Thuốc Colocol sachet 80: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcColocol sachet 80
Số Đăng KýVD-20817-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngParacetamol- 80mg
Dạng Bào ChếThuốc cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng góiHộp 12 gói x 0,53g
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Sao Kim KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Sao Kim KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
11/05/2016Công ty TNHH Dược phẩm Sao KimHộp 12 gói x 0,53g800Gói
BỘ Y TẾ
CỤC QUAN
DA PHE |

Lan đầu:.Á&1.

||
kechải

z=93PR 5 .« a nu 2 vs asd
Re uaa ers 92382
| SE, a=
See CHỐNG CHỈDỊNH, THẬN TRỌNG: CONTRAINDICATIONS, PRECAUTIONS:
[% Xinxemtðhướng đẫnsửdụng bêntrong hộpthưốc. Please read theenclosed leaflet.
{ BAO QUAN: Notkhdmatdudi30°C, Iranh anhsing tryctiếp. STORAGE: Store inacoo!anddryplace below 30°C, protect from fight.
| TIỂU CHUAN: TCCS. SPECIFICATION: Manulacuurer’s.
| pfXATAM TAYTRE EM. KEEP OUTOFREACH OFCHILOREN.
ĐỤC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHIDŨNG. READ ENCLOSED LEAFLET CAREFULLY BEFORE USE. || sảnxứtử.CÙNG TYCỔPHẨNDƯỢC PHAN SAOKIM mS
KƠN (Lang k#rh -K®Ủnh-HàFỘ-VIRam ~ĐI043581213116 *Fac0135840788 CS eae
[TTJ(T( TTÌY U13
rS)

| ¬oo | 3 | Sơ Í ao 33os
sẽ28

nep wei6 ‘yos ey
| e6it6|:ROUVMLSINIWGV uỢnj0trùe0370 2(0(£c$201U ọAP4:0NN0 TẾ g0070500 BE DU “hư dag bon pats Bory ogn. pel 229 0X s S0 ˆ(ợn $uạp60g ¿)8191U70SiÊUỆUỆÿn
Vợ x cayq2) 081243tt (039402 “(069(ÿU 6:9) viptritự22070Át60/0/0002 Ị9ÿ206704 3êngjournazeued enoAybuBury uy Êogv) E0p nậc]’DNQđ fi “tợn $cậpup zfnệñ02tptrÔ*002tụổn She
Cereal aE eT alia an To—=

0/4217 $1991843ES Y029}0 “(SurEY 9A 99Of“Aap€Gy120OwG9¢] PUR
S002 G0ị?(I000 ÿ091, U9/P|yØ/20 ray
|/
THAMH PHAN : PALACES werent nttn 80mg Te 1g¢i CHÍDỊNH: Colacal sackel 80đanggồifhuốccốmhương camphadung tách đểtống. giúphạsốt,giảmđauchotẻtừ2thắng đến5ti. LIỂUDŨNG: LiềuđừngColocol 3achet 88đượctínhtheocânnặngcủa Sachet 80 ue+Trềcânnặng tự 5đếa6kJ(2Gdn4tháng tiổ):MỖIlầnđừng 1gót. Paracetamol 80mg tiểucín,đờngnhắctạisau6910.Không đừngquá4góirongngày. +Trẻcânnặngtự7đến8kg(3đến9tràng tuổi):MỖItắnGung 1GOL. fiếucín,đừngnhắctạisu4giờ.Không đúng quá6góitrongngay. +Trẻcânnặng tÚ9đến12kọ(9đến24thảngtuổi): Mỗitầndừng 2gÓt. Nó, ny ócNI 69ngTƯ HHHàn 5HC b + +Trẻcănrộngtử13đến16kạ (2 đến5tuổi: Mỗilấn đừng 2gócHiếu được cấnđứng hẮclítai4g6.Không đừngqua12g onggày,
AS DS osneepst Dổbinb) toịtbóctoigã : thốc trong ni — từvàocốc. outtếng 0a
` ra ‘ĐỂXATẤNTAYTRẺEM
z 4: z ĐỌC K¥HUONG DANSisDUNG TRUOC KHDUNG
é & 2 Sina 4 » St tố CỒN TYŒDỰ PIẨN SAOKIM T5 1…0). íì GMP! KƠIQøng Mơ -têLrh-Kàlộ-Vậtlan Seaman DT:1358412131416 +F08781 ——
IIIII IIIII II IHIHIIEIN II S9 A

ys.
Thuốc cốm pha hỗn dịch uống |
€ØLÔG6L:.«‹ 80 Paracetamol 80mg
THÀNH PHẦN |
Paracetamol… Tà vốn re Thư ….80mg
Tá dược: ae kinh lân Tế an PVP K30, Cồn 96, cae cacbonat,
HƯơng camvừadU 1 chi 00000 n0 ni in 1gói

DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc cốm phahỗn dịch uống.
ĐÓNG GÓI: Hộp 12gói x0,53g thuốc cốm.
CHỈ ĐỊNH no Colocol sachet 80với hoạt chất làparacetamol ởdạng gói thuốc cốm Yo hgchƯỢC PH/ỂN thuc,
pha để uống được chỉdịnh hạsốt, giảm đau cho trẻem cân nặng 5đến 1
dến 5tuổi).
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
-Mẫn cảm vớiparacetamol hay bấtcứthành phần nào của thuốc.
-Bệnh nhân thiếu hụt men glucose-6-phosphatdehydrogenase.
-Bệnh nhân bịbệnh gan hoặc bệnh thận nặng.
THẬN TRỌNG
~Hỏi ý kiến bác sỹxem cóthể dùng paracetamol hay thuốc giảm đau/giảm sốt khác
hoặc bất kỳthuốc gìcóchứa paracetamol nếu hàng ngày bạn uống từ3lyrượu trởlên.
Paracetamol cóthể làm tổn thương gan.
Thận trọng khidùng cho người bệnh cóthiếu máu từtrước, người suy gan, suy thận
nặng.
Ngưng dùng thuốc vàhỏingay ýkiến bác sỹnếu:
+Đau nặng hơn vàkéo dàihơn 10ngày.
+Sốtcao hơn kéo dàihơn 3ngày.
+Xuất hiện thêm các triệu chứng khác.
+ Xuất hiện ban đỏsưng tấy.
Những biểu hiện trên cóthể báo hiệu một chứng bệnh trầm trọng.
Bácsĩcần cảnh báo bệnh nhân vềcác dấu hiệu của phản ứng trên danghiêm trọng
như hộichứng Steven-Jonhson (SJS), hội chứng hoại tửdanhiễm độc (TEN) hay hội
chứng Lyell, hộichứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP).
SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀCHO CON BÚ
Colocol sachet80 được bào chế thích hợp dùng cho trẻem hơn làsử dụng cho người _-
lớn. Phụnữcóthai vàcho conbú nên dùng
dạng bào chế khác của paracetamol. |
TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC
Chưa cóbằng chứng vềtácđộng của thuốc lên khả năng láixevàvận hành máy móc.
TƯƠNG TÁC THUỐC
-Nếu thầy thuốc chỉ định đonồng độacid uric hoặc đường huyết, cần báo cho thầy
thuốc biết làcon bạn đang dùng thuốc này.
-Các thuốc khi dùng cùng với paracetamol làm tăng nguy cơgây độc cho gan bao
gồm các thuốc chống cogiật (phenytoin,barbiturat,carbamazepin) vàthuốc chống lao
isoniazid. Dođóngười bệnh cần hạn chếsửdụng paracetamol khidùng thuốc chống
cogiậthoặcisoniazid.
-Đểtránh tương tác với các thuốc khác, bạn phải thông báo cho thầy thuốc biết các
thuốc con bạn đang sửdụng.
LIEU DUNG
Liều dùng Colocol sachet80 được tính theo cân nặng của trẻ:
+Trẻ cân nặng từ5đến 6kg(khoảng 2đến 4tháng tuổi): Mỗi lần dùng một gói 80mg. Nếu cần dùng nhắc lạisau 6giờ nhưng không quá4 gói trong ngày. | +Trẻ cân nặng từ7đến 8kg(khoảng 3đến 9tháng tuổi): Mỗi lầndùng một gói 80mg. Nếu cần dùng nhắc lạisau4 giờnhưng không quá 6gói trong ngày.
+Trẻ cân nặng tử9đến 12kg(khoảng 9đến
24 tháng tuổi); Mỗi lần dùng hai gói 80mg. Nếu cần dùng nhắc lạisau 6giờnhưng không quá8 gói trong ngày.
+Trẻ cân nặng từ13đến 16kg(khoảng 2đến 5tuổi): Mỗi lần dùng hai gói 80mg. Nếu cần dùng
nhắc lạisau 4giờ nhưng không quá 12góitrong ngày.
2
CACH DUNG
€olocol sachet 80được
bào chế dưới dạng góithuốc cốm, hương cam pha đểuống
thích hợp cho trẻ.
~Hoà tan phần cốm thuốc trong gói vào khoảng 15 mÍ nước đun sôiđểnguội hoặc các
đồuống khácnhư sữa, nước hoa quả. Cho trẻuống ngay.
-Ngoaira, khitrẻsốtcao trên 38,5’C, cần phối hợp thêm các liệu pháp hạnhiệt đểtăng
hiệu quả của thuốc:
+CGi bdbat talot.
+Cho trẻ uống thém chat lng.
co PHAN” Xtà thời điểm dùng Colocol sachet 80: Cẩn cókhoảng cách giữa các lần
ttoảng thời gian thích hợp là6giờ, hoặc itnhất là4giờ. Trong trưởng hợp
hthann)ig,Khoaing cach gitta cac lanitnhatla 8giờ.
UNG KHONG MONG MUON
394 cac phan tng dịứng khác thỉnh thoảng xảy ra.Thưởng làban đỏhoặc mảy
fihưng đôi khinặng hơn vàcóthể kèm theo sốt dothuốc vàthương tổn niêm mạc.
Người bệnh mẫn cảm vớisalicylat hiếm mẫn cảm với paracetamol vànhững thuốc có
liên quan. Trong một sốtrường hợp riêng lẻ,paracetamol đãgây giảm bạch cầu trung
tính, giảm tiểu cầu vàgiảm toàn thể huyết cầu.
Ítgặp, 1/1000

Ẩn