Thuốc Bisoloc plus: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBisoloc plus
Số Đăng KýVD-17805-12
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngBisoprolol Fumarate; Hydrochlorothiazide- 5 mg; 6,25 mg
Dạng Bào ChếViên bao phim
Quy cách đóng góiHộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH United Pharma Việt Nam ấp 2, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCông ty TNHH United Pharma Việt Nam ấp 2, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
22/12/2015Công ty TNHH United International PharmaHộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên2730Viên
BỘ Y TẾ
CỤC QUẦN LÝ DƯỢC BISOLOC Plus — viên bao phim
DA PHE DUYET Hộp 3 vỉ x 10 viên

Lân đâu:Ä/{.!..4…../0Á£
“V
Box 30 tablets 5mg
Size: 52 x20x 124mm

Color Guide e UNITED PNARMA 2“%
Pantone 1795 C
C i x,~ 00800L NT pwd weujalA “OWOH ‘yueYd yuig ‘Zeuni

H80
dS9 ‘d15 ‘dWD-OHM ‘8002:1006 OS! ˆONI ‘WVNL3IA VWHVHd G31INñ ÁqpøinioeinueW
Pantone Black C
9AISU9119dÁuIuy /9I91nI( /199oIq 9IB19ueIpy-L e,2g Bw Gg’9 9pIZE1U1010IU201pÁH pue Bui q ayesewny jojoidosig
snid 2O 1OSId
SốlôSX/
Lot#NSX/
Mfg:

HD/
Exp
:

SSN 340438 ATINAAYVS LYASNI SDVNOVd 3HL qv3H N3HŒT1IH9 SO HOVSY 1O 1ñO d33% 9pO51Eqđ ‘2o0E£ BuIpe92xe ou seinye1edu1e) ye1uBi| eu} Jo¡no ‘eoeId Áp øul9101S ‘MesulI aBeyoed au} O1991 9S8@|d ‘uoIpeU11OJUI 19L)0 puE SuUOIIE2IDUIE’uo2 ‘9Ö6SODp ‘suoesIpU|

R Thuốc bán theo đơn Hộp 3vix
10 viên bao phim

BISOLOC Plus
Bisoprolol Fumarate 5mg va Hydrochlorothiazide 6,25 mg Thuốc Chen Beta 1-Adrenergic/ Lai tiểu/ Điều trịcao huyết áp

BXVIEV075030BL01
Sản xuất tạiCÔNG TYTNHH UNITED PHARMA VIET NAM ISO9001:2008, WHO-GMP, GLP, GSP Ap2,Binh Chanh, TP HCM, Viét Nam ĐT:08-38100800

Chỉ định, liều dùng, chống chỉ định vàcác thông tinkhác, xin xem toa hướng dẫn sửdụng. Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng, ởnhiệt độkhông quá 309G. ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM – ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG SÐK/ Reg No……………………

Color Guide
Pantone 1795 C
Pantone Black C

BISOLOC Plus — viên bao phim
Hộp Ivỉ x 10 viên
Box 10 tablets 5 mg
Size: 52 x12x 124mm

dSĐ ‘d19 ‘dWĐ9-OHM ‘800đ:L00) “ONI NVNL3IA VWNHVHd q3LINñ Áqpainioeinue
9AISu91I9dÁuIuy /9Iie1nI( /1939oIq 9IB19ueIpy-| 9g Bw qg’9 9pIZE1U1010IU201pÁH pue Bw gayesewin,g jojoidosig
SET MILB mye X18ISII{ LJ0X08

Số
lôSX/
Lot
#:
NSX/
Mfg
HD/
Exp

Sñ 3HO438 ‘2o0£ uIpeaoxe )ousaimeieduie ye‘YB au}JOno’øog|d AupeUlB10} Ä11133HV2 1H3SNI 39V2Vd 3H1 GVA “ueSuI BeyoEd eu) 019J@1 N3HŒIH2 4OH2V3H 4OLñO d33M 9589|d ‘uoIEu/40/0) 19010 puE SUOIIE9IDUIEI)UO2 ‘9BESOp ‘SUOIE9IpUI
BXVIEV075010BL01

R Thuốc bán theo đơn Hop 1vix
BISOLOC Plus
Bisoprolol Fumarate 5mg và Hydrochlorothiazide 6,25 mg Thuốc Chẹn Beta 1-Adrenergie/ Lợi tiểu/ Điều trịcao huyết áp

Sản xuất tạiCÔNG TYTNHH UNITED PHARMA VIỆT NAM ISO9001:2008, WHO-GMP, GLP, GSP Ấp2,Bình Chánh, TPHCM, Việt Nam DT:08-38100800

Chỉ định, liều dùng, chống chỉđịnh vàcác thông tinkhác, xin DE XA TAM TAY TRE EM xem toa hướng dẫn sửdụng. ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DUNG Bảo quản nơikhô ráo, tránh ánh sáng, ởnhiệt độkhông quá 30°C. SĐK/ Reg.No:

BISOLOC plus — viên bao phim
Màng nhôm

Bisoprolol tumarate 5mg Bisoprolol tumarate Smg Bisoprolol tumarate Hydrochiorothiazide 6.25mg Hydrochlorothiazide 6.25mg Hydrochiorothiazide _3,
UNITED PHARMA VIET NAM lx UNITED PHARMA VIỆT NAM Fe UNITED PHARMA
tus|| [BISOLOC Pius|| [BISOLOC Plus | | Bisoprolol fumarate Bisoproiol fumarate Bisoproio! fumarate 6onHed Hydrochiorothiazide 6.samỹ Hydrochlorothiazide 6.=hiss Hydrochlorothiazide
TNAM lx UNITED PHARMA VIỆT NAM lx UNITED PHARMA VIỆT NAM Fe UNITED PHARI
BISOLOC Pius||J [BISOLOC Pius|[J [BISOLOC Pius] | Bisoprolol fumarate 5mg Bisoprolol ftumarate Bisoprolol tumarate Hydrochlorothiazide 6.25 mg Hydrochiorothiazide 6== Hydrochlorothiazide 8Đàn
UNITED PHARMA VIỆT NAM Fe UNITED PHARMA VIET NAM FX UNITED PHARMA VIET NAM Fe
¡us| [ft BisoLocpu:[fflBÐ [BISOLOC Pius||J [BIsoLc Bisoprotol furnarate Bisoprolol tumarate Bisoprolol tumarate 67“ Hydrochlorothiaz:de 8.Tmà Hydrochiorothiazide 6=mỹ Hydrochiorothiazide
TNAM Fe UNITED PHARMA VIET NAM Fe UNITED PHARMA VIET NAM Fe UNITED PHARI
[BISOLOC Plus || [BisoLoc pú: [RE [BISOLOC Pius] | Bisoprolot fumarate Bisoprolo! fumarate Bisoprolo! fumarate Smg Hydrochiorothiazide 63a Hydrochlorothiazide 8=nọ Hydrochiorothiazide 6.25 mg
UNITED PHARMA VIET NAM lx UNITED PHARMA VIỆT NAM lx UNITED PHARMA VIỆT NAM lx _3ønyoO ‘lus IR = [BISOLOC Pius || [BISOLOC Pius || [BISOLC Cổ Sefumarate 5mg Nike fumarate Bisoprolol tumarate 8 tâm re 62smg giếng F% =
Back Foil

Size: 130 mm
„ai
Tất cả các thông tin về số lô, hạn dùng sẽ được in phun hoặc dập nỗi trong quá trình
sản xuất theo thông tư hướng dẫn ghi nhãn thuốc số 04/2008/TT-BYT ngày 12 tháng
05 năm 2008

R Thuốc bán theo đơn
BISOLOC Plus
Bisoprolol mg va Hydrochlorothiazide
Vién bao phim
Thuốc chẹn Beta 1-Adrenergic/ Lợi tiểu /Điều trịcao huyết áp

THÀNH PHẦN Mỗi viên bao phim chứa: Bisoprolol fumarate…. Hydrochlorothiazide…

Tá dược: Dibasic Calcium Phosphate, Microcrystalline Cellulose, Tinh bot, Crospovi- done, Colloidal Silicon Dioxide, Tinh bét tién gelatin, Magnesium Stearate, Opadry.
DƯỢC LÝ Dược lực học Bisoprolol: làthuốc ứcchế chọn lọc trên thụ thể 81-adrenergic, không cóhoạt tính ổn định màng vàkhông cóhoạt tính kích thích giao cảm nộitại. Bisoprolol ítcóáilực với thụ thể 82trên cơtrơn phế quản vàthành mạch cũng như lên sựchuyển hóa. Do đó,
bisoprolol ítảnh hưởng lên sức cản đường dẫn khí vàítcótác động chuyển hóa trung gian qua thụ thể 82. Hydrochlorothiazide: làthuốc lợitiểu thiazide cótác dụng hạ huyết áp. Tác dụng lợitiểu: Thiazides ứcchế táihấp thu điện giải ởống thận vàlàm tăng bài tiết natri vàclor với lượng gần tương đương. Tác dụng hạ áp: hydrochlorothiazide cótác dụng hạhuyết áp trước tiên làdogiảm thểtích dịch ngoại bào vàhuyết tương dẫn đến làm giảm cung lượng tim; cuối cùng cung lượng tim trởvềbình thường vàhydrochlorothiazide làm giảm sức cần ngoại biên bằng các tác động ngoại biên trực tiếp lên các mạch máu.
Dược động học Bisoprolol được hấp thu vàđạt sinh khả dụng khoảng 90% sau khi uống. Bisoprolol liên kết với protein huyết tương khoảng 30%. Thời gian bán thải trong huyết tương từ10-12 giờ, cho hiệu quả suốt 24giờ sau khi uống 1liều 1ngày. Bisoprolol được bài tiết qua 2 đường: 50% thuốc chuyển hóa qua gan thành dạng không cóhoạt tính vàcuối cùng được thải qua thận, 50% còn lạiđược thải qua thận ởdạng không đổi. Vìsựđào thải xảy raở thận vàgan ởcùng mức độnên không cần điều chỉnh liều cho các bệnh nhân suy gan hoặc suy thận nhẹ vàtrung bình. Hydrochlorothiazide: được hấp thu tốt(65%-75%) sau khiuống. Nồng độđỉnh trong huyết tương đạt được trong khoảng 1-5 giờ sau khi uống. Gắn kết với protein huyết tương khoảng 40% đến 68%. Thời gian bán thải trong huyết tương khoảng 6-15 giờ. 95% liều hấp thu được bàixuất qua nước tiểu ởnguyên dạng.
CHỈ ĐỊNH Bisoloc Plus được chỉđịnh trong điều trịtăng huyết áp.
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG Liều dùng phải thích ứng vớitừng bệnh nhân. Nên dùng buổi sáng, cóthể uống cùng với thức ăn. Nên uống nguyên viên với nước, không được nhai. Người lớn: liều khởi đầu hiệu quả là1viên 2,5 mg/ 6,25 mg ngày 1lần. Nếu không đủ hiệu quả, cóthể tăng lên 1viên 5mg/ 6,25 mg ngày 1lần hoặc lên liều cao hơn nữa tùy theo đáp ứng của bệnh nhân. Bệnh nhân suy thận hoặc suy gan: không cần điều chỉnh liều cho bệnh nhân córối loạn chức năng gan hoặc thận nhẹ hay trung bình. Bệnh nhân lớn tuổi: không nhất thiết phải điều chỉnh liều theo tuổi, trừ khi córốiloạn rõ rệtchức năng thận hoặc gan. Trẻ em: chưa cókinh nghiệm dùng Bisoloc Plus cho trẻem.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH Bisoloc Plus được chống chỉ định cho các bệnh nhân: suy tim không kiểm soát được bằng thuốc; nhịp tim chậm dưới 50nhịp/ phút; huyết ápthấp; hen phế quản nặng hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nặng; bệnh tắc nghẽn động mạch ngoại vigiai đoạn muộn vàhộichứng Raynaud; utuyến thượng thận chưa điều trị;cơn đau thắt ngực Prinzmetal; suy gan hoặc thận nặng; mẫn cảm vớibisoprolol, hydrocholorthiazide hoặc bất cứthành phần nào của thuốc.
THẬN TRỌNG Bisoloc Plus nên được dùng cẩn trọng với các bệnh nhân: bịbệnh tim, bịbệnh động mạch (đặc biệt làhội chứng Raynaud), cótiền sử bệnh hen phế quản, bịbệnh đái tháo
Plus trên phụ nữmang thai. Thuốc lợitiểu thiazide cóthể gây rốiloạn điện giỗi cầu vàvàng daởtrẻ sơsinh, vìvậy không dùng nhóm thuốc này trong 3thá
Lái xevàvận hành máy móc: Bisoloc Plus cóthể ảnh hưởng đến khả năng láixe va van hành máy móc vìnguy cơgây hạhuyết áp và gây chóng mặt.

PHÓ CỤC TRƯỞNG ĐT: 08-38
Ne quyén Yan oh any Kunin >.
TAC DUNG PHY Các tác dụng không mong muốn thường gặp: lạnh chi, buồn nôn, nôn, tiêu chảy vàtáo bón; mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu; giảm kali huyết, tăng acid uric huyết, tăng glucose máu, tăng lipid máu (ởliều cao). Các triệu chứng này thường nhẹ, vàchủ yếu xảy ra trong vòng †đến 2tuần sau khi bắt đầu điều trị. Ítgặp: chậm nhịp tim, rốiloạn dẫn truyền nhĩ thất, suy tim nặng hơn vàhạhuyết áptư thế đứng; chán an, may day, phát ban; hạmagnesi huyết, hạnatri huyết, tăng canxi huyết, kiềm hoá máu giảm clor huyết, hạphosphat huyết; yếu cơ, vọp bẻ; rốiloạn giấc ngủ, trầm cảm. Nếu bệnh nhân đang bịhen phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bisoprolol cóthể gây cothắt cơtrơn phế quản nhưng ítgặp. Hiếm gặp: tổn thương thính giác, giảm thịgiác; viêm mũi dịứng, ngứa, đỏbừng mặt, dị cảm; rốiloạn cường dương hay bất lực; ácmộng, ảogiác; tăng men gan, viêm gan, vàng daứmật; viêm tuy; phản ứng phản vệ, sốt; giảm bạch cầu, mất bạch cầu hạt, giảm tiểu cầu, thiếu máu tan huyết; suy thận, viêm thận kẽ. Xin thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khidùng thuốc.
QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ Dữ liệu vềquá liều khi dùng Bisoloc Plus còn hạn chế. Tuy nhiên, một sốtrường hợp quá liều bisoprolol đã được báo cáo. Các triệu chứng thường gặp nhất khidùng quá liều các thuốc chẹn 3làchậm nhịp tim, tụthuyết áp, cothắt phế quản, suy tim cấp vàhạ đường huyết. Nhìn chung, khixảy raquá liều, nên ngưng dùng bisoprolol vàbệnh nhân nên được điều trịhỗtrợvàđiều trịtriệu chứng, không cóthuốc giải độc đặc hiệu. Các dữliệu hạn chế cho thấy bisoprolol khó thẩm phân được. Nhịp tim chậm: tiêm tĩnh mạch atropine. Hạ huyết áp: dùng isoproterenol hoặc một thuốc chủ vận alpha- adrenergic. Trong trường hợp không đáp ứng cóthể dùng norepinephrine 4mg/L tiêm truyền tĩnh mạch chậm hay dopamine với liều ban đầu 5mcg/kg/phút. Bléc tim (độ 2 hoặc 3):theo dõi cẩn thận, tiêm truyền isoproterenol hoặc máy tạo nhịp tim.Suy tim sung huyết: dùng digitalis, thuốc lợitiểu, thuốc làm tăng lực cocơ, thuốc giãn mạch.Co thắt phế quản: dùng một thuốc giãn phế quản như isoproterenol và/ hoặc aminophylin.Haglucose huyét: tiém tinh mach glucose. Chống kiểm hoá máu: dùng amoni chloride trừkhi người mắc bệnh gan. Bùlạinhanh chóng lượng nước vàđiện giải đãmất.
TƯƠNG
TÁC THUỐC Không được phối hợp bisoprolol vàhydrochlorothiazide với các thuốc chẹn beta khác. Thuốc chẹn calci: cóthể làm giảm tính cothắt cơtim vàlàm chậm dẫn truyền nhĩ thất Vàtụthuyết áp. Clonidine: làm tăng nguy cơ“tăng huyết áphồi ứng” cũng như giảm nhịp tim vàgiảm dẫn truyền nhĩ thất nếu ngừng thuốc đột ngột. Thuốc chống loạn nhịp tim nhóm l(như disopyramide, quinidine): cóthể làm tăng thời gian dẫn truyền nhĩ thất vàgiảm sức bóp cơtim. Thuốc chống loạn nhịp tim nhóm lll(như amiodarone): cóthể làm tăng thời gian dẫn truyền nhĩ thất. Thuốc kích thích phó giao cảm (tacrine): dùng đồng thời cóthể làm tăng thời gian dẫn
truyền nhĩ thất và làm chậm nhịp tim. Insulin vàcác thuốc điều trịđái tháo đường dạng uống: tăng tác dụng hạđường huyết,Thuốc gây mê: giảm bót nhịp tim nhanh dophản xạ và tăng nguy cơtụthuyết áp. Thuốc digitalis glycoside: làm giảm nhịp tim, tăng thời gian dẫn truyền nhĩ thất. Thuốc kích thích giao cảm: phối hợp với bisoprolol cóthể làm giảm tác dụng của cả2 loại thuốc. Thuốc chống trầm cảm 3vòng, barbiturate, phenothiazine vàcác thuốc điều trịcao huyết ápkhác: tăng tiềm lực hạhuyết áptưthế đứng. Mefloquine: tăng nguy cơchậm nhịp tim. Rifampicin: làm tăng sựthanh thải vàchuyển hóa, dẫn đến rútngắn thời gian bán thải của bisoprolol. Tuy vậy, thường không phải tăng liều. Corticosreroid, ACTH: lam tang mat dién giải, đặc biệt làgiảm kali huyết. Amin tăng huyết áp(thí dụnorepinephrin): cóthể làm giảm đáp ứng với amin tăng huyết ápnhưng vẫn cóthể dùng được. Thuốc giãn cơ(thí dụtubocurarin): cóthể làm tăng đáp ứng với thuốc giãn cơ. Lithium: làm tăng độc tính của chất này. Thuốc chống viêm không steroid: làm giảm tác dụng của thiazide. Quinidine: dễgây xoắn đỉnh. Thuốc chống đông, thuốc chữa bệnh gout: thiazide làm giảm tác dụng các thuốc ie Thuốc gay mé, glycoside, vitamin D:thiazide làm tăng tác dụng. i Cholestyramin hay colestipol: giảm hấp thu các chất này qua đường tiêu hoá.
TRÌNH BÀY ⁄ Hộp 3vỉx10viên. Hộp 1vỉx10viên.
BẢO QUẢNBảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng, ởnhiệt độkhông quá 300C. …..“n°”
ISO 9001:2008, WH Ap 2,Bình Chánh, Ì
Size: 196 x280 mm

R Prescription medicine
BISOLOC Plus
Bisoprolol and Hydrochlorothiazide
Film-Coated Tablet
Beta 1-Adrenergic blocker/ Diuretic /Antihypertensive

COMPOSITIONEach Film-Coated tablet contains:
Bisoprolol ÍUmaraf@……………….. -xxx v11 111131 1 11111 TT H1 1egrrr2.5 mg or5mg Hydrochlorothiazide………………… setv111311111131 1 111x T1kcEHTn gyggcăc6.25 mg
Excipients: Dibasic Calcium Phosphate, Microcrystalline Cellulose, Starch, Crospovidone, Colloidal Silicon Dioxide, Pregelatinized Starch, Magnesium Stearate, Opadry.
PHARMACOLOGYPharmacodynamicsBisoprolol: isahighly ®1-selective-adrenoceptor blocking agent, lacking Jÿin: sympathomimetic and membrane stabilizing activity. Itonly shows low affinity e 2-receptor ofthe smooth muscles ofbronchi and vessels aswell astothe 2. ©EdyÍors concerned with metabolic regulation, Therefore, bisoprolol isgenerally expected toinfluence the airway resistance and B2-mediated metabolic effedtBz Hydrochlorothiazide: isathiazide diuretic which has ahypotensive effect) Bi ee PH hydrochlorothiazide inhibits renal tubular mechanisms ofelectrolyte reabso! increase excretion ofsodium and chloride inapproximately equivalent aC Antihypertensive: hydrochlorothiazide lowers blood pressure initially byreducing and extracellular fluid volume lead tocardiac output also decrease; eventually om output returns tonormal and hydrochlorothiazide decrease peripheral resistance direct peripheral effects onblood vessels.

PharmacokineticsBisoprolol isabsorbed and has abioavailability ofabout 90% after oral administration. The plasma protein binding ofbisoprolol isabout 30%. The half-life inplasma of10-12 hours gives a 24 hour effect after dosing once daily. Bisoprolol isexcreted from the body
by two routes: 50% ismetabolized bythe liver toinactive metabolites which are then excreted bythe kidneys; the remaining 50% isexcreted bythe kidneys inanunchanged form. Since the elimination takes place inthe kidneys and the liver tothe same extent, a dosage adjustment isnot required for patients with mild and moderate impaired liver function orrenal insufficiency. Hydrochlorothiazide: iswell absorbed (65%-75%) following oral administration. Peak plasma concentrations are observed within 1-5 hours of dosing. Plasma protein-binding isapproximately 40% to68%. The plasma elimination half-life is about 6-15 hours. 95% ofthe absorbed dose isexcreted inurine asunchanged drug.
INDICATIONSBisoloc Plus isindicated inthe management ofhypertension.
DOSAGE AND INSTRUCTION FOR USE The dose should beindividualized foreach patient. The tablets should betaken inthe morning and can betaken with food. They should beswallowed with some liquid and should not bechewed. Adults: the effective starting dose isone 2.5 mg/ 6.25 mg tablet once daily. Ifthe antihypertensive effect of this dose isnot sufficient, the dose may beincreased toone 5mg/ 6.25 mg tablet once daily ortoahigher dose depending onpatients’ response. Patients with Renal orHepatic Impairment: dose adjustment isnot necessary in patients with mild and moderate hepatic orrenal impairment. Geriatric Patients: dosage adjustment onthe basis ofage isnot usually necessary, unless there isalso significant renal orhepatic dysfunction. Pediatric Patients: there isnopediatric experience with Bisoloc Plus.
CONTRAINDICATIONSBisoloc Plus iscontraindication inpatients who are hypersensitive with any ofthe components.Bisoprolol Plus iscontraindicated inpatients with: acute heart failure orduring episodes ofdecompensated heart failure requiring i.v. inotropic therapy; cardiogenic shock; AV block ofsecond orthird degree (without apacemaker); sick sinus syndrome; sinoatrial block; bradycardia with less than 50beats/min before the start of therapy; hypotension (systolic blood pressure less than 100 mmHg); severe bronchial asthma orsevere chronic obstructive pulmonary disease (COPD); late stages ofperipheral arterial occlusive disease and Raynaud’s syndrome; untreated phaeochromocytoma; metabolic acidosis; sulfonamide- derived drugs hypersensitivity; gout history; hyperuricemia; anuria; Addison disease; hypercalcemia; hypokalemia; severve renal orhepatic failure.
PRECAUTIONSBisoloc Plus should beused with caution inpatients with: heart diseases, peripheral arterial disease (especially Raynaud’s syndrome), history ofbronchial asthma, diabetes mellitus, thyroid dysfunction, gout, psoriasis, hepatic orrenal failure, the treatment of allergic diseases, anesthesia and major surgery, sympathectomy. Allpatients should beobserved forsigns offluid orelectrolyte disturbances and periodic determination ofserum electrolytes should beperformed.
Pregnancy: Pregnancy: There are no adequate and well-controlled studies with Bisoloc Plus inpregnant women, Thiazide diuretics can cause electrolyte disorders, jaundice, thrombocytopenia inneonatal; use ofthiazide should beavoided inlast 3 months of , pregnancy. The benefits ofusing Bisoloc Plus during pregnancy should bewelgiied against the possible hazard tomother &fetus.
Nursing mother: Breastfeeding isnot recommended during administration ofBisoloc Plus. `
Effect onability todrive oroperate machinery: Bisoloc Plus may affect ability todrive oroperate machinery due tothe risk of hypotension and dizziness.
“TƯ (ah

SIDE -EFFECTS Common adverse reactions: cold extremities; nausea, vomiting, diarrhea, constipation; fatigue, dizziness, headache; hypokalemia, hyperuricemia, hyperglycemia, hyperlipid- emia (athigh dose). These adverse reactions are usually mild, and mainly occur within the first one totwo weeks oftreatment. Uncommon adverse reactions: bradycardia, AV conduction disturbances, worsening of heart failure and orthostatic hypotension; anorexia, urticaria, rash; hypomagnesemia, hyponatremia, hypecalcemia, hypochloremic alkalemia, hypophosphatemia; muscular weakness and cramps; sleep disturbance, depression. Ifapatient issuffering from bronchial asthma or other chronic obstructive lung diseases, bisoprolol may uncommonly cause bronchospasm. Rare adverse reactions: hearing impairment, decreased visual acuity; allergic rhinitis, itching, flush, paresthesia; potency disorders orimpotence; nightmares, hallucinations; increased liver enzymes, jaundice, hepatitis; pancreatitis; anaphylaxis, fever; leucope- nia, agranulocytosis, thrombocytopenia, hemolytic anemia; renal failure, interstitial nephritis.Please inform your doctor ofallundesirable effects upon drug administration.
OVERDOSAGE AND TREATMENT There are limited data on overdose with Bisoloc Plus. However, several cases of overdose with bisoprolol have been reported. The most common signs expected with overdosage ofaB-blocker are bradycardia, hypotension, bronchospasm, acute cardiac uulliciency, and hypoglycemia. Ingeneral, ifoverdose occurs, bisoprolol treatment estopped and supportive and symptomatic treatment should be provided; pecific antidote. Limited data suggest that bisoprolol ishardly dialyzable.
Oproterenol oralpha- adrenergic agonist. Incase ofpoor response to tshould be administered norepinephrine 4mg/L byslow intravenous tim with the initiate dose of5mcg/kg/minutes. ond orthird degree: monitoring carefully, intravenous isoproterenol or ĐT.

alkalemia management: using amonium chloride, not toperform inpatients with liver disease.Fluid and electrolyte replacement should beperformed quickly.
DRUG INTERACTIONS Donot combine bisoprolol with other beta blockers. Calcium antagonists: negative influence oncontractibility, atrio-ventricular conduction and blood pressure. Clonidine: increased risk of”rebound hypertension” ifthe drug isstopped suddenly as well asanexaggerated decrease inheart rate and cardiac conduction. Class-l antiarrhythmic drugs (e.g. disopyramide, quinidine): effect onatrio-ventricular conduction time may bepotentiated and negative inotropic effect increased. Class-lll antiarrhythmic drugs (e.g. amiodarone): effect onatrio-ventricular conduction time may bepotentiated. Parasympathomimetic drugs (including tacrine): concomitant use may increase atrio-ventricular conduction time and the risk ofbradycardia. Insulin and oral antidiabetic drugs: intensification ofblood sugar lowering effect. Anesthetic agents: attenuation ofthe reflex tachycardia and increase ofthe risk of hypotension.Digitalis glycosides: decrease ofheart rate, increase ofatrio-ventricular conduction time.Sympathomimetic agents: combination with bisoprolol may reduce the effect ofboth agents.Tricyclic antidepressants, barbiturates, phenothiazines aswell asother antihypertensive agents: increased blood pressure lowering effect. Mefloquine: increased risk ofbradycardia. Rifampicin: increase elimination and metabolism ofbisoprolol and cause decrease half-life ofbisoprolol. However, anincrease indose isgenerally unnecessary. Corticosteroid, ACTH: intensified electrolyte depletion, particularly hypokalemia. Pressor amine (e.g. norepinephrine): possible decreased response topressor amines but not sufficient topreclude their use. Muscle relaxants (eg, tubocurarine): possible increased responsiveness tothe muscle relaxants.Lithium: add ahigh risk of lithium toxicity. Nonsteroidal anti- imflammatory drugs: reduce effects ofthiazides. Quinidine: can cause torsade. Anticoagulants, gout treatment drugs: thiazides reduce effects ofthese drugs. Anesthetic drugs, glycoside, vitamin D:thiazides increase effects ofthese drugs. Cholestyramine orcolestipol: impaired the absorption ofthese drugs inthe gastrointestinal tract.
PRESENTATIONBox of3blisters x10tablets. Box of1blister x10tablets.
STORAGEStore ina dry place, out ofthe light, attemperatures not exceeding 30°C.
SHELF-LIFE24months from manufacturing date.
USE UPON DOCTOR’S PRESCRIPTION ONLY
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN READ THE PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE FOR MORE INFORMATION, PLEASE ASK FOR DOCTOR’S ADVICE
Manufactured by UNITED PHARMA VIETNAM, INC. ISO 9001:2008, WHO-GMP, GLP, GSP Commune 2,Binh Chanh, HCMC, Vietnam Tel: 08-38100800
INVIEV074000BL01 Size: 196 x280 mm

Ẩn