Thuốc Bát vị quế phụ: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBát vị quế phụ
Số Đăng KýVD-24972-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCao Phụ tử ; Cao dược liệu (tương đương: Thục địa ; Hoài sơn ; Sơn thù ; Bạch linh ; Trạch tả ) ; Bột mẫu đơn bì ; Bột quế – 7,7mg; 283mg ( 217mg; 109mg; 109mg; 82mg; 82mg); 84mg; 28mg
Dạng Bào ChếViên nang cứng
Quy cách đóng góiHộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng48 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần công nghệ cao Traphaco Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần Traphaco 75 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
01/09/2016Công ty cổ phần TraphacoHộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên2600Viên
SNNG Hy DONUL ONA (0SNyd ©NOPH Ax OÓq W3 BL AVL Wy VX3a

fal Fe Ke
Buno Bupu us 0I XJA 9dộH
qd 900

ar
MAU
HOP
THUOC
BAT
VI
QUE
PHU
Hộp
5
vi
x
10
viên
nang
cứng
ạ Quế Pb
VYTT.
°
Hộp 5vỈx 10viên nang cứng
Sản phẩm củo: CÔNG TY CỔPHẦN TRAPHACO.
Bát V

Hộp
5vix
10viên
nang
cứng

®THÀNH
PHẦN:
/Möi
viên
nong
chức:
Cao
Phụ
tử,
(Tương
đương
37.7
mg
Phụ
†ử)
(Tương
đương
Sơn
lhù
109mg,
B‹
tranh
ánh
sóng.

HèNội Tel:(84-4) Điện lhodi liênhệ:18006612. Sdn xudt tai:C.TY CPCONG NGHE CAO TRAPHACO,
7ðYênNinh -BaBinh-

X@TanQuang -Huyện VănLam-Tinh Hung Yén

p

òng

điêu
trịhội
chứng
dương
hư,
hỏa
hư.
Triệu
chứng
điển
hình
là:
chodng
vang,
dau
nặng
đồu,
cơthể
lạnh
gây
nên
cắm
giúc
sợlạnh,
lạnh.
+Tiểu
đêm
nhiều.
+Đdu
lưng,
đau
nhức
xương
khớp
mạn
tính.
+Têmồi
cơ.
@LIEU
DUNG
-CACH
DUNG:
Liều
thường
dùng:
uống
2viên/lồn
x2-3lồn/ngòy.
Đợt
điềutrị:4-ótuổn

thể
tăng
liều
dùng
tới4

lên/lẳn
x3lẳn/ngòy
đối
với
người
choớng,
sợlạnh
nhiều.

|,
te

KT
hép:
125
mm
x50
mm
x73
mm
Ro
+
_vw
`
Sam
va
Ýc
2
Qƒ”
;|
s
ees
`
a
oo
as
XO.

%
90°
S
On
me
_;8P
co
NÓ,

2
ate

bo
|5Ờ
Temes
;

`
*
g
9


¬
|
2
Bes
“cd
of
.
go?
a
S
|
canh
299″
=
|
Fb
at
WOM
.
a
|
3
boot
ov
.x.*
@
on?
¬
|
tt
grees
vẽ
OMe
ag
|
|
mse
gg
đi
}
-——m
`„gÝ
`
we
wee
athQe’
WA
_—

KT
vỉ:
94
mm
x62
mm.
Số
lôSX

HD
indập
nỗi
trên
vỉ.

Traphaco”™ BM50/03
CÔNG TY CP TRAPHACO BH/SĐ:29/01/16 |
HO SO THIET KE MAQUETTE SAN PHAM DANG KY
MAU HOP THUOC BAT VI QUE PHU
Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng
Hà Nội, ngày 3] tháng 03 năm 2016
NGUOI THIET KE NGUOI KIEM TRA, DUYET
28
DS.Hoàng Thanh Thúy ThS. Lê Thanh Quế

MẪU HỘP THUÓC BÁT VỊ QUÉ PHỤ
Hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng
36810724
/Fox:
(84-4)
36811542
nhệ:1800óó12
.TY
CPCÔNG
NGHỆ
CAO
TRAPHACO
Quang
-Huyén
VanLam

Fa
-HàNội.
Tel:(84
°3)<+Ce34=2<+a. ‘O oO>=@ce©oOE=)5vs©oeQ=5
78Yên
Nlnh
-BaĐỉnh

nơng chức:.77 mg ộ† Mỡỗ Ì : SDK:
3 Số lôSX:
erect : Tódược. (Tương đương với: Thục Hoời sơn 109 mg, Sdn thu 109mg, Bạch linh 82mg, Trach tad82
mg).
‘N3

AVI
Nyl
vX
34
5
DS
NYA
ONONH
Ay
SOG
Ỗ ‘ONNG
IHX
DENUL
ONNA

ZLVLZEOOVEVE
6/8
Hôp 2vỉ x10viên nang cưng
®CHỈ ĐỊNH: Phòng vàđiều trịhội chứng ra ers Pocreyrner steeper KT SNTẢ, TẾ Lei CLINE ®TÁC DỤNG: Bổhoa (bổ tâm dương, thân dương) TTTố han eee ®LIỀU DÙNG -CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ. cơthể lạnh gôây nên cảm gióc sợlạnh, CAC THONG TIN KHÁC: Xem toa hướng dân sửdụng. †ay chôn lạnh. ®BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quó 30°C, +Tiểu đêm nhiều. +Dau lung, dau nhức xương khớp man tinh. +Têmỏi cơ.
KT hộp: 22 mm x73 mm x 125 mm
=sv.w ae _ xà a
qe A wn – “Be pe
tranh ánh sóng.

oO °K Om 8 no’ .
CHF yo gŠ zee xe. heer”
: Ẫ ca we và os eo] | Qoay — ee om $
o Zot ‘08 wae oe Tà eo A A ve’ L C wo Qe a
ss a ots

s% o nN } k sent? #ẹv . GOP ao
pee ye ye san Ƒ oN OPT gà pre | cor Nt xw od ro | Qo eh Oo c8
. |( > oY 6c a „v8 Ọ 2 ao ue BÁC, ye ae >. word on™ nen “nr „WÀ
KT vỉ: 94 mm x62 mm. Số lô SX và HD in dập nỗi trên vỉ.

Traphaco” BMS50/03
CONG TY CP TRAPHACO BH/SĐ:29/01/16
HO SO THIET KE MAQUETTE SAN PHAM DANG KY
MAU HOP THUOC BAT VI QUE PHU
Hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng
Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016
NGƯỜI THIẾT KÉ NGƯỜI KIÊM TRA, DUYET
ee
DS.Hoang Thanh Thuy ThS. Lé Thanh Qué

Traphaco” HSDK Viên nang cứng Bát viqué phu sx tai Traphaco CNC 2015

oPhu tu (Extractum Aconiti lateralis) 7,7 mg
(Tuong duong 37,7 mg Phu tw)
Cao hén hop 283 mg
Tương đương với: hy
Thuc dia (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata) :217 mg {
Hoai son (Tuber dioscoreae persimilis) -109 mg
Son thi (Fructus Corni officinalis) -109 mg
Bạch linh (Poria) .ð2 mg
Trach ta (Rhizoma Alismatis) -82 mg
Bột Mau don bi(Pulveres Cortex Paeoniae suffruticosae) 84 mg
Bét Qué (Pulveres Cortex Cinnamomi) 28 mg
Tá dược (Microcrystalline cellulose, Colloidal anhydrous silica, PVP, Acid benzoic, Talc,
magnesi stearat) vwa du |vién
TÁC DỤNG: Bồ hoả (bỗ tâm dương, thận dương)
Bát vị quế phụ là phương thuốc cổ truyền để điều trị hội chứng dương hư, hỏa hư. Phương
thuốc được cấu tạo gồm:
-Phương Lục vị địa hoàng (Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù du, Bạch phục linh, Mẫu đơn bì, Trạch tả)
có tác dụng bồ âm, bổ thủy.
-Vị thuốc Phụ tử chế và Quế nhục có tác dụng bồi bồ phần dương, phần hỏa, đặc biệt ởhai tạng
tâm và thận
Bát vị quế phụ có tác dụng bổ dương trong âm, bổ hỏa trong thủy, nên ứng dụng tốt ở
người cơ thể suy nhược, “thủy hỏa lưỡng hư”.
Hiệu lực bổ hỏa của phương thuốc được các nhà khoa học đánh giá là hiệu lực tăng tuần
hoàn theo cơ chế: tăng biên độ co bóp cơ tim, giãn động mạch nội tạng và ngoại vi. Lượng máu
nuôi dưỡng cơ thê tăng lên đồng nghĩa với tăng dinh dưỡng, tăng dưỡng khí làm cho cơ thể ấm
lên. Vì thế, bài thuốc được sử dụng để trị hội chứng hỏa hư (suy giảm tuần hoàn), và dự phòng
một số chứng bệnh so suy giảm tuần hoàn sinh ra như: đau đầu, chóng mặt, dễ nhiễm lạnh, sợ
lạnh, tay chân lạnh.
CHÍ ĐỊNH: Phòng và điều trị hội chứng dương hư, hỏa hư. Triệu chứng điển hình là:
-Mệt mỏi. choáng váng. đau nặng đầu. cơ thê lạnh gây nên cảm giác sợ lạnh, tay chân lạnh.
-Tiêu đêm nhiều.
-Dau lưng, dau nhức xương khóp mạn tính.
-Tê mỏi cơ.
14

Traphaco” HSDK Viên nang cứng Bái vịqué phu sx tai Traphaco CNC 2015
ng liều dùng tới 4viên/lần x3lần/ngày đối với người choáng, sợ lạnh nhiều.
CHÍ ĐỊNH:
| 2A nữ có thai hoặc cho con bú, trẻ dưới 15 tudi hy
-Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc }
-Nguoi suy tim
TÁC DUNG KHONG MONG MUON: chua co bdo cdo nao vé tác dụng không mong muốn của
thuốc gây nên
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.
THẠN TRỌNG:
-Người âm hư nội nhiệt (nóng trong), sốt.
-Thận trọng khi dùng liều cao 12 viên/ngày đối với người tăng huyết áp thể nhiệt (kèm theogiãn
mạch, người nóng)
TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có tương tác với thuốc nào khác được ghi nhận.
SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Không sử dụng cho phụ nữ có thai
và cho con bú.
QUA LIEU VA XU TRI: Hién tại chưa có bất cứ báo cáo nào về những triệu chứng khi sử dụng
thuốc quá liều
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng.
HẠN DÙNG: 48 tháng kề từ ngày sản xuất
ĐỌC KỸ HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NÉU CẢN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIÊN BÁC SĨ
Sản phẩm của: CÔNG TY CÓ PHẢN TRAPHACO
75 Yên Ninh -Ba Đình -Hà Nội
San xuat tai: CONG TY CO PHAN CONG NGHE CAO TRAPHACO
Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Ẩn