Thuốc Cao đặc ngải cứu: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCao đặc ngải cứu
Số Đăng KýVD-23163-15
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCao đặc ngải cứu- 5 kg
Dạng Bào Chế
Quy cách đóng góiTúi 5 kg
Hạn sử dụng60 tháng
Công ty Sản XuấtNhà máy sản xuất thuốc Đông dược Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa Lô 4-5-6, KCN Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, Tp. Thanh Hóa
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá 232 Trần Phú, Thanh Hoá
—”
eee
BOY
TE
CUC
QUAN
LY
DUOC
——
——_pẹa
ĐÃ
PHÊ
DUYỆT
Og

Lan
đầu:
Èdi6sss9
9

úi
5
kg
“CAO
DAC
NGAI
CỨU
(Extractum
Artemisiae
vulgaris)
Nong
độ,
hàm
lượng:
Cao
đặc
Ngải
cứu
(độ
âm
20%):
5
Kg
Tương
đương
với
25kg
Ngải
cứu
(Herba
Artemisiae
vulgaris)
Tiêu
chuẩn:
TCCS
SDK: Bao
quan:
Noi
khô,
nhiệt
độ
không
quae
300654
Ñ
TUQ
CỤC
TRƯỞNG
P.TRƯỞNG
PHÒNG

Nhà
máy
sản
xuất
thuốc
Đông
dược
CÔNG
TY

PHẢN
DƯỢC
-VẬT

Y
TẾ
THANH

4-5-6KCN
Tây
bắc
ga
-TP.
Thanh
Hóa
DT:
0373
852691
-Fax:
037
724853

MAU SAC
KÍCH THƯỚC
SAN PHAM
SG

(210 x150 )mm

CAO DAC NGAI C
2
NXIN DAy
MAU NHA NG KY THUOC

gst
Ngày 22 thang 6 nam 2015
ONG GIAM BOC

Ẩn