Thuốc Cetazin: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCetazin
Số Đăng KýVD-22565-15
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCetirizin dihydroclorid – 10mg
Dạng Bào ChếViên nén bao phim
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 15 viên; hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 viên; chai 100 viên, 200 viên, 250 viên, 500 viên, 1000 vên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược Vacopharm Km 1954, quốc lộ 1A, P. Tân Khánh, TP. Tân An, Long An
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược Vacopharm 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Long An

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
08/06/2015Công ty cổ phần Dược VacopharmHộp 10,20,50,100 vỉ x 10 viên; hộp 10,20,50,100 vỉ x 15 viên; hộp 5,10,25,50 vỉ x 20 viên250Viên
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐA PHÊ DUYỆT
Hộp 10 vỉx 10 viên nén bao phim

Lần đâu:4Á.l„2…l.2ð

10 blisters x 10film coated tablets
CHILES, Is) CONG T
THANH PHAN

J Cetirizin dihydroclorid Ix| cổ PHAN! Tá dược v.đ … 1 viên nén bao phim 4 – CHỈ ĐỊNH: Điều trịtriệu chứng viêm mũi dịứng dai dẳng, viêm mũi dịứng cấy máy aày Ì ° man tính vôcănởngười lớn vàtrẻemvàviêm kếtmạcdịứng. NS LZ LIEU DUNG VACACH DUNG sSg Be 4 Người lớnvàtrẻemtrên 6tuổi: uống 1viên/ngày. = Oop Người cóchức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là11-31ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin <7ml/phút) vàbệnh nhân suy gan thì liều là1⁄2 viên/lần/ngày.CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh mẫn cảm vớiCetirizin dihydroclorid, vớihydroxyzin. Trẻ em dưới 6tuổi. Phụ nữcóthai vàcho con bú. GMP CAC THONG TIN KHAC XIN BOC TRONG TO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 10vix10viên nen bao phim Tiêu chuẩn ap dung: DDVN 4 Để xatầm tay của trẻ em SDK Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C Số lôSX Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng Ngày SX HD Công tyCô Phân Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ. Phường 1,Thanh phô Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244 Địachỉnha may: Km 1954, quoc lộ1A.Phường Tân Khánh, Thành phó Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com Hộp 20 vỉ x 10 viên nén bao phim Cetirizin dinydroclorid 10mg 20 blisters x10film coated tablets THANH PHAN Cetirizin dihydrociorid ... 10mg Tádược v.đ ..1viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH: Điều trịtriệu chứng viêm mũi dịứng dai dang, viém mii diting theo _ về mạn tính vôcăn ởngười lớnvàtrẻemvàviêm kếtmạc dịứng. k LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG 3a Người lớnvàtrẻemtrên 6tuổi: uống 1viên/ngày. é Người cóchức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là11-31ml/phút), người bệnh aang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin <7ml/phút) vàbệnh nhân suy gan thì liều là1⁄2 viên/lần/ngày.CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh mẫn cảm vớiCetirizin dihydroclorid, vớihydroxyzin. Trẻ emdưới 6tuổi. Phụ nữcóthai vàcho con bú. CÁC THÔNG TIN KHÁC XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PCO PHAN AGOPI GMP |Cetirizin dihydroclorid 10mg 20 vỉx10viên nén bao phim zZ Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 Đề xatầm tay của trẻem SDK : Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, Số lôSX tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng Ngày SX HD Công tyCố Phần Dược VACOPHARM a 59Nguyén Hué, Phudng 1,Thanh pho Tan An THUOC DUNG CHO BENH VIEN Tinh Long An OT:(072) 3.829.311 * Fax:(072) 3.822.244 Địachinha may: Km 1954, quoc lộ1A.Phuong Tan Khanh, Thành phó Tân An. Tinh Long An www.vacopharm.com `: Hộp 50 vỉ x 10 viên nén bao phim Cetirizin dihydrociorid 10mg 50 blisters x 10film coated tablets 2 Ow Ị 2⁄26 đề? CONC !C6 PHAN THANH PHAN Cetirizin dihydroclorid ... Tádược v.đ .................. 1viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH: Điều trịtriệu chứng viêm mũi dịứng dai dẳng, viêm mũi dịứng theo ni mayday? | mạn tính vôcăn ởngười lớnvàtrẻemvàviêm kếtmạc dịứng. LIEU DUNG VACACH DUNG S Người lớnvàtrẻemtrên6tuổi: uống 1viên/ngày. N26, >°ppI Người cóchức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin la11-31ml/phut), ngudi bénh đang — thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin <7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thì liều là1⁄2 viên/lần/ngày.CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh mẫn cảm vớiCetirizin dihydroclorid, vớihydroxyzin. Trẻ em dưới 6tuổi. Phụ nữ có thai vàcho con bú. CÁC THONG TIN KHÁC XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GMP Cetirizin dinydroclorid 1 50 vix10 vién nén bao phim .„ Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 Đểxatầm tay của trẻem SDK : Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C Số lôSX Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng Ngày SX HD ị Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM oo - - ị 58Nguyên Huệ. Phường 1,Thanh phö Tân An THUỐC DUNG CHO BENH VIEN Tinh Long An ĐT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244 Diachinha may: Km 1954, quoc lộ1A.Phuong Tan Khanh, Thanh pho Tan An, Tinh Long An www.vacopharm.com te lơ Hộp 100 vỉ x 10 viên nén bao phim Cetiizin dinydroclorid 10mg 100 blisters x10film coated tablets an THANH PHAN ⁄% l a Cetirizin dihydroclorid ƒ®/ CONG TY o Tá dược v.đ ..1viên nén bao phim HIẾN CO PHAN DUOC Ì-^ CHỈ ĐỊNH: Điều trịtriệu chứng viêm mũi dịứng dai dẳng, viêm mii djting theo mua may day s HN mạn tính vôcăn ởngười lớnvàtrẻemvàviêm kếtmạc dịứng. VACOPHARM/E LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG Ys) Người lớnvàtrẻemtrên 6tuổi: uống 1viên/ngày. sư. wale “ Người cóchức năng thận suy giam (d6 thanh thai creatinin la11-31ml/phut), ngudi b: đang, ph:ao ys thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin <7ml/phút) vàbệnh nhân suy gan thì liều Ì viên/lần/ngày.CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh mẫn cảm vớiCetirizin dihydroclorid, vớihydroxyzin. Trẻ em dưới 6tuổi. Phụ nữcóthai vàcho con bú. CÁC THÔNG TIN KHÁC XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GMP 100 vỉx10viên nén bao phim Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 Đểxatầm tay của trẻem SĐK : Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, Số lôSX tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng Ngày SX HD Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyên Huệ. Phường 1.Thanh phỏ Tân An Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244 Diachinha may: Km 1954, quoc i91A.Phường Tan Khanh, Thanh pho Tan An, Tinh Long An www.vacopharm.com THUOC DUNG CHO BENH VIEN 1 X Hộp 10 vỉ x 15 viên nén bao phim Cetirizin dihnydroclorid 10mg 10blisters x15film coated tablets lai ˆ Is CONG THANH PHAN } ial CO PHAN Cetirizin dihydroclorid Tádược v.đ................ ...1viên nén bao phim |~ CHÍ ĐỊNH: Điều trịtriệu chứng viêm mũi dịứng dai dang, viêm mũi dịứng theo damay day, p) man tính vôcăn ởngười lớnvàtrẻemvàviêm kếtmạc dịứng. Ne LIEU DUNG VACACH DUNG Xe Người lớnvàtrẻemtrên 6tuổi: uống 1viên/ngày. cig! Người cóchức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là11-31ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin <7ml/phút) vàbệnh nhân suy gan thì liều là1⁄2 vién/lan/ngay.CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh mẫn cảm vớiCetirizin dihydroclorid, vớihydroxyzin. Trẻ emdưới 6tuổi. Phụnữcó thai vàcho con bú. GMIP CÁC THÔNG TIN KHÁC XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG |WHO | 10 vix 15 vién nen bao phim a k— en Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4 Đểxatầm tay của trẻem SDK : Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, eK tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C a6 Wax Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng Ngày SX HD Công tyCô Phân Dược VACOPHARM oo - 59Nguyên Huệ. Phương 1,Thanh phỏ Tân An THUOC DUNG CHO BENH VIEN Tinh Long An ĐT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244 Diachinha may: Km 1954, quoc lọ1A.Phuong Tan Khanh, Thanh pho Tan An, Tinh Long An www.vacopharm.com Hộp 20 vỉ x 15 viên nén bao phim Cetirizin dinydroclorid 10mg 20 blisters x15film coated tablets we —_— THANH PHAN Cetirizin dihydroclorid Tádược v.đ CHÍ ĐỊNH: Điều trịtriệu chứng viêm mũi dịting dai dang, viêm mũi dịứng theo m mạn tính vôcăn ởngười lớnvàtrẻemvàviêm kếtmạc dịứng. LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG ` 8 Người lớnvàtrẻemtrên 6tuổi: uống 1viên/ngày. Người cóchức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là11-31ml/phút), người bệnh di thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin < 7ml/phút) vàbệnh nhân suy gan thì liều là1⁄2 viên/lần/ngày.CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh mẫn cảm vớiCetirizin dihydroclorid, vớihydroxyzin. Trẻ em dưới 6tuổi. Phụ nữcóthai và cho con bú. ..1viên nén bao phim COR GMP CAC THONG TIN KHAC XIN ĐỌC TRONG TO HUONG DAN SU DUNG 'Cetirizin dinydroclo clorid 10mg 20 vỉx15viên nén bao phim aon ay” _— Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 Đểxatầm tay của trẻem SDK : Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, Số lôSX tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng Ngày SX HD Công tyCô Phần Dược VACOPHARM Ẫ ˆ 59Nguyễn Huệ. Phưởng 1.Thanh phỏ Tân An, THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244 Địachỉnha may: Km 1954, quoc lọ1A.Phường Tân Khanh. Thanh pho Tan An, Tinh Long An www. vacopharm.com eas. Z a1po, GA 227 45 3 o kT chan = CONG TY Yv[ CỔ PHẨN DƯỢC sẽ ERY AVOPH an /é me NEN fv/ Hộp 50 vỉ x 15 viên nén bao phim 50 blisters x 15film coated tablets CON 2IG TY THANH PHAN so * Cetirizin dihydroclorid... 10mg CÓ PHAN DƯỢC vw| Tádược v.đ 1viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH: Điều trịtriệu chứng viêm mũi dịứng dai dẳng, viêm mũi dịứng theo m y6y)fÏ mạn tính vôcăn ởngười lớnvàtrẻemvà viêm kếtmạc dịứng. LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG Người lớnvàtrẻemtrên 6tuổi: uống 1viên/ngày. =1 Người cóchúc năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là11-31ml/phút), người bệnh đang _' thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin <7ml/phút) vàbệnh nhân suy gan thì liều là1⁄2 viên/lần/ngày.CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh mẫn cảm vớiCetirizin dihydroclorid, vớihydroxyzin. Trẻ em dưới 6tuổi. Phụ nữcó thai vàcho con bú. GMIP CÁC THÔNG TIN KHÁC XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Cetirizin dihydroclorid 10mg 50 vix 15vién nén bao phim Tiêu chuẩn ápdung: DĐVN 4 Đểxatầm tay của trẻem SĐK : Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, 8 tránh ánh sáng, nhiệt độkhông qua 30°C Số lỡ'SX Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng Ngày SX HD Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyên Huê. Phương 1.Thanh phd Tân An Tỉnh Long An ĐT:(072)3.829311 © Fax:(072) 3.822.244 Diachinha may: Km 1954, quoc lộ1A.Phuong Tân Khanh, Thanh phé Tan An, Tỉnh Long An wwwW.vacopharm.com THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN lal o£ c_I Hộp 100 vỉ x 15 viên nén bao phim 'CBtirizin dihydroclorid 10mg 100 biisters x 15film coated tablets THÀNH PHẦN Cetirizin dihydroclorid 10mg Tádược v.đ ...1viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH: Điều trịtriệu chứng viêm mũi dịứng dai dẳng, viêm mũi dịứng theo m mạn tính vôcăn ởngười lớnvàtrẻemvà viêm kếtmạc dịứng. LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG Người lớnvàtrẻemtrên 6tuổi: uống 1viên/ngày. Người cóchức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là11-31ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin <7ml/phút) vàbệnh nhân suy gan thì liều là1⁄2 viên/lần/ngày.CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh mẫn cảm vớiCetirizin dihydroclorid, vớihydroxyzin. Trẻ emdưới 6tuổi. Phụ nữcó thai vàcho con bú. GMP CÁC THÔNG TIN KHÁC XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Cetirizin dihydroclorid 10mg 100 vix 15vién nén bao phim Poe a Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 Đểxatầm tay của trẻem SDK : Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C Số lôSX Đọc kỹhướng dẫn sử dụng trước khi dùng Ngày SX HD Công tyCô Phân Dược VACOPHARM oo 59Nguyén Hué. Phuong 1.Thanh pno Tan An THUOC DUNG CHO BENH VIEN Tinh Long An OT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244 Diachinha may: Km 1954, quoc lọ1A.Phường Tan Khanh, Thanh pho Tan An, Tinh Long An www.vacopharm.com bag Hộp 5vỉ x20 viên nén bao phim 5blisters x20 film coated tablets THÀNH PHAN vf COpHAN Cetirizin dihydroclorid ... 10mg 4 Tádược v.đ 1viên nén bao phim *# VACOP CHỈ ĐỊNH: Điều trịtriệu chứng viêm mũi dịứng dai dang, viém mii diUng theo musi ayday mạn tính vôcăn ởngười lớnvàtrẻemvàviêm kếtmạc dịứng. Ye š ST : BC LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG kề cảm Người lớnvàtrẻemtrên 6tuổi: uống 1viên/ngày. a Người cóchức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là11-31ml/phút), người bệnh dang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin <7ml/phút) vàbệnh nhân suy gan thì liều là1⁄2 viên/Iần/ngày.CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh mẫn cảm vớiCetirizin dihydroclorid, vớihydroxyzin. Trẻ emdưới 6tuổi. Phụnữcó thai vàcho con bú. GMP CAC THONG TIN KHAC XIN DOC TRONG TO HUGNG DAN SU DUNG Seticizin dihydroclorid 10mg 5vỉx20 viên nén bao phim Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 Đểxatầm tay của trẻem SDK : Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, v : ha aad ° eam Số lôSX tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30C Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng Ngày SX HD Công tyCô Phân Dược VACOPHARM 58Nguyên Huệ. Phường 1.Thành pho Tan An, Tinh Long An ĐT:(072) 3.829.311 © Fax(072) 3.822.244 Diachinha may: Km 1954, quoc lộ1A.Phuong Tan Khanh, Thanh pho Tan An, Tinh Long An www. vacopharm.com ZN Va Hộp 10 vỉ x20 viên nén bao phim Cetirizin dihydroclorid 10mg 10blisters x 20 film coated tablets THANH PHAN / Cetirizin dihydroclorid 10mg |4 Tá dược v.đ ..†viên nén bao phim CHÍ ĐỊNH: Điều trịtriệu chứng viêm mũi dịứng dai dẳng, viêm mũi dịứng theo mua dayCOP} =a & mạn tính vôcăn ởngười lớnvàtrẻemvàviêm kếtmạc dịứng. we LIEU DUNG VACACH DUNG kề Người lớnvàtrẻemtrên 6tuổi: uống 1viên/ngày. ` aea Người cóchức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là11-31ml/phút), người bệnh đang `=—— thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin <7ml/phút) vàbệnh nhân suy gan thì liều là1⁄2 viên/lần/ngày.CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh mẫn cảm vớiCetirizin dihydroclorid, vớihydroxyzin. Trẻ emdưới 6tuổi. Phụ nữcó thai vàcho con bú. GMP CÁC THÔNG TIN KHÁC XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EVE “Cetirizin dinydrociorid 10mg 10vix20 vién nén bao phim a TH k Lá. - Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 Đểxatầm tay của trẻem SDK : Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông qua 30°C Số lôSX Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng Ngày SX HD Công tyCố Phân Dược VACOPHARM 59Nguyen Hué, Phudng 1,Thann pho Tan An, THUOC DUNG CHO BENH VIEN Tinh Long An OT:(072) 3.829.311 ©Fax (072) 3.822.244 Địachịnha may: Km 1954, quoc lộ1A.Phuong Tan Khanh, Thanh pho Tan An, Tinh Long An www.vacopharm.com Hộp 25 vỉ x20 viên nén bao phim tirzin dinydroclorid lOmg - 25 blisters x20 film coated tablets THANH PHAN Cetirizin dihydroclorid . 10mg Tadugcv.d ... .1viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH: Điều trịtriệu chứng viêm mũi dịứng dai dang, viêm mũi dịứng theo m mạn tính vôcăn ởngười lớnvàtrẻemvàviêm kếtmạc dịứng. LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG VACOIyđay Người lớnvàtrẻemtrên 6tuổi: uống 1viên/ngày. Sf Người cóchức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là11-31ml/phút). người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin <7ml/phút) vàbệnh nhân suy gan thì liểu là1⁄2 viên/lần/ngày.CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh mẫn cảm vớiCetirizin dihydroclorid, vớihydroxyzin. -__Trẻ emdưới 6tuổi. Phụ nữcóthai vàcho con bú. GMP CAC THONG TIN KHAC XIN DOC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG . Cetirizin dinySoSlorii 10mg a 25 vix20 viên nén bao phima Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 Để xatầm tay của trẻem SDK : Bao quan nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không qua 30°C Số lôSX Đọc kỹhưởng dẫn sửdụng trước khi dùng Ngày SX HD Công tyCố Phần Dược VACOPHARM ¬ - §9Nguyên Huệ. Phường 1,Thành phô Tân An THUỐC DŨNG CHO BỆNH VIỆN Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244 Địachinha may: Km 1954, quoc lộ1A.Phuong Tân Khanh, Thành phó Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com ex oO fa/ Hộp 50 vỉ x20 viên nén bao phim Cetirizin dihydroclorid 10mg 50 blisters x20 film coated tablets or CF CÔ Vo THANH PHAN 6 CO PHAN DUOC II Cetirizin dihydroclorid . 10mg 4 p4a] Tá dược v.đ ...1viên nén bao phim ¢VACOPHARM / j) CHỈ ĐỊNH: Điều trịtriệu chứng viêm mũi dịUng dai dang, viêm mũi dịứng theo mù. + day SisS7 mạn tính vôcăn ởngười lớnvàtrẻemvà viêm kếtmạc dịứng. te sứ a 4 LIEU DUNG VA CACH DUNG We olp nas cA Người lớnvàtrẻemtrên 6tuổi: uống 1viên/ngày. SS Người cóchức năng thận suy giảm (độ thanh thai creatinin là11-31ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin <7ml/phút) vàbệnh nhân suy gan thì liều là1⁄2 viên/lần/ngày.CHONG CHỈ ĐỊNH Người bệnh mãn cảm vớiCetirizin dihydroclorid, vớihydroxyzin. Trẻ emdưới 6tuổi. Phụ nữ có thai vàcho con bú. GMP CAC THONG TIN KHAC XIN DOC TRONG TO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Cetirizin dinydroclorid 10mg 50 vỉx20 viên nén bao phim . k CÁ Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 Đểxatầm tay của trẻem SDK : Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, v tránh anh sáng, nhiệt độ không quá 30°C Số lộ;6X Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng Ngày SX HD Công tyCô Phân Dược VACOPHARM S98Nguyên Huệ, Phương 1,Thanh pho Tan An Tỉnh Long An BT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244 Diachinha may: Km 1954, quoc lộ1A.Phương Tan Khanh, Thanh pho Tan An, Tinh Long An www. vacopharm.com THUOC DUNG CHO BENH VIEN J'ZI 2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất Nhãn vỉ 10 viên c= sš > 33 = ae Pa 8s s >Prog 2 %. ‘ |8 5 ‘ a Ms a 2Fby1 QoQ 2 = t > 3 rifle 2 Pa « zs & a & 5 8, 2 Sle đ 2
~ > _ Nhãn ví 15 viên
cs oe > $s 2 ns ry a8$ 2 > ae w Fee 5 Be2Pbe} Qo ? 2 a t >& > gia s ae a =5 a es = wa& % n5 2 2

c a=
ae 3 5.8 = aS a
»=e : “|& r Fae = y 1S Dy a 22Dy} c ? = t+ > 0 t 5 > `7 ea S© = $ 5 )I5 œ = 3 2 a & s —|¬es m 3«

Nhãn chai 100 viên nén bao phim
THÀNH PHẦN Cetirizin dihydroclorid…………………………… —10mg TadƯWGVLỔ svsconsnnonsesexoanseces 1viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH: Điều trịtriệu chứng viêm mũi dịứng dai dẳng, viêm mũi dịứng theo mùa, mày đay mạn tính vô căn ở người lớnvàtrẻemvàviêm kếtmạc dịứng. LIEU DUNG VACACH DUNG Người lớnvàtrẻemtrên 6tuổi: uống 1viên/ngày. Người cóchức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là11-31mUphút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin <7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thìliều là1⁄2viên/lần/ngày. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh mẫn cảm vớiCetirizin dihydroclorid, với hydroxyzin.Trẻ emdưới 6tuổi. Phụ nữcó thai vàcho con bú. GMP Bw} pyojsoupAyip uizane9 Buig| puojsoapAyip uizuneg Bwip} pyojoupAyp ulziNeg Bug} puojoospAyp uyzuneg -B0| pI09|201PẤUIP uJ2I1I92 BUU0| p6|201pÁtp U26) - a ee 100 viên a oad nén bao phim Vy ( g g g ` = = = o os >
& Qs 3 Ơœ Ae 232 3s Zz X Re ae Re 2
o tt 3 š 2ã š| : 8 wn S y= œ <2 Fé eS <2 Fe ẫ ao" 3 š š ã » ea a » a oa ©= Sz 2 sẽ == s =x = a i» n s5 5 ° >3 ° 9| 2 3 2 zg 2 = ¢ 1 SS > Qs S 2s o 3 | oS 2)es 32 So de $ { ze ne a= & 8 $ a $ 8 § 2 | an 5 .& na & E Ị a = 5 = as = 5 Ss ns gue ~~S œ 1 é 2 A1007 Ị ea ae b` | ” CONG TY [ S . l wv) CO PHAN DUOC le ve enpuae ea (on HARM | / œ ° 2h E -Ằ© là oO, 08 3pa aca —88 S 2š > Elpeconnd: 3Q Re 3 a SF Eee 5 g 3 = 2 FS CÀ, s * ee B5 ae » ¬ 28 zs a & 5 9 sẽ @ 2 ef 9 2 s <* lq+< 5 Ss Re a AQ 0 2 ẩ 298 ẩ sẽ šẽ =a» a&» ce >3 ° 2 >3 2 9 |
ee = a8 ze = Cc ¡ 5 >& x § @ bs 3 | a 3a Qo So ga s = = ss = > S | 2s Re 2s ° ị es 2s ® 8 7 | % 2 ea. Be 5 8 a s S œ | ae ea ea I
V
œ g § § = 2 = = S Og > & oe 2 @ as 23 as š X s5 zs Re š an fe zs a =e 3 8 a & >3 œ si a ° ĐI €2 áp h ao a 2 aa a sẽ 22 a 2 =Db» =x s5 os ° >5 ° gì 22 VỆ o HM ee cóc es >& > & a >& 3 | a Be 23 5 Be g = > 3 = = > 3 | 2s nS 22 a | s5 sẽ ome = s 8 f= Be 5 Ss ns = a 1 2 2 2 i
CTTW v
PS fe/ CONG TY > ‹ ¢ CO PHAN DUOC lai
/éf Đểxa tầmtay của trẻem ‘od Bảo quản nơikhô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C Đọc kỹhướng dẫn sử dụng trước khidùng
Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 SDK : SốlôSX Ngày SX HD
Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyên Huệ. Phường 1,Thanh phố Tân An.
Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quéc 161A, Phudng Tan Khanh, Thanh phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
._vôcăn ở người lớnvàtrẻemvàviêm kếtmạc dịứng.
2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất
Nhãn chai 200 viên nén bao phim
THÀNH PHẦN

Cetirizin dihydroclorid…………………………. 10mg TTdUdG ViŨ sicssccavescorresecasved 1 viên nén bao phim CHi ĐỊNH: Điều trịtriệu chứng viêm mũi dịứng dai dẳng, viêm mũi dịứng theo mùa, mày đay mạn tính vô căn ở người lớnvàtrẻemvàviêm kếtmạc dịứng. LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG Người lớnvàtrẻemtrên 6tuổi: uống 1vién/ngay. Người cóchức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là11-31ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin <7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thìliều là1⁄2viên/Iần/ngày. CHỐNG CHỈ ĐỊNHx 200 vién Người bệnh mẫn cảm vớiCetirizin dihydroclorid, vdi nén bao phim hydroxyzin.Trẻ emdưới 6tuổi. Phụ nữcó thai vàcho con bú. J0 ; %-~—~ 7 GMP { Ấ⁄S zZ 2 Gi sà #®/— -CÔNG-TY ite CO PHAN DUOC & VACOPHARM THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN Cetirizin dihydroclorid 10mg Tádược v.đ .. .. 1viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH: Điều trịtriệu chứng viêm mũi dịứng dai dẳng, viêm mũi dịứng theo mùa, mày đay mạn tính vô căn ở người lớnvàtrẻemvàviêm kếtmạc dịứng. LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG Người lớnvàtrẻemtrên 6tuổi: uống 1viên/ngày. Người có chức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là11-31ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin <7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thìliều là1⁄2viên/Iần/ngày. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh mẫn cảm vớiCetirizin dihydroclorid, với hydroxyzin.Trẻ emdưới 6tuổi. Phụ nữcó thai vàcho con bú. 250 viên nén bao phim se: ề ã GMP THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN Nhãn chai 500 viên nén bao phim THÀNH PHẦN Cetirizin dihydroclorid 10mg Tádược v.đ ..†viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH: Điều trịtriệu chứng viêm mũi dịứng dai dẳng, viêm mũi dịứng theo mùa, mày đay mạn tính vô căn ở người lớnvàtrẻemvàviêm kếtmạc dịứng. LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG Người lớnvàtrẻemtrên 6tuổi: uống 1viên/ngày. Người có chức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là11-31ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin <7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thìliều là1⁄2viên/lần/ngày. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh mẫn cảm vớiCetirizin dihydroclorid, với hydroxyzin.Trẻ emdưới 6tuổi. Phụnữ có thai vàcho con bú. 500 viên nén bao phim GMP CÔNG TY Nhãn chai 1000 viên nén bao phim CỔ PHẦN DƯỢC THÀNH PHẦN Cetirizin dinydroclorid 10mg Tádược v.đ ..1viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH: Điều trịtriệu chứng viêm mũi dịứng dai dẳng, viêm mũi dịứng theo mùa, mày đay mạn tính LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG Người lớnvàtrẻemtrên 6tuổi: uống 1viên/ngày. Người cóchức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là11-31ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin <7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thìliều là1⁄2viên/lần/ngày. CHỐNG CHÍ ĐỊNH Người bệnh mẫn cảm vớiCetirizin dihydroclorid, với hydroxyzin.Trẻ emdưới 6tuổi. Phụ nữcó thai vàcho con bú. 1000 viên nén bao phim *= a “ GMP THUỐC DUNG CHO BENH VIEN mg $ Đểxatầm taycủa trẻem Bảo quản nơikhô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông qua 30°C | Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng | Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 SDK 3 SốlôSX Ngày SX HD Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Phường 1.Thành phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072) 3829.311 © Fax:(072) 3.822.244 Dia chi nha may: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khanh, Thanh phố Tân An. Tỉnh Long An www.vacopharm.com 4@ Đểxatầm taycủa trẻem Bảo quản nơikhô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng | Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 SDK : SốlôSX Ngày SX HD Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM 59Nguyễn Huệ, Phường 1,Thành phố Tân An, | Tính Long An | DT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244 . Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A,Phưởng Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An 3 wwwW.vacopharm.com Đểxatầm taycủa trẻem Bảo quản nơikhô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C Đọc kỹhướng dẫn sử dụng trước khidùng Tiêu chuẩn ápdụng: DĐVN 4 SDK : SốlôSX Ngày SX HD Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyên Huệ, Phường 1,Thanh phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244 | Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh LongAn . www.vacopharm.com | Để xatầmtay củatrẻ em Bảo quản nơikhô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độkhông quá 30°C Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng Tiêu chuẩn SDKSốlôSX Ngày SX HD Công tyCố Phần Dược VACOPHARM 59Nguyên Huẹ. Phương 1,Thanh phố Tân An. Tỉnh Long An ĐT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244 | Dia chi nha may: Km 1954, quốc lộ1A, Phường Tan Khanh, Thanh pho Tan An, Tinh Long An www.vacopharm.com ápdụng: DĐVN 4 | Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc CETAZIN Thành phần Cetirizin dihydroclorid 10mg Tá duge v.d 1vién nén bao phim (Tinh bột san, Lactose, Polyvinyl pyrrolidon K30, Magnesi stearat, Lactose phun say, Talc, Natri starch glycolat, Titan dioxyd, Hydroxypropyl methylcellulose 615, PEG 6000) Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. STT | Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói STT | Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói 1 | Ep vi, vi I0 viên, hộp 10 vỉ 10 | Ep vi, vi 20 viên, hộp l0 vi 2 | Ep vi, vi 10 vién, hop 20 vi 11 | Ep vi, vi 20 viên, hộp 25 vi 3 | Ep vi, vi 10 viên, hộp 50 vi 12 | Ep vi, vi 20 viên, hộp 50 vỉ 4_ | Epvi, vỉ 10 viên, hộp 100 vi 13 | Đóng chai 100 viên 5 | Ep vi, vi 15 viên, hộp 10 vỉ 14 | Đóng chai 200 viên 6 | Ep vi vi 1Š viên, hộp 20 vi 15 | Đóng chai 250 viên 7 | Epvi, vi I5 viên, hộp 50 vỉ 16_ | Đóng chai 500 viên 8 | Ep vi. vi 15 vién, hép 100 vi 17 | Đóng chai 1000 viên Ẫ 9 | Ep vi, vi 20 vién, hép 05 vi V : Ỷ Được lực học Cetirizin.2HCI là thuốc kháng histamin mạnh có tác dụng chống dị ứng, nhưng không gay buồn ngủ ởliều dược lý. Cetirizin.2HCI có tác dụng đối kháng chọn lọc ở thụ thể H¡, nhưng hầu như không có tác :rN dụng đến các thụ thê khác, do vậy hầu như không có tác dụng đối kháng acetylcholin và không co tac dung déi khang serotonin. Cetirizin.2HCI ức chế giai đoạn sớm của phản ứng dị ứng qua trung gian histamin và cũng làm giảm sự di dời của các tế bào viêm và giảm giải phóng các chất trung gian ởgiai đoạn muộn của phản ứng.dỊ ứng. Dược động học Nông độ đỉnh trong máu ởmức 0„3microgam/ml sau 30 đến 60 phút khi uống liều 10mg. Nửa đời huyết tương xấp xỉ 11 giờ. Hấp thu thuốc không thay đổi giữa các cá thé. Độ thanh thải ởthận là 30ml/phút và nửa đời thải trừ xâp xỉ 9giờ. Cetirizin liên kết mạnh với protein huyết tương (khoảng 93%). Chỉ định Điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dăng, viêm mũi dị ứng theo mùa, mày day man tinh vô căn ởngười lớn và trẻ em và viêm kêt mạc dị ứng. Liều dùng và cách dùng ? Người lớn và trẻ em trên 6tuổi: uống 1vién/ngay. Người có chức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là 11- -31ml/phú), người bệnh đang thấm tích máu (độ thanh thải creatinin < 7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thì liều là 1⁄2 viên/lần/ngày: Chong chi dinh Người bệnh mãn cảm với Cetirizin dihydroclorid, với hydroxyzin. Trẻ em dưới 6tuôi. Phụ nữ có thai và cho con bú. Thận trọng Điều chỉnh liều ởngười suy thận và người đang thẩm phân thận nhân tạo, người suy gan. Người lái xe và vận hành máy móc. Tránh dùng đồng thời với rượu và các chất ức chế thần kinh trung ương vì làm tăng tác dụng của các thuốc này. /ii] an: Phụ nữ có thai và cho con bú: tuy Cetirizin không gây quái thai ở động vật, nhưng không có những nghiên cứu đầy đủ trên người mang thai, cho nên không nên dùng khi có thai. Cetirizin bài tiết qua sữa, vì vậy người cho con bú không nên dùng. Người lái xe và vận hành máy móc: thận trọng khi sử dụng hoặc tham khảo ýkiến của Thầy thuôc. Tác dụng không mong muốn: hay gặp là ngủ gà (tỉ lệ gây nên phụ thuộc vào liều dùng), mệt mỏi, khô miệng, viêm họng, chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn. Ít gặp: chán ăn hoặc tăng thèm ăn, bí tiểu, đỏ bừng, tăng tiết nước bọt. Hiểm gap: thiếu máu tan máu, giảm tiểu cầu. hạ huyết áp nặng, choáng phản vệ, viêm gan, ứmật, viêm câu thận. Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Tương tác thuốc: chưa thấy tương tác đáng kể với các thuốc khác. Độ thanh thải cetirizin giảm nhẹ khi uống cùng với 400mg Theophylin. Quá liều và xử trí Triệu chứng: ngủ gà ởngười lớn, trẻ em có thể bị kích động. Xử trí: Khi quá liều nghiêm trọng cầngây nôn và rửa dạ dày cùng với các phương pháp hỗ trợ. Đến nay chưa có thuốc giải độc đặc hiệu 3 \Re Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng wy Han ding: 36 thang ké tir ngay san xuat. : Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4. Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ýkiến Bác sĩ Công ty cỗ phần Dược VACOPHARM 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An. Điện thoại: (072) 3821627-3829311 Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An. TU@.CỤC TRƯỞNG tạ ru

Ẩn