Thuốc Bestrip: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBestrip
Số Đăng KýVD-16871-12
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngDimenhydrinat- 50mg
Dạng Bào Chếviên nén bao phim
Quy cách đóng góihộp 3 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic 367 Nguyễn Trãi – Q.1 – TP. Hồ Chí Minh (SX tại: 1/67 Nguyễn Văn Quá, Quận 12)
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic 367 Nguyễn Trãi – Q.1 – TP. Hồ Chí Minh (SX tại: 1/67 Nguyễn Văn Quá, Quận 12)

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
16/08/2012CT CPDP Dược liệu Pharmedic368viên
MẪU NHÃN DỰ KIẾN
Nhãn nộp 3 vi x 10 viên: 105 x20 x40 mm.

công THỨC: ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺEEM. ~Dimenhydrinat ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. ~Tádược:……… vừa đử1viên bao phim. NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI ÝKIẾN BÁC SĨ. CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG VÀLIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈ BAO QUAN ỞNHIỆT ĐỘKHÔNG QUÁ 30°C. ĐỊNH: Xinđọc tờhướng dẫn sửdụng. TIÊU CHUẨN: TCCS. SDK:
Hop 3vix10vién baopuhìm
Bestrip
Dimenhydrinat 50 mg

sag °xi CTCP DPDL PHARMEDIC: 367 Nguyễn Trãi, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. PHARMEDIC Sản xuất tại nhà máy GMP-WHO: 1/87 Nguyễn Văn Qua, Q. 12, „TP, HCM, VN. Bw
og
yeuupAyuswig
‘i COMPOSITION: KEEP OUT OFREACH OFCHILDREN. – Dimenhydrinate . READ THE LEAFLET CAREFULLY BEFORE USE. – Excipients: FOR MORE INFORMATION, CONSULT YOUR PHYSICIAN. INDICATIONS, DOSAGE AND ADMINISTRATION, DONOT STORE OVER 30°C. CONTRAINDICATIONS: Please read thepackage insert. SPECIFICATION: Manufacturer’s. Reg. No.: SốlôSX: TỶ“… —……. HD:
Box of3blisters x10film coated tablet
Bestrip
Dimenhydrinate 50 mg

Dimenhydrinate
50
mg

buP
xi PHARMEDIC PHARMACEUTICAL MEDICINAL JOINT STOCK COMPANY: 367 Nguyen Trai St.,Dist. 1,HCMC, VN _PRARMEDIC —Manufactured byPHARMEDIC incompliance with GMP-WHO norms: 1/67 Nguyen VanQuaSt., Dist. 12,HCMC, VN.
VỀ
Mẫu nhãn vỉ bấm 10 viên. Kích thước: 93 x40 mm.
Bestrip £ Bestrip © _

Dimenhydrirat 56mg a Dimenhydrinate 50mg Liven = CTCP DPOL PHARMEDIC PHARMEDIC JSC SĐK. Minh ViệtNa Reg.No :
2 Bestri B str salt estrip es rip 6 PHAMSEUE Cimenhydrinate 50mg PRARMEDIC Dimenhydrinat 50n x..nne ssc _ CTCP DPDL PHARMEDKCC Reg No SDK: ; Pay “ Bestrin Ác Bestri wh Š + =| 7 . oO P2255) elk 5 =n PHARMEDICPHARMEDIC ° D vdft EC Jimenhydrine 50m ‘Oo Dimenhydrinat £ CTCP OPDL PHARMEDIC 5 = Mộ g PHARMEDIC JSC 0j SĐK: 45ChiMinn viditNaw Reg.No.: Min et
À

)

TP. Hồ Chí Minh, ngày + tháng ^š năm 2011
A TONG. GIAM ĐỐC
(7 ‘GIÁM:ĐốC CHẤT LƯỢNG „“-
có PHAN 1
eee
mãee Poa 8Hsey
Ngyễn nïThị Thúy Vân

MẪU NHÃN DỰ KIẾN
Tờ hướng dẫn sử dụng.
Kích thước: 199 x 90 mm.
Mặt sau Mặt trước

Bestrip film coated tablets Pepu
COMPOSITION—_Dimenhydrinate .50mg —__.Excipients: Avicel, Magnesiu stearate, Sodium starch glycolate, Aerosil, Methocel, Ethyl cellulose, PEG 6000, Titanium dioxide, Blue patent V…………….– sqf{ filmcoated tablet. INDICATIONS— Prevention andtreatment ofnausea, vomiting, vertigo associated with motion sickness — Prevention and treatment ofvomiting andvertigo associated with Méniére’s disease andother vestibular disturbances. DOSAGE AND ADMINISTRATION — Prevention andtreatment ofnausea, vomiting, vertigo associated with motion sickness. s_The usual dose ofadults and children over 12 years old: 1-2tablets, 3-4times daily, not exceeding 400mgdaily. e Prevention ofmotion sickness: thefirst dose should begiven atleast 30minutes before travelling. e Children 6to12years old:%- 1tablet every 6to8hours toamaximum of150mg daily — Treatment ofMéniére’s disease: %- 1tablet, 3times daily. CONTRAINDICATIONS— Hypersensitivity todimenhydrinate ortoother antihistamines. — Children under 2years old. – Close-angle glaucoma. — Urinary retention involved totheurethro-prostatic problems. PRECAUTIONS— Avoiding the use ofalcoholic drinks orother CNS depressants during treatment of dimenhydrinate. — Chronic constipation, urinary bladder obstruction, benign prostatic hyperplasia. – Elderly DRUG INTERACTIONS — Drugmayenhance theeffects ofCNS depressants, such asalcohol and barbiturates. ~— Drugmayenhance theeffects ofanticholinergic agents. — Concomitant use ofdimenhydrinate with aminoglycoside antibiotics orother ototoxic agents may mask theearly symptoms ofototoxicity. USE INPREGNANCY AND LACTATION — Drug should notbeused during pregnancy only when clearly needed. = Drug should notbeused inbreast-feeding woman. EFFECTS ONABILITY TODRIVE OROPERATE MACHINERY Donot usewhen driving oroperating machinery. ADVERSE REACTIONS — Drug may cause somnolence, headache, dizziness, incoordination, blurred vision, drymouth and respiratory system, tinnitus. — Rare cases ofanorexia, constipation or diarrhoea, urinary difficulty and retention, palpitation and hypotension have been report. — Paradoxical stimulation may occur very rarely inchildren ortheelderly such asexcitement, tremors, insomnia, convulsions. *Contact your physician ifyou experience any adverse reactions while using this medicine. (ERDOSAGESymptoms:e Clinial manifestation ofoverdosage ofchildren may include dilated pupils, flushing, hyperpyrexia, excitement, hallucinations, confusion, ataxia, convulsions, coma, respiratory failure, cardiovascular collapse. © Overdosage ofadult may cause difficult speaking and difficult swallowing, psychoses. — Treatment: There isnospecific antidote forantihistamines. Hospitalization forsymptomatic and supportive treatment. PHARMACODYNAMICS Dimenhydrinate, anethanolamine-devivative, isasedating antihistamine. Itdiminishes or abolishes themajor actions ofhistamine inthebody bycompetitively antagonizes theeffects of histamine onH,-receptors. Italsohas anticholinergic, antiemetic andsedative effects. PHARMACOKINETICS Dimenhydrinate iswell absorbed from thegastrointestinal tract. The antiemetic effect appears 15-30minutes after oral administration. The duration ofactions ranges from 3-6hours. Dimenhydrinate iswidely distributed throughout thebody and crosses theplacenta. Drug is metabolized intheliver and excreted inurine. Asmall amount ofdrug issecreted inbreast milk. KEEP OUT OFREACH OFCHILDREN. READ THE LEAFLET CAREFULLY BEFORE USE. FOR MORE INFORMATION, CONSULT YOUR PHYSICIAN. SHELF LIFE: 36months from date ofmanufacturing. SPECIFICATION: Manufacturer’s. PRESENTATION: Box of3blisters x10film coated tablets. DO NOT STORE OVER 30°C.
PHARMEDIC JSC: 367 Nguyen Trai Street, District 1,HoChi Minh City, Vietnam. Manufactured by PHARMEDIC in compliance with GMP -WHO norms 1/67 Nguyen Van Qua Street, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Bestrip vién bao phim Ee

PHARMEDIC
CONG THUC —_Dimenhydrinat seen ..50mg —_ Tádược: Avicel, Magnesi stearat, Natri starch glycolat, Aerosil, Methocel, Ethyl cellulose, PEG 8000, Titan dioxyd, Xanh patentV………………….- vừađủ1viền baophim. CHỈ ĐỊNH ~. Phòng vàđiều trịcácchứng buồn nôn, nôn và chóng mặt dosaytàuxe. ~__.Phòng vàđiều trịnôn vàchóng mặt dochứng Méniè revàrốiloạn tiển đình. CÁCH DÙNG &LIỀU DÙNG ~___. Phòng vàđiều trịcácchứng buồn nôn vànôndosay tàu xe s_.Liểu uốngthông†thường ởngười lớnvàtrẻemtrên 12tuổi: 1-2viền, ngày 3 -4 lần,không quá 400 mg/ngày. e_.Phòng saytàuxe: liềuđầutiên phải uống 30phút trước khikhởi hành. «_Trẻemtừ6-12tuổi: 1 -1viên, tốiđa150mg/ngày. —._ Điểutrịtriệu chứng bềnh Ménière’s: Uống #-1viền, ngày 3lần. CHỐNG CHỈ ĐỊNH —_ Dịứng vớidimenhydrinat hoặc vớicácthuốc kháng histamin khác. —__ Trể emdưới 2tuổi. —_Nguy cơgiôcôm góc đóng. —__Nguy cơbítiểu dorốiloạn niệu đạo -tuyến tiển liệt. LƯUÝ-THẬN TRỌNG —_ Tránh dùng thức uống córượu hoặc các thuốc ứcchế thần kinh trung ương khác khiđang dùng thuốc. ~.__. Táo bón mạn, tắcbàng quang, phìđạilành tínhtuyến tiển liệt. —__ Người lớntuổi. TƯƠNG TÁC THUỐC ~__. Thuốc cóthểlàmtăng tácdụng cácthuốc ức chếthần kinh trung ương như rượu, vàbarbiturat. ~ Thuốc cóthểlàmtăng tácdụng cácthuốc kháng cholinergic ~_ Dùng cùng vớithuốc kháng sinh nhóm aminoglycosid hoặc các thuốc độc đốivớitaikhác, dimenhydrinat có thể làm che lấpcáctriều chứng sớm của độctínhởtai. PHỤ NỮ MANG THAI VÀPHỤ NỮCHO CON BÚ —_ Sửdụng thuốc trong thời kỳmang thai chỉkhithật cần thiết. —__.Thuốc khôngnên dùng ởphụnữchocon bú. TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁIXEVÀVẬN HÀNH MÁY MÓC Không dùng cho người láixevàvận hành máy móc. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN ~._ Thường gặp buổn ngủ, đau đầu, chóng mặt, mất phối hợp vận động, nhìn mờ, khômiệng và đường hôhấp, ùtai. —__Ítgặp trường hợp chán ăn,táobón hoặc Ïachảy, bívàkhótiểu tiện, đánh trống ngực, hạhuyết

áp. — R&thiém gap kich thích nghịch thường ởtrẻem, đôikhiở người lớnnhư kích động, run, mất ngủ,cogiật *Thông báocho Bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khi sửdụng thuốc. QUÁ LIỀU VÀXỬTRÍ —_Triệu chứng: «_Quá liểu ởtrẻemcóthểxảy ragiãn đồng tử,đỏmặt, sốt cao, kích động, ảogiác, lúlẫn, mấtđiều hoà, cogiật, hôn mê, suyhôhấp, truy timmạch s_Quá liểuởngười lớncóthểgâyrakhó nóivàkhónuốt, loạn tâm thần. ~__ Xửtrí:Không cóthuốc giảiđộc đặc hiệu các thuốc histamin. Chuyển ngay đến bệnh viện để điểutrịtriệu chứng vàhỗtrợ. DƯỢC LỰC HỌC Dimenhydrinat làthuốc kháng histamin, anthần gây ngủ, thuộc nhóm dẫn xuất ethanolamin. Thuốc kháng histamin làm giảm hay mất những tácđộng chính củahistamin bằng cách cạnh tranh với histamin ởthụthểH,.Dimenhydrinat cũng cótácdụng kháng cholinergic, chống nôn vàtác dụng anthần. DƯỢC ĐỘNG HỌC Dimenhydrinat được hấp thutốtqua đường tiều hóa. Tác dụng chống thường 15-30phút sau khiuống. Thời gian tácdụng củathuốc 3-6giờ. Thuốc cóthểđược phần bốrộng rãi vào các tổchức của cơthể, qua được nhau thai, bịchuyển hoá ởgan vàthải trừqua nước tiểu. Một lượng nhỏthuốc được phân bổvào sữamẹ. ĐỂXA TẦM TAY CỦA TRẺ EM. ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI ÝKIẾN BÁC SĨ. HẠN DÙNG: 36tháng kểtừngày sản xuất. TIEU CHUAN: TCCS TRÌNH BÀY: Hộp3vỉx 10viền baophim. BAO QUAN ỞNHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 3ŒC.
GTGP DPDL PHARMEDIC: 367 Nguyễn Trãi, Quận 1,Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Sản xuất tại nhà máy GMP -WH0: 1/67 Nguyễn Văn Quá, 0.12, TP.HCM, Việt Nam.
TP. Hồ Chí Minh, ngày °2 tháng 1) năm 2011
_~-Kt:TỔNG GIÁM ĐỐC
HẤT LƯỢNG .““

Pt i Dược tIỆ
fn Du

Ẩn