Thuốc Cebraton: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCebraton
Số Đăng KýVD-21453-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCao đặc rễ đinh lăng ; Cao khô bạch quả – 150mg; 50mg
Dạng Bào ChếViên nén bao phim
Quy cách đóng góiHộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ x 20 viên
Hạn sử dụng60 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần công nghệ cao Traphaco Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần Traphaco 75 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
15/04/2015Công ty cổ phần công nghệ cao TraphacoHộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ x 20 viên2400Viên
wiiyd
ong
UgIA

XJA
|

aI gal fAE UIN
BO Y TE
CUC QUAN LY DUOC
DA PHE DUYET

NOLVU939

THANH PHAN: Coo đặc rễĐịnh lỡng (Exfracfum Polysciosi)….. 15D rng Cao khô Bạch quỏ (Exrac†um Ginkgo)……………… 50mg MỆTDITC 0221675300274 VŨ ca 0xxcoseosusrnnsee 1viên
CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG -CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH ĐỀXA TÂM TAY TRẺ EM VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem iod hướng dẫn sửdụng. _ bọc KỲHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG
CEBRATON
1blister x20 film coated tablets. nee.

CEBRATON
1blister
x20
film
coated
tablets

BAO QUAN: Noi khé ro, nhiét độ không qué 30°C, tránh ónh sóng. SDK:
CÔNG TYCỔ PHAN TRAPHACO Số lô8X. ?öYênNinh -BoĐình-HỏNộiTel:(84-4) 36810724 /Fox:(84-4) 36811542 NSX: Tưvốnkhúch hàng: 18006612 Sảnxuấttợi:C.TY CPCÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO HD: Xó TânQuang -Huyện VốnLam -TĩnhHưng Yên.
KT hép: 70mmx 115mmx22mm
SS, —— xÝx.wẦẲQSS V . EL”
| % |k
a ` . g % $ & Y “4,
dH RY

# — “x
KT vi: 106 x61 (mm). Số lô SX và HD in dập nổi trên vi.

ỘI DUNG MẪU HỘP VIÊN BAO PHIM CEBRATON
Hộp 2 vi 20 vién bao phim
THANH PHAN: Cao dac réBinh lang (Extractum Polysciasis)…..150 mg Cao khé Bach qué Extractum Ginkgo)…………….. 50 mg ABGUBG iiisbisvsiciinveines MUG GG iiinianinisicnianies lviên
CHỈ ĐỊNH, LIÊU DŨNG -CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH ĐỂXA TÂMTAY TRE EM VÀCÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem fog hướng dẫn sửdụng. __ĐỌC KỲ HƯỚNG DẪN SỬDỤNGTRƯỚC KHI DÙNG
CEBRATON

BẢO QUẦN: Nơi khô róo, nhiệt độ khong qué 30°C, tránh ánh sóng. SOK:
CONG TYC6 PHAN TRAPHACO Số lôSX:
?5 YênNinh -BoĐình -HỏNội Tel:(84-4) 36810724 /Fox: (84-4) 36811542 NSX: Tưvốnkhách hàng: 1800ảé12 Sảnxuới tạ:C.TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO HD: X@TanQuang -Huyện VốnLam -TinhHưng Yên.
KT hép: 70mmx115mmx22mm

> § &, ws %
7 my %,
% ©
x `. &, 5 Yo % + ` %
. ya
% %, Š 2, © |
% en. |
KT vỉ: 106 x6l (mm). Số lô SX và HD in đập nổi trên vỉ.

CEBRATON
2blister
x20
film
coated
tablets
me

THANH PHAN: —Cao dc réDinh lang (Extractum Polysciasis)…..150 mg Cao khé Bach quad (Extractum Ginkgo)……. TÔCÁC. o0.) VIGG… ain
CHỈ ĐỊNH: Phòng vờđiều trịcác bệnh sau: 1.Suy giảm trínhớ, căng thẳng thôn kinh, kém tộp trung

2.Thiểu nöng tuổn hoàn nõo, hội chứng tiên đình với các biểu hiện: Đau đu, hoa mắt, | Chóng một, mốt ngủ, mốt thởng bồng. | $.Giảm chức nöng nõo bộ: giảm trínhớ, suy nhược thản kinh, dichứng nõo. | 4.Chứng run giột của bệnh nhôn Porkinson.
CEBRATON
5blisters x 20 film coated tablets

EU DÙNG -CÁCH DÙNG: _*Người lớn: |-2vién/lén x2-3ldn/ngay. *Trẻ em: 1viên/lên x 2-3ldn/ngay. CHONG CHi ĐỊNH VÀ CAC THONG TIN KHAC: Xin xem toa hướng dẫn sửdụng. BẢO QUẦN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quớ 30°C, tránh ánh sóng.
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO SĐK: 75YênNinh -BơĐình -HòNộiTel:(84-4) 36810724 /Fax: (84-4) 36811542 Số lôSX: Tưvốnkhóchhờng: 18006612 sảnxui tọ:C.TY CP CÔNG NGHỆ CAOTRAPHACO NSX: X@TanQuang -Huyện VớnLôm-Tỉnh Hưng Yên HD:

KThộp: 125mmx73mmx42mm
bs || g |
® ` 4G | § Ly ` | a “ |
+ |
%& |
tr %, | + Vy %, |
% b |
% % |
KT vi: 106 x 61 (mm). S6 16 SX va HD in dập nổi trên vỉ.
`
CEBRATON
5blisters
x20film
coated
tablets
>|

¬
kỷ “hung sử dụng
*
` TRIM Bay :Hộp 1vi, 2vi, 5vi x20 viên bao phim

Hồ sơ đăng ký Viên bao phim Cebraton sx tai Traphaco CNC

ẤN

CEBRATON

:Mỗi viên bao phim chứa:
Cao đặc rễ Đinh lăng (Exractum Polysciasis) 150 mg
Cao khô Bạch quả (Extractum Ginkgo) 50 mg
Tá dược (Tinh bột, Bột Talc, Magnesi stearat, Vừa đủ lviên
Avicel, Aerosil, HPMC, PEG 6000, Sắt Oxyd,
Titan dioxyd)
TÁC DỤNG: Bồ khí huyết, hoạt huyết dưỡng não
-Cebraton làm tăng cường chức năng hệ thần kinh trung ương, tăng hoạt hóa vỏ não, làm tăng trí
nhớ và khôi phục trí nhớ, giảm các biểu hiện của suy tuần hoàn não như đau đầu, chóng mặt, rối
loạn tiền đình, giảm trí nhớ và độ minh mẫn.
-Cebraton cải thiện các chỉ số về lưu huyết não, làm tăng lưu lượng tuần hoàn não, giảm trương
lực mạch máu não, phục hồi lại các chức năng hoạt động của não bộ.
-Cebraton có tác dụng kháng M.A.O làm hồi vượng dopamin não làm giảm triệu chứng run của
bệnh nhân Parkinson
-Cebraton làm tăng lực bóp tay, sức kéo và khả năng phối hợp động tác chính xác của bệnh nhân
Parkison
-Cebraton thích hợp với người hoạt động trí óc căng thẳng bị suy giảm trí nhớ, kém tập trung,
mệt mỏi.
CHỈ ĐỊNH: Phòng và điều trị các bệnh sau:
-Suy giảm trí nhớ, căng thằng thần kinh, kém tập trung
-Thiéu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt,
mắt ngủ, mắt thăng bằng.
-Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, di chứng não.
-Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson
LIEU DUNG -CACH DUNG:
Người lớn: 1-2viên/lần x2-3 lần/ngày
Trẻ em: 1viên/lần x2-3 lần/ngày. bib
CHONG CHi DINH:
-Người mẫn cảm với bắt cứ thành phần nào của thuốc.
-Không dùng cho phụ nữ có thai.
-Người có rối loạn về máu, rong kinh, người đang xuất huyết.
-Không dùng cùng với những thuốc chống đông khác.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN: Chưa thấy có báo cáo nào về tác dụng phụ của thuốc gây
nên
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

Traphaco”
Hồ sơ đăng ký Viên bao phim Cebraton sx tại Traphaco CNC
:Nơi khô ráo, nhiệt độ không qué 30°C, tranh 4nh séng. a
60 tháng kể từ ngày sản xuất `. :
…… ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỰNG TRƯỚC KHI DŨNG
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN THAY THUOC

Sản phẩm cila:CONG TY CO PHAN TRAPHACO
75 Yên Ninh -Ba Đình -Hà Nội
San xuat tai: CONG TY CO PHAN CONG NGHE CAO TRAPHACO
Xã Tân Quang —Huyén Van Lam —Tinh Hung Yén
Be
PHOCUC TRUONG
~ W2.
Nouyin Vite Stang

Ẩn