Thuốc Betaserc 16mg: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBetaserc 16mg
Số Đăng KýVN-17206-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngBetahistine dihydrochloride – 16mg
Dạng Bào ChếViên nén
Quy cách đóng góiHộp 3 vỉ x 20 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtAbbott Healthcare SAS Route de Belleville, Lieu dit Maillard, 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
Công ty Đăng kýAbbott Products GMBH Hans-Boeckler-Allee 20, 30173 Hannover

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
21/09/2015Công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình DươngHộp 3 vỉ x 20 viên3178Viên
15/04/2020CÔNG TY TNHH DKSH PHARMA VIỆT NAMHộp 3 vỉ x 20 viên3496Viên
ETU BETASERC 16MG 3X20CP (24) VN01 | COULEURS |
Article Code: 1074294
Cutting die: 24
Replaces :1070648 SPECIFICATION SOLID 186113
Pharmacode: 1839
AxBxH: 75 x24 x96 mm
Process Black
(35 et 100%)

RF 5135 ABBOTT HEALTHCARE CCP
PMS Process Blue
EW 16-NOV-10 (édit.1)

ME CUTTING DIE -NOT PRINTED
“BỘ Y TẾ saat
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐA PHÊ D YET
Tablets contain mannitol (E421) Betaser betahistine dihydrochloride 16mg 60tablets

Lan dau: ¿đi 4. As Teen ree! weeeeaseeel tee

i
PRESCRIPTION DRUG
betahistine dihydrochloride 16 mg
60 tablets
Cc) Abbott

1074294 (24) CL1839
BE.
`
Manufactured by /Sản xuất bởi: Abbott Healthcare SAS Route deBelleville, Lieu ditMaillard 01400 Chatillon-sur-Chalaronne FRANCE (PHAP) For/ cho: Abbott Healthcare Products B.V., THE NETHERLANDS (HA LAN) Importer/DNNK:Công tycổphần Dược liệu TW 2.Tp. Hồ Chí Minh.
Betaserc

:qH/dx3
!XSN/9Ep’JnueW[:XS
0l9s/1O1
©

(
mt ® r ] 3blisters x20 tablets Betaserc 16
Each tablet contains 16mg betahistine dihydrochloride. Indications, contra-indications, usage, others: see the enclosed insert. Read carefully the enclosed package leaflet before use. For oral use. Do not store above 30°C.
Store inthe original package and inadry place. Keep this medicine out ofreach and sight ofchildren.
Thuốc bán theo đơn Viên nén. Hộp 3vỉx20viên Mỗi viên chứa 16mg betahistine dihydrochloride. Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, các thông tinkhác: đề nghị xem tờhướng dẫn sửdụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thuốc dùng uống. Không bảo quản trén 30°C. Bảo quản thuốc trong bao bìgốc, nơi khô ráo. Để thuốc xatầm tay vàtầm nhìn của trẻ em. Reg.No/SĐK:

TỊ

1/
(M1)
code
laetus

ALU
BETASERC
16MG
286MM
VN01
Laetus
code:
1517
SAP
Code
:1074295
Width:
286
mm
Colour(s):
PROCESS
BLACK
Replaces
:1070649
SPECIFICATION
TECHN.
SOLID
117172
RF5135
ABBOTT
HEALTHCARE
CCP
EW16-NOV-10
(edit.1)
MBH
FILETS
ETZONES
TECHNIQUES

LAIZE
286
mm

MARKING
ZONE

“XXXXXX
DDMMYY
DDMMYYZS
(batch
/manuf.
date
/exp.
de
VỀ
4
ismarked
on
each
blisteff
wy
while
manufacturing

nh

OL /7z- noonesc: ¿LSL19 S8Zy/0L
®
Belaserc
“16
16mgbetahistine
dihydrochloride
tablets
co
Abbott
i
Healthcare
SAS-Made
inFrance
etaserc’16Vs
mgbetahistine
\dihydrochloridea
tablets
=ic)
Abbott
sete
SAS-Made
inFrance

MO
16mgbetahistine
%
dihydrochloride
tabletsCc)
Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-MadeinFrance
Betaserc’1616mgbetahistine
dihydrochloride
tablets
=)
Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-Made
inFrance
Betaserc’16
16mgbetahistine
dihydrochloride
tablets
co
Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-Made
inFrance®
Belaserc”1616mgbetahistine
dihydrochloride
tablets
=)
Abbott
A.
Abbott
Healthcare
SAS-Made
inFrance
Betaserc’1616mgbetahistine
dihydrochloride
tabletsCc)
Abbott

Betaserc’1616mgbetahistine
dihydrochloride
tablets
=)
Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-Made
inFrance
Betaserc’16
16mgbetahistine
dihydrochloride
tablets
cl
Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-Made
inFrance

16mgbetahistine
dihydrochloride
tablets
=)
Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-MadeinFrance
Betaserc’16
16mgbetahistine
dihydrochloride
tabletsco
Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-MadeinFrance
Betaserc*1616mgbetahistine
dihydrochloride
tablets

Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-MadeinFrance
Betaserc’16
16mgbetahistine
dihydrochloride
tablets
=
Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-Made
inFrance
Betaserc’16
16mgbetahistine
dihydrochloride
tabletsCc)
Abbott

Betaserc°16
Belaserc”16
16mgbetahistine
16mgbetahistine
dihydrochloride
dihydrochloride
tablets
tablets
Abbott
Abbott
=)
co)
Abbott
Healthcare
SAS-MadeinFrance
Abbott
Healthcare
SAS-MadeinFrance
Betaserc°16
Betaserc°16
16mgbetahistine
16mgbetahistine
dihydrochloride
dihydrochloride
tablets
tablets
c)
ee
`.
MARKING ZONE

MARKING ZONE

tabletsCc)Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-Made
inFrance
Betaserc’1616mgbetahistine
dihydrochloride
tablets
=)
Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-MadeinFrance®
Belasefc”1616mgbetahistine
dihydrochloride
tablets

Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-MadeinFrance
Belaserc”1616mgbetahistine
dihydrochloride
tabletsco
Abbott
oO)
Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-Made
inFrance
Betaserc’16
16mgbetahistine
dihydrochloride
tabletsCc)
Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-MadeinFrance®
Betaserc’16
16mgbetahistine
dihydrochloride
tablets
=)
Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-MadeinFrance
Betaserc’1616mgbetahistine
dihydrochloride
tablets
=)
Abbott
AN
INS MARKING ZONE
MARKING ZONE

MARKING ZONE eta
ONE:
MARKING ZONE

Betaserc’1616mgbetahistine
dihydrochloride
tablets
cl
Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-Made
inFrance
Befaserc”1616mgbetahistine
dihydrochloride
tablets

Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-Made
inFrance®
16mgbetahistine
dihydrochloride
tablets
=)
Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-Made
inFrance
Belaserc”1616mgbetahistine
dihydrochloride
tabletsCc)
Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-Made
inFrance
Betaserc’1616mg
betahistine
dihydrochloride
tabletsCc)
Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-MadeinFrance®
Betaserc*16
16mgbetahistine
dihydrochloride
tabletsCc)
Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-MadeinFrance®
Betaserc*1616mgbetahistine
dihydrochloride
tablets

Abbott

Betaserc’1616mgbetahistine
dihydrochloride
tablets
=)
Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-MadeinFrance
Betaserc’
16
16mgbetahistine
dihydrochloride
tablets
cl
Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-MadeinFrance®
16mgbetahistine
dihydrochloride
tablets
Co)
Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-MadeinFrance
Betaserc’1616mgbetahistine
dihydrochloride
tabletsCc)
Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-MadeinFrance
Betaserc’1616mgbetahistine
dihydrochloride
tablets
o
Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-MadeinFrance®
Betaserc*
16
16mgbetahistine
dihydrochloride
tablets
o
Abbott
Abbott
Healthcare
SAS-Made
inFrance®
Betaserc’1616mgbetahistine
dihydrochloride
tabletsoc)
Abbott

MARKING ZONE
——>
MARKING ZONE MARKING ZONE

90

DÉFILEMENT

Betaserc® 16 mg vién nén
16mg betahistine dihydrochloride
/

Ẩn