Thuốc Chi tử sao vàng: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcChi tử sao vàng
Số Đăng KýVD-27180-17
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngChi tử-
Dạng Bào ChếNguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng góiTúi 1 kg; Túi 3 kg; Túi 5 kg
Hạn sử dụng18 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược trung ương Mediplantex 356 Đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược TW Mediplantex 358 Giải phóng, P. Phương Liệt, Thanh xuân, Hà Nội
Vÿ-?#tƒ0~t }

BỘ Y TẾ
CUC QUAN LY DUOC
DA PHE DUYET
Nhãn túi Lân đâu:.Š#…..06….8,04/3

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
358 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG -PHƯƠNG LIỆT -THANH XUÂN -HÀ NỘI
6đường Giải Phong, Phuor 6t, Thanh Xuan, Ha
TEN VI THUOC: CHI TU’ SAO VANG (Fructus Gardeniae)
NGUYEN LIEU LAM THUOC: NGUYEN LIEU DAU VAO CHO CAC DANG THUOC THANG
VA CAC DANG BAO CHE KHAC CUA THUOC DONG Y,THUOC TU’ DU’OG LE
Nguồn gốc: Việt Nam
Trọng lượng: 1,0 kg
Số đăng ký……………..
Số lô sản xuắt:……………………..
Ngày sản xuấắt:………………………..
Hạn dùng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS
Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
358 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG -PHƯƠNG LIỆT -THANH XUÂN -HÀ NỘI
›đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nôi
V.mediplantex.com
TEN VI THUOC: CHI TU’ SAO VANG (Fructus Gardeniae)
NGUYEN LIEU LAM THUOC: NGUYEN LIEU BAU VAO CHO CAC DANG THUOC THANG
VA CAC DANG BAO CHE KHAC CUA THUOC DONG Y,THUOC TU DUO”

Nguồn gốc: Việt Nam
Trọng lượng: 3,0 kg
Số đăng ký………………….
Số] sản xuất…
Ngày sản xuất:
Hạn dùng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS – =
Bảo quản: Nơi khô, tránh anh sáng, nhiệt độ dưới 30°C 5eB
#.
an
– BHO TONG GIAM DOC
DS. Ke Lién Son

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
358 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG -PHƯƠNG LIỆT -THANH XUÂN -HÀ NỘI
đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà N‹
te: www.mediplantex.com
TEN VI THUOC: CHI TU’ SAO VANG (Fructus Gardeniae)

NGUYEN LIEU LAM THUOC: NGUYEN LIEU DAU VAO CHO CAC DANG THUOC THANG
VA CAC DANG BAO CHE KHAC CUA THUOC DONG Y,THUOC TU’ DUOC TEL
Nguồn gốc: Việt Nam
Trọng lượng: 5,0 kg
Số đăng ký……………………
Số lô sản xuắt:….
Ngày sản xuất:
Hạn dùng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS
Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

1w |BƯỢC T
CÀ MEDIPLAN

Ds. Me Liain Son
TU@.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Dé Minh Hung

Ẩn