Thuốc Hasalbu 2: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcHasalbu 2
Số Đăng KýVD-22033-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngSalbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat) – 2 mg
Dạng Bào ChếViên nén
Quy cách đóng góiHộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai 150 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH MTV Dược phẩm DHG KCN Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Công ty Đăng kýCông ty TNHH MTV Dược phẩm DHG KCN Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
08/01/2015Công ty cổ phần Dược Hậu GiangHộp 1 chai 150 viên95Viên
06/06/2016CT TNHH MTV Dược phẩm DHGHộp 5 vỉ x 10 viên;116Viên
me

CONG TY TNHH MTV CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DUQC PHAM DHG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ
ACH NHIEM HUU HAN 3 Tên thuốc: HASALB D5 3
MỘT THÀNH VIỄN
DUOC PHAM
Dạng thuốc: VIÊN NE

Hàm lượng cho ]viên:
Salbutamol sulfat 2,4 mg
(Twong duong 2mg Salbutamol)
Tén va dia chi co sé dang ky: CONG TY TNHH MTV DUGC PHAM DHG
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thanh A, tinh Hau Giang.
Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẢM DHG
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

MẪU NHÃN DỰ KIÊN
~ .^ *
@ :
19 Hasalbu2 Hasalbu yas Salbutamol 2mg Salbutamol 2mg
|Sdnxudttg:Cong tyTHHH MTV Duge phfm OHG =CHG PHARMA.

| | |
|albu2 Hasalbu2 Hasalbu2 i img Salbutamol 2mg Salbutamol 2mg
aA Sảnxuất tại:Công tyTNHH MTV Dược phẩm 0HG =CHG PHARMA
*Nhãn trên hộp 5vỉ x 10 viên:

||
=

WN Ầx Thuốc bán theo đơn GMP -WHO
=
2 Hasalbu
s z Salbutamol 2mg
đi
i

aa serneors 209 00€KỸHƯỚNG DẪNSỬDỤNG TRÙI
Táđược vừađù……… 1viên BẢO QUẢN: NƠIKHÔ, `Ò NHIỆT DỘKHÔNG QUÁ3#C, TRÁNH Á 4 CHÍĐỊNH: Điểu trịvàdựphòng cáccơnhenphốquản. co 2nsnoụ, `
Điều trịtắcnghẽn đường thờhồiphục được. Salbwaml………………… 2 Cácbnh phếquản phổi mãn tính. a gee Dự phòng honsuyỄn trước khiluyện tậphoặc 0ắng SỨC. INDICATIONS -CONTRAINDICATIONS – GHỐNG CHỈDỊNH -LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: DOSAGE &ADMINISTRATION: Xinđọctrong tờhưởng đẫnsửđụng. Please seetheenclosed leaflet
Swzjouringies
Ống
IPSEH
ee

c3 KEEP OUTOFTHEREACH OFCHILDREN. SOK (Reg. No.): Se FAO THEDnECTIONS CAREFULLY BEFORE USE. ryVn Khich Hing FS _—sTONAGE ConoOns: STORE INORY PLACES, (0710.3899000 } tE=EEE IMIEICEEDING 3fC.PROTECT FROM LIGHT. c=—==— Sản xuất tại:
Sa cs yaaa nua nes rns — ip juGang PS or:corn 053555 ©Fax: (0711) 3959885 $61 Gara tap = www.dhgpharma.com.vn I8. ĐyúU SRS

..
*Nhãn trên chai 150 viên:

THÀNH PHAN: RyThuốc bándmoém GIMP -NO ng $albưamol…..— 2mg
anal Thdupevinai. tien H Ib aw CHỈDỤNH -CHỐNG CHỈĐỊNH – AaASalDUF “er LIỂU DÙNG VÀCÁCH DŨNG: Salbutamol 2mp, ‘SDK (Reg.No.): Xindoctrong tờhướng dẫnsửdung. (Gen rece sous) Chai150viênnén Moly 8X:
Sảnruấttạ: $010 8x: CÔNG TYTNHH MTV DƯỢC PHAM DHG FucigofpTnPaTe, dsRaAMaGeg ND
% = a A ˆ sa *Nhãn trên hộp 1chai x 150 viên:
—————— pen ee
[
| \
KEEPOUTOFTHEREACH OFCHRORER, GMP -WHO THÀNH PHẨN: [READ THEDIRECTIONS CAREFULLY BEFORE USE. 2 STORAGE COMMONS: STORE BHDRYPLACES, Rx Forprescription only Tomes _== Trần ‘WOTCXCELDING 30°C,PROTECT FROM LIGHT. CHỈDỊNH: Điểutrịvà đựphòng cáccơnhenphếquản. Điềutrị tắcnghăn đường thờhồi phụcđược. COMPOSITION: : : Cácbệnh phếquảnphối mãntinh, H Ib men | Hasalbug | Sih | Hlasalbu INDICATIONS -CONTRAINDICATIONS – Salbutamol 2mg ane Saltxzamol 2mg |a ee pp LIỂU DÙNG VÀCÁCH DÙNG: ¬ eeeeeee ae Xindoetrongtờhường dẫnsửđụng.
SOK (Reg. Ho.): Bor of{teala e150 tablets E1 ets Hộp 1chai x150viên nén
= == 00,tesa Oi Oo eee su 09wadwa uk36,TRAIN hamshea, BES @
| —= TuVấnKhách Hàng — (@o710.3898000
— Sànxuấtlại. =——— Soke 0 Pàtự út I0Ea c——— (OT:(0711) 365355 ©Fax:(O711) 3843555 —== www.đhịpharma.com.rn

2

+a
*Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc:
NA Wes
CONG THUG: Salbutamol 2mg 2 Salbutamol…….. Nà Tá dược vừa đủ (Lactose, tinh bột mì, PVP K30, màu brilliant, erythrosin lake, magnesi stearat).
DANG BAO CHE: Vien nén.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1chai x150 viên. Hộp 5vỉx10viên.
DƯỢC LỰC HỌC: Salbutamol làchất kích thích beta-adrenergic, cótác động chọn lọccao trên các thụ thể beta2, nên cótác động trên cơtrơn như làm
giãn phếquản, giảm cơn cotửcung, cơtrơn mạch máu, salbutamol ittácdụng tớicác thụ thể beta1 nêníttác dụng trên tim.
DƯỢC ĐỘNG HỌC: Dùng tlieo đường uống, một lượng thuốc lớnqua gan rổivào máu, sinh khả dụng tuyệt đối của salbutamol khoảng
40%. Nồng độtrong huyết tương đạt mức tốiđasau khiuống 2-3giờ. Chỉ có5% thuốc được gắn vào các protein huyết tương. Thời gian
bán thải của thuốc từ5đến 6giờ. Khoảng 50% lượng thuốc được chuyển hóa thành các dạng suffo liên hợp (không cóhoạt tính). Thuốc
dược dào thải chủ yếu qua nước tiểu (75 -80%) dưới dạng còn hoạt tính vàcác dạng không còn hoạt tính.
CHỈ ĐỊNH: Điểu trịvàdựphòng cáccơn hen phế quản. Điểu trịtắc nghẽn đường thở hổi phục được. Các bệnh phế quản phổi mãn tính.
Dựphòng hen suyễn trước khiluyện tập hoặc gắng sức.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Dịứng vớimột trong các thành phần của thuốc. Điểu trịdọa sẩy thai trong 3-6tháng đầu thai kỳ.Bệnh tim nặng.
THẬN TRỌNG: Thận trọng khisửdụng salbutamol uống cho người bịcường giáp, rốiloạn nhịp thất, bệnh cơtìm tắc nghẽn, rốiloạn tuần
hoàn động mạch vành, tăng huyết áp,
đái tháo đường, người bệnh đang dùng IMAO (thuốc ức enzym monoamine oxydase) hay
thuốc ứcchế beta.
PHY NUCOTHAI VACHO CON BU: “#
Cần thận trọng khidùng các dạng salbutamol dối vớiphụ nữcóthai vàcho con bú.Khi dùng, can thận kọng
LAI XEVÀVẬN HÀNH MÁY MÓC: Thuốc cóthể gây một sốtác dụng không mong muốn ảnh hưởng tết
máy móc, nên
sử dụng thận trọng cho các dốitượng này. a i
TƯƠNG TÁC THUỐC: Không kết hợp với các thuốc chẹn beta như proprangfol. Cẩn than khi ding cing,
đường, thuốc kích thích beta khác.
TÁC DỤNG KHONG MONG MUON: :
Thường gặp: đánh trống ngực, nhịp tim nhanh, runđầu ngón tay. Ỹ –
Hiếm gặp: co thắt phếquản, khô miệng, họng bịkích thích, ho
và khản tiếng, hạkali hưyết, chuột rút, dễbịkích thích, nhức đẩu, phù,
nổimày day, hạhuyết áp, trụy mạch.
Salbutamol ding theo đường uống cóthể dễgây run cơ,chủ yếu ởcác đầu chỉ, hi hộp, nhịp xoang nhanh. Tác dụng này ítthấy ỡtrẻ
em. Dùng liều cao có thể gây nhịp tim nhanh. Cũng đãthấy cócác rốiloạn tiêu hóa (buổn nôn, nôn).
Thông báo cho bácsĩnhững tácdụng không mong muốn gặp phải khisửdụng thuốc.
QUÁ LIỂU VÀCÁCH XỬTRÍ: Trong trường hợp dùng thuốc quá liểu gây ngộ độc, tùytheo mức độnặng nhẹ cóthể biểu hiện một sốcác
triệu chứng như: Khó chịu, nhức đẩu, hoa mắt, chóng mặt, buổn nôn, bổn chốn, runcác đầu chí, tìm đập nhanh, loạn nhịp tim, biến đổi
huyết áp, cogiật, cóthể hạkali huyết.
Cách xửtrí:Nếu ngộ độc nặng ngừng dùng salbutamol ngay, rửa dạdây, điểu trịcác triệu chứng. Cho thuốc chẹn beta(ví dụmetoprolol
tartrat) nếu thấy cần thiết vảphải thận trọng vìcónguy cơdẫn đến cothắt phế quản. Việc điểu trịnhư trên phải được tiến hành trong
bệnh viện. LIEU DUNG VACACH DUNG: Người lớn: Uống 2-4mg (1-2viên) x3-4lần/ ngày. Mộtsố người cóthểtăng liều đến 8mg (4viên)/ lần.
Người già hoặc người nhạy cảm vớithuốc kích thích beta2: Bắt dầu với2mg (†viên). x3-4lắn/ ngày,
Trẻ em >6tuổi: Uống 2mg (1viên) x3-4lần/ ngày. Trẻ emtừ 2dến 6tuối: Uống 1mg (1/2 viên) x3-4lần/ ngày.
Đểphỏng cơn hen dogắng sức: Người lớnuống 4mg (2
viên) trước khivận động 2giờ
Hoặc theo chỉdẫn của Thầy thuốc.

nnhắc lợihại. năng láixe và vận hành
¡thuốc chống đái tháo

Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng. Hạn dùng: 36tháng kể từngảy sản xuất.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏiýkiến bác sĩ. … Điểu kiện bảo quản: Nơikhô, nhiệt độkhông quá 30, tránh ánh sáng.
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ. Tiêu chuẩn: T0CS
Sản xuất tại: š TựVấn Knách Hang CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM
DHG fØ)0710.3899000 Rhucông nghiẻp Tân PhủThạnh, Châu Thành A,Kau Giang E-mail: dhgpharmaddhgpharma.com zn DT: (0711) 3953555 © Fax: (0711) 3953555 www.dhgpharma.com.va
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Ẩn