Thuốc Bổ huyết hoạt huyết-V.A: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBổ huyết hoạt huyết-V.A
Số Đăng KýV31-H12-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngThục địa; Đương quy; Xuyên khung; Ngưu tất; Ích mẫu; Bạch thược; Đường trắng; Natri benzoat- 62,5g; 50g; 50g; 50g; 50g; 12,5g; 150g; 1,75g
Dạng Bào ChếCao lỏng
Quy cách đóng góiHộp 1 chai x 250 ml, 500 ml
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCơ sở đông dược Vĩnh An Yên Vĩnh – Kim Chung – Hoài Đức – Hà Tây
Công ty Đăng kýCơ sở đông dược Vĩnh An Yên Vĩnh – Kim Chung – Hoài Đức – Hà Tây

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
07/12/2016Cơ sở Đông Dược Vĩnh AnHộp 1 chai x 500 ml92000Hộp
07/12/2016Cơ sở Đông Dược Vĩnh AnHộp 1 chai x 250 ml51500Hộp
bi DY age
Need bls

Ỉ |
7

pe
HOAT
HUYET

V.A
Thar
phn
cha
Ôn
HỨA
RadixRernaniae
outrosee
woopaata
825,9
Duongquy
Radi
Angelicae
sinensis.
Oy
Novulat
Radix
Achyranthis
bent
ẨM
imu
Hòalouilpii
50
MiỆNllUụ
—Rhizoma
lqustei
Welichi’
3M
Bachthuoe
Falizoaidfbe
105g
Dung
tang
Saccharum
1509
Natrberzoat
Nebr
bengoas
lÍM
Nudowing
doc
vd
Aqua
Polablis’
500)
SX
theo
TCCS
Bảo
quản
:Đểnơikhô
rao,
nhệ
độ
tới
30°C

ĐÔNG
DƯỢC
VĨNH
AN

we
see
wee : : 5 š : ÑcvzfreverrcrrrgovRrrfyromidG EU
CAO
LỎNG 500
ml

P)
ĐÔNG
DƯỢC
VĨNH
AN

MẪU
NHÃN
GIÁN
TIẾP
Lele
the
INN
9000001010. -Chữa
mất
ngủ,
đau
dau,
hoa
mắt
chóng
mặt
do
thiểu
năng
tuần
hoàn
não.
-0hưa
thiếu
máu,
đứng
lên
ngồi
Xuống
hay
bịhoa
mắt
chóng
mặt.
“Bổ
dưỡng
cơthể
,hỗ
trợ
phục
hồi
Sức
khoẻ
cho
người
mới
ốm
dậy,
fiqười
già,người
suy
nhược
gay
yếu,
figười
mệt
mỏi
căng
thẳng
do
lao
động
tríóc
nhiều…
-Chữa
đau
bụng
kinh,
rối
loạn
kinh
nguyệt. Ngày
uống
2lần,
người
lớn
mỗi
lần
3-35ml,
trẻemmỗi
lần
15~475m
_gớmbhhidl ươm
ria

CAO
LONG

ĐÔNG
DƯỢC
VĨNH
AN
ĐT:
04.3688
3499

SP : : ị ®

OAT
HUYET
-V.A
Thành
phần
:chai
250ml
Thục
địa
Radix
Rehmaniae
31
.259
glufinosaeé
praeparala
Đương
QUY
Rad+
Achyranthis
bidentate
25q
Ngưu
tất
Radix
Achyranthis
bidentat
2a
ich
mau
Hebra
Leonuri
Japoniet
25g
Xuyén
khung
Rhizoma
ligusticl
Wallichi
25q
Bạch
thược
Radix
Paeoniae
lacfllinrae
6.25g
Đường
kính
Saccharum
TỔ
Natribenzoat
Nati
benzoas
0.8759
Nude
u6ng
duoc
vd
Aqua
potabiis
250ml
SX
theo
TCCS
Bảo
quản
:Để
nơi
khô
ráo
aman
im
SX.. DONG
DUGC
VINH
AN

G122
9C1529
582.9
539.15
509
5 : Ề 3 §3
CAD
SSDS
BINA
ie
AMOR
ee
eee
CAO
LONG 200
mi

a
ĐÔNG
DƯỢC
VĨNH
AN
MẪU
NHÃN
GIÁN
TIẾP
ers
ey
mea
ae
a)
-Chữa
mất
ngủ,
đau
đầu,
hoa
mắt
chóng
mặt do
thiểu
năng
tuẩn
hoàn
não.
“Chữa
thiếu
máu,
đứng
lên
ngồi
Xung
hay
bịhoa
mắt
chóng
mặt.
“Bố
dưỡng

thể
,hỗ
trợ
phục
hồi
|)|)23Ú
khoẻ
cho
người mới
ốm
dậy,
người
già,
người
suy
nhược
gầy
yeu,
ñgười
mệt
mỏi
căng
thang
do
lao
động
tríóc
nhiều…
-Chữa
đau
bụng
kinh,
rối
loạn
kinh
nguyệt. Ngày
uống
2lần,
người
lớn
mỗi
lấn
30
-35ml,
trẻ
em
mỗi
lần
{5-175ml
iy
ting
hr

ngơ
nies
|

a
ĐÔNG
DƯỢC
VĨNH
AN
ĐT:
04.6883499
PAC
|
ee
CAO
LONG

—BH
*
pH
‘<2 ~ 2 ^ ~ Aw MAU NHAN TRUC TIEP : RAND eae nT TL Ma ATTN NENT aee TET eT | 00m) CONG DUNG : Thành phần :chai 500ml CAO LỎNG -Chữa mất ngủ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt l 😐 do thiểu năng tuần hoàn não. Thục đi ladix Rehmanias 62,25 Bạch thƯỢC Radxpasonas 12.5 2 ie a “laa: cS eyeritig L ục địa wlaieFang ree g ; L La 9 BO HUYET -Chữa thiếu máu, đứng lên ngồi xuống hay bị Đương quy —Racix Angsicaee 50g Đườngtrắng saehamm 150g a hoa mắt chóng mặt en#e=a=smean Mmnrsmio- d4 HORT WUNET -VA 8 ia a CACH DUNG: CHỐNG CHỈ ĐỊNH : ij i en lÌ | | | HA Lata AL AR RL {bth Aa ai PHI Halle | i i Hevea nels | 4 : CAO LỎNG 0m) CÔNG DỤNG : Thành phần :chai 250ml -Chữa mất ngủ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt do thiểu năng tuần hoàn não. ___ >Thiếu
máu,
đứng
lên
ngồi
xuống
hay
bịhoa

BO
HUYẾT
Áˆ
tOẠT
HUYẾT

Thục
địa
Radix
Rehmanise
34.25g
Bach
thurdc
RsdtxPeeonise
6.259

CACH
DUNG:
KT:
60
x
200
mm

ae LAAAA

HƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC
Tên thuốc: Bổ- Huyết-Hoạt huyết- V.A
Công thức: Cho Ichai 500 ml thành phẩm
Thục địa (Radix Rehmaniae glutinosae praeparata) 62,52
Duong quy (Radix Angelicae sinensis) 50g
Xuyén khung (Rhizoma ligustici Wallichii) 50g
Ngưu tất (Radix Achryranthis bidentatae) 50g
ích mẫu (Hebra Leonuri japonici ) 50g
Bach thuoc (Radix Paeoniae lactiflorae) 12.5g
Đường trắng (Saccharum) 150g
Natri benzoat (Natrii benzoas) 1,75g
Nước uống được vđ _ (Aqua Potabilis) 500ml
Dạng thuốc: cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp Ichai 500 ml,chai 250 mI..
Công dụng:
Bổ Huyết-Hoạt huyết- V.A Là phương thuốc dựa trên bài thuốc cổ phương tứ vật thang có tác dụng bổ
huyết và hành huyết tức bổ huyết và tăng cường lưu thông máu,cải thiện tuần hoàn não và các tổ chức cơ
thể,chống tạo huyết khối.
Vi vay Bo huyét-Hoat huyét-V.A vừa có thể điều trị những chứng bệnh do thiểu năng tuần hoàn như mất
ngủ „dau dâu,chóng mặt ,hoa mắt tê bì…vừa có thể bổ dưỡng cơ thể làm cho ăn ngon ngủ tốt da dẻ hồng
hào,hô trợ phục hồi sức khoẻ cho người mới ốm dậy ,người thiếu máu,người già,người suy nhược gầy yếu,người
mệt mởi căng thẳng do lao động trí óc nhiều…
*Chỉ định :
-Chữa mất ngủ ,đau đâu,hoa mắt chóng mặt do thiểu năng tuân hoàn não

-Chữa thiêu máu,đứng lên ngôi xuống hay bị hoa mắt, chóng mặt
-Bổ dưỡng cơ thể,hỗ trợ phục hồi sức khoẻ cho người mới ốm ddy,nguoi già ,người suy nhược gầy
yến,người mệt mỏi căng thẳng đo lao động trí óc nhiêu…
-Chita dau bung kinh,roi loan kinh nguyệt.
Có thể dùng thường xuyên Bổ huyết -Hoạt huyết -V.A
Cách dùng và liêu dùng: Đợt điều trị 4-8tudn.
Ngày uống 2lần, người lớn mỗi lần 30-35ml, trẻ em mỗi lần 15-17,5ml, hoà loãng với nước chín, uống
sau bữa ăn 2giờ.
Trong trường hợp mất ngủ, đau đầu,chóng mặt mệt mỏi nhiều nên dùng liều cao hơn(50-60 ml/lần
đối với người lớn ,30-35ml/lần đối với trẻ em), ngày 2lần
Chống chỉ định: Không dùng cho phụ nữ có thai.người bị tiêu chảy.
Tác dụng phụ:Có thấy sôi bụng khi uống thuốc ,khi đó nên ăn thêm một lát gừng tươi đã nướng chín.
Lưu ýkhi sử dụng: Để đạt được hiệu quả điều trị nên dùng thuốc liên tục như chỉ định (4 -8tuần).
Hạn dùng: 24 tháng (0ính từ ngày sản xuất được ghi trên nhãn thuốc)
Bảo quản: Để nơi khô ráo ,nhiệt độ dưới 30°C
Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn cơ sở 034-D-02-13.
Cơ sở sản xuất: Cơ sở Đông dược Vĩnh An
Đ/C :Yên vinh-Kim chung-Hoài đức-Hà nội
.Điện thoại: 04.36883499.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
huốc xin liên hệ với cơ sở sẵn xuất hoặc bác sỹ)

Chung -Hoài Đức – Hà Nội
M8§T:9 5 005 00427
7 foe

HƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC
Tên thuốc: Bổ- Huyết-Hoạt huyết- V.A
Công thức: Cho Ichai 250 mi thành phẩm
Thục địa (Radix Rehmaniae glutinosae praeparata) 31,252
Duong quy (Radix Angelicae sinensis) 25g
Xuyên khung (Rhizoma ligustici Wallichii) 25g
Ngưu tất (Radix Achryranthis bidentatae) 25g
ích mẫu (Hebra Leonuri japonici ) 25g
Bach thuoc (Radix Paeoniae lactiflorae) 6,25g
Đường trắng (Saccharum) 75g
Natri benzoat (Natrii benzoas) 0,875g
Nước uống được vd (4gua Porabilis) 250ml
Dạng thuốc: cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp Ichai 500 ml,chai 250 m1.
Công dụng:
Bo Huyét-Hoat huyét- V.A La phương thuốc dựa trên bài thuốc cổ phương tứ vật thang có tác dụng bổ
huyết và hành huyết tức bổ huyết và tăng cường lưu thông máu,cải thiện tuần hoàn não và các tổ chức cơ
thể,chống tạo huyết khối.
Vì vậy Bổ huyết-Hoạt huyết-V.A vừa có thể điều trị những chứng bệnh do thiểu năng tuần hoàn như mất
ngủ ,dau đâu,chóng mặt ,hoa mắt,tê bì…vừa có thể bổ dưỡng cơ thể làm cho ăn ngon ngủ tốt da dẻ hồng
hào,hỗ trợ phục hồi sức khoẻ cho người mới ốm dậy ,người thiếu máu,người già,người suy nhược gầy yếu,người
mệt mởi căng thẳng do lao động trí óc nhiễu…
*Chi dinh :
-Chữa mất ngủ ,dau đầu,hoa mắt chóng mặt do thiểu năng tuần hoàn não
-Chữa thiếu máu,đứng lên ngôi xuống hay bị hoa mắt, chóng mặt
-Bổ dưỡng cơ thể,hỗ trợ phục hồi sức khoẻ cho người mới ốm dậy,người già ,người suy nhược gầy
yếu,người mệt mỏi căng thẳng do lao động trí óc nhiễu…
-Chữa đau bụng kinh,rối loạn kinh nguyệt.
Có thể dùng thường xuyên Bổ huyết -Hoạt huyết -V.A
Cách dùng và liều dùng: Đợt điều trị 4-8tuần.
Ngày uống 2lần, người lớn mỗi lần 30-35ml,trẻ em mỗi lần 15-17,5ml, hoà loãng với nước chín, uống.
sau bữa ăn 2gid.
Trong trường hợp mất ngủ, đau đầu,chóng mặt mệt mỏi nhiều nên dùng liều cao hơn(50-60 ml/lan
đối với người lớn ,30-35ml/lần đối với trẻ em), ngày 2lần
Chống chỉ định: Không dùng cho phụ nữ có thai.người bị tiêu chảy.
Tác dụng phụ:Có thấy sôi bụng khi uống thuốc ,khi đó nên ăn thêm một lát gừng tươi đã nướng chin.
Lưu ý khi sử dụng: Để đạt được hiệu quả điều trị nên dùng thuốc liên tục như sa
Hạn dùng: 24 tháng (tính từ ngày sản xuất được ghi trên nhấn thuôc) #
Bảo quản: Để nơi khô ráo ,nhiệt độ dưới 30°C túc
i

Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn cơ sở 034-D-02-13.
Cơ sở sản xuất: Cơ sở Đông dược Vĩnh An
D/C :Yén vinh-Kim chung-Hoai dttc-Ha ndi
.Điện thoại: 04.36883499.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỨDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG TQ CỤC TRƯỞNG
Khi uốc xin liên hệ với cơ sở sẫn xuất hoặc P14D, JNG PHÒNG (CS! FÊ0 SỐ ĐÔNG DUỢC VINH ẤN Nouyin thi Chu They
im Chung – Hoài Đức – Hà Nội
jie MST:§ 500500427 |
[V4 wg a Xã»

Ẩn