Thuốc Bevitin: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBevitin
Số Đăng KýVD-18132-12
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngVitamin B1- 250 mg
Dạng Bào ChếViên nén bao đường.
Quy cách đóng góiHộp 1 chai x 20 viên. Hộp 10 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC (NIC Pharma) Lô 11D đường C, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCông ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC (NIC Pharma) Lô 11D đường C, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh
sở
đục
MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ
1-MẪU ỐNG BEVITIN (20 viên bao đường)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC BEVITIN
weA CÀ 20 VIÊN BAO ĐƯỜNG
DA PHE DUYET công Tas Vitamin B1………………………….. 280 mg Tádược…… vd………… 1viên bao đường
Lân đâu:z49,.L.4-,../„@Á49~ An HN Xinđọctrong !Ðhướng dẫnsửdụng.
SẲN XUẤT THEO TCCS
GMP-WHO
ĐỌCKỸHƯỚNG DẪNSỬDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG dã, ĐỀXã TÂMmai “= BAOQUAN NOIKHOMAT(NHIET BO<30°C) TRÁNH ÁNHSÁNG. CỨNG TYTRHW $1-TM 0ƯỢC PHẨM W.I.¢ L0110,Badng C,KENTanTạo,08h Tân,TpHOM Tp.HCM, ngày / tháng W& nam 2011 DS. NGUYEN TRUNG KIEN MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ 3 -NHÃN VỈ BEVITIN (1 ví x 10 viên bao đường) Tp.HCM, ngày /) tháng 2Ý năm 2011 KT.Tổng Giám Đốc —ge fs MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ 4- MẪU HỘP BEVITIN (hộp 10 vi x 10 viên bao đường) ñUIQQố L8 UỊUIEJIA NIHA138 CÔNG THÚC: Tádược ...vd........ CHONG CHIBINH, THAN TRONG VA CAc THONG TINKHAG: Xinđọctrong #8hufing din sitdung. BEVITIN Vitamin B1 250 mg BEVITIN Vitamin Bi 250 mg Cal ĐỊNH:~Điểutrịtìnhtrạng thiếu Vitamin Bt -bExaTAs TAY CUA TREEM +BAOQUAN NOIKHO MAT (NHỆT ĐỘ<39V),TRÁNH ANH SÁNG. Mã Vạch SẲN XUẤT THEO TCCS SDK: SốlôSX: Ngày SX : Hạn dùng: Cô TYTRHH SX-TM DƯỢC PHẨM W.L.E LẺ100,Đường È,KOH Tân Tạo,08h To,Tp.HCM N1 PHARMA Co. Lid ‘Blook110,RoadC,TanTaotP,BinhTanDist,HOMC ) Tp.HCM, ngay “thang Of nam 2011 KT.Tổng Giám Đốc os) 44 MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ 2- MẪU HỘP BEVITIN (hộp 1 ống x 20 viên bao đường) a ar BEVITIN 720 2D) 5 CELT: €UT/C + ® & & & £ eo nat aePane ISMP-WH0)| I6MP-WH0) Tp.HCM, ngày / tháng 0£ năm 2011 KT.Tổng Giám Đốc TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỰNG THUỐC Viên bao đường BEVITIN BEVITIN Viên bao đường: $Công thức (cho một viên): -TádƯỢC...........ó..., vừa đủ............. 1viên bao đường (Magnesi stearat, Bột talc, Tỉnh bột sắn, Polyvinylpyrolidon, Đỏ erythrosin, Titan dioxyd, Sáp carnauba, Đường trang, Gelatin, Calcicarbonat) ¢ Chi dinh: -Diéu trj tinh trang thiéu Vitamin BI như: bệnh têphù (beriberi) +Liều dùng: -_Người lớn: Uống mỗi ngày 1viên ®Chống chỉ định: -_Quá mẫn với Thiamin va các thành phần khác của chế phẩm. $Tác dụng không mong muốn: -Hiém gặp: Ban da, ngứa, mày đay. THONG BAO CHO BÁC SỸ NHỮNG TAC DUNG KHONG MONG MUÓN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC +Tương tác thuốc -Chua thay vitamin BI tương tác với thuốc nào ¢Than trong -_Thời kỳ cho con bi: Thiamin qua được sữa mẹ, tuy nhiên do còn thiếu dữ liệu về ảnh hưởng trên nhũ nhỉ, cần thận trọng khi dùng thuốc trong thời gian cho con bú. Khâu phần thiamin hàng ngày trong thời kỳ cho con bú là 1,6 mg. Nếu chế độ ăn của người mẹ được cung câp đây đủ, thì không cân phải bố sung thêm thiamin. +Quá liều -_Chưa có tài liệu báo cáo về các biểu hiện khi sử dụng quá liều vitamin B1 ¢Trinh bay: -Hộp Ichai x20 viên bao đường. -Hộp 10 vỉx10 viên bao đường. ®Hạn dùng: -36 tháng kể từngày sản xuất ¢Bao quan: -Noi khô mát (nhiệt độ <30°C), tránh ánh sáng. $Tiêu chuẩn: TCCS ĐỀ XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM fon ĐỌC KỸ HUGNG DAN SU DUNG TRUGC KHI DUNG NEU CAN THEM THONG TIN XINHOI YKIEN CUA THAY THUOC KHONG DUNG THUOC QUA HAN SỬ DUNG GHI TREN HOP CONG TY TNHH SX-TM DUQC PHAM NIC (NIC-PHARMA) Lô 11D đường C—KCN Tân Tạo -Q.Bình Tân -TP.HCM DT :7.541.999 —Fax: 7.543.999 “ngày 10 thang 08 nam 2011 ING GIAM DOC
Ẩn