Thuốc Ceelin mới: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCeelin mới
Số Đăng KýVD-19231-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngVitamin C – 100 mg
Dạng Bào ChếSiro
Quy cách đóng góiHộp 1 chai x 30 ml, 60 ml, 120 ml
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH United International Pharma Số 16 VSIP II, đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II, Khu liên hợp Công nghiệp-Dịch vụ-Đô thị Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Công ty Đăng kýCông ty TNHH United International Pharma Số 16 VSIP II, đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II, Khu liên hợp Công nghiệp-Dịch vụ-Đô thị Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
CEELIN MỚI Sirô
BỘ Y TẾ
CUC QUAN LY DƯỢC
BA PHE DUYET
Lan đầu:.ÁJ……6 LOA 2 = oa

‘HOId N3I ĐNYN 2fH2.VA
3
Địf|/XSNsimX89 |
(0110112 Ý2I1)/7V 7:3): els
COMPOSITIONEach 5mL(1tsp) contains: Vitamin C
DOSAGE AND INSTRUCTION FORUSE Orally, Once aday forsupplemen-
Hộp và nhãn chai 30 mL

$Tin
Chay$0mí.

Vitamin C Sir6 100 mg/5 mL HỖTRỢ ĐỂKHANG VỚINHIÊM KHUẨN
UNITED a 5 Mat? “0INTERAATIONA
TNHH
THANH PHAN Mỗi 5mL(1muỗng càphô) chữa; Vitamin G…….. ~„100xố“
LIỀU LƯỢNG VÀCÁCH SỬ gŨ Liểu bổsung: uống 1lầnrỗi

|& £
j —- .V
5,

Ward, Thu Dau MotCity, Binh Duong
1L1 11
No.16VSIP I,Street No7, Vietnam- (1 t
Province, Vietnam. Tel: 08-39821000 ¡
|
Singapore llIndustrial Park, HoaPhu
In GV 101129 000

tation; 2-10 4limes @day tor VÀCHỨC NĂNG MIỄN DỊCH Liểu điều trị:uống 2đến Ã8Ñ fr tNHH

Nó Chỉ định, chống chỉđịnh ON théng tinkhdc, xin” xem toahugng ¿ ‘dẫn Sửdụng. eS _/Always keep container tightly ‘tlosed: Store attemperatures j notexceeding 30°C.

therapeutic use. ` 1ngày. 2to6years…….. 8mL(1tsp)ftimo đ ` ‘2-6 tuél. me +.ITED 710 12years.. 10mL(2tsps)Aime Ễ’EEUIÀ ‘ Yai, EEE . Orasprescribed bythephysician. ỈCc VÀ 17>12 tuổi… á0VU r 38ATIONAL I J hhhê)/AÀÊ ine b Indications, contraindications and iHoặc theoef hướng dẫn RCH agan N ‘other information, please refer to Vii thuốc. ING Da thepackage insert. 1 ` ` ự1 t11
Bao quan trong chai day xin=

@ nhiệt độKhông qủá 30°C)
7 1 —————— 1 1
1 1 KEEP OUT OFREACH 1 WHO-GMP, GLP, GSP ƒ ĐỀ XA TẮM TAY TRẺ EM OFCHILDREN LH San lung nhthề |. „..ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN READ THE PACKAGE INSERT “1VIMsn Shospore ttwera {ˆ “sÙDỤNG TRƯỚC KHIDUNG CAREFULLY BEFORE USE lynn ‘VistNam, DT:08-39621000 ¡ 1@Dang kynhan hidu: Pediatrica, inc. SOK;
Barcode

SXVIEV128030LQ-01

CEELIN MỚI Sirô
Hộp và nhãn chai 60 mL

Vitamin ©… „-100mQ. CHỈ ĐỊNH Phòng vàđiều trịthiểu Vitamun ` ©ötrảsơsinh vàtrẻom. Hỗtờ. |đệkháng vớinhiễm khuẩn và chiức nàng miễn địch. LIỆU LƯỢNG VACACH SUDUNG Liều nổsung: uống œiộtlấn mỗi j ngắy. Liều điểu trị:uống 2đấrí3 lậnmỗingày. 2-6tuổi
7~12tuổi

THANH PHAN ¬ : MUS l(t ung chee eros @ Chal 60mL b
i
MOCfds
SankOxang,
VistNam,
ĐT$9-4⁄224009.
9Đăngvýnhahiệu:
Pecairicn
tne
LLVIEV
1286001001.
vomngcảphề›1ãh -š10 nU (2m06f3 €8BNð) Hân. Hoặc theo sự.hướng dẫn;của, thầy jnude: Bào;quấn :troag-€hei ‘đây” (: Nhiệt độkhống quá 30°C„

“hit
Nan

Ẩn