Thuốc Cát cánh: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCát cánh
Số Đăng KýVD-21930-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCát cánh-
Dạng Bào Chế
Quy cách đóng góiTúi 1kg; Túi 2kg; Túi 5kg; Túi 10kg
Hạn sử dụng18 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương 102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, Hải Dương
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương 102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, Hải Dương
: A2SIMỸ

BỘ Y TẾ
CUC QUAN LY DUOC 1 ao DA PHE DUYET
Lan aU AR. Medal oA.
i

MAU NHAN SAN PHAM

DUNG LAM NGUYEN LIEU DAU VAO CHO CAC DANG THUOC THANG VA CAC
DANG BAO CHE KHAC CUA THUOC DONG Y, THUOC TU DUQC LIEU

Nguồn gốc dược liệu: Trung Quốc
Khối lượng: 10kg
Cách dùng, liều lượng:
Ngày dùng 3-9g dang,
Các thông tìn kh

ngũ trongcác bài thuốc.
1trong tờhướng dẫn sử dụng.
niét độ không quá 30°C.
Dé xa :
Sản xuất tại: 8 x
CONG TY CP DƯỢC VTYT HAI DUONG jd tứ
102 Chỉ lăng, P.Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương 8ø 21

MAU NHAN SAN PHAM

Nguồn gốc dược liệu: Trung Quốc
Khối lượng: 5kg
Cách dùng, liều lượng:
Đọc kỹ hưởng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Sản xuất tại:
CONG TY CP DUGC VTYT HAI DUONG
102 Chi lang, P.Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương Số

sx:……………………-…—
Ngày
SX:………………………..

MAU NHAN SAN PHAM

‘HpPHanwa, CÔNG TY GP DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG
@ ad | 102 Chỉ lăng, P.Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương VÀO `“ tigit š z

DUNG LAM NGUYEN LIEU BAU VAO CHO CAC DANG THUOC THANG VA CAC
DANG BAO CHE KHAC CUA THUOC BONG Y, THUOC TU DUQC LIEU

ˆNguồn gốc dược liệu: Trung Quốc
Khối lượng: 2kg
Cách dùng, liều lượng:
Ngày dùng 3-9g dạng th
Các théng’tin khac trong
“quản 1 hiệt độ không quá 30°C.
Đọc kỹ b Ðdẫn sử dụng trước khi dùng.
Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC VTYT HAI DUONG
102 Chi lăng, P.Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương SDK Số
lôsx:………………………..
Ngày
sx:……………………….-

MAU NHAN SAN PHAM

CONG TY CP DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG
102 Chỉ lăng, P.Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương

(CAT CANH (Radix Platycodi grandiflori) ——`
NLIEU DAU VAO CHO CAC DANG THUOC THANG VA CAC
DANG BAO CHÉ KHAC CUA THUOC ĐÔNG Y, THUÓC TỪ DƯỢC LIỆU

Pe
-Nguồn gốc được liệu: Trung Quốc
Khối lượng: Ikg
Cách dùng, liều lượng:
Ngày dùng 33- 36 đang:

ng các bài thuốc.
ns;tờhuBỏng dẫn sử dụng.
ệtđộ không quá 30°C.
Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC VTYT HAI DUONG yi
102 Chi lăng, P.Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương, tinh Hai Duong Ngày
SX:………..-scccci-seoe
SD Số
lỗ
sx:.:-:…………..2..

HUONG DAN SỬ DỤNG
VỊ THUÓC: CÁT CÁNH
DÙNG LÀM NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO CHO CÁC DẠNG THUÓC THANG VÀ
CAC DANG BAO CHE KHAC CUA THUOC DONG Y, THUOC TU DUQC LIEU
Thanh phan cho đơn vị đóng gói nhỏ nhất (Túi 1kg):
CAT CANH (Radix Platycodi grandiflori) lkg
Nguồn gốc dược liệu: Thuốc Bắc
Tính vị, quy kinh: Khổ, tân, hơi ôn. Vào kinh phế.
Công năng- chủ trị:
-Công năng: Tuyên thông phế khí, tán phong hàn, ngừa ho, trừ đờm, tống mủ,làm
dãn mạch máu nhỏ, làm hạ đường huyết, chống loét, chống viêm.
-Chủ trị: Chủ trị: Ho đờm nhiều, ngực tức, họng đau, tiếng khàn, áp xe phổi, tiêu
mủ, mụn nhọt có mủ không vỡ.
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng 3— 9gdạng thuốc sắc hoặc phối hợp trong các bài thuốc
Kiêng ky: Người âm hư, ho lâu ngày và ho ra máu không được dùng.
Hạn dùng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất.
Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C.
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Trình bày: Đóng trong 2 lần túi PE. Túi 1kg hoặc túi 2kg hoặc t 15kg hoặc 10

kg.
Chú ý: -Dé xa tam tay tré em.
-Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
-Nêu cán thêm thôn š kiến Bác sỹ
4ZS‹ CONG TY CP DU’ CVTX’ DUONG
Js ộé 02 Chi lăng,P. Nguyễn T đi, |Nhận nh ph Hat ương, tỉnh Hải Dương
AI oa 336484
{ :ầ DT/F a: 8 W
No
PHỔ CỤC TRƯỞNG _.
o/„yấ» Niet Hing
: i a ec NA

Ẩn