Thuốc Coldtaxnic: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcColdtaxnic
Số Đăng KýVD-21514-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngParacetamol ; Dextromethorphan HBr ; Clorpheniramin maleat- 325 mg ;5 mg; 2 mg
Dạng Bào ChếViên nang cứng
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Lô 11D đường C, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCông ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Lô 11D đường C, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh
MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ
1-MẪU NHAN Vi COLDTAXNIC (1 vix 10 viên nang cứng)

BỘ Y TẾ
CỤC QUẦN LÝ DƯỢC WY . gS ‘YY oR e
DA PHE DUYET ae) – $
ve *cga

: Oven
| oe EO f ¬ eroe và gua’
wa oN
202

VÌ Số lô SX:
Tp.HCM, Ngày Ất tháng 54 năm 2014
KT.Tổng Giám Đốc

325/446

P 2212 ⁄%4%

ie, CONG
(/s’/TRACH NHI
* DUOC |
% ˆ
Gis

(
MẪU
NHÃN
THUỐC
ĐĂNG

2
-MẪU
NHÃN
HỘP
COLDTAXNIC
(Hộp
10
vỉ
x10
viên
nang
cứng)

Op
10
vix10
vién
IIang
cửng
Rx
Thuốc
bán
theo
đơn
-ĐỤPKtovine
alle
BỬtọng
Thước
xisông
+OffxatiesTayradom
|-ohoquần
NHInidmdr,
matt
06ehore,
|Tak
fou
BẢN
Ísản
xuốt
tợt:
|ĐỒNG
TYTNHH
DƯỢC
PHẨM
L/SA
-NC
|L110,
Đường
C,KỚM
TênTạo,
Ó.Bình
Tân,TP.HữM
|

100
Vien

Rx
Prescription
drug
(s(TRÁCH
NHIỆM
HỮU
HẠN|
:
*_
BƯỢC
PHẨM

Box
of10
blisters
làn
0)…

Mersfactsed
by:USA-NICPHARMA
Co.,
Lis
Bince
110,Peed
C,TanTaoiP,BinhYanDiet,
HCRAC

Tp.HCM,
Ngay
4%
tháng
0
năm
2012
KT.Tổng
Giám
Đốc

ay,
cénaty

Minh
Hién

TO HUONG DAN SU DUNG THUOC
Viên nang cứng COLDTAXNIC
(Thuốc bán theo đơn)

COLDTAXNIC Viên nang cứng
® Công thức (cho một viên)
– Paracetamol …………. 245344iEi46042046p04g06616k63/0x3©4b 2/21) TIẾP
– Dexiiretowben ma N an na sờ 5mg
-_ Clorpheniramin maleat…….. Sốnền 0c EaTE0À GD sa sofa c6me. 2mg
– Tá dược… v08 2601050190 0/4a8004/211x1050csỹ VÚT sa sevsssgsexssEos

Ẩn