Thuốc Biragan 150: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBiragan 150
Số Đăng KýVD-21236-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngParacetamol – 150 mg
Dạng Bào ChếThuốc đạn
Quy cách đóng góiHộp 2 vỉ x 5 viên; hộp 10 vỉ x 5 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 498 Nguyễn Thái Học, Tp. Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 498 Nguyễn Thái Học, Tp. Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
19/01/2016Công ty CP Dược – Trang TBYT Bình ĐịnhHộp 2 vỉ x 5 viên; hộp 10 vỉ x 5 viên2100Viên
» : BO Y TẾ Myc
CUC QUAN LY DUGC
DA PHE DUYET
| Lan đàu:.4. 1⁄4….Ái ket

MẪU NHẪN

chỉ định, Cách dùng, Liều đùng &Các thông tin khác: Xem toa hướng dẫn sửdụng bên trong hộp. Bảo quản: Nơi thoáng mát, nhiệt độkhông quá 30°C.
Để xatầm tay của trẻ em Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng

Hộp 2vỈx5viên thuốc đạn GMP WHO
Biragan 150
Paracetamol 150 mg
Nhan vi
Biragan 150
+THUỐC ĐẠN/SUPP0SIT0RY/SUPPOSITDIRE ŠDUONG DUNG: TAYC TRANG-Voie rectal
Biragan 150 Paracetamol 150mg THUỐC ĐẠN/SUPP0SITDRY/SUPP0SITDIRE ĐƯỜNG DÙNG: TRỰC TRÀNG-Voie reclal ’
sBiragan 150. ©Paracetamol 150mg ÈTHUỐC re ora mo suerost ẾC BUONG DUNG: TRYC TAANG-Voie rectal
M Biragan 150

17)=StÐ
Ss=&®GS8—snh DIPHAR
|
POPBI
©LQTT
c
©
Đ©
=
a
Paracetamol 150mg THUỐC. ĐẠN/SUPP0SIT0RY/SUPP0SITDIRE ĐƯỜNG ĐÙNG: TRỰC TRÀNG-Voie retal

`2…

Indications, Contra-indications, Dosage, Administratlon & Other | information: See the enclosed leaflet inbox. | s„Biragan 150 Storage: Dry cool place, not exceeding 30°C. i šTHUỐC TiNIRu/v09010015UPP090 NET
Keep out ofreach ofchildren || 3BUONG DUNG: TAYC TRANG-Voie rectal
Read carefully the leaflet before use | Biragan 150 Paracetamol 150mg ‘WOYN AnD “Ag 20H [FUL u9&NÔN 06p “%4! _THUỐC ĐẠN/§UPP0SIT0RY/SUPP0SIT0IRE “W3I1133VWMVHd LWVHaI0t8 if –

©BUONG DUNG: TAYC TRANG-Voie rectal
sBiragan 150 ŠParacetamol 150mg ŠTHUỐC BAN/SUPPOSITORY /SUPPOSITOIRE BUONG DUNG: TAYC TRANG-Voie rectal
oy Biragan 1SỐ GU Paracetamol 150mg THUỐC eae connie BUONG DUNG: TRYC TRANG-Voie rectal SBK/Reg.
No:

Bu OG, jowejeoeleg
09L ueBe1Ig
OHM dW) $@I1OlIsoddns sxS1©1SII ZJOXOg

SốlôSX/LoL
No
Ngay
SX/Mfg.
Date:
HD/Exp.
Date

+ MAU NHAN –
Hộp 10vÏx5viên thuốc đạn GMP WHO
_
Hộp
50viên
thuốc
đạn
Biragan
150

~ > Nhãn vi Indicatlons, Contra-Indlcatlons, Dosage, Administration &Other Information: : “a See the enclosed leafletin box. 1 2Biragan 150 Storage: || 2THUOC BAN/SUPPOSITORY/SUPPOSITOIRE | Dry cool place, not exceeding 30°C. |i @BUONG DUNG: TAUC TRANG-Voie rectal
Biragan 150 Paracetamol 150 mg

Keep out ofreach ofchildren Read carefully the leaflet before use ị _THUỐC | i &DUONG DUNG: TRỰC TRANG-Voie rectal BIDIPHAR 1PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK COMPANT ị a 1 a8greThi Hoe, ayHon Ci,ihihPr, atam sHiragan 150
ĐƯỜNG DÙNG: TRỰU TRÀNB-Vois reclal
§Patacelamol 150mg B `| ŠTHUỐC ĐẠN/SUPP0SITDRY/SUPP0SITDIRE 5 i rN
Biragan 150 » Paracelamol 150mg m THUOC DAN/SUPPOSITORY/SUPPOSITOIRE SUONG DUNG: TAVC TRANG-Voie rectal
Biragan 150 zParacetamol 150mg m =THUOC DẠN/SUPP0SJTORY/SUPP0SITDIRE %BUONG DUNG: TAYC TRANG-Voie rectal
Biragan 150 Paracelamol 150mg ~THUỦC ĐẠN/SUPP0SIT0A1/SUPPDSITDIRE. %QUONG DUNG: TAUC TRANG-Voie rectal
:Biragan 150 &Paracelamol 150mg &THUOC BAN/SUPPOSITORY/SUPPOSITOIRE BUUNG DUNG: TRUC TRANG-Voie rectal
: Biragan 150 ®Paracelamol 150mg THUẾP, ooaaron aureus ee BUONG DUNG: TAUC TRANG-Voie ractal

6U! 0GI_ JOU1E192E1Edq
0SL ueBe1ig sauopsoddng
0gjoxog
0L
ueBe1¡g

SoIioIsoddns SxS12)SỊ OxO OHAA d9 HON 6SX S1Ø1SII8 010 Xót

Biragan 150 m„.«„ b/
SETS EA SE DNEH Ho tiếc Gởi,
Chỉ định, Chống chỉ định, Cách dùng, Liều dùng &Các thông tin khác: Xem toa hướng dẫn sửdụng bên trong hộp. Bảo quản: Nơi thoáng mát, nhiệt độkhông quá 30°C. SÐK/Reg.NoSốlôSX/Lot No: Để xatầm tay của trẻ em Ngày SX/MIg. Date: Đọc kỹhướng dẫn sử dụng trước khi dùng HD/Exp. Date
CÔNG TYCỔPHAN DƯỢC PHAM BIDIPHAR 1 408NguyÏn TháiHọe-TP.Quy Nhớn-ðình Bjnh-Vigh Mam

Thành phần:
Mỗi viên thuốc đạn chứa:
ParacetamolL…………………..-. «+

Ẩn