Thuốc Coxwin 200: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCoxwin 200
Số Đăng KýVD-21258-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCelecoxib – 200 mg
Dạng Bào ChếViên nang cứng
Quy cách đóng góiHộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Số 150 đường 14 tháng 9, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Số 150 đường 14 tháng 9, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
03/10/2014Công ty cổ phần dược phẩm Cửu LongHộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên1800Viên
SỐ
, CONGTY . : –
CO PHAN DUGC PHAM MAU NHAN CHAI
CUU LONG NHAN CHAI 100 VIEN NANG CUNG +]
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần dius AZ Iadh OM

Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:
6ƒ ¿
DBC: Viên nang cứng
Tái ĐK: VD-5902-08
TCCS: 070-B-108-07
MSSP: A05.116.5
Số: QI. 14-03-2014

GMP-WHO TÑX THUỐC BẠN THEO ĐỚN
COXWIN 200
Celecoxib. …200mg

THANH PHAN : Celecoxib… 200mg Táđược vừaNi „„„† viền

CHỈ ĐỊNH, CHỔNG CHỈ ĐỊNH, CÁCH DUNG & LIEU DUNG, THẬN Us)NG {ÚC DÙNG, TAC DỤNG KHONG MONG MUỐN: Xin xaWe hướng dẫn sửdụng thuốc. BAO QUAN: Noi khd mat, nhiệt độdưới 30C, tránh ánh sáng. Để xatầm tay trẻ em. Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng ca
wet c – CHAI08—— 72 ápdụng: TCCS
BS VIEN NANGICUNGY5 es PHARIMEXCO lôSX: ề 720927 NOR sx:
150 đường 1478 -Phường ,5’°Than Pad Vinh Long | lạ
_t A5 Ẫ
ST,
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC. PHẨM CỨỬU LONG.
SnD

-_ @ðMWSAUYV . N i :
CO PHAN DUGC PHAM MAU NHAN VI
CUU LONG vi 10 VIEN NANG CUNG
———TPVL.
TinhVinh
Long
SSKly$KI0

Cơ Sở Xin Đăng Ký

wf!
fos
r3
oe
&
ef
ue
đ
xế

GMP-WHO
Rx
mute
atureo
00m
nộ
XWIN
200,
yA
ALN
AA

Celecoxib….200mqg
HỘP10VỈx10 VIÊN
NANG
CỨNG
=..
R »CÔNG TY
CO PHAN DUG
=

Ẩn