Thuốc Cuine 1500 mg: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCuine 1500 mg
Số Đăng KýVD-23830-15
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngGlucosamin (dưới dạng Glucosamin sulphat; Glucosamin base) – 1500mg; 1178mg
Dạng Bào ChếBột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng góiHộp 30 gói x 4g; hộp 40 gói x 4g
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần Pymepharco 166 – 170 Nguyễn Huệ, Tuy Hoà, Phú Yên
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần Pymepharco 166 – 170 Nguyễn Huệ, Tuy Hoà, Phú Yên

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
19/01/2016Công ty cổ phần Pymepharco.Hộp 30 gói x 4g, hộp 40 gói x 4g5500Gói
TỔNG GIÁM ĐỐC
CUC QUAN
AP
Lan dau:..
a
a)
LY DL rac

COMPOSITION
-Each
sachel
contains
Glucosamin
sulphate
todium
chloride
equivaten!
fo
THANH
PHAN
-Maigéi chiro
Glocosamin
wiphatnat
darid
tvong
đương
Glucosamine
sulphate
1500mgequivalent
toGlucosamine
178mg
Glucosemin
sulphot
]500mg
tương
đương
Glucosemin
1178mg
Excipients
q.s.sochal,
Tảđược
vừađủÌgói.
INDICATIONS,
CONTRAINDICATIONS,
DOSAGE,
ADMINISTRATION
-Read
theleaflet
inside.
CHIBINH,
CHONG
CHIBINH,
LIEU
DUNG,
SPECIFICATION
-In-house.
CÁCH
DUNG
-Xemtờhướng
dẫnsửdụng.
BẢO
QUẦN
-Nơikhô,mới|dưới
30°C|.
Tránh
ónh
sóng.
GTORAGE
-Inadry,coolplace
{below
30°C).
Protect
from
light.
SDK
/VISA:
XX-XXXX
=XX
TIỂU
CHUAN
-TCCS,
KEEPOUT
OFREACH
OFCHILDREN
READ
THE
LEAFLET
CAREFULLY
BEFORE
USING
JM
ofxaTAM
TAY
TRE
EM
ĐỌC
KỸHƯỚNG
DẪN
SỬDỤNG
TRƯỚC
KHIDŨNG
8ốlôsảnxuấu
Loi;
Ngày
SX/MIg.
?
HD/Exp.
ABMMYY
Ngày
/Tháng
/Năm
1
Ngày
/Tháng
/Năm

CONG
TyC6PHAN
PYMEPHARCO
86186-170
PhốNguyễn
Huệ,
Phường
7,
Thanh
phốTuyHòa,
Tỉnh
PhúYên,
ViệtNam
352

TONG GIAM DOC 2 HUỲNH TẤ wv N NAM

COMPOSITION
-Eachsachet
conjaina
Glucosamin
sulphate
sodium
chlaride
equivalent
ba
Glucosamine
sulphare
1500
mgequivalent
toGlucosamine
1178mg
Exeiptents
q.s.sochal.
INDICATIONS,
GONTRAINDICATIONS,
DOSAGE,
ADMINISTRATION
-Reod
theleailet
inside.
SPECIFICATION
-In-house,
STORAGE
-Ina
dry,coolplace
{below
30°C),
Protect
from
light,
SBK
/VISA:
XX+XXXX
»XX
KEEP
OUT
OFREACH
OFCHILDREN
READ
THE
LEAFLET
CAREFULLY
BEFORE
USING
|
lÌÌ
936014
Lge
ly
{_.
wed

THÀNH
PHẦN
-Mãigóichức
Glucosơmin
tuphơt
nghiclorid
lương
đương
Glucosomin
tulphơt
1500mg
lương
đương
Gluooemin
]]7Bmg
Táđược
vừađủÍgói.
CHIBINH,
CHONG
CHIBINH,
LIEU
DUNG,
GACH
DUNG
-Xem13hudng
din
adyng.
BAO
QUAN
-Notkhô,mới|dưới
30°C).
Tránh
anhsing.
TIÊU
GHUẨN
-TCCS,
of xa
TAM
Tay
TRE
EM
ĐỌC
KỸHƯỚNG
DẪN
BỨDỤNG
TRƯỚC
KHIDŨNG
Sốlôsẵnxuất/
Lot:
ABMMYY
Noty
SX/Mfg.
:
Ngày
/Tháng
/Năm
HO/Exp.
:
Ngày
/Tháng
/Năm
CONG
TyC6PHAN
PYMEPHARCO
Số168-170
PhốNguyễn
Huệ,
Phường
7,
Thanh
phốTuyHòa,
Tỉnh
PhúYấn,
ViệtNam

MỖI góichứa Giueosemin suiphat natr| ciorid tương đương Giucosemin eulphat 1500mg
Giucoeamin sulphate eodlum chiorlde equivalent toGlucosamine sulphate 1500 mg

=.Chothuốc vàoly
.Cho thêm mội Rnước
a to ine1178mg Excipients q.s.sachet
Pour thepowder inaglass
Add alitte water into theglass Khuấy đều Stir forafew seconds Uống theo liều chỉ định Follow theprescribed dosage Bảo quản nơi khô, mát (dưới 30°C)- Đểxatầm taytréom Storage inadry, cool place (below 30°C) Keep outofreach ofchildren 8616 $X:ABMMYY HD:Ngay/ Thang /Nam
CÔNG TYCỔPHẨN PYMEPHARCO 86108-170 PhốNguyễn Huệ, Phường 7, Thành phốTuyHòa,TìnhPhú Yên,ViệtNam

NH TẤN NAM
TỔNG GIÁM ĐÔ

HUONG DAN SU DUNG THUỐC
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cẩn thêm thông tin, xin hỏi ýkiến bác sỹ. Để xa tẩm tay trẻ em.
CUINE 1500 mg
(Glucosamin sulphat 1500 mg tương đương Glucosamin 1178 mg)
THÀNH PHẢN: Mỗi gói chứa:
Glucosamin sulphat natri clorid tương đương A ` Glucosamin sulphat 1500 mg Aye 3ye Glucosamin base 1178 mg ee Tả được: Sorbitol, Polyethylen glycol 4000, Acid citric khan, Aspartam, huong chanh.
DƯỢC LỰC HỌC
Glucosamin đóng vai trò kích thích và duy trì bền vững cấu trúc và chức năng của sụn trong các khớp của cơ thé, làm giảm đau xương khớp, cải thiện chức năng sụn. Chức năng chính của glucosamin làtham gia vào quá trình tổng hợp thành phần sụn khớp. Kích thích tếbào ởsụn tổng hợp các proteoglycan, làthành phan cơ bản cấu tạo nên các sụn ở đầu xương tại khớp. Glucosamin ức chế một số enzym gây pháhủy sụn khớp, giảm các gốc tự do gây tác hại đến tế bào sinh sụn. Ngoài rathuốc còn kích thích sinh sản mô liên kết của xương, giảm triệu chứng mắt calci ởxương, làm tăng sản sinh chất nhày ởdịch khớp (tăng khả năng bôi trơn).
DƯỢC ĐỘNG HỌC
Các thông số dược động học của glucosamin được xác định chủ yếu ởcác nghiên cứu trên động vật. Khoảng 90 % liều uống glucosamin được hấp thu qua hệ tiêu hóa, từ đó thuốc được vận chuyển vào hệ tuần hoàn và đến gan. Sinh khả dụng của thuốc thấp do chuyển hóa mạnh qua gan lần đầu. Không thấy dang glucosamin ty do trong huyết thanh sau khi uống.
Glucosamin liên kết khá chặt chế với protein huyết tương chủ yếu làglobulin. Thẻ tích phân phối: 2,5I. Khoảng 11 % liều uống được thải trừ qua phân. Thời gian bán thải: khoảng 68 giờ.
CHỈ ĐỊNH
Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.
LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Dùng cho người trên 18 tuổi: uống 1gói/ngày.
Có thể dùng đơn độc glucosamin hoặc phối hợp với thuốc khác như chondroitin 1200 mg/ngày. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ítnhất dùng liên tục trong 2đến 3tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.
THẬN TRỌNG
Thận trọng sử dụng thuốc cho bệnh nhân bịtiểu đường, cần kiểm tra thường xuyên đường huyết ởnhững bệnh nhân này khi sử dụng glucosamin.
CHÓNG CHỈ ĐỊNH
Bệnh nhân mẫn cảm với thành phần của thuốc.
Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ em vịthành niên dưới 18 tuổi (do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu

quả điều trị). .
TUONG TAC THUOC ai
Than trong khi ding đồng thời glucosamin với thuốc trị tiểu đường, do có thể làm tác dụng củathuốc trị tiểu
đường. Ge a

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
Không được sử dụng đổi với phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú.
TAC DUNG KHONG MONG MUON
Rất hiểm khi bịrối loạn đường tiêu hóa như ợnóng, khó chịu vùng thượng vị. ,
Thông báo cho thay thuốc tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuộc.
TE DONG ei THUOC KHILAIXE VA VANHANH MAY MOC TUQ CUC TEENS
Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe vận hành máy móc. P. TH i
QUÁ LIÊU VÀ XỬ TRÍ . uyên Gh Chu Ahly
Chua tim thấy thông tin về quá liều khi sử dụng Glucosamin.
HANDUNG: 36thángkểtừngày sảnxuất
BẢO QUÁN: _ Nơikhô,mát(dưới 309C). Tránh ánh sáng.
TIỂU CHUAN: Tiéu chuẩn cơ sở.
TRÌNHBÀY: Hộp30 gói.
Hộp 40 gói.
CTY CPPYMEPHARCO.
Số 166 -170 Phố Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Tuy
TỔNG GIÁM ĐỐC

Ẩn