Thuốc Bá tử nhân: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBá tử nhân
Số Đăng KýVD-27178-17
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngBá tử nhân-
Dạng Bào ChếNguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng góiTúi 1 kg; Túi 3 kg; Túi 5 kg
Hạn sử dụng18 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược trung ương Mediplantex 356 Đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược TW Mediplantex 358 Giải phóng, P. Phương Liệt, Thanh xuân, Hà Nội
ASD VP¬ ®?4® =2

BỘ Y TẾ
CỤC QUAN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lân đâu:.¿44../..66…..4044-

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX SS
358 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG – PHƯƠNG LIỆT -THANH XUÂN – HÀ NỘI s(PP ơn 8
ờng Giải Phóng, PI ệt, Thanh Xuân, H c ^
Vebsite: www.mediplantex
TÊN VỊ THUÓC: BÁ TỬ NHÂN (Semen Plafycladi orienfalis)
DÙNG LÀM NGUYÊN LIỆU ĐÀU VÀO CHO CÁC DẠNG THUÓC THANG VÀ
CÁC
DẠNG BÀO CHÉ KHÁC CỦA THUÓC ĐÔNG Y,THUÓC TỪ DƯỢC LIE (= LP, Nguồn góc: Trung Quốc a
Trọng lượng: 1,0 kg
Số đăng ký: —
Số lô sản xuất: .
Ngày sản xuất: .. ner BE
Han dung: 18thang kat tirsaan sản xuất
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS
Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C
Hà nội, ngay i thing 04 nam 2016/)(⁄ˆ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐÔC
ps. Me Luin Son

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
358 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG – PHƯƠNG LIỆT -THANH XUÂN – HÀ NỘI
— ›6đường Giải Phóng, ! ngLiệt, Thanh Xuân, Hà N
IMEDIPƯANTEXSE s) 86108 -Fax: 04.38641584
TÊN VỊ THUÓC: BÁ TỬ NHÂN (Semen Platycladi orientalis)
DÙNG LÀM NGUYÊN LIỆU ĐÀU VÀO CHO CÁC DẠNG THUÓC THANG VÀ
CÁC DẠNG BÀO CHÉ KHÁC CỦA THUÓC ĐÔNG Y,THUÓC TỪ DƯỢC LIỆ

Nguồn gốc: Trung Quốc
Trọng lượng: 3,0 kg
Số lô sản xuất: …
Ngày sản xuất: ..
Hạn dùng: 18 từng kếtỉtừ——_ sản xuất
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS
Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C / or
F*
Hà nội, ngày 23 thang cy nam my 3S
IEE ry
TONG GIAMDOC
DS. Me hain Son

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX /a
358 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG -PHƯƠNG LIỆT Law el Een)
56 đường Giải Phóng, PI gLiệt, Thanh Xuân, Hà !
6108 -Fax: 04.3864 +* Website: www.mediplantex

TÊN VỊ THUÓC: BÁ TỬ NHÂN (Semen Platycladi orientalis)

DÙNG LÀM NGUYÊN LIỆU ĐÀU VÀO CHO CÁC DẠNG THUÓC THANG VÀ
CÁC DẠNG BÀO CHÉ KHÁC CỦA THUOC BONG Y,THUOC TỪ DƯỢC LIỆ
Nguồn gốc: Trung Quốc e
Trọng lượng: 5,0 kg
Số đăng ký: __ —…
Số lô sản xuất:…………………..
Ngày sản xuắt:………………
Hạn dùng: 18 tháng kế từ ngày sản xuất
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS
Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

TS
PHÓ TỐNG GIÁM ĐÔC
os, Me dain Son

TU@.CỤC TRƯỞNG
P.TRUONG PHONG
Dé Minh Hang

Ẩn