Thuốc Colcine Tablets “Honten”: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcColcine Tablets “Honten”
Số Đăng KýVN-16931-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngColchicine – 0,5 mg
Dạng Bào ChếViên nén
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng48 tháng
Công ty Sản XuấtYing Yuan Chemical Pharmaceutical Co., Ltd. No. 26 Shin Chong Road, Tainan
Công ty Đăng kýYing Yuan Chemical Pharmaceutical Co., Ltd. No. 26 Shin Chong Road, Tainan
.+Nhân
hộp

Thành
phần:
Mỗi
viên
nén
chứa
Colchicine
0.5
mg.
Chỉ
định:
Cơn
thống
phong
cấp
tính.
Dựphòng
cơn
thống
phong
cấp
tính
cho
các
bệnh nhân
bịthống
phong
mạn
đặc
biệt
khi
đang
dũng
điều
trịhạaxit
uric
máu.
Các
cơn
bệnh
vitinh
thé
khác:
vôi
hoá
sụn
khớp
vàthấp
khớp
dohạapatite.
Bệnh
chu
kỳ

bệnh
Behcet.
Chống
chỉ
đinh
vàcách
dùng:
đoc
tờhướng
đẫn
sửdung.
ĐỂTHUỐC
NGOÀI
TAM
VOI
CUA
TRE.
ĐỌC
KỸ
HƯỚNG
DẪN
TRƯỚC
KHI
DUNG.
KHÔNG
DÙNG
QUÁ
LIỀU
CHỈ
ĐỊNH
Điều
kiện
bảo
quản:
nhiệt
độphòng,
15—-25°C
Tiêu
chuẩn:
Của
Nhà Sản
Xuất.
Sốlô,ngày
sản
xuất,
hết
hạn:
xem
trên
hộp.
Nhà
Nhập
Khẩu:

332ltay

R,
GMP
10
strips
x10
tablets
co
KG
lĩlẦk
E
‘Tablets
“Honten””
Colchicine
OQ.5

PRESCRIPTION
ONLY
Ca)
Honten
Pharmaceutical
CO.,
Ltd
byYing
Yuan
Chemical
Pharmaceutical
CO.,
Ltd,
No26,
Shin
Chong
Road,
Tainan,
Taiwan.
Made
inTaiwan
Bưu 6’0 9u121U2I92
PRs AEII

Composition:
Each
tablet
contains
Colchicine
0.5
mg.
Indications:
Acute
attack
ofgout.
Prophylaxis
foracute
attack
of
gout
forthe
patients
with
chronic
gout
particularly
while
giving
ypouricemic
treatment.
Other
acute
microcrystalline
attacks:
Visa
No:
chondrocalcinosis
and
rheumatism
due
tohypoxyapatite.
For
Isa
NO:
periodic
and
Behcet’s
disease.
Lot
No:
Contra-indications
and
usage:
read
enclosed
insert.
Mfg.
Date:
KEEP
OUT
OFTHE
REACH
OFCHILDREN.
READ
CAREFULLY
E
Date:
THE
INSERT
BEFORE
USE.
Xp.
Vale:
Storage
condition:
room
temperature,15
—25°C
Specifications:
Manufacturer’s
DONOT
EXCESS
PRESCRIBED
DOSAGE

>
..
^|
>4
“tO
‡-
Pas ee
es
mH
=|mCO}
By
Cid A >
oF
A
oss =
i
S
.“.
2.
5
5
So
»
&°?”

R,
GMP
10
vỉx10
viên
nén
co
Lc
iINI
E
Tablets
“Honten”™
Colchicine
0.5
mg
THUOC
DUNG
THEO
TOA
ch)
Honten
Pharmacettical
©O.,
Ltd
bởi
Ying
Yuan
Chemical
Pharmaceutical
CO.,
Ltd,
No26,
Shin
Chong
Road,
Tainan,
Taiwan.
Xuat
xdTaiwan
_—_
+

282
e
SOn SS6 SIE
BO
¬. 3eS
(=)
St
SE
Saee
PB
~#eom< EX os = a SoeSpo Sincerely 6v `e( oseeooeoeeooeosoosoee°®iSignatu: Authorizes đầ Ä ~tU# R& MB 0 RA ñ TR YING YUAN CHEMICAL PHARMACEUTICAL CO., LTD. Š73Jp› SHPpeELR EHR RB 2 NO.26 SHIN CHONG ROAD. TAINAN. TAIWAN. TEL:886-6-2654883 FAX:886-6-2643511 ror ond tn hela! fof Wi, AH HH ie lì ay|me ZS | YING YUAN CHEMICAL PHARMACEUTICAL CO. ,LTD. Sincerely | E-mail:ying-yuan@ying-yuan.com.tw http://www. ying-yuan.com.tw C O LC |N E Tablets "Honten" Vién nén Colchicine 0.5mg Môtảvã hoạt tính - Colchicine làmột alkaloid cóhoạt tính cónguốn gốc từnhiều loài colchium khác nhau. Thuốc nàycótác dụng làm giảm đau trong các cơn cấp, đặc biệt nếu trịliệu được bắt đầu sớm trong con vadung dulieu, Nhiéu thay thuốc dùng colchicine ting đợt ngắn hạn đểdựphòng đợt cấp của thống phong (gout). Thành phẩn: Mỗi viên nén chứa thai khidùng trên phụ nữcóthai. Nếudùng cho phụ nữcó thai hoặc lỡcóthai khiđang dùng thuốc, cần theo dõinguy cơđộc trên thai nhi. Tuy nhiền, cóthể điểu trịbảng colchicine đến cuối thai kỳtùythuộc vào tình trạng bệnh ly của bệnh nhân. Dùng trên bàmẹđang cho con bú:chưa xác định được là thuốc có qua được sữa mẹ hay không, vẫn cẩn thận trọng khidùng cho bàmẹđang cho con bú Sửdụng quá liểu: *Liều độc: khoảng 10mg(20viên). Liểu tửvong: > 40mg. Ngộ độc thuốc ítgặp nhưng lạinặng nể(Tilệtửvong khoảng 30%), đasổladobệnh nhân tựuống liểuquá cao. *Các triệu chứng: trễkhoảng 1-8giờ, trung bình 3giờ. -Cac rồiloạn tiêu hoá: buon nôn, nôn hoặc tiêu chảy là Hoạt chất: những dấu hiệu quá liểu đầutiên. Giảm liểu hoặc ngưng diểu Colchicine……….. 2222222222 60.5mo. trịCáctriệu chứng khác bạo gốm dau bụng lantoá, tiêu Tá dược: Lactose tỉnh bội sodium starch giycolae Chảy đôikhicómáu, gây mất nước (toan chuyển hoá) và rối microcrystalline cellulose, pregelatinized starch, magnesium stearate, mau thực phâm xanh No.2 Chỉđịnh THUỐC NÀY CHI DUNG THEO SỰ KE BON CUA THAY THUỐC _. -Con thống phong (gout) cấp tính. . -Dựphòng cơn thống phong (goưt) cấp tính cho các bệnh
nhân bithong phong mạn đặc biệt khidang ding diéu tri hạaxit uric máu. ; – -Các cơn bệnh vitính thê khác: vôihoá sụn khớp và thấp khdp do ha apatite. -Bénh chu kyvabénh Behcet Ghống chỉđịnh: -Suy gan vàsuythận nặng. -Bệnh lýtiêu hoá nặng. -Bệnh timnặng Tác dụng ngoại ý : . Oliucao, colchicine gay buổn nôn, nôn hoặc tiêu chảy. Tuy nhiên, thường cẩn tăng liều cho đến khiđạtđược hiệu qua điểu trị.0óthê dùng đồng thời vớiparegoric hay dùng khi cótiêu chảy. „ 0óthểbịphát ban đa dạng hoặc nổimểday. Giảm tinh trùng. . „ Dùng thuốc kếo dàicóthể gay tình trạng ức chế tủy, với giảm tếbào bạch cầu hạt, giảm tiểu cẩu, vàthiếu máu bất Sản.Viêm thần kinh ngoại biên hoặc rụng tóccũng đã được báo cáo . oo THONG BAO CHO BAC SINHUNG TAC DUNG KHONG MONG MUON GAP PHAI KH! DÙNG THUỐC Than trong Thân trọng đặcbiệt khi dùng Colchicine cho những bệnh
nhân suy nhược, nhất lànhững bệnh nhân cóbệnh thận, gan hay bệnh tim. Cần giảm liều khicó suy nhược, chán ăn,buồn nôn, nôn. Theo dõisátsinh hoá máu nều dùng thuốc kéodài. , Otréem: chua xac dinh dugc tính antoàn vàhiệu quả của thuốc trên trẻem . Tác động của thuốc khiláixevàvận hành may: Không ghinhận. Liểu lượng vàcách dùng: „ *Cơn thông phong cấp: liềukhởi đầu 0.5-1.2mg uống, tiếp theo là0.5-0.65 mgmỗi 1-2giờhoặc 1-1.3mg mỗi 2 giờ cho đến liểu tốiđa10mgcho đến khigiảm được các triệu chứng hoặc khicórốiloạn tiêu hoá. Tong lượng cẩn thiết đểcắtcơn thường từ 4 và 10 mg. Ngày thứ 2 – 3:1mạ (2viên) 2lấn một ngày (2viên buổi sáng và 2 viên buôichiều). Ngày thứtưvànhững ngày tiếp theo: 1mg (2viên) buổi chiếu. „ Dựphòng cơn thống phong (gowt) cap tinh: 0.5 -0.65 mỗi tuần dến 3lầnmỗi ngày. *Các cơn bệnh vitinh thể, Bệnh chu kỳvàbệnh Behcet: 0.5-0.65 mgmỗi tuần dến 3lầnmỗi ngày. Tương tácvớicác thuốc khác: Không ghinhận Sửdụng cho phụ nữcóthai vàcho con bú7 Dùng cho phụ nữcóthai: colchicine cóthêgây hạicho phôi

loạn tuần hoàn (hạ huyết áp). , -Cac rốiloạn huyết học: Tổi, loạn bạch cẩu, sau đógiảm bạch cầu, giảm tiểu cầu dotổnthương tủyvàbệnh lýđông máu dotăng phá hủy. -Thở nhanh. -Rụng tócvào ngày thứ10của điểu trị. : : -Độc cấp tính trên thận, biểu hiện bằng thiêu niệu vàtiêu máu.-Biển chuyển bấtngờ. Tửvong thường vào ngày thứ2-3 dorốiloạn nước điện giải, choảng nhiềm trùng hoặc ngưng thở(liệt hôhấp tiến trien) hoặc suy tim mạch. *Điểu trị:không cóchất đốikháng đặchiệu của colchicine. Chạy thận hoặc thấm phan phúc mạc cóthể cóíthiệu quả khichức năng thận kém. Cho bệnh nhân nhập viện ngay và theo dõi sát các triệu chứng lâm sàng vàsinh hoá. Cóthể bơm rửadạdày vàhúttátràng dédao thải chất độc. „ *Điểu trịtriệu chứng: Atropine vàmorphine cóthể làm giảm dau bụng. Điếu chỉnh rốiloạn nước điện giải, dùng kháng sinh pho rộng vàtrợgiúp hôhấp Các đặc tính dược lựchọc: „ Colchicine làmột alkaloid có hoạt tính cónguồn gốc từnhiều loài colchium khác nhau. Thuốc nàycótác dụng làm giảm đau trong các cơn cấp, đặc biệt nếu trịliệu được bắt đầu sớm trong cơn vàdùng đủliễu Nhiểu thấy thuốc dùng colchicine từng đợt ngắn hạn đểdựphòng đợt cấp của thống phong (gout). Thuộc chồng thống phong (goưt) vàkháng viêm. Colchicine làm giảm dicưbạch cẩu, ứcchế thực bào các vi tinh théurate, va Uc chế tạoaxit lactic bằng cách duy trìpH bình thường (tình trạng toan hoá làmcác tỉnh the urate dễ kếttủavàlàtácnhân nguyên phát củathống phong). Cac đặc tính dược động học: 5 Colchicine hấp thu qua đường tiêu hoá được chuyển hoá bằng chu trình gan ruột. Thuốc khuếch tán vào tấtcảcác mô, chủ yếu ở niêm mạc ruột, gan, thận, lách ngoại trừởcơ tim, cơvân vàphối. „ l Đào thải qua nước tiểu vàchủ yếutrong phân. – Sựgắn kếtcủa colchicine dẫn đến tình trạng tích tụ thuốc ở mộvàkhiliều trong ngày lênđến 10mg, lácdụng dộc có the khởi phát.Dạng bào chế: viên nén. Đóng goi: Chai nhựa chứa 100 viên nén. Hộp 10vỉx10viên nén Hộp 2vỉx25viên nén. Tiêu chuẩn chất lượng: của nhà sản xuất. Hạn dùng: 48tháng. Điểu kiên bảo quản: nhiệt độ15-25°
ĐỀTHUỐC NGOÀI TẤM VỚI CỦA THẺ. ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN BÁC SĨ
Sản xuất nhượng quyển của Honten Pharmaceutical CO., Ltdbởi £«®» Ying Yuan Chemica! Pharmaceutical CO., Ltd `. No26,Shin Chong Road, Tainan, Taiwan
‘For and in behalf of


RACH WME OTR AA)
YING YUAN CHEMICAL
PHARMACEUTICAL CO, ,1.1).

A %. Cha byvue s»es©0eeosoO©®©0 0©pbb%o®e000©266ðkbosvebeoebbb tên VEN A00AHMẺ `Ä5a ccd Signature(s)

Ẩn