Thuốc Acetylcystein 200 mg: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcAcetylcystein 200 mg
Số Đăng KýVD-17186-12
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngAcetylcystein – 200mg
Dạng Bào Chế bột uống
Quy cách đóng góihộp 20 gói, 50 gói x 3 gam
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty CP liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l Số 8, Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Công ty Đăng kýCông ty CP liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l Số 8, Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
24/05/2016Cty CP LD DP Medipharco Tenamyd BR s.r.lhộp 20 gói, 50 gói x 3 gam bột uống2200Gói
U1U108
0H/A-diN9 | MẪU HOP GIAY 20 GÓI 3 g
⁄⁄F |
|
fw 002
NI11SA21A132W
10g sony) Be x106 02 doH | | |

THANH PHAN: Acetylcystein ………. Hộp 20 góix 3g Thuốc bột | Tá dược vừa đủ AI) NA STA | CHI INH, CHONG CHI BINH, CAC THONG TIN KHÁC: – Excipients sqfor | Xem trong tờhướng dẫn sửdụng. INDICATIONS, CONTRA-INDICATIONS, | CÁCH DÙNG -LIEU DÙNG: Hòa tanthuốc bộttrong 1⁄2lynước. ANOTHER INFORMATIONS: See insert. -_Người lớnvàtrẻemtrên 6tuổi: uống mỗi lần1gói, ngày 3 USAGE AND D0SAGE: lần, Dissolved thepowder in1⁄2aglass ofwater. | -Trẻ em2-6tuổi: aha mỗi lần1gối, Hgây 2lÂN. -Adults and children over 6years: 1sachet, 3times daily. ‘ w a: ý 5, -Children 2-6 years: 1sachet, twice daily | __~ Ding lam thudc gidi độc trong quá liểu Paracetamol, uống -Asanantidote forparacetamol overdose, acetylcysteine is administered orally asa5% solution. |

dung dich acetylcystein 5% Liều đầu tiên 140 mg/kg, dùng dung dịch 5%; tiếp theo cách 2 00 mg Aninitial dose of140mg/ kgasa5% solution followed by 4giờuống 1lần, liều 70mg/kg thể trọng vàuống tổng cộng 70mg/ kgevery 4hours foradditional 17doses. thêm 17lần. ST0RAGE: BẢ0 QUẦN: Đểnơikhôthoáng, dưới 30°C, tránh ánh sáng. Inadry place, below 30°C, protect from light. SDK: Reg.N”- |
Manufactured by:MEDIPHARCO-TENAMYD J.S.C., 8Nguyen Truong To-Hue city -Viet Nam |

| Nhà sản xuất: | CTY CP DUGC TW MEDIPHARCO-TENAMYD | 8Nguyễn Trường Tộ, Tp. Huế 8
DE XATAM TAY CUA TRE EM GMP-WHO ĐỌC KỸHƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. KEEP OUT OFTHE REACH OFCHILDREN PLEASE READ PACKAGE INSERT BEFORE USING |
—w— ; OO = 65mm |

| | SốlôSX/ Lot: |
Ngay SX. Mfg.D.:
HD/ Exp.D.:

| đd43/0H 0HM-dIN9 08JA XS“PBN Z | 101/XS 019S SF onSous
Hu 002 NISLSASTALAIV
10q 30nu1 figx196 ogdoH
MẪU HỘP GIẤY 50 GÚI 3 g
— Ị Hộp 50gói x 3gThuốc hột
ACETYLCYSTEIN
_ 200 mụ

THÀNH PHẨN: Acetylcystein………. 200mg Tádượcvừađủ………. 3gam CHỈĐỊNH, CHỐNG CHỈĐỊNH, CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xemtrong tờhướng dẫn sử dụng CACH DUNG -LIEU DUNG: Hòatanthuốc bộttrong 1lynước ~_Người lớnvàtrẻemtrên6tuổi:uống mỗi lần1gói, ngày3lần. -Trẻem2- 6tuổi:uống mỗilấn1gói,ngày 2lần. -_Dùng làmthuốc giảiđộctrong quáliếu Paracetamol, uống dung dịchacetylcystein 5% Liềuđầutiên140mg/kg, dùng dung dịch5%;tiếp theocách 4giờuống 1lần,liều70mg/kg thétrọng vàuốngtổngcộng thêm 17 lần BAOQUAN:Đểnơikhôthoáng, dưới30°C, tránh ánh sáng THUỐC DUNG CHO BỆNH VIỆN

OEXATAMTAYCUATREEM ĐỌCKÝHƯỞNG DẪNSỬDỤNG TRƯỚC KHIDŨNG
Box of50sachets x3gPowder
ACETYLCYSTEIN
200 mg
[Ee
GMP-WHO Manufactured by: © MEDIPHARCO-TENAMYD J.S.C.,, MEDPHARCO 8Nguyen Truong To-HueCity-VietNam
2⁄ásmi.Acetylcysteine .._ 200mg Excipients sqfor…. 3g INDICATIONS, CONTRA-INDICATIONS, ANOTHER INFORMATIONS: Seeinsert.USAGE ANDDOSAGE: Dissolved thepowder in%aglass ofwater. -Adults andchildren over6years: 1sachet, 3 times daily.-Children 2-6years: 1sachet, twice daily ~Asanantidote forparacetamol overdose, acetylcysteine isadministered orally asa5%solution Aninitial doseof140mg/ kgasa5%solution followed by70mg/ kgevery 4hours foradditional 17 doses.STORAGE:Inadryplace, below 30°C, protect fromlight. DRUGS USED INHOSPITALS

KEEP OUTOFTHEREACH OFCHILDREN PLEASE READ PACKAGE INSERT BEFORE USING
œSo3 3
| oa Nhàsảnxuất: | GMP-WHO CTYCPDUOC TWMEDIPHARCO-TENAMYD ME0PtaRco 8Nguyễn Trường Tộ,Tp.Huế
“ _
160 mm

/
J

MẪU GÓI 3 g
110 mm

— THANH PHAN: Acetylcysteine………. 200mg Tádược vừa đủ……… 3gam CÁCH DÙNG -LIEU DUNG: Hòa tanthuốc bộttrong 1⁄2lynước. ACETYLCYSTEIN -_Người lớnvàtrẻemtrên6tuổi: Uống mỗi lần1gói, ngày 3lần. 200 m Gái: -Tré em2-6tuổi: g CHƯNG 6b: Uống mỗi lần1gói, ngày 2lần. -Ding làm thuốc giải độc trong quá liều Paracetamol, uống dung dịch acetylcystein 5%
GMP-WH0

Liểu đầu tiên 140 mg/kg, dùng dung dịch 5%; tiếp theo cách 4 giờuống 1lần, liều70mg/kg thểtrọng vàuống tổng cộng thêm 17lần. BẢO QUẦN: Để nơikhô thoáng, dưới 30°0, G tránh ánh sáng.
CÔNG TYCPDƯỢC TW BEXATAM TAY CUA TRE EM MEDIPHARCO-TENAMYD ĐC KỸHƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRUGC KHIDUNG. 8Nguyễn Trường Tộ,Tp.Huế
SốlôSX: HD:
*Ghi chú: Số 16 SX và hạn dùng được in phun trên gói thuốc.
70
mm

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

{|= DvICT TRUNG UORG)’
4 MEDIPAARE c9
Ye 79 tn. adh Vu ude Sy, .
‘š»zz-s2⁄ NEETYLCYSTEIN 200mg
: Thuốc bột CÔNG THỨC: Mỗi gói thuốc 3gam cóchứa Acetylcystien :…… 200 mg Tádược: (Đường trắng, Aspartam, Mau sunset yellow, Bột hương cam, Vanilin, Povidon) vừa đũ………………………..-: 1gói 3gam. CHỈ ĐỊNH: Được dùng làm thuốc tiêu chất nhầy trong bệnh nhẩy nhớt, bệnh lýhôhấp cóđờm nhẩy quánh như trong viêm phế quản cấp vàmạn, vàlàm sạch thường quy trong mởkhíquần. Được dùng làm thuốc giải độc trong quá liểu paracetamol. CACH DUNG -LIEU DUNG: Hòa tan thuốc bột trong 1⁄2lynước ~Người lớnvàtrẻem trên 6tuổi: uống mỗi lần †gói, ngày 3lần. ~_Trẻ em 2-6tuổi: uống mỗi lần1gói, ngày 2lần. -Dùng làm thuốc giải độc trong quá liểu Paracetamol, uống dung dịch acetylcystein 5% Liểu đầu tiên 140 mg/kg, dùng dung dịch 5%; tiếp theo cách 4 giờuống 1lần, liểu 70mg/kg thể trọng vàuống tổng cộng thêm 17lần
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm vớithành phần của thuốc. nn|Z Tiển sửhen. }l fe Phenylceton niéu. J Trẻ em dưới 2tuổi THAN TRONG: Phải giám sát chặt chế người bệnh cónguy cơphát hen, nếu dùng acetylcystein cho người cótiển sửdịứng; nếu có
co thắt phế quản, phải dùng thuốc phun mù giãn phế quản như salbutamol hoặc ipratropium vàphải ngừng acetylcystein ngay. Khi điểu trịvớiacetylcystein, cóthể xuất hiện nhiều đờm loãng ởphế quản, cẩn phải hút đểlấyranếu người bệnh giảm khả năng ho. THỜI KỲMANG THAI: Điểu trịquá liểu paracetamol bằng acetylcystein ởngười mang thai cóhiệu quả vàantoàn, vàcó khả năng ngăn chặn được độc tính cho gan ởthai nhicũng nhưởngười mẹ. THOI KYCHO CON BÚ: Thuốc dùng antoàn cho người cho con bú. TƯƠNG TÁC THUỐC: Acetylcystein làmột chất khử nên không phù hợp vớicác chất oxy -hóa. Không được dùng đồng thời các thuốc hokhác hoặc bấtcứthuốc nào làm giảm bàitiết phế quản trong thời gian điểu trịbằng acetylcystein. TAC DUNG KHONG MONG MUON: 0óthể xảy ra:Buổn nôn, nôn, buổn ngủ, nhức đầu, ùtai, viêm miệng, chảy nước mũi nhiều, phát ban, may day, co thắt phế quản kèm phản ứng dạng phản vệ toàn thân. Sốt, rétrun.
Thông báo cho Bác sỹnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khisửdụng thuốc. QUÁ LIỀU VÀCÁCH XỬ TRÍ: Quá liểu acetylcystein cótriệu chứng tương tựnhưtriệu chứng của phản vệ,nhưng nặng hơn nhiều: Đặc biệt làgiảm huyết áp. Các triệu chứng khác bao gồm suy hôhấp, tan máu, đông máu rảirác nội mạch vàsuy thận. Tửvong đã xảy raởngười bệnh bịquá liểu acetylcystein trong khiđang điểu trịnhiễm độc paracetamol. Quá liểu acetylcystein xảy rakhitiêm truyén quá nhanh vàvớiliều quá cao. Điểu trịquá liểu theo triệu chứng. LOI KHUYEN CÁO: Để xa tầmtay trẻem. Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tinxin hồi ýkiến hác sỹ. DIEU KIEN BAO QUẢN: Nơi khô thoáng, nhiệt độdưới 30°C, tránh ánh sáng.
QUY CÁCH ĐÚNG GÓI: Gói 3gam. Hộp 20gói, Hộp 50gói. HẠN DÙNG: 36tháng kểtừngày sản xuất.
CTCP DUOC TW MEDIPHARCO-TENAMYD 8Nguyễn Trường Tộ-Tp.Huế -Việt Nam MEDIPHARCO DT: 054. 3823099 -3827215 Fax: 054.3826077

Huế, gay 22 thang 12 nam 2011

Keof Pry CP Š(DƯỢC TRƯNG Uy) N,!

tf °0Ø HA SIV

Ẩn