Thuốc Bổ gan tiêu độc Nhất Nhất: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBổ gan tiêu độc Nhất Nhất
Số Đăng KýV268-H12-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượng cao khô tương đương với; Bạch thược ; Bạch truật ; Cam thảo ; Diệp hạ châu ; Đảng sâm ; Đương quy ; Nhân trần; Phục linh ; Trần bì – 462mg; 420mg; 420mg; 420mg; 840mg; 420mg; 420mg; 840mg; 420mg; 420mg
Dạng Bào ChếViên nén bao phim
Quy cách đóng góiHộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 12 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 30 viên; Hộp 1 lọ 60 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH dược phẩm Nhất Nhất A11/37 đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. HCM.
Công ty Đăng kýCông ty TNHH dược phẩm Nhất Nhất A11/37 đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. HCM.

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
05/08/2015SYT Long AnHộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ x 30 viên; Hộp 1 lọ x 60 viên6000Viên
14/10/2013Công ty TNHH Dược phẩm Nhất NhấtHộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 12 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 30 viên, hộp 1 lọ 60 viên2651.25Viên
~
“CONG TY TNHH DUGC PHÁM NHÁT NHẤT dy 041/23
| NHÃN DỰ KIÊN
BỎ GAN TIÊU ĐỘC NHÁTNHÁT
HỘP 3 Vi X 10 VIEN VA MAT SAU CUA VI

^ ad Thành phẩn (cho một viên nén bao phim): 462mg cao khổ tương Tị : BỘ Y TE ee ee tan eames mbes ee me are Ett chit lang: TCS
cuc QUAN LY — màn ng cone oe thao (Radix a : cyrrhizae) 420mg, Diệp hạ châu (Herba nthi urinariae) Số LSX: $ DƯỢC 840mg, Bang sam (Radix Codonopsis pilosulae) 420mg, Đương quy NSX : (Radix Angelicae sinensis) 420mg, Nhan tran (Herba Adenosmatis caerulei) 840mg, Phục linh (Poria) 420mg, Trấn bi(Pericarpium HD Gitri reticulatas perenne) 420mg, Tádược vừa đủ†viên. Bảo quản: Mới khô, dudi 30°C . |
93
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đâu:..Â….4 !.:90J2
BE XA TAM TAY TRE EM lÍ
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG ou
iQ
Bổ Gan Tiêu Độc
NHẤT NHẤT
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Sảnxuất tại:11/37 Đường MaiBáHướng, xãLê Minh Xuân,
II

HỘP 3VIX10VIÊN NEN BAG PHIM

huyện Bình Chánh, TPHồChíMinh Biện thoại: 0862601830 -Fax-08.62601831 Ghínhánh Công tytạiấpBìnhTiến 2,xãĐức HòaHạ,huyện ĐứcHòa, tỉnh Long Án,
Công dụng -Chỉ định Liều dùng -Cách đằng: Công đụng: Bổgan, tiêu độc, kiện tỷ,tĩng cường khí Uống thuốc tốt nhất vàolúc đói thuyết. ~Người lớnvàtrẻemtrên 12tuốt: Ngày 2lần, mỗi lấn2 Chỉ định: viễn -Viêm gan, viêm gan Bcấp vàmãn tính vớicác triệu -Trẻ emtừ8-12 tuổi: Ngày2 linmỗi lấn 1viên. chứng mệt môi, vàng da,chán ăn,khó tiêu, táobón, đau_Vớibệnh mãn tính niên uống thuốc liên tụcítnhất 3tháng. gan, suy gan. Chống chỉđịnh -Tácđụng không mang muốn -Sửdựng -Bảo vệvà phục hối chức năng gan, giải độcgan, chống cho phụ nữcóthai hoặc cho con bú: Xem tờhưởng dẫn
địứng, mế đay, lũngửa, mụn nhợt, rôm say, suy giảm sửdựng. chức nang gan dodung nhiều biarượu, tân được.

Tp HCM, ngày /+tháng 4 năm 201

WUwangUl
vụeyaay
AGPd
20GE7mLeee6p1m)4Độquy
SỐ
IEHIDERPP.
-j4¡Ùf80W
Ú0ELAugenACDOea
Haay
PGPea
LLa33
1VHN
LVHN
WVHd
3/1
HHN1ALINOD
|
VHN

ABeggWpmud
eeos
Ce
tk
ee
ee
(0310889
AD-TH
=OSSLOREE
ADHONUhieHOBHaRIEDeu00/4,
IVHN
LWHN
WVHd
300
HHNI
ALONOD
7) layOUWegTH2006946,7THOOH200P’79B.WUOp

IWHN
LWHN
1ÿVHN
LYHN
WVHd
xi
200
nạI1
u69
0g

a
20G
nại1
ued
Og
eo

CONG TY TNHH DUGC PHAM NHAT NHAT
NHAN DU KIEN
BO GAN TIEU DOC NHAT NHAT
HOP 12 Vi X 10 VIEN VA MAT SAU CUA VI
43
‘quip
MD
pa:ugp
he
weiAns‘uel
49g
|3-Buêp
Bue

‘OND
URITin!
8ịqnộ|uu
Buïp
0p ueÕ
Du§u
3042
‘Buhg
JE
wed
Ans’ÁẸS
UIỌI
ÔUU
UÊUI ‘gjÔu
g|’Á8p
pui‘Bun
Ip
pSuony
gìLu2X
:BÑ069005
304
|EMI§3#Udyd OYA
Ôuou2
‘0eÖ5óp
ppÔ’Ueô
Ôuệu
3003
J0340đ
Aý^9Ẹg

linh
3#qUgl|3001
Hugh
UREYUURW
YUGA
IỌA_
“Ep’uộQ
01TIM)
QU’0EU42
‘PBuẸA
“100!
)ÿUU
ñu03
2UPLQu‘Up#Ấ§ÕN
:JÿD
ZLUq
01967)WAUD)ANON

Ulpg
Up)2ARON
19MZb-@
MLWOguy-nội
39lộAYUN
URW
eAdpo g
Un
tUộIA
‘UEỖ
tUộIA,
Up
|
Gutp
pg-ugnua
Buaui
Buggx
Buhp
581-quip
yaBupaa
ñugtft
£1EdU
II
Mỹ

uiBug
JUNBuộn
0u
“AYUg
396
nại
‘ued
bee
ag
1OP20]OFAPUL
19)
Bugg
4383

a:> §5t °ï?E?31ÿ zz fo} x2 aes “ zs Fe w 27% Go2 25° SE
gi: Be or SỀg 3552227
a gas s27 >3 3 6 =e Gy “2S gu 38- 32: eB Dig 328 a3 223 [es Qs =mS si ggSã Seg wm h2S7 = =e e o— = sảng cIẾt
2? ia ool S m8 DggÊg Baz ” — e e622 28s #32 ES fĐ› 3 33532, 83 2=ie zt 83 12: E < S s*sges3. i z 88357558 aa > © 3 § 3n
sẽ ©› = “FF ood. i: E A 5 gs 82 z2 Ey ==l 33 2s §328552
55282 T x- =
= C.§ se SS 8 >= —— =
a —— 4 z — 8

R3 1ñ7ố, A HP H HẾ Efe a ag as a ti .
0G
nại]
u65
9g
se LHafall
NAT
cst DB HH Ỹ ¡F haz Lhe ; BRN
IH¥ONL
ONG
NSNYOONONH
¿3200

Teši HN
aden
?š HT lị
Helge
z1!

$201Sud
YHuptựnạ),

Pd
20g
nọ|1
ue9
0g
3

Tỉ lệ: 50 %
Tp HCM, ngày 2† / { /2012

Tï lệ: 100 %

ae
ee
ee

*
CONG TY TNHH DUGC PHAM NHAT NHAT

WePar)GmOop)20mp
GHOOHaz
ĐẠI0UÓHHAPMỢO
ID
com

AF
l8

IVHN
LVHN


Dg
Nal
UeD
Og
as myerMena
00
02,bẠu
LVHN
TVHN
d{VHN
LYHN
WVHd

.w
đ
nại
1U69
08
w+

3
20g
nal]
ued
Og
%

>

:46|8
M3
ueÔÁns‘usb
OUP
£1ƑU
JĐf4UgyOGM
ñuUÿ
UậutjU|UÿU4
QUỆT
A
ng’uộn
OF)TAN
O4y‘URURYD
“epGuRA
‘ow
GWGunYyo

‘ANP
UBLATU
BqMpiyu
GuNp
opVed8u§u
2/003
BuApns
wei
Ans’Áps
tuội
“JOyu
uhw
‘epBu
py‘Aep
pus‘Bup
Íp
Qupny
gịLU8X
:ÿRU03 0/9
3È04
|EUI
ÿ3ñuñg05
0u045
‘uyÔ
2ộptạiổ’06ô
ÖuẸu
3003
[pyOMUd
RABAORG-
uậ|A
|UBLJ@UIUỆ†ÿẤỆÕN
pMÿ1-ÿf4LU2giJ-gu)
OROIQAYup
Up
eAđỹ3
8ued
WEA
‘uel
WHA

IW93
te|p
[NO-Buap
Buea
tiCup)
144Ougno
Bun
‘4Udy
‘20D
nen
‘ued
pg:Bubp
25.8255a “ễ 2 z F53“8c Bie 239 * s18 v 3; = sẽ 2 ssSs Fee ¢° a = 2 =¿ý 3 5 2 2 + = 2 on
NHAN DY KIEN
BO GAN TIEU DOC NHAT NHAT
UyOu)
Wun‘FOHangUg&IY
‘BHPOHODHK‘2UBL ULE
dgeyAyupg
quỳdU
I1
LỆ§L0929
90X94-06910929
80:IỀDMI00
QUIN
I2ÿH
d1
MUA
qu(g0ậÁnu
“UNC
UU
§1Y’ÕUIH
$6I?WNBuỜG
/Ê/LLY
cHyxups
IVHN
LYHN
WYHd
DONG
HHNLALONOD
WtHqd
ÖVfl
N3N
NJIA
OLXIA
ZLdOH

2, 2
HOP 12 VI X 10 VIEN VA MAT SAU CUA VI

20g
Nall
ued
Og
4

35‡ S1217397 s5Ệ a8=25 3: = <4 3 55206 2 xh. eeSS5e 255 Sts 8350 835 Zms sess ag o=Upngu
Och|20#4ÐeÏ
4254
xE:
son
‘baa
XINjngem
be
apr)
Ope
Pama)
pT
XS1ÿjS
(uA
08

Ti lé: 50 %

Tỉ lệ: 100 %

CONG TY TNHH DUGC PHAM NHAT NHÁT
Công dụng -Chỉ định Công dụng: Bổgan, tiêu độc, kiện tỳ,tăng cường khíhuyết. Chỉ định: -Viêm gan, viêm gan Bcấp vamãn tính với các triệu chứng mệt mi. vàng da,chán ăn, khó tiếu, táobón, đau gan, suygan. ~Bảo vệ và nhục hốichúc năng gan, giải độc gan, chống dịứng, mế đaạy, lỦngứa, mụn nhọt, rom sảy, suy giảm chức năng gan do dùng nhiều biarượu, tânđược. Liều dùng -Cách ding: Uống thuốc tốt nhất vàolúcđói -Người lớn vàtrẻ emtrên 12tuổi: Ngày 2 lần, mỗi lần2viên. | -Trẻ emtừ8-12 tuổi: Ngày 2lầnmỗi lần1 |viên.Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tựcW nhất 3tháng. Chống chỉ định -Tácdgng không mạng |muốn -$Sửdạng cho phụnữcóthai boặc |cho eøa bá:Xem tửhướng dẫn sửdụng.
|Bao quan: Noi khd, dudi 30°C
NHAN DU KIEN
BO GAN TIEU DOC NHAT NHAT
HOP 1 LO 30 VIEN VA NHAN LQ
Bo Gan Tiêu Đôc
Nea ee
HOP 1LO30VIEN NEN BAO PHIM

Thành phẩn (cho một viên nén bao phim): 462mg cao khô tường đương: Bạch thuc (Radix Paeoniae Lactifloras) 420mg, Bạch truật (Rhizoma Atractylodis macrocephalze) 420mg, Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 420mg, Diép ha chau (Herta Phyttanthi urinariae) 840mg, Bang sâm (Radix Codonopsis pilosưae) 420mg, Đương quy (Radix Angelicae sinensis) 420mg, Nhân trấn (Herba Adenosmatis caerulei) 840mg, Phục lình (Poria) 420mg, Trấn bì (Pericarpum 0itri reticufatae perenne) 420mg, Tádược vừa đủ1viên,
Tiêu
chuẩn chất lượng: TCCS
SOK:
$6 LSX:
NSX
HD
CONG TY TNHH DƯỢC PHẤM NHẤT NHẤT Ce 011/17Eường lân Tiêm, natn ng. TP Hi OsMatSafae Fae08SoA eee ee ee
se
Bo Gan Tiéu Doc
NHAT NHAT
HỘP 1LỌ30VIÊN NÊN BẢO PHIM

CÔNG TYTNHH DƯ/ CPHAM NINHẤT maT | Hung cáLÍMie {| r Vụ? ĐánPugt7ã29B1E10- LarCNK2M182 Câu“hinh CôngtylạilgNhớ:Tê»7càĐấtHòa HạHhgậnĐứtHháHnhLạngêm |
Công dụng -ChiGan NT Bổgan, tiêuđộc, kiệntỷ,tăng cường khíhuyết
~Viêm gan, viêm gan Bcấpvàmãntínhvớicáctriệu chứng a vangda,chan ăn, khó tiêu, táobón, đaugan, suy
“Bảo vệvàphục hồichức năng gan,giấtđộcgan, chống dị ứng,mếđey, lờngứa, mụnnhợt, rômsảy, suygiảm chức năng gan úodùng nhiều hiarượu, tầnđược Liếu dừng -Cách đăng: Uống thuốc tốtnhất vàoKícđói -Người lứavàtrẻemtrên12bối: Ngày 2lắn, mỗilần 2viên ~Trẻem I 8-12tưổi: Ngày 2lồnmỗilần 1viên. Vớibệnh mãntínhnẽnuống thuốc Rêntực #nhất 3tháng, Chống chỉđịnh -Tácdụng khỏøg moag muốca -Sốdạng chophạnữcóthai hoặc checonbú: Xem từhướng dẫnsử
“9 Bao gưấp: Nơi khô, dưới 30°
đà
Bố Gan Tiêu Độc
NHẤT NHẤT
1LO30VIÊN NÉN BAOPHIM

Thành phần (chomớiviên nénbaophím): 462mg cao thó tưng đưng: Bạch Hược (Rad+x Paeoniae Lactifiorae) 420mg, Bach trugt (Abizoma Alractytodis macrocephaiae) 420mg, Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 420mg, Diệp ha chau (Herba Phyflanthi urinariae) 840mg. Đảng sâm (Radi‹ Codonopsis pilostdae) 420mg, Biting guy(Radix Angeficae sinensis) 420mg, Nhan trần (Herha Adenosmais caen@ei) 840mg Phục tinh(Poria) 420mg. Trấn bi(Pericarpium Citri reticulatae perenne) 420mg, Tádược vừađủtWER. Tiêu chuẩng: TCCS Số L§X: SOK: NSX : HD
ĐỀXATẮM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHÍ DỪNG
Tp HCM, ngày 47 thang / nim 2015

-CÔNG TY TNHH DƯỢC PHAM NHAT NHAT
NHAN DỰ KIÊN
BO GAN TIEU DOC NHAT NHAT
HOP 1 LO 60 VIEN VA NHAN LO
Pe ae
|Cong dyag -Chỉ định |Céng dyng: Bdgan, tiêu độc. kiện ty,tầng |cường khihuyết |Ehi định: |-Viêm gan, viêm gan 8cấp vàmãn tính với |các triệu chứng mệt mỏi, vàng đa,chán ăn, |khó tiêu, táo bón, đau gan, suy gan. -Bảo vệ và phục hồichức năng gan, giải độc gan. chống dịứng, mế day, lớngứa. mụn nhot, rôm sảy, suy giảm chức năng gan do dùng nhiều biarượu, tânđược.

(Liểu đằng -Cách đông: |Lống thuốc tốtnhất vàolúcđói |-Người lavàtrẻ emtrên 12tiổi: Ngày 2 |tắn. mi tắn2 viên. |-Trẻemtừ 8-12 tối: Ngày 2lấn mỗi lần 1 viên.Với bệnh mãn tính nãnuống thuốc lên tụcí† nhất 3tháng. Ching chi định -Tác dụng không mong muốn -Sửđụng chủ phụ nãcóPhải buặc chø con bá: Xemtừhướng dẫn sửdựng.
Bảo quản: Nơi khô, dưới 30”
oe
Bổ Gan Tiêu Độc
NHẤT NHẤT
HỘP 1LỌ60VIÊN NÊN BAO PHIM

Thành phẩn (cho mội viên nén bao phim): 462mg cao khô tương đương: Bạch thược (Radix Paeoniae Lactiflorae) 420mg, Bach trudt (Rhizoma Atrariyiodis macrocephalae) 420mg. Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 420mg, Diệp hạ châu (Herba Phyfanthi urinariae) 840mg. Dang sam (Radix Codonopsis pilesulae) 420mg, Đương quy (Radix Angeticae sinensis) 420mg, Nhân tran (Herba Adenosmatis caerulei) 840mg, Phục linh (Poria) 420mg, Trdn bi
Taduge vila dil †viên.
Tiêu chuẩn chất lượng: TPES
SDK
Sd LSX:
NSX
HD
CONG TY TNHH PHAM NHAT NHAT
(Pericarpium Citri reticulaiae perenne) 420mg,
Công đụng-Chỉđịnh Lông dụng: BỐgan, tiêuđộc. kiện ty,tầng cường khíhuyết Chi định:-Viêmgan, viêm gan Bcấpvàmãntínhvớicáctriệu chứng mệtmỏi,vang da,chán ăn,khóliêu táobón, đaugan, suy gan.-Bảnvệ và phục hồichức nâng gan, giảiđộcgan, chống dj ứng, mếđay, lởngửa, mạn nhọt rôm sảy, suygiảm chức năng gandodũng nhiều biarượu, tândược. Liếudùng -Cách đằng: Lống thuốc tốtnhất vàolúcđối -Ngưới lnvàtrẻemtrên 12tuốt Ngày2lấn. mắilắn2viên. -Trẻemtừ8-12 hếi: Ngày 2lắnmỗilấn 1viên Vớibệnh mắn tính nênuống thuốc liễntựcïtnhất 3thắng Chống chỉđịnh -Tắcdụng không mung muấn -Sửdụng cho phynữcóthai hoặc chocanbú:Xemtừhướng dinsử
“%- nản quản; Nơi khô, dưới 30”
%
Bổ Gan Tiêu Độc
NHẤT NHẤT
Thành phần (cho mộtviênnén bao phim): 462mg cao khô tảng đưng: Bạch thược (Radix Pasonise Lactfirrae) 420mg. Bạch trưật (Rhzpma Atrariylods mạcrocephaiae) 420mg, Cam thảo (Hadx áwcyrrhzae) 420mg. Diệp hạchâu (Herha Phy#anthi urmarise) 840mg, Bang sam (Radix Codonopsis plosutae) 420m0, Đương quy(Radix Angelicae sinensis} 420mg, Nan tr4n (Herba Adenosmatis casnuéei) 840mg. Phyc Enh (Poria) 420mg, Trdn bl(Pertcarpium Cari reticukatae perenne) 420mg, Tádược vừađủ1viên Tiêu chuẩn: TCES SốLSX: SOK: NSXHD
DEXATAM TAY TRE EM ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRUỚC KHI DUNG
Tp HCM, ngày

qà ~-
Bố Gan Tiêu Độc
NHAT NHAT
HOP 1LO 60 VIEN NEN BAO PHIM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHAM NHAT NHẤT ‘feelttae2=;4–y> ” tayện BinhChánh TPHỂCại hewhe [ngtytạoom tee?
thang
sẽ|#HiEhHuấn. šj§01830 -ha[l8ä7601821 xã ssPa.hag BisPtSktogA |
năm 20]

_ HUONG DAN SU DUNG
BO GAN TIEU DOC NHAT NHAT
1. Dang bao ché: Vién nén bao phim
2. Thành phần cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

TT Thành phân cho 1viên Khối lượng
Hoạt chất : 462,0 mg cao khô tương đương với :
1 | Bạch thược (Radix Paeoniae Lactiflorae) | 420mg (Bồn trăm hai mươi miligam)
2| Bach truat (Rhizoma Atractylodis 420mg (B6n trim hai mươi miligam)
macrocephalae)
3 | Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 420mg (Bốn trăm hai mươi miligam)
4| Diệp hạ châu( Herba Phyllanthi 840mg (Tám trăm bôn mươi
urinariae) miligam)
5| Dang sém (Radix Codonopsis pilosulae) | 420mg (Bốn trăm hai mươi miligam)
6 | Duong quy (Radix Angelicae sinensis) 420mg (B6n trim hai muoi miligam)
7| Nhan tran (Herba Adenosmatis caerulei) 840mg (Tám trăm bôn mươi
miligam)
8 | Phuc linh (Poria) 420mg (Bồn trăm hai mươi miligam)
9| Tran bi (Pericarpium Citri reticulatae 420mg (Bốn trăm hai mươi miligam)
perenne)
Tá dược
1| Tinh bột săn; Manitol; Aerosil;Povidon Vd |vién
K30; Magie stearate; Iron Oxide
Brown;Titan dioxide ; 3
Hydroxypropylmethyl cellulose 15cps;
Polyethylenglycol 6000; Talc; Acid
benzoic
4

3. Cong dung — chi dinh:
da, chan ăn, khó tiêu, táo bón, đau gan, suy gan.
5. Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.
*Công dụng :Bồ gan, tiêu độc, kiện tỳ, tăng cường khí huyết.
*Chỉ định :
– Viém gan, viém gan B cap va man tính với các triệu chứng mệt mỏi, vàng
-Bảo vệ và phục hồi chức năng gan, giải độc gan, chống dị ứng, mề đay, lở
ngứa, mụn nhọt, rôm sảy, suy giảm chức năng gan do dùng nhiều bia rượu, tân
dược.
4. Chống chỉ định :Chưa có báo cáo
6. Liều dùng — Cách dùng:
Uống thuốc tốt nhất vào lúc đói :

(:
c

-Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi :ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên.
-Trẻ em từ 8-12 tuổi : ngày 2 lần mỗi lần 1viên.
Với bệnh a tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.
7. Kiêng cữ ăn uống khi dùng thuốc:
Không ăn măng, trứng, đồ chiên xào nhiều mỡ. Không uống nước đá, tắm
nước lạnh khi dùng thuốc.
8. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Được sử dụng
9. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc thường không
gây ảnh hưởng.
10. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Chưa có báo
cáo
11. Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ.
Sử dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết.
12. Hạn dùng: 36 tháng kê từ ngày sản xuất.
13. Bảo quản: Nơi khô, đưới 30C.
14. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.
15. Trình bày:
10 vién/vi :
+ Hộp 3 vỉ x10 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
+ Hộp 12 vi x 10 viên và 01 tờ hướng dân sử dụng.
+ Hộp llọ x 30 viên và 01 tờ hướng dân sử dụng.
+ Hộp 1lo x 60 vién va 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
Chú ý:
Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Dé xa tam tay tré em -Doc kp hướng dân sử dụng trước khi dùng.
Nếu cân biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHÁM NHÁT NHÁT
Địa chỉ: A11/37 Đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.62601830 Fax: 08.62601831
Chi nhánh Công ty tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh
Long An.

WN, # CrP 4LỚÁGU/t ÿVin AW Âu G @

Ẩn