Thuốc Beco-Arginine: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBeco-Arginine
Số Đăng KýVD-18886-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngArginin hydroclorid- 1g/5ml
Dạng Bào ChếSiro
Quy cách đóng góiHộp 1 chai 60 ml; Hộp 20 gói x 5 ml
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Bến Tre 6A3 Quốc lộ 60 – phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Bến Tre 6A3 Quốc lộ 60 – phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
10/09/2015Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến TreHộp 20 gói x 5ml3150gói
10/09/2015Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Trehộp 1 chai x 60ml36000chai
BEPHARCO
_ MAU THIET KE VA
TO HUONG DAN SU DUNG
(Bồ sung lân 1)
Tên, địa chỉ cơ sở đăng ký và sản xuất:
CONG TY CO PHAN DUOC PHAM BEN TRE
6A3, Quéc 16 60, P. Pha Tan, TP. Bén Tre, Tinh Bén Tre.
Tên thuốc: BECO-ARGININE
Dạng thuốc: Sirô
Nông độ, hàm lượng: Mỗi 5 ml sirô chứa
Arginin hydroclorid 1.000 mg
Loại thuốc đăng ký: THUỐC HÓA DƯỢC
Loại hình đăng ký: ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU
(⁄(zxu 20172

MẪU ĐĂNG KÝ GÓI THUÓC BECO-ARGININE 5 ML

|Gói S5ml
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYET BEPHARCO
| |
| | |

Sirô

NOTRE DIEU TRI: SUY GAN, VIEM GAN

028 stg1. N3 Y4

ÔỊ295ÒE90) | 1ÌNYTM 0KL9NQ2 |
:qH :XS Á€BN | :XS 9I9S | “AGS |
1 SO2L:uenuo nạtL | | ISOÿ8 N3IMAIQH | |NIX NIL ONQHL W3HL NYO N3N | ĐNfIH19QfML |
| ONAG AS Nya ONONH 4x 904 mu W3 3M1AVLNVLVX3G | ‘Bups quợ quợn |_*9,0£ gnb Buouy óptệIqu ‘QUA LON | :Nÿn0 Oy8N3In3iq

||
| “doy | |_Buon uạq Buip asuẹp Buọnu uuox | ‘ONNG HOYD YA 9NON1 N31 | `HNIG JHO ONQHO ‘HNIG |H2 | ws npenasonpel | ‘Bu! 000L PuO|9OIpÁU uIuB2v |
||1 !
|
72.NYO QUIS IWS OW | Ñ :NVHdHNVHL | Ss 1 kếy SE

Ẩn