Thuốc Azithromycin 200: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcAzithromycin 200
Số Đăng KýVD-25100-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngAzithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat) – 200mg
Dạng Bào ChếThuốc bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng góiHộp 24 gói x 1,5g
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần Dược Hậu Giang 288 Bis Nguyễn Văn Cừ , P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần Dược Hậu Giang 288 Bis Nguyễn Văn Cừ , P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
*Nhãn trên gói 1,5 g:

BỘ Y TẾ
CỤC QUẦN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần Hân:..Ủ3) ha)

CÔNG TY
CỔ PHẨN
GMP -WHO
AZITHROMYCINAzithromycin 200 mg 200
G6i 1,5gthuốc bộtpha hỗn dịch uống
DHG PHARMA
602868E (0L/0) :xej esebL6ee (0120) -1G ØỊI UPD “dlTHAD RUIN 7D”ZOHUY‘d”ROURAuBANBN ‘SgBez ĐNVIĐ nÿH 20öng NÿHd ©9 AL ĐNQ9 g 0ñ ignx UES
œ ‘©NYS HNV HNYäL ‘2,0€ YN ONOHY OaLJIHN ‘QHY ION‘NN OYE NAIX Nala
o00668e’0120 (7) yualBug inaux *weyd UẸSĐA2EUL2U] IDWÑW
:q—qH’Õup /suẹp ñuợnu gịGuan 20pUX ÿHW NIL9N0H1 3ÿ3 -NA H2Y2 VADNNG 311 -HNiG HO NOHO -HNiG |HO “7p enaofp BL mmU2ÁUI0]J2ZV:NVHa HNVHL

GMP -WHO
AZITHROMYCINAzithromycin 200 mg 2 0 0
Gói 1,5gthuốc bộtpha hỗn địch uống
CHG PHARMA
6(2968E (0120) :XE4 e €EbLBBE (0L20} :10 SH)UPD“aLNPD)MIND ‘E0HUY“gd20WBAUỆÄTÔN ‘S;gg2 ĐNVI9 nÿH 2Ông NÿyHd go AL ĐNQĐ 194 YENX URS
ONVS HNY HNVal “2,0€ yfiÐ ONOHY OGISIHN ‘OH ION‘NYND OYE NIN n3I4
œOro œ
|benteee: 0L20 (Ở Hlathụ“
‘dH“Burp nsugp Gupny Ayñu01] 20pu[X :9VHÿ NIIĐN0H1 3ÿ2 -N0 H3Y3 VASNNG NIN -HNỈđ H2 SNQHO -HNiG {HO 100.77” “APenaOn BL 6w002 ˆH9ÁUI@/01J2V:NVHd HNVH1

34/155

ler
6w
goog
uI2ÁuU1O1u112V
NIDAWOYHLIZV

Rx
THUỐC
BÁN
THEO
DON
GMP-WHO
AZITHROMYCIN Azithromycin
200
mg
2
0
0
Hộp
24gói
x1,5
gthuốc
bột
pha
hỗn
dịch
uống
T
i
ii)
DHG
PHARMA
BỂxaTAMTAYTREEM

NHIỆT
ĐỘKROES
RANK
ANHSÁNG.
THANH
PHAN:
Azithromycin…………
200
mg
Tádượcvừa
đũ……………1
gói
CHỈ
ĐỊNH
-CHONG
CHi
BINH

LIEU
DUNG
VACACH
DUNG

CAC
THONG
TIN
KHAC:
Xindoc
trong
tờhướng
dẫn
sửdụng.
LON (¿6We.
3809000
sơ)

Sân
xuất
bởi:
CÔNG
TYCỔ
PHAN
DƯỢC
HẬU
GIANG
288Bis,NguyÏn Vân
ðì,P.AnHoa,
Kau,TPCdnThy
ĐT:(0710)
3891433
+
1710)3885200
www.dhgpharma.com.
vn

23
ST
x
103
pz
doy
t3)
}HENN
:

Rx
FOR
PRESCRIPTION
ONLY
GMP-WHO
Azithromycin
200
mg
200
Box
of24sachets
x1.5
gpowder
for
oral
suspension
|
||
|
||
a
DHS
PHARMA
=Ss=x>>==#oa

a? = Oo Oo »>v+>40ml/phút. | Không sửdụng cho người bịbệnh gan, vìthuốc thải trừchủ yếu qua gan. PHU NUCOTHAI VACHO CON BU: Chưa códữliệu nghiên cứu trên người mang thai vàkhả năng bàitiét cla azithromycin qua sữa mẹ. Chỉ nên sử dụng azithromycin vớiđốitượng này khikhông cócácthuốc thích hợp khác. LÁIXEVÀVẬN HÀNH MÁY MÓC: Thân trọng khiláixevà vận hành máy móc. TƯƠNG TÁC THUỐC: Không sửdụng đồng thời azithromycin vớicác dẫn chất nấm cựa gàvìcókhả năng ngộ độc. Azithromycin được dùng ítnhất 1giờtrước hoặc 2 giờsau khidùng cácthuốc kháng acid. Khidùng chung vớicyclosporin, cần theo dõinồng độ vàđiều chỉnh liểudùng củacyclosporin cho thích hợp. Khisửdụng đồng thời vớidigoxin, cẩn phải theo dõinồng độdigoxin vìcókhả năng làm tăng hàm lượng digoxin, TAC DUNG KHONG MONG MUON: Ciing nhu erythromycin, azithromycin duge dung nap tot,4cdung không mong muốn thấp (khoảng 13% sốngười bệnh). Hay gặp nhất làrốiloạn tiêu hóa (khoảng 10%) nhưng thường nhẹ vàitxay rahon sovéierythromycin. C6thểthấy biến đổinhất thời sốlượng bạch cầutrung tính hay tăng nhất thời enzym gan, đôi khi cóthểgặp phát ban, đau đầu vàchóng mặt. Ảnh hưởng thính giác: Sửdụng lâudàiởliềucao, azithromycin cóthểlàm giảm sức nghe cóhồiphục ởmột số người bệnh. Thường gặp: Buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy. Ítgặp: Mệt môi, đau đầu, chóng mặt, ngủ gà.Phát ban, ngứa. Viêm âmđạo, cổtửcung,… Hiếm gặp: Phản ứng phản vệ.Phù mạch. Men transaminase tăng cao. Giảm bạch cẩutrung tính nhất thời. Thông báo cho bácsĩnhững tácdụng không mong muốn gặp phải khisửdụng thuốc. QUÁ LIỀU VÀCÁCH XỬTRÍ: Triệu chứng quá liểu: Chưa cótảiliệu vềquá liều của azithromycin, triệu chứng điển hình quá liều của kháng sinh macrolid thường làgiảm sức nghe, buồn nôn, nôn vàtiêu chảy. Xửtrí:Rửa dạdày vàđiều trịhỗtrợ. LIEU DUNG VACACH DUNG: Hòa thuốc vớilượng nước vừa đủ(khoảng 5-10mlnước cho 1gối), khuấy đều trước khiuống, Azithromycin dùng 1lầnmỗi ngày, uống †giờtrước bữa ănhoặc 2 giờsau khíăn. Người lớn: ~Nhiễm khuẩn đường hôhấp trên vàdưới, nhiễm khuẩn davàmômềm: Dùng liều500 mgtrong ngày đẩu tiên; 4ngày sau: 250 mg/ ngày.
-Bệnh lây truyền qua đường sinh dục: Liều †g. Tréem:-Ngày đầu tiên: 10mg/ kgthểtrọng/ ngày. Từngày thứ2đến ngày thứ5:5mạ/ kgthểtrọng/ ngày. Hoặc theo chỉdẫn củaThầy thuốc.

Đọc kỹhướng dẫn sử dụng trước khidùng. Hạn dùng: 36tháng kểtừngày sản xuất
Nếu cần thâm thông tin, xinhỏiýkiến bắc sĩ. Điểu kiện bảo quản: Nơikhô, nhiệt độkhông quá 30”0, tránh ánh sáng.
Thuốt này chỉdùng theo don của bác sĩ. Tiêu chudn: TCCS
San xuat bởi; DHG PHARMA Mọithếcmovàqảnghảm,
CÔNG TY CÔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG (9710.3899000
288 Bis, Nguyễn Văn Gừ, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com vn
ĐT: (0710) 3891433 -3891434 ®Fax: (0710) 3895209 www.dhgpharma.com.vn

TU@.CỤ
P.TRU PHONG
Dé Mink Hing

Ẩn