Thuốc Bibiso: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBibiso
Số Đăng KýVD-22482-15
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCao khô Bìm bìm ; Cao khô Artiso ; Cao khô Rau đắng đất – 5,25 mg; 100 mg; 75 mg
Dạng Bào ChếViên nang mềm
Quy cách đóng góiHộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun 521 An Lợi, xã Hoà Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun 521 An Lợi, xã Hoà Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
08/06/2015Công ty CPDP MedisunHộp 5,10 vỉ x 10 viên1200Viên
[IEDIGUI] #;22% 59mg 5n NHAN SAN F M: BIBISO š ,
a PS LÊ”
Eglo Oo fee pe |S
/ a Od
ach
prshecced

HLA 2 naa ov
,4
WA
DONG
AINV

BIBISO

(Extractum Cynarae siccum) . Cao khéRaudang dat:. (Extractum Glini oppositifolii siccum)

Ẻ # `2 ì ca _ ‘®) |_ ———
IEIISI gratia ean tie ÔnĐi Hưng | BIBI 0 MEDISUT 521 AnLoi, Hoa Loi, Ben Cat, Binh Duong —— :(0650) 2 5 106 | ———————- TE:L: (0650) 3589 036-FAX: (0650) 3589 297/ ĐT:(0650) 3588 036-FAX: (0650) 3589 297 | SDK: XXXX ( VISA: XXXX THÀNH PHÀN: COMPOSITION: Mỗiviên nang mềm chứa: Each softgel contains: Gao khôBlmbÌNf ¿……… sua. 8,25 BÍ Extractum Semen Pharbitidis: {Extractum Semen Pharbitidis) Extractum Cynarae siccum: Cao khôActiso:…………… caine LOOM Extractum Glini oppositifolil siccum: .75mg Excipients: Soybean oil,Lecithin, Beeswax, Gelatin, Sorbitol, Glycerin, Vanillin, Propyl paraben, Methyl paraben, Titanium dioxide, Black & Red iron oxide, Green-S, q.s.1 softgel Tádược: Dầu đậu nành, Lecithin, Sáp ong, Gelatin, Sorbitol, Glycerin, Vanilin, Propyl paraben, Methyl INDICATION: – paraben, Titan dioxyd, Oxyd sắtđen, Oxyd sắt đỏ, -Support forthe treatment ofacute and chronic Green-S, vữađù1viên nang mem. hepatitis. CHỈ ĐỊNH: ~lmpaired liver function, especially duetobeer, alcohol, ¢ drugs orchemicals.
BIBISO
-Hỗtrợđiều trịcácbệnh viêm gancấpvàmạn tính. -Suygiảm chức năng gan, đặcbiệtdodùng bia,rượu, thuốc hay hóa chất. -Viêm gangâymệtmỏi, vàng da,khỏtiêu, bítiểutiện, táobón, … -Các bệnh dịứngdo bệnh gan gây ranhư: Mụn nhọt, lở ngứa, nỗimềđay,… LIEU DUNG -CACH DUNG: ~Người lớn:2-4viên/lần x3lần/ngày. ~Trẻem:1 -2viên/lần x3lầằn/ngày. CHÓNG CHỈ ĐỊNH, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON, TUONG TAC THUOC VACAC THONG TIN KHAC:

-Hepatitis causes fatigue, jaundice, indigestion, urinary retention, constipation, … -Allergies caused byliver disease, such aspimples, sores itching, hives, … DOSAGE -USAGE: -Adults: 2-4softgels/time x3times/day. -Children: 1 -2softgels/time x3times/day. CONTRAINDICATIONS, SIDE-EFFECTS, INTERACTION AND OTHER INFORMATION: Please read theleaflet inthebox. STORAGE:Dryplace, avoid thesunlight, below 30°C. SPECIFICATION: MANUFACTUTER

Xinđọctờhướng dẫnsửdụng thuốc. BAO QUAN:Nơikhôthoáng. tránh ánhsáng, nhiệt độdưới 30°C. TIEU CHUAN: TCCS .

KEEP OUT THE REACH OFCHILDREN READ CAREFULLY THE INSTRUCTION BEFORE USE
DE XA TAM TAY TRE EM ĐỌC KỸHƯỚNG DĂN SỬDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG Sel it

* M sỡ S „mm. — ae en — om ‘eet oe) ‘eae S cà xo. od D tư ST ’ 3 if t/? * = a ZW Zz Cái `. „ cS So Œ MB HH 2Œ jÐ 5Œ HỆG tí eee om = 5ã= 2 5 5 5 “% tk.ả; htt >Km. € 5,fle mỉ x a ke vx @ 2 B 2
5= 5 NSX: HD: ee PEP 2 Pee ®>= 2 sy : : ger SSe 5 ae ai ~ wes Ch Bee S“0Ð: ge` 5 & Cy bØ š ` : : — 2# st e &MT eo cw ˆ@ Eo mm sẽ “mẽ sẽ ° aaa e on sa 1 cứ cc. 5 x —” Sẽ = ¿sẻ =% ::2 — œ ca
288 888 223 { 888 888 538 |

[IEDIOLU| sérgn.eéenin geen meos NHAN SAN PHAM BIBISO

â Pharmaceutical Joint Stock Company sốtÂnLợi tủa Lợi Ben Cat Binh Đương | BIBISO HIEDD|GUÏT se! Anlõi Hoe Lo, Ben Cat, Binh Duong BIBISO 3 2 5 9 1 ———- TEL: (0650) 3589 036 -FAX: (0650) 3589 297,

ĐT: (0650) 3589 036 -FAX: (0650) 3589 297 | SDK: XXXX VISA: XXXX
THANH PHAN: COMPOSITION: Mỗiviên nang mềm chứa: Each softgel contains: Caokhé Bimbim: ….. sec… 9,25MG Extractum Semen Pharbitidis: (Extractum Semen Pharbitidis) Extractum Cynarae siccum: Cao khôActiso:………… since LOOM Extractum Glini oppositifolii siccum: Excipients: Soybean oil,Lecithin, Beeswax, Gelatin, Sorbitol, Glycerin, Vanillin, Propyl paraben, Methyl paraben, Titanium dioxide, Black &Red iron oxide, Green-S, q.s.1softgel. INDICATION:-Support forthe treatment ofacute and chronic hepatitis.-Impaired liver function, especially duetobeer, alcohol, drugs orchemicals. -Hepatitis causes fatigue, jaundice, indigestion, urinary retention, constipation, … -Allergies caused byliver disease, such as pimples,
(Extractum Cynarae siccum) Cao khéRaudang dat:. (Extractum Glini oppositifolii s Tádược: Dầu đậu nành, Leeithin, Sáp ong, Gelatin, Sorbitol, Glycerin, Vanilin, Propyl paraben, Methyl paraben, Titan dioxyd, Oxyd satden, Oxyd satdd, Green-S, vừađù1viên nang mềm. i CHIDINH: – -Hỗtrợđiều trịcácbệnh viêm gan cấp vàmạn tỉnh. h -Suygiảm chức năng gan, đặcbiệtdodùng bia,rượu, § thuốc hayhóachất.

-Viêm gangây mệt mỏi, vàng da,khỏtiêu, bi tiểu tiện,

táobón… sores itching, hives, … § ~Cácbệnh dịứngdobệnh gangây ranhư: Mụn nhọt, lở DOSAGE -USAGE: ngứa, nổimèđay,… -Adults: 2-4softgels/time x3times/day. LIEU DUNG -CACH DUNG: -Children: 1 -2soRgelsitime x3times/day. CONTRAINDICATIONS, SIDE-EFFECTS, INTERACTION AND OTHER INFORMATION: Please read theleafletin thebox. STORAGE:Dryplace, avoid thesunlight, below 30°C SPECIFICATION: MANUFACTUTER
~Người lớn:2-4viên/lần x 3lần/ngày. ~Trẻem:1-2viên/lần x3lần/ngày. CHÓNG CHỈ ĐỊNH, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON. TƯƠNG TÁC THUÓC VACAC THONG TIN KHAC:Xinđọctờhướng dẫnsửdụng thuốc. BẢO QUẢN:
Nơikhôthoáng, tránh ảnhsáng, nhiệt độdưới 30°C. TIEU CHUAN: TCCS
KEEP OUT THE REACH OFCHILDREN READ CAREFULLY THE INSTRUCTION BEFORE USE DE XA TAM TAY TRE EM ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG

( WHO TRƯỚC KHI DÙNG Be3 TERS X20SOFTGELS Noneettceal tidal se!
2 ? -_ — ~— ~— 2 —. e«¿ — Xi = 3š see gen p t i { s bể, = z— 2= Bon = 2 3 œ z ä z8Ð 2 2oo a x
2 5 5 gS 2 = z 5 = =2 z = s“ “ae ae 2 = = = = = x Xia . Đ 5 s Ẫ c5 — Số lôSX: ke 5 s 5 NSX HD 7 mer Ty 2 ệ = 4 `
: a pes Oo 5 5 a Xx : : om, a~—— SSR 2comme, om remy ce W § . Đ a7 6G S2 = © } 3 cP § su >iF =aa § r = 2 Gr .e EM 2 FY 5 2 # 2 232 “os @88 °oS Yee 228 ¥ d0 aS E22 — 8 — esate 22 ase) ser ae = é = m= Fé =
gee § eee ass ỗ đãŠ

lo. –

Dé xa tam tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin, xin tham khảo ý kiến bác sỹ
BIBISO
Trình bày: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp §vỉ x 10 viên
Công thức: Mỗi viên nang mềm chứa:
Cao khô Bìm bìm (Extractum Semen Pharbitidis) 5,25 mg
Cao khô Actiso (Extracfum Cynarae siccum) 100,0 mg
Cao khô Rau đắng đất (Extractum Glini oppositifolii siccum) 75,0 mg
Tá dược :
(Dầu đậu nành, Lecithin, Sáp ong, Gelatin, Sorbitol ,Glycerin, Vanillin, Propyl
paraben, Methyl Paraben, Titan dioxyd, Oxyd sat den, Oxyd sắt đỏ, Green — S,
Nước tỉnh khiết) vđ 1viên nang mềm.
Dạng bào chế: viên nang mềm.
Tính chât
Artdiso có tác dụng lợi mật, kích thích tiêu hóa, hạ cholesterol huyết và rất hiệu quả

đối với các chứng bệnh về gan mật.
Bìm Bìm chứa Pharbitin làm tăng sự co bóp của ruột, được dùng rộng rãi trong dân
gian làm thuốc nhuận trường, lợi tiểu, thông mật.
Rau đắng đất có tác dụng lợi tiêu hóa, nhuận gan, ích mật, thanh nhiệt, lợi tiểu, giải
doc, ha nhiét.
Chi dinh
– Hỗ trợ điều trị các bệnh viêm gan cấp và mãn tính.
– Suy giảm chức năng gan, đặc biệt do dùng bia, rượu, thuốc hay hóa chất.
-_ Viêm gan gây mệt mỏi, vàng da, khó tiêu, bí tiểu tiện, táo bón…
– Các bệnh dị ứng do bệnh gan gây ra như: mụn nhọt, lở ngứa, nổi mề đay …
Chồng chỉ định
– Qua man cảm với một trong các thành phần của thuốc.
-_ Phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú, người đang tiêu chảy.

CÔNG TY CPDP ME DI SUN Tài liệu dùng cho đăng ký

_`
@3$

Liều dùng và cách dùng:
-_ Người lớn :2-4 viên/lần, 3lần/ ngày.
– Tréem: 1-2 viên/lần, 3 lần/ ngày.
Tương tác thuộc
Chưa tìm thấy tài liệu

Thận trọng
-__ Quá mẫn cảm với một trong của thành phần của thuốc
Phụ nữ có thai và cho con bú |Ở
Không sử dụng thuốc phụ nữ có thai, và đang cho con bú.
Quá liêu và xử trí
Chưa có báo cáo.
Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc không gây buồn
ngủ nên có thể dùng cho người lái xe và vận hành máy móc.
Tác dụng không mong muốn
Thông báo với bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.
Bảo quản: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
Hạn dùng: 36 tháng kế từ ngày sản xuất.
Không dùng quá thời hạn ghỉ trên bao bì.
Tiêu chuẩn: TCCS số 0650-B-003-08
Logo céngty: MEDICUN |
Nhà sản xuât: Công ty cô phân Dược Phâm ME DI SUN
Địa chỉ nhà sản xuất: 521 ấp An Lợi, xã Hoà Lợi, H.Bến Cát, T.Bình Dương.
Điện thoại: 0650 3589036 — Fax: 0650 3589297

TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nouyén hi thu Ahly

CONG TY CPDP ME DI SUN Tài liệu dùng cho đăng ký

Ẩn