Thuốc Cebraton Liquid: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCebraton Liquid
Số Đăng KýVD-21980-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCao đặc rễ đinh lăng; Cao khô bạch quả- 9g; 0.8g
Dạng Bào ChếCao lỏng
Quy cách đóng góiHộp 1 chai 100 ml
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần công nghệ cao Traphaco Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần Traphaco 75 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội
foe
—GHIỜN –
_ N01VH833
©9NOOv2 IUI00L 7.

BỘ Y TẾ
– _ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
I DUNG MẪU NHÂN, Ê DUYÊ
ỎNG CEBRATON LIQUID :

Lân đâu: ..J./4⁄I..2⁄/2/(
ưu

_ CEBRATON
LIQUID
ty
KHONG CHUA DUONG

Traphaco”
(Hồm lượng flavonoid toàn phần >24%) Tó dƯỢC (Cao độc cỏ ngọt, Nipogin, Nipøsol, Côn 48)………………….. vừa đủ
CHỈ ĐỊNH: Phòng vờ điều trịcác bénh sau: -Suy gidm trinhé, cang thẳng
CEBRATON
LIQUID
a
100 ml 2 l 100 ml A x ỉ : CAOLONG = cone THic: Cho Ichai 100 mi CAOLONG CHONGCHIDINH: = Cao ddc 16Dinh lang… 99g :_ sẽ nde (Tương đương 45grễcây Đình lăng) gòn ` a . skeen Cdo khô Bạch quả…………….. 08g ene GONE ea -Người có rối loạn về móu, rong kinh, người đang xuốt huyết. -Không dùng với thuốc chihuyét.
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ónh sóng.

thốn kinh, kém †ộp trung -_Thiểu năng tuổn hoàn nổo, hội chứng tiên đình với các biểu hiện: đau đổu, hoa mốt, chóng mặt, mốt ngủ, mốt thăng bằng. -Giảm chức năng nõo bộ: gidm trínhớ, suy nhược thởn kinh, di
DEXATAM TAY TRE EM. ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHIDUNG.
chứng nõo. | SDK: -Chứng run giệ† của bệnh nhân KHONG CHUA DUONG © Số lô SX: Parkinson. | NSX:
HD:
LIEU DUNG -CACH DUNG: Người lớn &Trẻ em >12tudi: 5mi/lển x1 – 2lồn/ngòy. Dùng được cho người tiểu đường. Hoàò loõng với 1/2 lynước chín (hoảng 50 mị), uống trước bữa an.
CONG TYoa PHAN TRAPHACO 75Y6nNinh -BaBinh -HaN6i Tel:(64-4) 36810724 /Fax: (84-4) 36811542 Tuvan khach hang: 18006612 Sản xuốt tại: C.TY CPCÔNG NGHỆ CAOTRAPHACO _Ô
Traphaco” ===
CAC THONG TIN KHAC: Xin xem toa hướng dỗn sử dụng.

KP X.5mmx 131mmx48.5mm
NỘI DUNG MẪU NHÃN CHAI CAO LỎNG CEBRATON LIQUID

CÔNGTHỨC: Cho ïchơi 100mí Cøo đọc rễĐịnh lỡng…………….. 99g 100 mi CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CAC THONG TIN CAO LONG KHÁC: Xem toa hướng dỗn sử dụng. (đương đương 45grễcây
Mr. ở CEBRATO N ato Cait CdokKhôRechquó……………. 08g re ees ie = 2 điềm lieing flavonoid foan ee eee phdn >24%) ,trónh ánh sóng.
Tádược (Cao độc cỏ ngọt, Nioogin, Nipœsol, Côn 4Ø’)…vừa đủ LIQUID ĐỀXATAM TAY TRE EM. ĐỌC KỸHƯỚNG DẪNSỬDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG.
CHỈ ĐỊNH: Phòng vờ điều trịcóc bénh sau: KHONG CHUA DUONG số SDK:
Ì
-_Suy giảm trínhớ, căng thẳng thôn kinh, kém tộp trung -_Thiểu năng tuổn hoàn não, hội chứng tiên đình với các biểu hiện: dau ddu, hoa mét, chéng mat, rnốt ngủ, mốt thăng bằng. -Gidm chức năng nõo bộ: giảm trí nhớ, suy nhược thốn kinh, dichứng nõo.-Chứng run giệt của bệnh nhân Parkinson.
Nhãn chai

Traphaco”
$6 16 SX:
NSX:
HD:
CONG TYaf PHAN TRAPHACO 75YênNinh -BơĐình -HồNội i Sản xuất tại: i C.TY CP CONG NGHE CAOTRAPHACO ˆ XỏTênQuơng -Huyện Vớn Lôm-Tỉnh Hưng Yên ii|
KT: I45mmx75mm

MẪU NHÃN THUÓC CAO LỎNG CEBRATON LIQUID
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014

| NGƯỜI THIẾT KÉ NGƯỜI KIỀM TRA, DUYỆT – .
mm. /sed |
|
DS.Hoang Thanh Thuy DS.L@ThanhQué – |
| : |

Traphaco” Hà so dang ky Cebraton liquid
CEBRATON LIQUID

E-BAY: H6p Ichai 100ml cao long
GTHUC: cho 1chai 100ml

Cao diac ré Dinh lang (Extractum Polysciasis) 9g
(Tương đương 45s rễ cây Dinh lang) ⁄
Cao khô bach qua (Extractum Ginkgo) 0,8g
(Hàm lượng flavonoid toàn phần >24%)
Tá dược (Cao đặc cỏ ngọt, Nipagin, Nipasol, Vd
Cén 48°) 100ml
^ TÁC DỤNG: Bồ khí huyết, hoạt huyết dưỡng não
-Cebraton liquid làm tăng cường chức năng hệ thần kinh trung ương, tăng hoạt hóa
vỏ não, làm tăng trínhớ và khôi phục trí nhớ, giảm các biểu hiện của suy tuần hoàn não như
đau đầu, chóng mặt, rối loạn tiền đình, giảm trí nhớ và độ minh mẫn.
-Cebraton liquid cải thiện các chỉ số về lưu huyết não, làm tăng lưu lượng tuần hoàn
não, giảm trương lực mạch máu não, phục hồi lại các chức năng hoạt động của não bộ.
-Cebraton liquid có tác dụng kháng M.A.O làm hồi vượng dopamin não làm giảm
triệu chứng run của bệnh nhân Parkinson
-Cebraton liquid lam tăng lực bóp tay, sức kéo và khả năng phối hợp động tác chính
xác
của bệnh nhân Parkison
-Cebraton liquid thích hợp với người hoạt động trí óc căng thẳng bị suy giảm trí
nhớ, kém tập trung, mệt mỏi.
CHỈ ĐỊNH: Phòng và điều trị các bệnh sau:
– Suy giảm trí nhớ, căng thẳng thần kinh, kém tập trung
– Thiểu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: Đau đầu, hoa is
o mắt, chóng mặt, mất ngủ, mắt thăng bằng.
– Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, di chứng não.
-Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson
LIEU DUNG, CACH DUNG:
Người lớn &Trẻ em >12tudi: 5mLlần x 1-2 lần/ngày. Dùng được cho người tiểu
đường.
Hoà loãng với 1/2 ly nước chín (khoảng 50ml), uống trước bữa ăn.
CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
-Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
-Không dùng cho phụ nữ có thai.

-Người có rối loạn về máu, rong kinh, người đang xuất huyết.
-Không dùng với thuốc chỉ huyết.

Hồ sơ đăng ký Cebraton liquid
G KHÔNG MONG MUÓN: chưa có báo cáo nào về tác dụng phụ của thuốc
AN TRONG:
Trong thuốc có 1lượng cồn, lưu ývà cảnh báo khi sử dụng đối với những người đặc
biệt mẫn cảm với cồn.
Ngừng dùng thuốc trước khi phẫu thuật 10 ngày
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng. iy /
HAN DUNG: 24 thang ké tir ngay sản xuất. ve
DOC KY HUGNG DAN SU DUNG TRUGC KHI DUNG
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN THAY THUOC
oO CONG TY CO PHAN TRAPHACO
a 75 Yên Ninh -Ba Đình -Hà Nội
an xuat tai: CONG TY CO PHAN CONG NGHE CAO TRAPHACO
Xã Tân Quang -Huyện Văn Lâm —Tỉnh Hưng Yên
PHÓ CỤC TRƯỞNG
_ ©lum 74 Hing

Ẩn