TIỂU CHUÂN CHÁT LƯỢNG] SĐIUVIsa No.: USP 38 SốlôsuBatch No.. [aUI CÁCH ĐÓNG GồI] NSX/Mtg.date: DD/MM/YYYY Hộp 3vÌx110viên HD/Exp.date: DD/MM/YYYY
OEXATAM TAY TRE EM. ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHiDÙNG

THUGC BAN THEO BON
oe
CGROBIX v
Clopidogrel 75mg
Sản xuất tạiHàn Quốc bởi —Tm— MEDICA KOREA Co., LTD MEDICA KOREA 96Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong=si, Gyeonggi-do, Han Quéc

[THANH PHAN] Mỗiviên nén ban phim chira [LIEU DÙNG, CÁCH DÙNG, CHỈ ĐỊNH, CHÓNG CHỈ ĐỊNH,TƯƠNG TÁC THƯỚC, Clopidogrel bisulfat tương đương THÂN TRỌNG,TÁC DỤNG KHÔNG MONG Clopidogrel………………..–.«c-. coc7?5mg MUON VÀCÁC THÓNG TIN KHÁC] Xinxem hướng dẫn sửdụng bên trong hộp
DNNK:
PRESGRIPTION DRUG
e
cuROBIX “
Clopidogrel 75mg
Manufactured by: Dae, MEDICA KOREA Co., LTD MEDICA “KOREA 96Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea

Se
a5Co:
gễVv

6 MEDICA KOREA CO., LTD
“wKORE, 96 Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-eup, Hwaseang-si, Gyeonggi-do, Korea
2
Rx Thuốc bán theo đơn
Tên thuốc: CUROBIX
(Clopidogrel 75 mg)
“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”
“Dé xa tam tay tré em”
“Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc duoc xĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải
khi sử dụng thuốc ”
“Thuắc này chỉ dùng theo ãơn của bác sĩ”
PHAN THONG TIN DANH CHO NGUOI BENH
Thành phần, hàm lượng của thuấc:
Mỗi viên chứa:
Hoạt chất:
Clopidogrel bisulfat .eexeee-.27875 1ng (tương đương 75 mg Clopidogrel)
Tá dược: Vừa đủ |viên nén bao phim.
Hydroxypropylcellulose thay thé bậc thấp, lactose hydrat, cellulose vi tinh thé, tinh
bét natri glycolat, natri croscarmellose, povidone K90, acid silicic khan ty trong thấp,
kẽm stearat, hypromellose 2910, polyethylen glycol 6900, talc, titanium oxid, màu đỏ
sắt oxid, sáp carnauba.
Mô tả sản phẩm: Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Hộp Ilọ nhựa x 30 viên/lo, hộp 3vỉ x 10 viên.
Thuốc dùng cho bệnh gì?
-Dự phòng bậc hai làm giảm nguy cơ tai biến tỉm mạch sau nhdi máu cơ tim,
đột quy và bệnh lý động mạch ngoại biên. Clopidogrel được lựa chọn thay thé aspirin
trong dự phòng các biến cỗ tim mạch, mạch não ở những bệnh nhân cần dự phòng
bằng thuốc kháng tiếu cầu.
Điều trị hội chứng mạch vành cấp (đau thắt ngực không ổn định, nhồi máu cơ
tim không có ST chênh lên và nhồi máu cơ tim có ST chênh lên).
Điều trị hội chứng đau thất ngực ổn định mạn tính: Clopidogrel được sử dụng
thay thế aspirin ởnhững bệnh nhân có đau thất ngực én định mạn tính không thé dung
nạp aspirin. Những bệnh nhân bệnh mạch vành có triệu chứng với nguy cơ cao dẫn tới
biến cố tim mạch nên phối hợp aspirin với elopidogrel.
Các tình trạng xơ vữa động mạch và thiếu máu cơ tìm khác: Clopidogrel được
khuyến cáo sử dụng như một thuốc chống kết tập tiêu cầu thay thế hoặc phối hợp với
aspirin trong dự phòng huyết khối ở bệnh nhân sau phẩu thuật bắc cầu mạch vành sử
dụng tĩnh mạch hiển ghép nói.
Phối hợp với aspitin để dự phòng tái hẹp mạch sau can thiệp mạch vành qua da
và đặt stent mạch vành.

&uK0RE/
Đ¿ MEDICA KOREA CO., LTD
Clopidogrel có thể được lựa chọn trong liệu pháp tiểu cầu ở những bệnh nhân
thay van tim nhân tạo mà không thể dùng aspirin hoặc dùng aspirin nhưng có biến
chứng huyết khối.
Nên đùng thuốc này như thế nào và liều lượng?
Đường dùng: Đường uống
Thuốc này chỉ nên dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc
Liều được tính theo clopidogrel, phải chú ý đến dược lý học di truyền ở người
chuyên hóa kém.
Liều uống hàng ngày ởngười lớn là 75 mg/ngày.
Sau nhồi máu cơ tim, đột quy; bệnh lý động mạch ngoại biên: 75 mg⁄ngày, uống ]
lan.
Hội chứng mạch vành cấp:
Đau thắt ngực không ôn định, nhồi máu cơ tim không có ST chênh lên: Nếu bệnh
nhân được lựa chọn can thiệp mạch vành qua da, liều nạp ban đầu 300 mg trước khi
can thiệp ítnhất 2giờ, sau đó 75 mg/ngày (phối hợp với 75 -325 mg aspirin/ngày).
Nếu bệnh nhân không thể dùng aspirin thì dùng liều đầu tiên clopidogrel 300 -600
mg trước can thiệp ítnhất 24 giờ, sau đó là 75 mg/ngày, kéo dài ítnhất 12 tháng.
Nhỏi máu cơ tim có ST chênh lên: Nếu bệnh nhân điều trị bảo tồn thì uống
Clopidogrel 75 mg/ngày (phối hợp với aspirin 75 mg -162 mg/ngày). Thời gian điều
trị <28 ngày, thường là cho đến khi ra viện. Có thê dùng 1liều đầu tiên 300 -600 mg/ngày nếu bệnh nhân có chỉ định can thiệp mạch vành. Sau can thiệp mạch vành, bệnh nhân tiếp tục uống 75 mg/ngày, kéo dài ítnhất 12 tháng, Đặt stent động mạch vành ởbệnh nhân không có nguy cơ cao chảy máu hoặc có van đề về dung nạp Clopidogrel: Thời gian điều trị lý tưởng là 12 tháng sau đặt stent giải phóng thuốc chậm, liều điều trị hàng ngày. Thời gian điều trị tối thiểu ltháng nếu đặt stent kim loại trần, 3 tháng với đặt stent giải phóng sirolimus và 6tháng nếu stent giải phóng paclitaxel. Nếu ngừng thuốc điều trị sớm có thể dẫn tới huyết khối trong stent và nhồi máu cơ tim (gây nhồi máu cơ tim và/hoặc tử vong). Bệnh nhân suy thận và người già: Hiệu chỉnh liều ở những bệnh nhân suy thận, người già là không cần thiết. Tuy nhiên cần thận trọng khi sử dụng với bệnh nhân suy thận. Bệnh nhân suy gan: Hiệu chỉnh liều ởnhững bệnh nhân suy gan là không cần thiết. Tuy nhiên cần thận trọng khi sử dụng với bệnh nhân suy gan, đặc biệt là bệnh nhân suy gan có kèm theo bệnh lý dễ chảy máu Liễu dùng cho trẻ em: Chưa có thông tin về liều tối ưu cho trẻ em. Không nên sử dung clopidogrel cho trẻ em. Thời gian dùng thuốc không phụ thuộc vào bữa ăn, có thế uống trong hoặc xa bữa ăn. Khi nào không nên dùng thuốc này? Không dùng clopidogrel cho những bệnh nhân sau: 96 Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea N Ke’ Ay Ki MEDICA KOREA CO., LTD %KORES 96 Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea -Quá mẫn cảm thuốc hoặc với bất cứ thành phần của thuốc. -Đang có chảy máu bệnh lý như loét tiêu hóa hoặc xuất huyết nội sọ. -Suy gan hoặc vàng da tắc mật. Tác dụng không mong muốn Chảy máu là ARD thường gặp nhất của clopidogrel: chảy máu có thể xảy ra ởbất kỳ vị trí nào. Nguy cơ chảy máu phụ thuộc nhiều yếu tố, bao gồm cả những thuốc dùng kèm có thể ảnh hưởng đến tình trạng đông máu và tính nhạy cảm của bệnh nhân. Rất thường gặp: 3⁄100

Ẩn