Thuốc Cefdinir: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCefdinir
Số Đăng KýVD-17986-12
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCefdinir- 300mg/ viên
Dạng Bào ChếViên nang cứng
Quy cách đóng góiHộp 1 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm TV. Pharm 27 Điện Biên Phủ, F. 9, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm TV. Pharm 27 Điện Biên Phủ, F. 9, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
03/07/2013Công ty cổ phần Dư­ợc phẩm TV PharmHộp 1 vỉ x 10 viên10105viên
4 fae = ! +
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
I. MẪU NHÃN HỘP

13/3?
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM_ (#4)
TV PHARM Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

2 ` _ BỘ Y TẾ
MAU NHAN THUOC CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
VIEN NANG CUNG Cefdinir 300mg | ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lân đâu:.32..!..Á2……kAÁ®za

OH
Prescription drug

&TVPHARM Box 01 blister x10 capsules
Công thức: Chỉ định, chống chỉđịnh, cách «CðRMIhIÍf-. `:……:…–:.-….: 300 mg_ dùng-liểu dùng, các thông tin ‘$616SX: SA (QƯỢTC 1600222 suconjeooii vớ1viên ..khác: Xem trong toahướng dẫn Ngày SX sửdụng HD

ugJA 0L XJA L0 độ —ˆ

| u0p 09U1 uẹq 20nU| XI

Yui g1]QUJ1 -UUỊA E11dị-núduộI8 06G-¿Z Bunp 1 wueud’AL weud opnp ueUd 99 AjBugg oon. Bunp nsuep Bugny Ay2ò ‘622L :Bunp dẹugnu2 nạiL ‘8ups (upup!
:’0N’ñ8H/JGS we 943end Ae} We} exeq ‘2,0 enb6uoyy ‘oy sou:uenb opg

A904 27

CONG TY CP DUGC PHAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TV PHARM Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
MAU NHAN THUÔC
VIEN NANG CUNG Cefdinir 300mg
I. MAU NHAN Vi:

Kefdinir Cefdinir Cefdinir Cefd 300mg300mg 300mg
[Y0PDP TV.PHARM CTY CPOP TV.PHARM CTY CPDP TV.PHARM CTY CPDP TV. SOK: SDK: SDK: SBK:
hir Cefdinir Cefdinir Cefdinir Img 300mg 300mg 300mg
TV.PHARM TV.PHARM TV.PHARM Reg.No.: Reg.No.: Reg.No.:
befdinir Cefdinir Cefdinir Cefd 300mg 300mg 300mg 30
[YCPDP TV.PHARM CTY CPOP TV.PHARM CTY CPDP TV.PHARM CTY CPDP TV. SDK: SDK: SOK: SDK:
hir Cefdinir CefdinirCefdinir Img 300mg 300mg300mg
M TV.PHARM TV.PHARM TV.PHARM Reg.No.: Reg.No.:
Reg.No.:
efdinir Cefdinir Cefdinir 300mg 300mg 300mg

CPDP TV.PHARM CTY CPDP TV.PHARM CTY CPDP TV.PHARM = Số lôSX: HD:

Ill. MẪU T0A HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Mặt 1

D
Cefdinir
3001

K

CÔNG THỨC: COPOSITION: Cefdinir .. 300mg Cefdinir 300mg Tádược (natri laurylsulfat, magnesi stearat, avicel, aerosil JPnl nhe siainpipttiaassndainiffii vd1vién Excipients (natri laurylsulfat, magnesi stearat, avicel, aerosil)…………………….- sisec q.s. 1capsule Trình bày: Hộp 1vỉ-VÌ10viên nang cứng PRESENTION: Boxof1blister x10capsules PHARMACOLOGY: CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC: -Vikhuẩn gram duong: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis (kểcảchủng sinh B- lactamase nhung phdi nhay cảm với Methicillin), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (nhạy véipenicillin) -Vikhuẩn gram âm: Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, vaMoraxella catarrhalis (96m caching sinh B-lactamase) ,Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae. CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC: -8au khiuống một liểu 300 -600 mg cefdinir. Nổng độđỉnh trong huyết tương đạt 1,6ug/mL — 2,9ug/mL trong khoảng 2,9 giờ. Thể tích phân bốkhoảng 0,35 I/kg. Khoảng 60-70%nốivới protein huyết tương. Phân bốrộng khắp các môvàdịch cơthể, thâm nhập tốtvào dịch nãotủy. -Chuyển hóachủyếu qua gan vàthải trừqua thận. l
-Gram positive bacteriae: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis (including B-lactamase Producing strains), St jae,St (penicillin ptible strains only) -Gram negative bacteriae: H/ hilus it He i and M catarrhalis (including B-lactamase producing strains) ,Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae. PHARMACOKINETICS-Cefdinir plasma concentrations and pharmacokinetic parameter values following administration ofsingle 300 and 600-mg oral doses ofcefdinir toadult subjects are1,6ug/mL -2,9ug/mL after 2.9hours. The mean volume ofdistribution ofcefdinir inadult Subjects is0.35 L/kg (+0.29). ~Cefdinir is60% to70% bound toplasma proteins inboth adult and pediatric subjects. Cefdinir isnot appreciably metabolized. Activity isprimarily duetoparent drug, Cefdinir iseliminated principally viarenal excretion with amean plasma elimination half-life (t%) of1.7(+0.6) hours.
%9

i i INDICATION: CHÍ ĐỊNH DIEU Tri: Adults andAdolescents Người lớnvàthiếu niên: Community-Aoquired Pneumonia: caused by# inti (including §-I ducing -Viêm phổi mắc phải cộng đồng, docác tác nhân Haemophilus influenzae, Haemophilus strains), Haemophil infl (including §-I ducing strains), Streptococcus pneumoniae parainfluenzae, Streptococcus pneumoniae (chủng nhạy cam véipenicillin), vaMoraxella catarrhalis (gồm cảchủng sinh B-lactamase). -Đợt cấp củaviêm phế quản mãn, cũng dobởinhững tácnhân kểtrên. -Viêm xoang cap tinh doHaemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis (gồm cảchủng sinh B-lactamase). -Nhiễm khuẩn davàcấu trúc dadoStaphylococcus aureus (gồm cảchủng sinh B-lactamase) và Streptococcus pyogenes. Tré em: -Viêm taigiữa cấp gây rabồiHaemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Streptococcus pneumoniae, vaMoraxella catarrhalis (gém caching sinh8-lactamase). -Viêm hầu họng /viêm amidan doStreptococcus pyogenes i -Nhiễm khuẩn davàoấu trúc da
do Staphylococcus aureus (g6m cảchủng sinh B-lactamase) và Streptococcus pyogenes. CHONG CHỈ ĐỊNH: Mẫn
cảm vớibấtkỳthành phần nào của thuốc. Bệnh nhân cótiển sửdịứng vớikháng sinh hocephalosporin, penicilin THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC: : -Thận trọng khidùng thuốc cho bệnh nhân cótiển sửviêm đạitràng. *Sửdụng cho phụ nữcóthai vàcho con bú: Chỉdùng khithật cẩn thiết. *Tác động của thuốc khiláitàuxevàvận hành máy mác: -Thuốc không ảnh hưởng đấn khả năng láitàuxevàvận hành máy móc.

efể a inpatients with known allergy tothecephalosporin class ofantibiotics.
aN NS regnancy and ation: CO Bi fel shou
(penicillin-susceptible strains only), and Moraxella catarrhalis (including B-lactamase Producing strains). Acute Exacerbations ofChronic Bronchitis: caused byHaemophilus influenzae (including B-lactamase Producing strains), #4 phil i (including §-| Producing strains), Streptococcus pneumoniae (penicillin-susceptible strains only), and Moraxella catarrhalis (including B-lactamase producing strains).Acute Maxillary Sinusitis: caused byH: jlus intl (including 6-| Producing strains), Streptococcus pneumoniae (penicillin-susceptible strains only), and Moraxella catarrhalis (including B- lactamase producing strains). Uncomplicated Skin and Skin Structure Infections: caused byStaphylococcus aureus (including B-lactamase Producing strains) and Streptococcus pyogenes. Pediatric Patients: Acute Bacterial Otitis Media caused byHi Streptococcus pneumoniae (penicillin-susceptible strains only), lactamase producing strains). Pharyngitis/Tonsillitis: caused byStreptococcus pyogenes, Uncomplicated Skin and Skin Structure Infections: caused byStaphylococcus aureus (including B-lactamase Producing strains) and Streptococcus pyogenes. CONTRAINDICATIONS: enativity toanyingredient.

(including Gel producing trains), and Moraxella catarrhalis (including §-

Mặt 2
TÁC DỤNG PHỤ: Tiêu chảy, buổn nôn,nôn, ban đồ,đau đầu. Rất hiếm khibịhộichứng Stevens-Johnson, ban đỏđa dạng, viêm đạitràng giảmạc, vàng da,giảm huyết cầu, giảm bạch cầu. -Thông báo cho bác sĩnhững tácdụng không mong muấn gặp phải khisửdụng thuấc TƯƠNG TÁC THUỐC: -ác thuốc antacid vàcác chế phẩm cóchứa sắtlàmảnh hưởng tớiviệc hấp thucefdinir. Cẩn phải uống trước hoặc sau cefdinir khoảng 2giờ. -Thuốc bổtrẻemcóbổsung sắtảnh hưởng không đáng kểđến sựhấp thucủa cefdinir, nên cóthể- dùng đồng thời được. Phần cefdinir không hấp thucóthểtương tácvớisắtcho phân cómàu đỏgạch. -Phản ứng dương tính giảkhithửceton niệu nếu dùng nitroprusside. -Cóthể cho kếtquả dương tính giảkhithử glucose niệu bằng dung dịch thuốc thử Benedict hoặc Fehling.~0ác cephalosporin đôikhicũng gây dương tính giảcho test (oomb trực tiếp. LIỀU LƯỢNG VÀCÁCH DÙNG: Người lớn: -Viêm phổi mắc phải cộng đổng: 300 mgx2 lan/ngày, trong 10ngày. -Đợt cấp củaviêm phế quản mãn: 300 mgx2 lần/ngày, hoặc 600 mg/ lần, trong 10ngày -Viêm xoang cấp tính: 300 mgx2lần/ngày, hoặc 600 m/ lần, trong 10ngày -Viêm hầu họng /viêm amidan: 300 mgx2lần/ngày, hoặc 600 mg/ lần, trong 5-10 ngày. -Viêm davàcấutrúc da:300 mgx2lần/ngày, trong 10ngày. Tré em: -Viêm taigiữa
cấp: 7mg/kg x2 lầnhoặc 14mg/kgx1 lần, trong 5-10 ngày. -Viêm hẩu họng /viêm amidan: 7mg/kg x2lần/ngày, hoặc 14mg/ kgx1lan, trong 5-10 ngày. -Viém davàcấu trúc da:7mg/kg x2lần/ngay, trong 10ngày. Bệnh nhân suy thận: -Người lớnvớiđộthanh thải creatinin <30ml/phút: 300 mgxngày. -Trẻ em vớiđộthanh thải creatinin <30ml/phú/1,73 mỉ: 7mg/kg/ngay (téi da300 mg/ngày). Bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo: Liểu khuyến cáo: 300 mg/ngày hoặc 7mg/kg tạithời điểm. kếtthúc một đợt chạy thận, cá kháng sinh 8-laclam: buổn nôn, nôn, tiêu chảy, cogiật. -Điểu trịquá liểu: lọcmáu. HẠN DÙNG: 36tháng kểtừngày sản xuất ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG. NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOIYKIEN B BAO QUAN: NCIKHO, KHONG QUA 30°C, TRANH ANH SANG . BEXATAM TAY CUA TRE EM THUGC BAN THEO BON TIEU CHUAN ÁPDỤNG: TC0S A CONG TY CO PHAN DUGC PHAM TV.PHARM ® i Md 27-Điện Biên Phủ -P.9- Tp. Tra Vinh -Tinh Tra Vinh TV.PHARM BT: (074) 3753121, Fax: (074) 3740239 . ; ia agents with acreatinine clearance of<30mU/min/1.73 m2, thedose ofcefdinir should be SỉHH on ue CÔN NIB no ~Chua c6théng tinvétinh trang qué liéu cefdinir. Các triệu chứng vàdấu hiệu ngộ độc Ra các cô đây? mà Ma Norther ees cae 7mglkg) should begiven. Subsequent doses ( SIDE EFFECTS: -Diarrhea, nausea, vomitting, headache, rash, rarely Stevens-Johnson/s syndrome, erythema multiforme, clostridium difficile, jaundice, leukopenia, reduced blood. -Should inform todoctor anyside effect. - If antacids oriron supplements are required during Cefdinir therapy, cefdinir should betaken atleast 2 hours before orafter theantacid oriron supplements. -Concomitantly administered iron-fortified infant formula hasnosignificant effect oncefdinir pharmacokinetics. Therefore, Cedinir forOral Suspension can be administered with iron-fortified infant formula. There have been reports ofreddish stools inpatients receiving cefdinir. ~Afalse-positive reaction forketones intheurine May occur with tests using nitroprusside. -The administration ofcefdinir May result inafalse-positive reaction forglucose inurine using Benedict's solution, orFehling's solution. -Cephalosporins areknown tooccasionally induce apositive direct Coombs' test. INTERACTION:~Ifantacids oriron supplements arerequired during Cefdinir therapy, cefdinir should betaken atleast 2hours before orafter theantacid oriron supplements. -Concomitantly administered iron-fortitied infant formula has no significant effect oncefdinir pharmacokinetics. Therefore, Cedinir forOral Suspension can beadministered with iron-fortified infant formula. There have been reports ofreddish stools inpatients receiving cefdinir. -Afalse-positive reaction forketones intheurine may occur with tests using nitroprusside. -The administration ofcefdinir may result inafalse-positive reaction forglucose inurine using Benedict's solution, orFehling's solution. ~Cephalosporins areknown tooccasionally induce apositive direct Coombs' test. DOSAGE AND ADMINISTRATION: Adults and Adolescents (Age 13Years andOlder): -Community-Acquired Pneumonia: 300 mgq12h 10days. -Acute Exacerbations ofChronic Bronchitis: 300 mgq12h or5to10days 600 mgq24h 10days. -Acute Maxillary Sinusitis: 300 mgq12h or10days 600 mg924h 10days. Pharyngitis/Tonsillitis: 300 mg qi2h or5to10days 600 mgq24h 10days Uncomplicated Skin and Skin Structure Infections: 300 mgqi2h 10 daysPediatric Patients (Age 6Months Through 12Years): -Acute Bacterial Otitis Media 7mg/kg q12h 5to10days or14mg/kg q24h 10days Pharyngitis/Tonsillitis 7mg/kg qi2h 5to10days or14mg/kg q24h 10days Uncomplicated Skin and Skin Structure Infections 7mg/kg qi2h 10days Patients. ithRenal Insufficiency: Vị Íroverdosage inhumans isnot available. Toxic signs and symptoms following B-lactam antibiotics have included Nausea, vomiting, epigastric distress, diarrhea, and escefdinir from thebody. TE 6month BpAPRAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.IFYOUNEED FUTHER INFORMATION PLEASE CONSULT YOUR DOCTOR 0EN DRY PLACE, BELOW 30°C, PROTECT FROM LIGHT. PRESCRIPTION DRUG. KEEP OUT OF REACH OFCHILDREN SPECIFICATION: MANUFACTURER'S A TV.PHARM PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK COMPANY CY, 27 -Dien Bien Phu -Travinh City -Travinh Province -Vietnam TV.PHARM Phone: 84 -74 -3753121, Fax: 84 -74 -3740239 ———— PHO CYC TRUONG a hang 3 na 11 R20 g3 nam 20 À „ Lyt

Ẩn