Thuốc Bán hạ nam chế: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBán hạ nam chế
Số Đăng KýVD-17220-12
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngBán hạ nam-
Dạng Bào Chế
Quy cách đóng góiTúi x 0,25 kg, 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg
Hạn sử dụng18 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH đông dược Phúc Hưng. ụm công nghiệp Thanh Oai, Thanh Oai, Hà Nội
Công ty Đăng kýCông ty TNHH đông dược Phúc Hưng. 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯƠC PHÚC HƯNG
TRU SO: 96 -98 NGUYEN VIET XUAN -HA DONG -HA NOI
NHÀ MÁY: CUM CÔNG NGHIÊP THANH OAI -THANH OAI -HÀ NÔI
MAU NHAN VA TO HUONG DAN
SỬ DỤNG THUỐC
TÊN SẢN PHẨM. :BÁN HẠ NAM CHẾ
DANG BAO CHẾ. :THUỐC CHÍN
HÀ NỘI, THÁNG 03 NĂM 2012

MẪU NHÃN
Dược liệu đã bào chế Khối lượng: 250g
BAN HA NAM CHE
(Rhizoma Typhonii trilobati)
Dùng làm nguyên liệu đầu vào cho dạng thuốc thang va các dạng bào chế khác của thuốc đông
y như cao lỏng, thuốc hoàn…
Nguồn gốc, xuất xứ dược liệu: Việt Nam. -ay
Bao quan: Noi khô, nhiệt độ dưới 30°C. ì
Tiêu chuẩn: TCCS Số lô sx:
SDK: Ngày sản xuất:
Hạn dùng:
Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng
Trụ sở: 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, Thanh Oai, Hà Nội
.dongduocphuchung.com.vn Email: phuchungph@vnn.vn
Fax: 04. 33978024

MẪU NHÃN
Dược liệu đã bào chế Khối lượng: 500g
BAN HA NAM CHE
(Rhizoma Typhonii trilobati)
Dùng làm nguyên liệu đầu vào cho dạng thuốc thang và các dạng bào chế khác của thuốc đông
y như cao lỏng, thuốc hoàn…
Nguồn gốc, xuất xứ dược liệu: Việt Nam. /
Bao quan: Nơi khô, nhiệt độ dưới 309C. ®
Tiêu chuẩn: TCCS Số lô sx:
SDK: Ngày sản xuất:
Hạn dùng:
Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng
Trụ sở: 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, Thanh Oai, Hà Nội
Email: phuchungph@vnn.vn
Fax: 04. 33978024

MẪU NHÃN
Dược liệu đã bào chế Khối lượng: 1kg
BAN HA NAM CHE
(Rhizoma Typhonii trilobati)
Dùng làm nguyên liệu đầu vào cho dạng thuốc thang và các dạng bào chế khác của thuốc đông
y như cao lỏng, thuốc hoàn…
Nguồn gốc, xuất xứ dược liệu: Việt Nam.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 300C. Xã.
Tiêu chuẩn: TCCS Số lô sx:
SDK: Ngày sản xuất:
Hạn dùng:
Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng
Trụ sở: 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, Thanh Oai, Hà Nội
Email: phuchungph@vnn.vn
Fax: 04. 33978024

MẪU NHÃN
Dược liệu đã bào chế Khối lượng: 2kg
BÁN HA NAM CHẾ
(Rhizoma Typhonii trilobati)
Dùng làm nguyên liệu đầu vào cho dạng thuốc thang và các dạng bào chế khác của thuốc đông
y như cao lỏng, thuốc hoàn…
Nguồn gốc, xuất xứ dược liệu: Việt Nam.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C. |
Tiêu chuẩn: TCCS Số lô sx:
SDK: Ngay san xuat:
Hạn dùng:
Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng
Trụ sở: 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, Thanh Oai, Hà Nội
Email: phuchungph@vnn.vn
Fax: 04. 33978024

MẪU NHÃN
Dược liệu đã bào chế Khối lượng: 3kg
BÁN HA NAM CHẾ
(Rhizoma Typhonii trilobati)
Dùng làm nguyên liệu đầu vào cho dạng thuốc thang và các dạng bào chế khác của thuốc đông
y như cao lỏng, thuốc hoàn…
Nguồn gốc, xuất xứ dược liệu: Việt Nam.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ đưới 300C. an
=> Tiêu chuẩn: TCCS N Số lô sx:
SDK:Ngày sản xuất:
Hạn dùng:
Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng
Trụ sở: 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, Thanh Oai, Hà Nội
ww.dongduocphuchung.com.vn Email: phuchungph@vnn.vn
Fax: 04. 33978024

MẪU NHÃN
Dược liệu đã bào chế Khối lượng: 5kg
BAN HA NAM CHE
(Rhizoma Typhonii trilobati)
Dùng làm nguyên liệu đầu vào cho dạng thuốc thang và các dạng bào chế khác của thuốc đông
y như cao lỏng, thuốc hoàn…
Nguồn gốc, xuất xứ dược liệu: Việt Nam.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C. eye
+ yy Tiêu chuẩn: TCCS SS S6 16 sx:
SDK: Ngày sản xuất:
Hạn dùng:
Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng
Trụ sở: 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, Thanh Oai, Hà Nội
.dongduocphuchung.com.vn Email: phuchungph@vnn.vn
én’thoai: 04. 33824177 -33826222 Fax: 04. 33978024

MẪU NHÃN
Dược liệu đã bào chế Khối lượng: 10kg
BAN HA NAM CHE
(Rhizoma Typhonii trilobati)
Dùng làm nguyên liệu đầu vào cho dạng thuốc thang và các dạng bào chế khác của thuốc đông
y như cao lỏng, thuốc hoàn…
Nguồn gốc, xuất xứ dược liệu: Việt Nam.
Bao quan: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30C. ”
Tiêu chuẩn: TCCS „ Số lô sx:
SDK: Ngày sản xuất:
Hạn dùng:
Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng
Trụ sở: 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, Thanh Oai, Hà Nội
Email: phuchungph@vnn.vn
Fax: 04. 33978024

MẪU NHÃN
Dược liệu đã bào chế Khối lượng: 15kg
BAN HA NAM CHE
(Rhizoma Typhonii trilobati)
Dùng làm nguyên liệu đầu vào cho dạng thuốc thang va các dạng bào chế khác của thuốc đông
y như cao lỏng, thuốc hoàn…
Nguồn gốc, xuất xứ dược liệu: Việt Nam.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ đưới 300C. sar
< 2 ° ` 'Tiêu chuẩn: TCCS Số lô sx: Ngày sản xuất: Hạn dùng: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng Trụ sở: 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, Thanh Oai, Hà Nội ‘Web: e: www.dongduocphuchung.com.vn Email: phuchungph@vnn.vn ị Điện thoại: 04. 33824177 -33826222 Fax: 04. 33978024 TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC BAN HA NAM CHE Thành phần: Công thức bào chế cho 1kg Bán hạ nam chế: Ban ha nam (Rhizoma Typhonii trilobati) Dang bào chế: Thuốc chín. Phương pháp bào chế: Công thức: Bán hạ phiến: 1000g Phèn chua: 100g Gừng tươi: 100g Nước vo gạo: vừa đủ Vo gạo lấy dịch nước. Ngâm Bán hạ phiến trong dịch nước vo gạo 2ngày, mỗi ngày thay nước một lần. Gạn bỏ dịch ngâm, rửa nhẹ đến sạch. Phèn chua, tán thành bột mịn, hòa tan hoàn toàn trong nước. Ngâm Bán hạ 2ngày đến khi không còn nhân trắng đục. Vớt ra, phơi khô. Gừng tươi, giã nát. Thêm nước, vắt lấy dịch nước gừng. Tẩm dịch này vào Bán hạ. Trộn, ủđến khi dịch thấm đều vào phiến thuốc. Sao đến khi có màu vàng đậm, không còn vị ngứa. Để nguội, đóng gói. Quy cách đóng gói: Thuốc được đóng trong 2lần túi nylon, giữa có nhãn, trọng lượng: 0,25kg; 0,5kg; 1kg; 2kg; 3kg; 5kg; 10kg; 15kg. Nguồn gốc, xuất xứ dược liệu: Việt Nam. Công dụng: Bán hạ nam chế được dùng làm nguyên liệu đầu vào cho dạng thuốc thang và các dạng 2vw\ ¿z Cách dùng & liều dùng: Theo sự kê đơn của thầy thuốc. bào chế khác của thuốc đông ynhư cao lỏng, thuốc hoàn... , ° . a Z ¬ ` . a Chống chỉ định: Chưa thấy có tài liệu nào ghi nhận. Tác dụng phụ: Chưa thấy có báo cáo. cho nhà sản xuất. Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 309C. Tiêu chuẩn: TCCS. Thông báo cho bác sĩhoặc dược sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ýkiến của bác sĩ. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em. Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi: Công tyTNHH Đông Dược Phúc Hưng Trụ sở: 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, Thanh Oai, Hà Nội Website: www.dongduocphuchung.com.vn Email: phuchungph@vnn.vn Dién thoai: 04. 33824177 -33826222 Fax: 04. 33978024

Ẩn