Thuốc Cao lỏng thiên vương bổ tâm T&T: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCao lỏng thiên vương bổ tâm T&T
Số Đăng KýVD-24913-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngSinh địa; Toan táo nhân; Thiên môn đông ; Bá tử nhân ; Đan sâm ; Đảng sâm; Viễn chí ; Ngũ vị tử ; Đương quy ; Mạch môn ; Huyền sâm ; Bạch linh ; Cát cánh – 36g; 9g; 9g; 9g; 4,5g; 4,5g; 4,5g; 9g; 9g
Dạng Bào ChếCao lỏng
Quy cách đóng góiHộp 1 chai x 125 ml
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái. Số 725, Đường Yên Ninh, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái. Số 725, Đường Yên Ninh, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
19/08/2016CT cổ phần Dược phẩm Yên BáiHộp 1 chai x 125 ml92000Chai
à PHÊ DUY

T1

in di: AS/.0-E/ oe. 4
‘a of cO PHAN
ie DƯỢC PH/
= YEN|BAI
Ss BÀI-L Thành phần cho 1 chai 125ml: Sinh dia(Radix Rehmanniae glutinosae)…..36g Toan taonhan (Semen Ziziphi mauritianae).99

Thién môn đông (Radix Asparagi cochinchinensis)… 9g Bátửnhân (Semen Platycladi is)…….9g Đan sâm (Radix Salviae miltiorrhizae)……..4,5g Đảng sâm (Radix Codonopsis pilosulae)….4,5g 4,59 Viễn chí(Radix Polygalae). Ngũ vịtử(Fructus Schisandrae)………………. Đương quy (Radix Angelicae sinensis)……… 9g Mạch môn (Radix Ophiopogonis japonici)….9g Huyền sâm (Radix Scrophulariae)……………4,5g Bạch linh(Poria)……….. 4,59 Catcanh (Radix Platycodi grandiflori)…….4,59

Dudng trang… …..2,9g Cồn 98%……………………. 20000 11ree 1g
Acid benzoic……………………-ccc–0,18g Nước tính khiết vừa đủ………………………..25ml Tác dụng: Tưâm,bổhuyết, anthần
Chỉ định: Trị mắt ngủ, tim hồi hộp (tâm quý), ra mồ hôi trộm, lưỡi khô, mạch tế sác
Nều cần thêm thông tinxinhỏiý kiên bác sỹThông báo cho bác sỹtácdụng không mong muôn gặp phải khisửdụng thuôc
_ _BEXATAMTAYTREEM ĐỌC KỸHUÔNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG
Bổ tâm, œn thần
GMP – WHO
Lo 125ml
Liều dùng -Dách dùng: Người lớn: Ngày uông 3lần, mối lần 14ml.Trẻ emtrên 5tuổi :Ngàyuống 3lần, mỗi lần 7ml
Uông trước bữa ăn1-2 giờ.
TAC DUNG KHONG MONG MUON, QUA LIEU: Xem trong tờhướng dấn sử dụng
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độkhông quá 30°C.
Hạn dùng: 24 tháng kểtừ ngày sản xuât.
Tiêu chuẩn: TUES
SDK:
SôlôSX:
NSX
HD
=»oS
YPHARCO VINAPHARM
CONG TY C6 PHAN DUGC PHAM YEN BAI Số725 -Đường Yên Ninh -TP. Yên Bái Tỉnh Yên Bái Tel: 029 3852 523 -Fax: 029 3850 364
TN 2445 (0)
25D
454†
eo)

°>

Thành phần cho1chai 125ml:Đương quy……
Vừađủ125ml
Tác dụng: Tưâm,bổhuyết, anthần
Chỉ định: Trịmắt ngù, timhồihộp (tâm quý), ramồhôitrộm, lưỡikhô,mạch tếsác
GMP
-WHO
KT: 130mm x50mm x50mm

KT: 140mm x50mm

Liều dùng: Người lớn: Ngày uống 3lần,mỗi lần14ml. Trẻemtrên 5tuổi :Ngày uống 3lần, mỗilần7ml.Uống trước bữaăn1-2 giờ GHỐNG CHỈĐỊNH, THẬN TRỌNG, TÁCDỤNG KHONG MONG MUON, QUALIEU: Xemtrong tờhướng dẫn sửdụng Bảoquản: Nơi khô, nhiệt độkhông quá30°0. Hạndùng: 24tháng kểtừngày sảnxuất Tiêu chuẩn: TC0S
CONG TY CO PHẦN DƯỢC PHẨM YÊNBÁI Số725-Đường YênNinh -TP.YênBái-T.Yên Bái Tel:029 3852 523 — Fax:0293850 364

UNG DAN SU DUNG THUOC
’ G THIEN VUONG BO TAM T &T They
Thanh phang Mor cttai425ml cao lỏng chứa:
MBA |-1 NZ Mach môn (Radix
Sinh dia Radi Ophiopogonis
Rehmanniae glutinosae) Japonici) 9g
Toan táo nhân (Semen Huyền sâm (Radix
Ziziphi mauritianae) Scrophulariae)
Thién m6n dong (Radix
Asparagi
cochinchinensis) Bach linh (Poria)
Ba tt nhan (Semen Cát cánh (Radix
Platycladi orientalis) Platycodi grandiflori)
Dan sém (Radix Salviae
miltiorrhizae) Đường trắng 2,9g
Dang sâm (Radix Cén 96%
Codonopsis pilosulae)
Vién chi (Radix Acid benzoic
Polygalae)
Ngi vi tu (Fructus Nước tỉnh khiết
Schisandrae)
Đương quy (Radix
Angelicae sinensis)
Dang bao ché: Cao léng.
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai x 125ml/chai + 1cốc đong thể tích + ltờ HDSD. ¥
Công dụng: Tư âm, bổ huyết, an thần. aX
Chỉ định: Trị mắt ngủ, tim hồi hộp (tâm quý), ra mồ hôi trộm, lưỡi khô, mạch tế sác. `
Liều dùng:
Người lớn: Ngày uống 3lần, mỗi lần 14ml.
Trẻ em trên 5tuổi : Ngày uống 3lần, mỗi lần 7mI.
Cách dùng, đường dùng: Uống trước bữa ăn 1-2 giờ.
Chống chỉ định: Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Người gan thận hư (người mac
các bệnh lý về gan và thận). Người mân cảm với thuốc.
Thận trọng khi dùng thuốc:
Cần thận trọng khi dùng cho người đang bị tiêu chảy. Khi đang dùng thuốc cần kiêng
rượu, các chất tanh, lạnh
Tác dụng không mong muốn: Chưa phát hiện thấy tác dụng không mong muốn của
thuốc.Nếu có bất thường khi dùng thuốc cần ngừng ngay và báo cho dược sỹ hoặc bác
sỹ biết để xử lý.
Quá liều và cách xử trí: Chưa có báo cáo việc sử dụng quá liều
Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.
Han ding: 24 thang kế từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc khi mở nắp lọ quá 10 ngày.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ýkiến bác sỹ.
CONG TY CO PHAN DUGC PHAM YEN BAI
725 – Đường Yên Ninh – Thành phố Yên Bái -Tỉnh Yên Bái
Tel: 029 3852 523 -Fax: 029 3850 364 „ˆ 5“
0,18g
Vừa đủ 125ml

~

TUQ.CUC TRUONG
PTRƯỞNG PHÒNG `
Di Mink Hang ®

Ẩn