Thuốc 5% Dextrose 500ml inj Infusion: thành phần, liều dùng

Tên Thuốc5% Dextrose 500ml inj Infusion
Số Đăng KýVN-16866-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngDextrose – 25g
Dạng Bào ChếDung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng góiChai 500ml
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtDai Han Pharm. Co., Ltd. 736-1, Wonsi-dong, Danwon-gu, Ansan, Gyeonggi
Công ty Đăng kýPharmix Corporation 1304, Garak ID Tower, 99-7, Garak-dong, Songpa-Ku, Seoul
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lan đâu:..“6:..©#.I.a2045

EXPRESCRIPTION DRUG

Lot No: J2L4F01 Mfg. Date: 03.04.2012 Exp. Date: 02.04.2015 Visa No.: VN-xXXX-XX

KEEP OUTOFREACH OFCHILDREN: CAREFULLY READ THE ACCOMPANYING INSTRUCTION BEFORE USE

ie
President of the Applicant
PHARMIX CO
PHARMIX CORPORATION.
t.
President. SANG KOO LEE

2A295& z
xSt oR ae ì ° STERILE NONPYROGENIC SINGLE DOSE CONTAINER x*z#»axắcLes kee 3Ee Composition: 7z§ #&š 2es Each bottle (500mL) contains Dextrose 25g. š58 95s 8gE Indication, Dosage and Administration, Contra-indications: “W8. g7e253 See thepackage insert foruse instructions. ZEzat š vội Storage: ge `aaeef Store atthe temperature below 30°C. ee Specification: 8ï ORSER 5) pe: : @š 3sget – JPXV. Sa E3#<š§ Fa u® xg on| THtHx§5 Sa ® a acegi3e2 822 $52 Fee Bo

Ẩn